stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht Jan Jansz van Eck, get. oa. Jenneken van Diepenbeeck, Avezaath 1641 NGProfiel afbeelding

Geachte forumleden,

Een vraagstuk dat mij erg bezighoud:

 

Jan Jansz van Eck trouwt op 10 oktober 1641 te Avezaath met Jenneken van Diepenbeeck (van wie de ouders bekend zijn: Hendrick van Diepenbeeck en Margriet de Witt). Echter, voor dit huwelijk was hij getrouwd met Lijsbeth Berniere de Kemp. Op 7 juni 1640 trouwt hij met haar te Avezaath. Echter, hier is hij ook weduwnaar, van Tuentien Tuenis. Op 9 januari 1631 trouwt hij met Tuentien te Avezaath, maar, houdt u vast, hier was hij OOK weduwnaar, van Ricxken Henrickx. Met haar trouwt hij op 8 augustus 1630 te Zoelen, daar wordt hij j.m. Van Eck genoemd, maar ik betwijfel of dit klopt...

Nu de kinderen die Jan krijgt:

27-01-1639: Jan, getuigen: Roeloff Roelofsen, Jan Jordensen,  Griet Jans van Eck (met moeder Tuentien [Tuenis] van Zoelen

04-09-1642: Grietien, getuigen: Jenneken Jochems, Johanna de Vries, Jan Jordensen (met moeder Jenneken van Diepenbeeck)

22-12-1644: Tuenisken, getuigen: Jan van Eck, Johanna de Vries

Nu wordt het ingewikkeld:

Op 17 november 1639 wordt gedoopt te Avezaath:

Schilman, zoon van Jan van Eck en Anneken Jans, getuigen: Wouter Jansen en Johanna de Vries. Is dit de vader van Jan Jansz van Eck? Een tweede of derde huwelijk van zijn vader? Volgens verscheidene publicaties wordt deze Jan van Eck, die Schilman doopt, Jan Willems van Eck genoemd. Hij zou getrouwd zijn geweest met Anneke Jan Lucasdr, en ook een zoon Willem hebben.

Jan Willems van Eck zou dan weer de zoon zijn van Willem Lambertsz en jonkvrouw Elisabeth van Eck. Jan Willems zou een zus genaamd Margriet hebben. Deze Jan Willems van Eck heeft proces gevoerd om de achternaam van zijn moeder aan te mogen nemen, wat gelukt is. (bron voor dit alles: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I951.php). Ook wordt Jan genoemd als zoon van Jan Willems van Eck als ik het goed begrijp: 

"Compareerden Anna Jan Lucasdochter, weduwe ende boedelhoudster van zaliger Jan Willemssen van Eck, Willem Jansen van Eck, Lijsbet Emken ende Geesken Jans van Eck, de voornoemde vrouwspersonen respectivelicken cum tutore
daertoe verleent ende gegeven Dirck van Altena, alle in qualite voorschreven voor haer selven ende haer sampt ende elckx een voor al sterckmaeckende ende de rato caverende voor Dirck, Margriet, Sophia Catarina ende Jan van Eck, haerluijder noch onmundige soon, dochters, broeder ende zusters respective" (https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I951.php). 

 

Ik hoop dat iemand kan helpen met het vraagstuk, wie de voorouders zijn van Jan Jansz van Eck! Alvast bedankt.

B Volger - 25 nov 2022 - 11:50 (laatst bijgewerkt 25 nov 2022 — 12:28 door auteur)

Er klopt iets niet in uw verhaal. Eerst hebt u het over 1641 ("Jan Jansz van Eck trouwt op 10 oktober 1641 te Avezaath") en eerder. En dan opeens over 1739 ("Op 17 november 1739 wordt gedoopt te Avezaath:"). Hier zit bijna 100 jaar tussen.

L. Loef - 25 nov 2022 - 12:14

"daar wordt hij j.m. Van Eck genoemd, maar ik betwijfel of dit klopt." Waarom betwijfelt u dat?

L. Loef - 25 nov 2022 - 12:15

De 7 moest een 6 zijn. Dit betwijfel ik, omdat de familie Van Eck, van Jan Willemsz van Eck, bezittingen had in Avezaath. Daarnaast is er een getuige die zowel bij Jan Willemsz van Eck als bij Jan Jansz van Eck getuige is. Daarnaast heb ik hierboven een document aangehaald waarin ook een Jan wordt genoemd als zoon van Jan Willemsz van Eck.

B Volger - 25 nov 2022 - 12:31

Dus iemand kan geen bezittingen verwerven in een andere dan zijn geboorteplaats? Dat is in mijn ogen  een wat merkwaardige redenering.

Annemarie57 - 25 nov 2022 - 12:53

Bovendien kunnen er verschillende families Van Eck zijn.

L. Loef - 25 nov 2022 - 12:56

Uit dezelfde bron ((https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I951.php): Jan [=Jan Willems van Eck] voerde een proces voor het Hof van Gelre wegens erf- en leenrechten inzake de familie van zijn moeder, wiens achternaam hij ook voert (Arch. Hof, civiele processen anno 1639, inv. 5173, nr. 76). Overigens is dit proces met succes verlopen voor Jan. Jan voerde dus geen proces om de achternaam van zijn moeder, het proces ging over erf- en leenrechten.

Ook volgens deze bron zou Jan Willems van Eck geboren zijn rond 1600. Stel dat dit klopt, dan kan hij onmogelijk de vader van Jan van Eck zijn die trouwt in 1630.

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:00

"Compareerden Anna Jan Lucasdochter, weduwe ende boedelhoudster van zaliger Jan Willemssen van Eck, Willem Jansen van Eck, Lijsbet Emken ende Geesken Jans van Eck, de voornoemde vrouwspersonen respectivelicken cum tutore
daertoe verleent ende gegeven Dirck van Altena, alle in qualite voorschreven voor haer selven ende haer sampt ende elckx een voor al sterckmaeckende ende de rato caverende voor Dirck, Margriet, Sophia Catarina ende Jan van Eck, haerluijder noch onmundige soon, dochters, broeder ende zusters respective"

Dit speelt zich af in 1655. Jan, de zoon van Jan Willemssen van Eck is dan nog "onmundig". Dit is dus duidelijk een ander dan "jouw" Jan van Eck.

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:09

Jan Willemsz van Eck was koster te Avezaath, hij woonde er dus ook. 

 

1600 is een schatting, het kan ook zijn dat hij 10 jaar eerder geboren is. 

B Volger - 25 nov 2022 - 13:10

Ik zit hier ook over de twijfelen, vandaar dat ik de vraag stel. Griet Jans van Eck kan wellicht het antwoord op de vraag geven. Ik kan haar huwelijk echter niet vinden

B Volger - 25 nov 2022 - 13:11

Getuige Roelof Roelofsen was getrouwd met Cuijn Jans.

B Volger - 25 nov 2022 - 13:15

Jan Willems van Eck is niet de vader van Jan van Eck, zie mijn post van 13:09

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:20

Dan is dat duidelijk, dan rest de vraag wie dan wel de vader is van Jan Jansz van Eck, vandaar dat Griet Jans van Eck een belangrijke schakel is.

B Volger - 25 nov 2022 - 13:22

Zijn vader kan in theorie nog steeds Jan van Eck zijn, die trouwt met  Anneken Jans en die in 1639 een zoon Schilman laten dopen (want het is volgens mij niet zo dat bewezen is dat zij dezelfde personen zijn als Jan Willemssen van Eck en Anna Jan Lucasdr). Deze Jan van Eck zou ook een broer of neef van Jan Jansz van Eck kunnen zijn. Interessant is natuurlijk de doopgetuige Johanna de Vries die bij beide Jannen voorkomt.

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:30 (laatst bijgewerkt 25 nov 2022 — 13:40 door auteur)

Exact, de connectie is er, maar hoe, is nog onduidelijk. Daarom zet ik mijn vraagtekens bij het huwelijk in Zoelen, waar Jan Jansz "j.m. Van Eck" genoemd wordt. Wellicht heeft de dominee zijn achternaam begrepen als afkomst?

Wat u zegt ben ik het mee eens, het hoeven niet per se dezelfde personen te zijn. Echter, dat Jan Willems van Eck ook koster was in Avezaath, maakt het bewijs wel sterker. Hij woonde er.

B Volger - 25 nov 2022 - 13:33

Echter, dat Jan Willems van Eck ook koster was in Avezaath, maakt het bewijs wel sterker. Hij woonde er.

maar nogmaals, Jan Willems van Eck is niet de vader van Jan Jansz van Eck!!! En ik zou niet weten waarom Jan Jansz van eck niet uit Eck kan komen. Er is vooralsnog geen aanwijzing dat jan Jansz van Eck en Jan Willems van Eck familie zijn!

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:43

"Deze Jan van Eck zou ook een broer of neef van Jan Jansz van Eck kunnen zijn. Interessant is natuurlijk de doopgetuige Johanna de Vries die bij beide Jannen voorkomt." U zei dit, en ik betoogde waarom de Jan die Schilman doopte Jan Willems van Eck is. Ik zei hierboven niet dat Jan Willems van Eck de vader is van Jan Jansz van Eck, die hypothese is al ontkracht. Het gaat nu om de mogelijk familieband die u aanhaalde.

B Volger - 25 nov 2022 - 13:46

Als Jan van Eck, de vader van Schilman, inderdaad Jan Willems van Eck zou zijn (bewijs?), dan kan hij de vader van Jan Jansz van Eck natuurlijk niet zijn, maar als Jan van Eck een ander is dan Jan Willems van Eck kan het dus in theorie wel. Bij de doop van Schilman wordt hij Jan van Eck genoemd, geen patroniem. De maker van de stamboom op genealogieonline.nl is er om een of andere reden vanuit gegaan dat dit Jan Willems van Eck is, maar op welke gronden.....

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 13:57

Ik denk dat de maker dat constateert uit de naam van de vrouw en de woonplaats van Jan Willems van Eck. 

En u haalt nu weer de vader-hypothese aan, dus dan zal ik dat ook doen: het kan zijn dat Jan Willems van Eck eerder getrouwd was, en dus met een eerder huwelijk al kinderen had. 

B Volger - 25 nov 2022 - 14:01


het kan zijn dat Jan Willems van Eck eerder getrouwd was

Is op zich altijd mogelijk dat hij eerder getrouwd is geweest, maar als hij de vader van Jan Jansz van Eck zou zijn, zou dat huwelijk zo rond 1605 geweest moeten zijn en dan klopt niet veel van de data in de stamboom op genealogieonline.nl waar je naar verwijst. En zouden de kinderen uit het eerdere huwelijk ook niet vermeld zijn in de boedelscheiding van 1655?

Anneke 2 - 25 nov 2022 - 16:55 (laatst bijgewerkt 25 nov 2022 — 16:58 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu