stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Ouders v Echtpaar Jacob Gerritsz v Spengen X Aartje Cornelis Griffioen. Rijnstr & Lopikerwaard 1690 opgelostProfiel afbeelding

Zeker,  best aannemelijk, Anneke.
 

Bij andere liefhebbers o.a.  met regelmaat een  Weerent van Spengen, maar ik heb daarvan nog geen 'bewijs' kunnen vinden.
 

dat gaf ik hierboven al aan.  Ik heb 8 kinderen gevonden, anderen o.a. dus ook een Wernaert. 
Als hij gevonden en min of meer aangetoond een zoon is van Gerrit Jacobsz van Spengen en Neeltje Gerrits Verleer, dan ontstaat er wellicht een ander en verhelderend beeld.

Willem van de Pol - 20 dec 2022 - 18:01 (laatst bijgewerkt 20 dec 2022 — 18:07 door auteur)

Tsja zoals ik hierboven al aangaf bestond er een Wernaert Gerritsz van Spengen in het juiste tijdvak, alleen of hij er bij hoort? Dat valt op grond van de vermeldingen niet te bewijzen, maar sommige mensen malen daar niet om en denken patroniem klopt dus is het zo!!

Annemarie57 - 20 dec 2022 - 18:10

Hoe pas ik onderstaande in het bovenstaande topic ?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Willem van de Pol - 21 dec 2022 - 01:39

Bij andere liefhebbers o.a.  met regelmaat een  Weerent van Spengen, maar ik heb daarvan nog geen 'bewijs' kunnen vinden.

 

Mogelijk een interessante akte, waarin de naam Waarend (=Warnaert) samen met Gerrit en Neeltje wordt genoemd (ben bang dat de inhoud van deze akte niet online in te zien is):

1067-946 Notaris Hendrik Bilstijn te Kockengen, deel 7, minuten, 1750-1755

Notariële inschrijving, aktejaar 1755, nummer: 126

Aktedatum: 04-06-1755

Akteplaats: Kockengen

Soort akte: Huurcedul

Persoon in notariële akte: Joost van Spengen, Neeltie Verleer, Gerrit van Spengen, Waarend van Spengen, Jan van Schaardenburgh, Jan Borra

Notaris: Hendrik Bilstijn

Toegangsnummer: 1067 Notarissen te Kockengen, 1690-1811

Inventarisnummer: 946

Anneke 2 - 21 dec 2022 - 10:05

Dat zal deze Wernardus zijn, Anneke

Wernardus (Werent) van Spengen is geboren omstreeks 1730 in Kamerik, zoon van Cornelis Wernaerts van Spengen en Elsje Thonisdr van der Schans. Werent:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-11-1754 in Harmelen met Elisabeth Both, nadat zij op 08-11-1754 in Kamerik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-11-1754 in Harmelen.

Notitie bij het huwelijk van Werent en Elisabeth: J.M. en J.D. Attest van/naar Harmelen - Bruidegom van Kamerik en bruid van Harmelen.

Elisabeth is geboren in Ameijde.

(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 04-12-1785 in Kamerik met Annigje Craaipoel, nadat zij op 13-11-1785 in Kamerik in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Werent en Annigje: Bruidegom, weduwnaar van Elisabeth Both - Bruid, weduwe van Jacob Roos

 

Ik heb de akte inderdaad nog niet kunnen vinden, zoek nog wel verder.  Ik hoop dat er ook de onderlinge relatie in staat vermeld.

 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

 
1067-946 Notaris Hendrik Bilstijn te Kockengen, deel 7, minuten, 1750-1755
Notariële inschrijving, aktejaar 1755, nummer: 126
Aktedatum:   04-06-1755 
Akteplaats:    Kockengen
Soort akte:    Huurcedul
Persoon in notariële akte:
Joost van Spengen
Neeltie Verleer
Gerrit van Spengen
Waarend van Spengen
Jan van Schaardenburgh
Jan Borra
Notaris:   Hendrik Bilstijn
Toegangsnummer:   1067 Notarissen te Kockengen, 1690-1811
Inventarisnummer:  946

Willem van de Pol - 21 dec 2022 - 12:29 (laatst bijgewerkt 21 dec 2022 — 13:13 door auteur)

De betreffende akte weliswaar gevonden, maar niet kunnen inzien.   Wel een andere akte gevonden met dezelfde namen,

Wernerd van Spengen 16-12-1763 Woerden, notariële akten
Beheersnummer:  W054
Archief:  Notarieel archief Woerden
Beschrijving index:  Notariële akten Woerden, 1763 - 1763
Inventarisnummer:  8679
Aktenummer:  83
 Naam:  Wernerd van Spengen
Woonplaats:  Kamerik
Hoedanigheid:  huurder
Datum:  16-12-1763
Register inzien  > scan 339 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Helaas geen relatie kunnen vaststellen, het tegendeel zou ik zeggen.    Hier lijkt het daarvan geen sprake te zijn.  Een zelfde naam, een toponiem maar waarschijnlijk geen familie.

Willem van de Pol - 21 dec 2022 - 17:02

-

Willem van de Pol - 21 dec 2022 - 18:06 (laatst bijgewerkt 26 dec 2022 — 22:45 door auteur)

De akte uit 1755 is te vinden via de FamilySearch-catalogus. Zoek op Kockengen, vervolgens op Notarial records. Scan 439 van de notariële akten 1714-1759 is de juiste plek.

Op heden den 4e junij 1755 compareerde voor mij Hendrik Bilstijn notaris 's hoofs van Utrecht, etc. Joost van Spengen, als gemagtigde van sijn moeder Neeltie Verleer, weduwe van Gerrit van Spengen, dewelke verklaarde in die qualitijt verhuurt te hebben aan ende ten behoeven van Waarend van Spengen, die alhier meede compareerde, en ook bij deesen bekende in huure aangenomen te hebben, seekere hofsteede, bestaande in huijs, bergh, en schuur, met omtrent acht en twintigh en een halff merge, soo weij hoij als hennip landen, edogh soo groot en klein, het selve is staande ende gelegen onder Camerik...
Getekend: Joost van Spengen, Waarend Cornelise van Spengen

Er wordt geen familierelatie genoemd. Kijk eens naar hun handtekeningen. Gezien de overeenkomsten denk ik dat ze hebben leren schrijven door dezelfde persoon.

Schuurman 2 - 21 dec 2022 - 20:03

Excuses voor de dubbele posts. Ik heb gelukkig meer informatie kunnen vinden.

De oplossing staat in onderstaande akte. Zoek op Het Utrechts Archief naar Jacob Gerritsz Spenger.

Jacob Gerritsz Spengen en Dirck Cornelisz Gravesteijn getrouwd met Grietje Henricx laatst weduwe van Cornelis Gerritsz Spengen ten ene zijde, Huijbert Krijnen getrouwd met Anneken Cornelis te voren weduwe en boedelhoudster van Jan Hendricks Spengen en voogdesse van haar onmondige kinderen ter andere zijde. Tussen de partijen was er een proces ontstaan bij het Hof van Utrecht over de nalatenschap van hun oudoom Jan Heijndricks Spengen de jongen. Er was een inventaris opgemaakt op 22-07-1690 van de boedel van Jan Heijndricks Spengen de jongen. Er was ook nog de staak van Gerrit Hendricksz Spengen waar de kinderen van de vrouw van de derde comparant [Anneken Cornelis] voor een vierde recht op hadden.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 928, aktenr. 367, d.d. 03-08-1695
 

Jan Heijndricksz Spengen den jongen en Cuijntgen Gerrits, wonende te Kamerik, echtelieden, beiden gezond, maken hun testament op. Jan legateert 100 gulden aan de diaconie van de gereformeerde kerk. Hij legateert aan Cornelis Gerritsz, zoon van zijn broer Gerrit Heijndricksz 500 gulden en zijn kleding. Jan institueert zijn broer Jan Heijndricksz den ouden tot een vierde deel, de kinderen van Gerrit Heijndricksz een vierde deel, de kinderen van Merrichgen Heijndricks ook een vierde deel en de kinderen van Neeltgen Heijndricks een vierde deel. Cuijntgen legateert aan de H. Geest te Kamerik 100 gulden, aan Susanna Jans de dochter van haar overleden broer haar kleding. Cuijntgen institueert tot haar erfgenamen Gerrit Jansz en Susanna Jans de kinderen van haar broer. Mochten deze twee overlijden zonder kinderen na te laten, dan gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen aan haar moederskant. In die erfenis mogen niet Willemtgen Eersten, Anna Eersten de jonge, Claes en Gijsbert Elbertsz en Jan Jansz Hoogerbosch delen.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8506-I, aktenr. 19, d.d. 15-05-1657

Conclusie:
I. Heijndrick Spengen

IIa. Jan Heijndricksz Spengen de oude

veel kinderen, o.a.
Gerrit Jansz van Spengen
- Jacob Gerritsz van Spengen
- Cornelis Gerritsz van Spengen x Grietje Hendricks

IIb. Gerrit Heijndricksz Spengen
IIc. Jan Heijndricksz Spengen de jonge
IId. Merrichgen Heijndricks
IIe. Neeltgen Heijndricks

Schuurman 2 - 21 dec 2022 - 20:04 (laatst bijgewerkt 21 dec 2022 — 22:21 door auteur)

Gerrit Jansz van Spengen heeft verschillende broers en zussen, o.a. Lijsbeth/Elijsabeth:

Den 28 november 1653 Heijndrick Cornelis j.m. wt het oosteijnde van Waerder met Elijsabeth Jans J.D. van Spenghen sijn met attestatie van D. Saldenus van Cockengen ende Jan Claes Kievidt alhier getrout den 28 november 1653.
Woerden - NGK trouwboek

NGK dopen Woerden:
30-05-1663 Erckjen; o. Heijndrick Cornelis en Lijsbeth Jans

Heijndrick Cornsz Velthuijsen huurt een hofstee met 27 morgen land gelegen te Vlooswijk.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8518, aktenr. 78, d.d. 31-12-1658

Dirck Willemsz Schuijlenburg wonende te Kamerik Mijzijde verhuurt aan Lijsbet Jans Spengen weduwe van Hen. Corn. Velthuijsen wonende aan de blokhuisbrug te Woerden een stuk weiland onder Zegveld.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (beheersnr. W178), inv.nr. 931, aktenr. 83, d.d. 21-09-1671

Schuurman 2 - 21 dec 2022 - 20:05 (laatst bijgewerkt 21 dec 2022 — 22:22 door auteur)

Dirck Jansz van Spengen en Elijsabeth Cornelis, echtlieden wonende te Kockengen, gezond, maken hun testament op.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 307, aktenr. 160, d.d. 29-10-1653

Dirck Jansz van Spengen, Henrick Jansz van Spengen en Cornelis Jansz van Spengen broers wonende te Kockengen en Spengen, alle drie gezond, maken hun testament op. Dirck Jansz van Spengen is getrouwd. Als erven worden genoemd: Marichgen Jans van Spengen vrouw van Cornelis Claesz Ruijs te Teckop en Marigen Jans van Spengen vrouw van Henrick Jansz [van Essen] te Portengen hun volle zussen.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 315, fol. 62, d.d. 05-06-1662

Cornelis Claesz Ruijsch wonende te Teckop als man en voogd van Merrichien Jansdr Spengen dragen hun brouwerij over vanwege hun leeftijd aan Claes en Grietjen Cornelis Ruijsch hun kinderen. Ze dragen o.m. elf kalfdragende koeien, twee pinkvaarsen en een stier, huisraad en bouwgereedschap over. Er is ook nog hun oudste dochter Joosien Cornelis Ruijs getrouwd met Hendrick Claesen Oijman, die 300 gulden heeft gekregen.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8552, aktenr. 63, d.d. 11-12-1677

Gijsbert Jacobsz Blom man en voogd van Hillichien Henricks van Essen, Cornelis Jansz van Spengen en Jacob Jansz Cashoff als voogden van Jan de jonge, Geertgen en Maria Henricks van Essen en Jan Hendricksz van Essen de oude, kinderen en erfgenamen van Henrick Jansz van Essen en Merrichien Jansdr in hun leven echtelieden, verhuren aan Jan Henricksz van Essen de oude zes henneptuinen (in de gerechten van De Hamme en Ruwiel). Ze verhuren aan hun broer Peter Henricksz van Essen negen henneptuinen te Portengen (Valckenaers gerecht). Ze verhuren aan Adriaen Jansz Berger wonende te Gerverscop een huis met 17 morgen land, onder de gerechten van Valckenaer, den Ham en Ruwiel.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 438, aktenr. 4 t/m 6, d.d. 19-03-1678

Jan Hendricksz van Essen de oude, Gijsbert Jacobsz Blom man en voogd van Hillichien Henricks van Essen, Cornelis Jansz van Spengen en Jacob Jansz Cashoff als voogden van Jan de jonge, Geertgen en Maria Henricks van Essen, kinderen en erfgenamen van Henrick Jansz van Essen en Merrichien Jansdr in hun leven echtelieden wonende te Portengen, verhuren aan Jacob Aertsz Cosijn een huis met 17 morgen land, gelegen in de gerechten van Valckenaer, den Ham en Ruwiel.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 438, aktenr. 10, d.d. 05-04-1678

Willem Jansz van Spengen huisman wonende te Spengen huurt van Elisabeth Schuijt weduwe van Cornelis Wijckerslooth een huis en 24 morgen land te Kockengen.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 618, aktenr. 100, d.d. 12-03-1681

Cornelis Jansz van Spengen getrouwd met Annitje Jans van Oucoop wordt genoemd als crediteur van Peter Jansz Hogenhout voor een bedrag van 2000 gulden.
Bron: RHC Vecht en Venen, ONA Kockengen (toegangsnr. 1067), inv.nr. 939, aktenr. 19, d.d. 29-05-1692 (scan 43)

Marrigje Jans van Spengen, weduwe van Cornelis Clasen Ruijsch, wonende te Teckop, verkoopt een erfportie aan Pieter Verweij chirurgijn te Kockengen. Het betreft de erfenis van haar halfzus Maria Jans.
Bron: RHC Vecht en Venen, ONA Kockengen (toegangsnr. 1067), inv.nr. 939, aktenr. 20, d.d. 13-06-1692 (scan 47)

Lobbregje Warnarts, weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansen van Spengen haar overleden man, verkoopt aan haar broer Pieter Warnartsz Vaendrig een erfportie van haar man. Het betreft een erfenis van zijn zus Maria Jans van Spengen. Cornelis, Marritje en Erkje Hendriks Velthuijsen worden ook genoemd als erfgenamen van Maria Jans van Spengen.
Bron: RHC Vecht en Venen, ONA Kockengen (toegangsnr. 1067), inv.nr. 939, aktenr. 21, d.d. 11-06-1692 (scan 48)

Cornelis Jansz van Spengen wonende ter Aa maakt machtig Jan, Peter en Jan Hendricksen broers om voor hem 1 morgen 480 roeden land te verhuren.
Bron: RHC Vecht en Venen, ONA Kockengen (toegangsnr. 1067), inv.nr. 939, aktenr. 51, d.d. 27-12-1695 (scan 108)

Marrigje Jans van Spengen weduwe van Cornelis Clasen met haar kinderen Claes en Grietje Cornelis Ruijsch verkoopt aan Jan Hendr. van Essen de oude, Jan Hendricksen van Essen de jonge, Gijsbert Jacobsen Blom getrouwd met Hillitje Hendricx van Essen, Crijn Cornelisz Jongkint getrouwd met Geertje Hendricx van Essen en Albert Aertsen Vermeulen een stuk land. Dit volgens een testament door Dirck, Hendrick en Cornelis Jansen van Spengen broers op 05-06-1662 bij notaris G. Houtman te Utrecht gepasseerd en door het overlijden van Cornelis Jansen van Spengen.
Bron: RHC Vecht en Venen, ONA Kockengen (toegangsnr. 1067), inv.nr. 939, aktenr. 52, d.d. 31-12-1695
(scan 109)

Schuurman 2 - 21 dec 2022 - 22:18 (laatst bijgewerkt 21 dec 2022 — 22:25 door auteur)

:-)

Willem van de Pol - 22 dec 2022 - 17:14 (laatst bijgewerkt 22 dec 2022 — 17:16 door auteur)

@ Schuurman 2    Mijn excuses, ik had wat PC problemen en zag daardoor uw laatste berichten slechts even, daarna waren deze niet meer terug te vinden. Hopelijk werkt alles nu weer als van ouds.

Zeer indrukwekkend uw informatie, dat vraagt natuurlijk de nodige aandacht en onderzoek. 

Ik kom er zo snel mogelijk op terug.

Willem van de Pol - 22 dec 2022 - 18:36 (laatst bijgewerkt 22 dec 2022 — 19:14 door auteur)

@ Schuurman 2

Ik heb in mijn bestand twee families met de naam Van Spengen, als eerste de familie zoals deze voorkomt in de kwartierstaat van mijn grootmoeder. 
Daarnaast als los "puzzelstukje" de familie van  Warnaert Gerritsen van Spengen zoals hierboven (- gisteren - 01:39) getoond.  

U stelt,

De oplossing staat in onderstaande akte. Zoek op Het Utrechts Archief naar Jacob Gerritsz Spenger.

Maar de Jacob Gerritse en Cornelis Gerritsz van Spengen uit de kwartierstaat van mijn grootmoeder hebben echter andere partners en zijn denk ik ook van een andere generatie.  Of zie ik iets over het hoofd ?

Jacob Gerritse van Spengen is geboren omstreeks 1706, zoon van Gerrit Jacobsz van Spengen en Neeltje Gerrits Verleer. Jacob is overleden, ongeveer 76 jaar oud.Hij is begraven op 01-03-1782 in Kamerik. Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 16-03-1731 in Kamerik met Marrigje Meertens Verlaan. Marrigje is een dochter van Meerten Gerritsen Verlaan en Fuysje Cornelis van der Kroeff. Zij is begraven op 10-01-1781 in Kamerik.  Notitie bij overlijden van Marrigje: Jacob van Spengen, Sijn Vrouw .........
Getuige bij:
22-12-1765     doop Marrigje van Spengen (1765-1838)     [grootmoeder vaderszijde]   
11-02-1770     doop Neeltje van Spengen (1770-1834)     [grootmoeder vaderszijde]   
06-02-1774     doop Jacob van Spengen (geb. 1774)     [grootmoeder vaderszijde]

Cornelis Gerritsz van Spengen is geboren omstreeks 1707, zoon van Gerrit Jacobsz van Spengen en Neeltje Gerrits Verleer. Cornelis is overleden, ongeveer 40 jaar oud.Hij is begraven op 22-11-1747 in Kamerik. Cornelis trouwde, ten hoogste 25 jaar oud,  met Woughje Hogenes, ten hoogste 25 jaar oud. Woughje is geboren in Laageind, dochter van Andries Damen Hogenes en Maria Lamberts Groenendijk. Zij is gedoopt op 06-02-1707 in Waarder.


Uw andere verwijzingen naar Van Spengens vormen een schitterende basis voor een nieuw "puzzelstukje". 
Maar dat vraagt even wat meer tijd, maar valt dat stukje op de juiste plaats dan laat ik u dat omgaand weten.

Voor nu,  Hartelijk dank voor al uw moeite.
 

Willem van de Pol - 22 dec 2022 - 22:30

Beste Willem,

De oorspronkelijke vraag in deze draad is wie de ouders zijn van Jacob Gerritsz van Spengen en Aartje Cornelis Griffioen. (Het is deze Jacob die met Cornelis zijn broer wordt genoemd in de akte van 1695. De Jacob die is geboren in 1706 is dus zijn kleinzoon.) Een veelgestelde hypothese is dat Gerrit Jansz van Spengen en Lobbrichje Warnaerts Vaendrig de ouders zijn van Jacob. Ik heb het in mijn publicatie op Genealogie Online ook zo staan, zij het dat ik aangegeven heb dat bewijs ontbreekt. Ik ga de hypothese nu aanpassen. Dat komt door de akte van 24-07-1690 die hierna volgt. Ik denk nu namelijk dat Jacob Gerritsz van Spengen afstamt van Gerrit Hendricksz van Spengen, aangezien hij in een andere "staeck" is ingedeeld dat Gerrit Jansz van Spengen zelf.

Mijn hypothese is dat Warnaert Gerritsz van Spengen wel een zoon is van Gerrit Jansz van Spengen, aangezien hij zijn oudste dochtertje doopt als Lobbrechje (01-10-1699 Kockengen). Ik heb daar nu niet verder naar gekeken.

IIa. Jan Heijndricksz Spengen de oude x1 Joostgen Dircx x2 Erckgen Cornelisdr Boelhouwer

Aanvulling van een inventaris van een boedelomschrijving. De boedelhouder is Jan Hendricksz weduwnaar van Erckgen Cornelisdr zijn overleden vrouw. Er is al een inventaris gemaakt van het kapitaal in de boedel op 17-10-1661. Harmen Jansz de zoon van de boedelhoude is een half jaar rente schuldig vanwege 9500 gulden geleend geld. Hendrick Cornelisz Velthuijsen is een half jaar rente schuldig vanwege 1000 gulden geleend geld. Jan Gerritsz de Bruijnen is een half jaar rente schuldig vanwege 200 gulden geleend geld. Willem Jansz de zoon van de boedelhouder krijgt 29 gulden vanwege het opstellen van de boedelinventaris. Er zijn vier kinderen van het echtpaar nog ongehuwd [Willem en de drie onmondige kinderen.]
Jan Hendricksz wonende te Spengen weduwnaar en boedelhouder van Erckgen Cornelisdr zijn overleden vrouw ter ene, en Herman Jansz, Willem Jansz, Peter Jansz, Wiggert Claesz Ruijs man van Joostgen Jansdr, Hendrick Cornelisz Velthuijsen man van Lijsbeth Jansdr en Jan Gerritsz de Bruijnen man van Lijsbeth Jansdr alle mondige kinderen van het voorgaande echtpaar, daarnaast nog Jacob Cornelisz Boelhouwer oom en voogd van Jacob Jansz, Gerrit Jansz en Marrichgen Jans onmondige kinderen van het voorgaande echtpaar, ter andere zijde. De boedelhouder keert uit aan zijn negen kinderen 13.450 gulden. 4000 gulden is voor de vier ongehuwde kinderen, omdat de vijf getrouwde kinderen reeds bij hun huwelijk 1000 gulden hebben ontvangen. De overige 9450 gulden wordt verdeeld in gelijke porties, nl. 1050 gulden per persoon. De boedelhouder heeft ook nog vijf voorkinderen gekregen bij Joostgen Dircx.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8543, aktenr. 127-128, d.d. 05-11-1661

1e huw. Joostgen Dircx
Dirck Jansz Spengen x Elijsabet Cornelisz
Henrick Jansz Spengen
Cornelis Jansz Spengen x Annigje Jans Oucoop (ter Aa)
Marichgen Jansdr x Cornelis Claesz Ruijs
Marigen Jansdr x Henrick Jansz van Essen
2e huw. Erckgen Cornelisdr Boelhouwer
Herman Jansz Spengen x Magdalena Aerts (otr. 02-1661 Noorden)
Willem Jansz Spengen x1 Maechje Meertensz Zael x2 Merrichje Cornelis Kercklaan (tr. 25-02-1688 Kockengen)
Pieter Jansz Spengen x Willemina Adriaens Focker
Joostgen Jansdr Spengen x Wiggert Claesz Ruijs
Lijsbeth Jansdr Spengen x Hendrick Cornelisz Velthuijsen
Lijsbeth Jansdr Spengen x1 Jan Gerritsz de Bruijnen x2 Harmen Jacobsz van Heusden
Jacob Jansz
Gerrit Jansz x Lobbrichje Waarnarts Vaandrich
Marrichgen Jansdr x Cornelis Adriaensz van 't Hoff

"Cornelis Jansz van Spengen, Harmen Jansz, Willem Jansz, Gerrit Jansz, Merrighje [= Lijsbet] Jans wede. van Hermen Jacobsz van Heusden alle broeders en susters, voor de eerste staeck, Cornelis Gerritsz Spengen en Jacob Gerritsz Spengen beijde broeders voor de twede staeck, Hendrik Gerritsz van Eijk, Annighje Gerrits van Eijk wede. van Claes Zaell voor de derde staeck en voor de vierde off laetste staeck Lambert Jansz Hardevelt als getrout hebbende Gerrighje Philipsz, Pieter van Geell als getrouwt hebbende Weijntje Philipsz, Folkert Gerritsz Heero als getrout hebbende Jannigje Philips alle te samen erfgenamen van Jan Hendriksz Spengen Zaell"
Bron: RHC RL, ORA Kamerik-en-de-Houtdijken (beheersnr. W179a), inv.nr. 981, aktenr. 83, d.d. 24-07-1690

Schuurman 2 - 23 dec 2022 - 10:43

IIb. Gerrit Heijndricksz Spengen x Jannichgen Crijnen

Uit de onderstaande akten kom ik tot de volgende hypothese.

Zoon 1: Hendrick Gerritsz Spengen x Neeltgen Jans den Boer
- Gerrit Hendricxse Spengen
- Jan Hendricxse Spengen x Anneken Cornelis
Zoon 2: Crijn Gerritsz Spengen
Zoon 3: Cornelis Gerritsz Spengen x Grietje Hendricks Zael
- Gerrit Cornelisz Spengen
Zoon 4: Jacob Gerritsz Spengen <-- de Jacob Gerritsz van Spengen die getrouwd is met Aartje Cornelis Griffioen

Hendrick Gerritsz j.m. wonende te Kamerik Statengerecht toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jannichgen Crijnen weduwe van Gerrit Hendricxsz zijn moeder, Jan Hendricksz den ouden, Jan Hendricksz den jongen en Franck Crijnen zijn omen, evenals Hans Willemsz van Dobben zijn zwager ter ene, en Neeltgen Jansdr den Boer j.d. wonende te Oud-Kamerik toekomstige bruid, geassisteerd met Jan Jansz den Boer haar vader en Maerten Jansz den Boer haar broer ter andere zijde, hebben besloten tot een toekomstig huwelijk met de navolgende huwelijkse voorwaarden. De bruidegom krijgt van zijn moeder 1000 gulden en een uitzet. De bruid brengt in het huwelijk een hofstee met 9 morgen land gelegen te Oud-Kamerik met het recht op de huur van nog eens 20 morgen. Dat laatste komt de bruid toe door het overlijden van haar moeder uit een testament van 16-03-1656 vastgelegd bij notaris Gerardt van Gorcom, waarbij de vader van de bruid 3500 gulden krijgt.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8538, aktenr. 80, d.d. 16-08-1656

Jan Heijndricksz Spengen den jongen en Cuijntgen Gerrits, wonende te Kamerik, echtelieden, beiden gezond, maken hun testament op. Jan legateert 100 gulden aan de diaconie van de gereformeerde kerk. Hij legateert aan Cornelis Gerritsz, zoon van zijn broer Gerrit Heijndricksz 500 gulden en zijn kleding. Jan institueert zijn broer Jan Heijndricksz den ouden tot een vierde deel, de kinderen van Gerrit Heijndricksz een vierde deel, de kinderen van Merrichgen Heijndricks ook een vierde deel en de kinderen van Neeltgen Heijndricks een vierde deel. Cuijntgen legateert aan de H. Geest te Kamerik 100 gulden, aan Susanna Jans de dochter van haar overleden broer haar kleding. Cuijntgen institueert tot haar erfgenamen Gerrit Jansz en Susanna Jans de kinderen van haar broer. Mochten deze twee overlijden zonder kinderen na te laten, dan gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen aan haar moederskant. In die erfenis mogen niet Willemtgen Eersten, Anna Eersten de jonge, Claes en Gijsbert Elbertsz en Jan Jansz Hoogerbosch delen.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8506-I, aktenr. 19, d.d. 15-05-1657

Maerten Jansz den Boer, Jelis Cornelisz man van Jannichje Jans den Boer en Crijn Gerritsz Spengen als oom en bloedvoogd van Gerrit en Jan Hendricxse Spengen onmondige zonen van Hendrick Gerritsz Spengen en Neeltgen Jans den Boer, allen kinderen en kleinkinderen van Jan Jansz de Boer en Merrighje Jansdr hun overleden (groot)vader en (groot)moeder.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Kamerik (beheersnr. W178), inv.nr. 931, aktenr. 129, d.d. 29-06-1672

"Jacob Gerritsz Spengen jongman wonende in Oudt Camerick, mijn notaris wel bekent, sijnde bij gesonden verstande ende lichaeme (...) verclaerde hij testateur tot sijne eenige universeele erfgenaem geinstitueert te hebben gelijck hij doet bij desen Gerrit Cornelisz Spengen sijn testateurs broeders zoon, ofte bij voor overlijden desselffs wettige descendenten, ende indien mochte gebeuren dat alvoorens den voorn. Gerrit Cornelisz Spengen sonder kint ofte kinderen naer te laeten quam te overlijden soo vervlaerde hij testateur tot sijne eenige universeele erfgenaem alsdan te institueren Cornelis Gerritsz Spengen sijn testateurs broeder"
Bron: RHC RL, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8554, aktenr. 35, d.d. 10-01-1685

"Cornelis Jansz van Spengen, Harmen Jansz, Willem Jansz, Gerrit Jansz, Merrighje [= Lijsbet] Jans wede. van Hermen Jacobsz van Heusden alle broeders en susters, voor de eerste staeck, Cornelis Gerritsz Spengen en Jacob Gerritsz Spengen beijde broeders voor de twede staeck, Hendrik Gerritsz van Eijk, Annighje Gerrits van Eijk wede. van Claes Zaell voor de derde staeck en voor de vierde off laetste staeck Lambert Jansz Hardevelt als getrout hebbende Gerrighje Philipsz, Pieter van Geell als getrouwt hebbende Weijntje Philipsz, Folkert Gerritsz Heero als getrout hebbende Jannigje Philips alle te samen erfgenamen van Jan Hendriksz Spengen Zaell"
Bron: RHC RL, ORA Kamerik-en-de-Houtdijken (beheersnr. W179a), inv.nr. 981, aktenr. 83, d.d. 24-07-1690

Jacob Gerritsz Spengen en Dirck Cornelisz Gravesteijn getrouwd met Grietje Henricx laatst weduwe van Cornelis Gerritsz Spengen ten ene zijde, Huijbert Krijnen getrouwd met Anneken Cornelis te voren weduwe en boedelhoudster van Jan Hendricks Spengen en voogdesse van haar onmondige kinderen ter andere zijde. Tussen de partijen was er een proces ontstaan bij het Hof van Utrecht over de nalatenschap van hun oudoom Jan Heijndricks Spengen de jongen. Er was een inventaris opgemaakt op 22-07-1690 van de boedel van Jan Heijndricks Spengen de jongen. Er was ook nog de staak van Gerrit Hendricksz Spengen waar de kinderen van de vrouw van de derde comparant [Anneken Cornelis] voor een vierde recht op hadden.
Bron: HUA, ONA Utrecht (toegangsnr. 34-4), inv.nr. 928, aktenr. 367, d.d. 03-08-1695

Schuurman 2 - 23 dec 2022 - 10:55

De vier "staecken" uit de erfenis van Jan Hendriksz Spengen Zaell (Jan Hendricksz Spengen de jonge) komen mooi overeen met de volgende gegevens.

IIc. Jan Heijndricksz Spengen de jonge x Cuijntgen Gerrits

IId. Merrichgen Heijndricks x Gerrit Segeromsz van Eijck

Gerrit Segrumsz [van Eijck] wonende op Kamerik Mijzijde, weduwnaar en boedelhouder van Merrichgen Heijndricks voor zichzelf ten ene, Geeloff Jaspersz wonende te Noorden getrouwd met Zwaentgen Gerritsz in naam van zijn vrouw ter andere zijde, komen tot een akkoord. Geeloff doet geen aanspraak op de erfenis. Gerrit Segrumsz houdt zijn schoonzoon kosteloos en schadeloos van alle lasten van de boedel. Daarnaast krijgt Geeloff 625 gulden en Swaentge een nieuwe rok. 
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8513, aktenr. 29, d.d. 03-04-1648

Hendrik Gerritsz van Eijck, Annigje Gerrits van Eijck weduwe van Jan Claesz Zael zijn kinderen van Gerrit Segeromsz van Eijck.

IIe. Neeltgen Heijndricks x Philips Jansz Geestdorp

Philips Jansz Geestdorp burgermeester van Woerden, getrouwd met Neeltge Heijndricksdr, geeft procuratie aan Jan Heijndricksz wonende te Spengen, zijn zwager, om uit zijn naam te zorgen voor het overbrieven van zijn gedeelte in een perceel land gelegen in Oudhuizen [bij Wilnis] door hem verkocht aan Cornelis Jansz Goethart.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8510, aktenr. 60, d.d. 24-10-1646

Philips Jansz Geestdorp weduwnaar van Neeltgen Hendricxdr
Kinderen: Marrichgen Philipsdr Geestdorp getr. met Reijer Gerritsz Sneij, Gerrichgen Philipsdr Geestdorp, Neeltgen Philipsdr getr. met Gerrit Jacobsz de Haes, Hendrick Philipsz Geestdorp, Weijntgen en Jannichgen Philipsdr Geestdorp.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8542, aktenr. 96, d.d. 24-11-1660

Gerrigje Philips, Weijntje Philips en Jannigje Philips zijn kinderen van Philips Jansz Geestdorp.

Schuurman 2 - 23 dec 2022 - 11:00

Weer een geweldige stroom nieuwe verwijzingen, dank daarvoor.
Ik heb al enkele heel  interessante dingen gezien .........

Komende dagen zullen in het teken staan van boodschappen doen, visite ontvangen en op visite gaan, daarom zal ik nog maar weinig actief zijn op dit forum. Mijn excuses daarvoor.

Ik wens alle forumleden, Prettige Kerstdagen.
 

Willem van de Pol - 23 dec 2022 - 15:55

Mijn hypothese is dat Warnaert Gerritsz van Spengen wel een zoon is van Gerrit Jansz van Spengen, aangezien hij zijn oudste dochtertje doopt als Lobbrechje (01-10-1699 Kockengen). Ik heb daar nu niet verder naar gekeken. 

 

Hierbij alvast de doop van  Lobbrechje Warnaertsdr (Bregje) van Spengen.
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Lobbrechje Warnaertsdr (Bregje) van Spengen, dochter van Warnaert Gerritsen van Spengen en Trijntie Cornelis van Coten. Zij is gedoopt op 01-10-1699 in Kockengen. Bregje is overleden, 33 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Bregje was de volgende getuige aanwezig: Wouter Ariesze Saal [echtgenoot]. Zij is begraven op 05-02-1733 in Bodegraven.

Notitie bij overlijden van Bregje: Aangegeven door Wouter Ariense Zaal, Aangever was armmeester van de diaconie van Kamerik.

Bregje trouwde met Wouter Ariesze Saal. Wouter is geboren in Spengen. Wouter trouwde later op 19-07-1739 in Kamerik met Apolonia van Beek.

Getuige bij:

  overlijdensaangifte Lobbrechje Warnaertsdr (Bregje) van Spengen (1699-1733)   [echtgenoot]
Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Zie ook eventueel mijn al eerder hierboven getoond  "puzzelstukje"

Willem van de Pol - 23 dec 2022 - 20:19 (laatst bijgewerkt 23 dec 2022 — 20:30 door auteur)


Gerecht: Nieuwkoop en Noorden
Toegang: 162.1.06 Invnr.: 67 Registers van opdrachten en hypothecaties, 1603 - 1697
Regesten, Auteur: B. Prins, 2009 Datum: 26-08-1671 Pagina: 295
Inhoud: Willem Cornelisz Coll te Noorden en Geertgen Cornelisdr Coll, weduwe van Cornelis Cornelisz Jaspersz te Kamerik, als kinderen van Cornelis Maertensz Coll, overleden te Noorden. Deling van de nalatenschap. Willem Cornelisz Coll komt toe het huis en erf en de landen te Noorden, groot 10 morgen land, mede nog een rietsudde onder Zevenhoven bij de Zevenhovense buurterdijk.
Geertgen Cornelisdr Coll verkrijgt obligaties en gelden die met de waarde van de 10  morgen overeenstemmen. De overige gelden worden gelijk opgedeeld.

Ooit heb ik een foto/foto's gemaakt van de genealogie Cornelis Cornelisz Jaspers in Woerden (RHC). Gezocht maar nog niet gevonden.

Gerrit H Verwoerd - 24 dec 2022 - 16:34De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu