stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Geb.plaats en -datum van Arij van Swanenburgh tr. Leiden 1737Profiel afbeelding

Ik zoek de afstamming van Arij van Swanenburgh (+ geboorteplaats en -datum) die in 1737 te Leiden  huwde met Johanna Crevels.

Johanna Crevels is door de medeleden reeds uitgebreid onderzocht, waarvoor mijn dank.

———

Wederom de titel aangepast door moderator F.

CREVELS - 27 jul 2022 - 16:27 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 00:15 door moderator)

Heb je namen van zijn kinderen + doopgetuigen voor ons? Zijn huwelijkgetuige was Willem van Swanenburgh. Mogelijk zijn vader of broer.

Het echtpaar komt in verschillende notariële aktes voor (zie open archieven). Ik zou die eens bekijken, mogelijk zit er een testament bij, wat interessant kan zijn omdat het echtpaar kinderloos lijkt te zijn gebleven.

Het eerste huwelijk van Arij was in 1726. Dat betekent dat hij vermoedelijk voor ca. 1700 geboren is. En mogelijk veel eerder, omdat Rachel al in 1709 voor de eerste keer trouwde. 

Liesbeth Niepoort - 27 jul 2022 - 16:35 (laatst bijgewerkt 27 jul 2022 — 16:54 door auteur)

Gaarne uitbreiding van de onderwerptitel. Vermeld plaats/regio en tijd/tijdvak ook in de titel. (of bv naam echtgenote en ondertrouwdatum/ondertrouwplaats)

mvg-Ben

voor medezoekers: zie Trouwen in het jaar 1732-1736 (te Leiden tr. 1736 Arie v.Swanenburg x J.Crevels) [opgelost] » Onderzoek in Nederland » Stamboom Forum

Ben Wegman - 27 jul 2022 - 16:41 (laatst bijgewerkt 27 jul 2022 — 16:46 door auteur)

Voor Arie was het (tenminste) zijn derde huwelijk: 
kennelijk eerst met Dora Beyis (uit dat huwelijk kennelijk een kind geboren) en inderdaad 04-10-1726 te Leiden in Otr met Rachel Parmentier.

Van Arie en Dora kan ik geen spoor in Leiden vinden. 

De Willem van Swanenburg die getuige was bij het huwelijk in 1736 was zijn neef.

Arij van Swanenburg en Rachel Parmentier waren 18-01-1733 te Leiden getuige bij de NH doop van Pieter de Groot, zoon van Jan de Groot en Susanna van Swanenburg. Dat zou een zuster van Arij geweest kunnen zijn, of een nicht. Helaas vind ik te Leiden ook geen huwelijk De Groot - Swanenburg.

Dan is het doornemen van de not. aktes inderdaad geen slecht idee.

Maarten Krips - 27 jul 2022 - 17:00 (laatst bijgewerkt 27 jul 2022 — 17:19 door auteur)

Geen antwoord op de oorspronkelijke vragen, maar wel wat gegevens en antwoorden op andere onzekerheden:

Collaterale successie Leiden. Overledene Ary van Swanenburg, Gehuwd met  Johanna Crevel. Datum eed: 28-01-1750; Datum solvit: 06-03-1750.

Arie zal eind 1749 of begin januari 1750 zijn overleden.

Collaterale successie Leiden. Overledene Johanna Crevel, overleden op 21-03-1767. Weduwe van Ary Swanenburg. Datum eed: 23-04-1767
Datum solvit: 31-07-1767

Bonboeken. Een scan terugbladeren. Bon: Noord-Rijnevest. Straat: Langestraat. Ary van Swanenburg en Johanna Krevel. Transcriptie:

"Is bij ??ijding verleden voor notaris Hendrik Willemsz en zekere getuijgen binnen dese stad in dato van 10 julij 1738, tusschen de erfgenamen van Rachel Parmentier te voorens wed. en boedelhoudster van Matthijs Waal, aanbedeeld Arij aan Swanenburg, volgens extract ant?? alhier overgelevert den 21:5:1739.

Bij Johanna Krevel, wed. van Arij van Swanenburgh voor d'eene helfte, ende nog dezelve, Jan de Groot, als in het huijwelijk hebbende Susanna van Swanenburgh, dr. (dochter!) van de voorn. Arij van Swanenburgh, te samen geïnstitueerde erffgenamen van de gemelde Arij van Swanenburgh, voor de wederhelfte verkogt aan Pieter van Lelieveld, ?vxxfom?, [bedrag?] gereedgeld 2:5:1750 "

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Als ik het wel heb was Susanna dus de dochter van Arie! Zou zij het kind zijn van Arie en Dora Beyis?

-Bart- - 27 jul 2022 - 20:44 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 10:07 door auteur)

Ik zie een Susanna Swanenburgh die in 1683 in Delft geboren is. Dochter van Jan en zijn vrouw Antje. Maar dat kan best een andere dame zijn.

Liesbeth Niepoort - 27 jul 2022 - 20:47 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 16:16 door auteur)

Re: "[...] ca. 1700 geboren is. En mogelijk veel eerder [...]" en "De Willem van Swanenburg die getuige was bij het huwelijk in 1736 was zijn neef". Zou dit zijn doop zijn? 1676, vader is Jan Willemsen Swanenburgh; Willem is dan naar opa vernoemd. Arij zou zo'n 73 jaar oud geworden zijn. Lijkt v.w.b. tijdlijn allemaal niet onmogelijk, ook omdat b.v. Rachel Parmentier op 29.11.1682 is gedoopt.

[Achterhaald]

-Bart- - 27 jul 2022 - 21:24 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 14:42 door auteur)

Die Susanna Swanenburg is op 11.2.1683 in Delft gedoopt - en niet in 1783.

G. Karssenberg - 27 jul 2022 - 21:30

Susanna werd 06.11.1707 gedoopt te 's Hertogenbosch in de St.Catharina [hier] als dochter van Adrianus Swanenbergh & Theodora Baijens

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


 

Peter B - 28 jul 2022 - 11:38 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 11:45 door auteur)

Mooie vondst Peter!! En zie ik daar een patroniem, Mauri(ts)?

Annemarie57 - 28 jul 2022 - 12:17

inderdaad:

de 1e ondertrouwinschrijving 08.04.1679 te Leiden [hier]:  "Mouringh Willemsz van Swanenburgh warmoesier jongman van Leijden wonen[de] opde Doelgraft [ver]ges[elt] met Willem Mouringh sijn vader bijde Reijnsburgse Poort & Marijtie van Eijck jonged[ochte]r van Haestricht wonende opt Rapenburgh [ver]ges[elt] met Neeltge Simons haer bekende inde Mandemakersteegh"

25.07.1679 Maria
01.10.1681 Maria

2e ondertrouwinschrijving 03.04.1683 [hier] : "Mouringh Swanenburgh wed. van Marijtie van Eijck wonende inde Geeresteegh [ver]ges[elt] met Willem van Swanenburgh sijn vader bijde Reijnburgsepoort & Maertge Arents van[der] Schilt jonged[ochte]r van Catwijck op Zee"

22.03.1684 Aafje
05.05.1686 Willemtgen
23.01.1689 Willem
06.07.1692 Marijtje

nog geen zoon Arend/Arij/Adrianus gevonden...

Peter B - 28 jul 2022 - 12:28 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 15:32 door auteur)

Als Arie trouwt in 1726 met Rachel Parmentier is hij weduwe Dora Beijis / Beyis. Een mogelijkheid is dat Dora de moeder van Susanna. Dat ligt eigenlijk wel voor de hand. Susanna is in 1733 moeder, en vermoedelijk in 1731 al getrouwd met Jan de Groot. Dat geeft een geschat geboortejaar voor Susanna van ca. 1710 - of eerder. Maar Arie kan voor het huwelijk met Dora dat nog niet gevonden is eerder gehuwd zijn geweest.

(tussen haakjes: dat maakt m.i. de schatting dat Arie toch wel vóór 1685 moet zijn geboren niet heel vergezocht)

Dat Susanna een dochter van Dora zou zijn ligt te meer voor de hand omdat in 1746 is gedoopt Dora, dochter van Jan de Groot en Santje Zwanenburg. Maar heel sterk is dit argument niet; Jan en Susanna hebben meer dochters laten dopen vóór deze Dora, en volgens de vernoemingsregels zou als eerste de moeder van de moeder moeten worden vernoemd. Dus stiefmoeder?

Arie's dochter Susanna is - samen met haar man Jan de Groot - op 04-02-1742 dan wel weer getuige bij de doop van Dora en Jan (tweeling), vader Pieter der Wijn, moeder Elisabet Prijs. Zelfde getuigen en doopouders d.d. 30-10-1743

Mogelijkheden / hypothesen:

Optie 1) Dora Beijis was eerder gehuwd met óf een meneer der Wijn / Derwijn, of een meneer Prijs. Susanna is een halfzuster van een van beide doopouders; de dopeling is vernoemd naar de gemeenschappelijke moeder.
Optie 2) Beijis = Prijs ? Elisabeth is op een andere manier verwant aan Dora. (de achternaam Beijis / Beyis komt in Leiden verder niet voor)
Optie 3) ???? stiefconstructie?

Allemaal er van uit gaande dat de toch wel opvallende naam Dora hier geen toeval is natuurlijk.

Bij de doop in 1742 is óók getuige ene Anna Swanenburg. 

Hypothese:

De veronderstelling dat zij ook familie is, is eigenlijk zonder risiko. Helaas schept dat niet veel meer duidelijkheid omdat er nogal wat Anna's Swanenburg te vinden zijn in Leiden. Of het moet al dezelfde Anna zijn als de moeder bij deze doop in 1702. Getuige is hier ene Arent Swanenburg, dat zou dan Arie zijn. Gezien de tijdlijn zou Anna een zus van Arie kunnen zijn. Ze is dan de tante van Susanna bij de doop in 1742, maar de relatie met de doopouders is dan niet direct te duiden. Hypothetisch is zij dan 'stieftante'.

-Bart- - 28 jul 2022 - 13:41 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 13:42 door auteur)

Mooie vondst Peter! Ik vind (ook) 6 kinderen (dopen) van Mouring en zijn beide vrouwen in Leiden:

25-07-1679  Maria van Swanenburg
01-10-1681  Maria van Smanenburch
22-03-1684  Aafje Swaanenburg
05-05-1686  Willemtgen Swanenburg
23-01-1689  Willem Swanenburg
06-07-1692  Marijtje van Swanenburg

Maar geen Arij (of een Anna). En geen opvallend grote gaten in dit rijtje. 

En hoe kwam Arie in Den Bosch terecht waar hij als niet katholiek met een katholiek meisje een dochter liet dopen?

-Bart- - 28 jul 2022 - 14:29 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 14:57 door auteur)

Beste Liesbeth, bedankt voor uw reactie, ik heb de notariële aktes zonder beoogd resultaat bezocht. Willem was een neef.

Beste Bart, ook bedankt voor uw reactie en transcriptie. Ik sta in bewondering wat ge allemaal kunt vinden, iets wat ik niet kan. Wat ben ik toch een leek, alhoewel zeker 20 jaar genealogie. (Domme Belg ?).

Beste Peter, bedankt voor uw reactie en transcriptie.

Beste medeleden, allemaal bedankt voor de moeite die jullie voor mij hebben gedaan.

CREVELS - 28 jul 2022 - 14:53


een alternatief voor Arij: de 10.06.1676 gedoopt Arent, zoon van Willem Maurinchsz van Swanenburch... maar dan zou het patroniem in de doopinschrijving van 1707 in 's Hertogenbosch incorrect zijn

de doopinschrijving van Arent is wel suspect, want deze vindt 10 jaar na het laatst gedoopte kind van Willem plaats en 30 jaar na diens huwelijk

Peter B - 28 jul 2022 - 15:26 (laatst bijgewerkt 28 jul 2022 — 15:27 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu