stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wie zijn de ouders van Neeltje Maertens, gehuwd 1662 Ridderkerk met Jan Leendertsen Huijser? opgelostProfiel afbeelding

Ik ben op zoek naar de ouders van Neeltje Maertens, geboren in Barendrecht en gehuwd in Ridderkerk met Jan Leendertsz Huijser op 22-04/14-05-1662.
Sommigen geven haar de achternaam Vaendrager (of varianten), maar ik heb nergens bewijs daarvan kunnen vinden.

Hij is afkomstig uit Hendrik Ido Ambacht, zij uit Barendrecht. Beiden woonden op dat moment in Ridderkerk. 


Ik heb de dopen opgezocht van hun kinderen, gedoopt in Ridderkerk:


Neeltjen 18-02-1663    get: Meerten Jorissen, Lijntjen Pieters

Leendert Jansz Huijser 22-05-1664 get: -

Joris 13-12-1665        get: Maerten Joris, Grietje Cornelis

Dirck 29-01-1668       get: Wouter Leendertsen, Heijltjen Leenderts

Marijken 15-12-1669  get: Lijntje Pieters, Grietje Cornelis

Maerten 27-09-1671   get: Pietertjen Maertens

Jan 20-11-1672          get: Ariaentje Pleunen

Grietje 20-05-1674     get: Wouter Leendertsen Huijser

Quirijn 01-09-1675     get: Aeltje Leenderts

Arien 31-10-1677       get: Pieter van Gilst, secretaris en Lijntje Versluijs, zijn vrouw

Aeltje 05-05-1680      get: Aeltje Leenderts

 

Zijn ouders zijn Leendert Crijnen Huijser en Aeltke Jans Schilperoort. Zijn broer en zussen (Wouter, Heijltje en Aeltje) zijn doopgetuigen. 
Ik ben niet op zoek naar gegevens van zijn kant. 
 

Wel van haar kant: kijkende naar de doopgetuigen, dan zouden haar ouders daar tussen kunnen zitten: Maerten Joris gehuwd met Lijntje Pieters, en ook een mogelijke zus Pietertjen Maertens.

Ik kijk ook altijd wel wat men op internet denkt en daar kom je twee meningen tegen:
1. Maerten Joris x Lijntje Pieters
2. Maerten Jacobs (Vaendrager) x Neeltje Joris.

Heeft iemand meer gegevens, die duidelijkheid zouden kunnen verschaffen in deze puzzel en bewijzen wie de ouders zijn van Neeltje Maertens?
 

Marleen Wilschut - 22 jan 2023 - 19:25 (laatst bijgewerkt 22 jan 2023 — 22:10 door moderator)

Het lijkt mij evident dat zij een dochter is van Maarten Jorisz (Joorsz) gehuwd met Lijntje Pieters. Zij worden genoemd in de indexen van het transportregisters van West-Barendrecht, te vinden op hogenda. Het is raadzaam om de aktes zelf te raadplegen voor meer informatie over het stel.

Dan kom ik vervolgens hier uit, zonder te weten wat er van klopt.

JP Ouweltjes - 23 jan 2023 - 09:49 (laatst bijgewerkt 23 jan 2023 — 09:50 door auteur)

Dank je wel voor je reactie. Ik zou het ook evident vinden, echter er zijn kennelijk twee dames met de naam Neeltje Maertens, die beiden worden toegewezen aan als de dochter  van het echtpaar Maerten Jorisz en Lijntje Pieters.

 

" mijn'  Neeltje Maertens is gehuwd met Jan Leendertsz Huijser in 1662 en krijgt kinderen in de periode 1663-1680. 

 

De andere Neeltje Maertens, is gehuwd met Bastiaan van Es in 1668 en krijgt in dezelfde periode kinderen.

 

Ze zijn blijkbaar even oud en komen allebei uit Barendrecht..... Dus wie is nu de dochter van ....

Marleen Wilschut - 23 jan 2023 - 17:07

Het is heel verleidelijk (omdat ze als doopgetuigen optreden) om Maerten Jorisz en Lijntje Pieters als ouders op te voeren, maar Maerten Jacobsz en Neeltje Joris blijft inderdaad een tweede mogelijkheid. Wat voor deze laatste mogelijkheid pleit is dat Jan en Neeltje hun oudste dochter Neeltje noemen en geen enkele dochter Lijntje. De Neeltje Maertens die met Bastiaen van Es trouwt heeft blijkbaar (ik heb dit niet nagezocht) wel een dochter Lijntje en geen dochter Neeltje.

In Barendrecht wonen zowel een Maerten Joor(i)sz als een Maerten Jacobsz (Vaendrager), de laatste zou de Maerten Jacopsz kunnen zijn die op 23-1-1614 ca. 3 jaar oud wordt genoemd. De echtgenote van Maerten Jacobsz Vaendrager heet in 1661 Lijsbetien Francken (maar dat kan heel goed een tweede huwelijk zijn). Kinderen van Maerten Jacobsz zullen in elk geval Jacob en Cornelis Maertensz Va(e)ndrager zijn. (Uit de transportregisters van West-Barendrecht, via hogenda)

Doopgetuige Maerten Jorisz zou eventueel een broer van Neeltje Joris kunnen zijn en in dat geval zijn de beide dames met de naam Neeltje Maertens nichtjes.

Anneke 2 - 23 jan 2023 - 17:35 (laatst bijgewerkt 23 jan 2023 — 17:35 door auteur)

Hoi Anneke, dat is een goed spoor om verder uit te zoeken: dat Maerten Joris en Neeltje Joris broer en zus zijn. Het is wel door mijn hoofd gegaan, maar verder niet over doorgedacht. Kijken of ik meer over (mogelijke) broer en zus kan vinden.

En ook maar eens dieper duiken in beide gezinnen van de Neeltjes. Wordt vervolgd.

Marleen Wilschut - 23 jan 2023 - 17:53

In vervolg op het eerdere bericht vond ik dit: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rijerkerk-bronner/I268467.php 

 

Hier staat dat het echtpaar Joris Adriaensz en Maritge Cornelis in 1614 een dochter kregen genaamd Neeltje en in 1617 een zoon genaamd Maerten. Nu  nog het doopboek natrekken of dit juist is. Dit onderschrijft de stelling dat Maerten Joris en Neeltje Joris broer en zus zijn. 

Hier wordt Neeltje Joris inderdaad gekoppeld aan Maerten Jacobs Vaendrager.

Hier wordt Maerten Joris gekoppeld aan Lijntje Pieters.

En beide echtparen hadden een dochter: Neeltje. Tot zover lijkt het te kloppen.

Dan voor alle geinteresseerde lezers: in mijn zoektocht ben ik verder gekomen in het vinden van de ouders van Lijntje Pieters. Zij blijkt een dochter te zijn van Pieter Dircx de Wit en Neeltje Huygen Craenendonck.

 

Daarom bij deze informatie, zodat anderen dit in hun stamboom kunnen verwerken:
30-09-1636 Rotterdam, notaris Gerrit van der Hout, testament: Pieter Dircxsz de Wit en zijn vrouw Neeltgen Huygen Craenendonck, wonend te Chaerlois, benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam.
De langstlevende is gehouden hun 3 kinderen, genaamd Lijntgen, Annetgen en Lijsbet Pieters te onderhouden en aan ieder van hen bij meerderjarigheid of huwelijk een bedrag van 2.000 gulden te vermaken. Als de langstlevende hertrouwt, krijgen zij ook nog een bedrag van 400 gulden. 

04-09-1650, Rotterdam, notaris Arent van der Graeff, transport: Joris Ariensz en zijn zoon Maerten Jorisz, bouwluyden, wonend in West Barendrecht, die enige jaren samen de bouwnering hebben bedreven op hun land en de bruiklanden (=pachtlanden), zijn overeengekomen dat Joris Ariensz zich hieruit terugtrekt ten behoeve van zijn zoon. Gemeenschappelijk blijven het land in West Iselmonde genaamd 't Lommerdycke, de inboedel van hun huis en het vee dat op hun land weidt.
Maerten Jorisz neemt het huis en erf in West Barendrecht over, en de pacht op land van de erfgenamen van Endegeest te Leyden, van land in West Iselmonde van de erfgenamen van Endegeest, van de Bekesteynen, en van de kinderen van Willem Welhouck c.s., land van Annetje Woutersdr te Leckerlant, en in West Barendrecht van Aert Ariensz in Molenaersgraeff. Hij belooft daarvoor ook achterstallige pacht van dit hele jaar te betalen, samen 1290 gulden. 

06-07-1652 Rotterdam, notaris Jacobus Delphius, transport: Maerten Jorisz te West-Barendrecht transporteert op Pieter Dircx de Wit te Sairlois, zijn schoonvader, diverse dieren voor 650 gulden, waarvan zijn schoonvader aan Jan Pieters te Ouwerkerck 500 gulden heeft betaald. 

03-08-1652 Rotterdam, notaris Willem Sonnevelt, testament: Pieter Dircxsz de Wit, wonend in Sairlois, benoemt zijn dochters Grietge Pieters, Annetge Pieters en Lijsbeth Pieters tot erfgenamen, elk voor 1/4 deel, en de kinderen van zijn dochter Lijntgen Pieters mede voor 1/4 deel.
Lijntgen erft het vruchtgebruik van het deel van haar kinderen, hetgeen niet gebruikt mag worden om de schulden van Lijntgen of haar huidige man Marten Tonissen te voldoen.
Pieter benoemt zijn zwagers Cornelis Dammisz, Crijn Jans Pors en Theunis Arentsz van Vliet tot administrateur van de kinderen van Lijntge en tot voogd over alle minderjarige erfgenamen. 

25-04-1654 Rotterdam, notaris Jacobus Delphius, overeenkomst: Cornelis Dammisz, zeilmaker, weduwnaar en erfgenaam van Grietgen Pieters, geassisteerd door Pieter en Dirck Dammisz, zijn broers, ter ene zijde, en Maerten Jorisz, man van Lijntge Pieters, Crijn Jans Pors, man van Annetge Pieters, en Teunis Gerrits, man van Lijsbeth Pieters, zusters en erfgenamen van Grietge Pieters voorn., geassisteerd door Pieter Dircx de With, hun vader, ter andere zijde, sluiten een overeenkomst over de uitbetaling van hun erfdeel. 

1659 Lidmatenregister Barendrecht: … en Lijntie Pieters, uxor

Transportregister West Barendrecht 1651-1700: Lijntie Pieters

72,141v 6-5-1683 wede. v. Maerten Joorsz: eigenbrief voor Lijntie Pieters wed van Maerten Joorisz. Van Arij Loeijken Hordijck, wonende op het dorp Barendrecht. Betreft een huis en dijkerf aan de Zuidpolderse dijk.

72,192v en 193 v 5-8-1688 won. West-Barendrecht; wede. v. Maerten Joorsz: eigenbrief voor Lijntie Pieters wed van Maerten Joorsz, wonenden in West Barendrecht van Berberb Willems wed en boedelhoudster van Joris Geertsz Kranendock, wonende in Sandelingenambacht. Geassisteerd met Cornelis Cranendonk. De helft van 3 mergen land gemeent met het kind van Cornelis Geertsz. Ten oosten Lijntie Pieters wed. 

Item nog ¼ part in een stuk land van 2 mergen liggende gemeen met het weeskind van voornoemde Kranendonk, Arij Teunisz Jongeneel en Pieter en Cornelis Jansz Focker op Alblasserdam.

72,206 10-5-1690 won. West-Barendrecht; wede. v. Maerten Joorsz: eigenbrief voor Jacob Arensz van Dijck, wonende onder Heerjansdam van Pieter Maertensz geautoriseert door zijn moeder Lijntie Pieters wed van Maerten Jacobsz, wonende onder West Barendrecht. Betreft een huis en dijjkerf aan de Zuidpolderse dijk.

72,231 en 231v 19-2-1693 wede. v. Maerten Jorisz: eigen brief voor Lijntie Pieter, weduwe van Maerten Jorisz, van Pluen Tuenisz de Vos en Cornelis Leendertsz Salij, voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Maarten Tuenis de Vos. Betreft een huis en dijkerf in Carnisse. 

Marleen Wilschut - 23 jan 2023 - 19:25

Ter aanvulling op bovenstaande aktes. De akte van 03-08-1652 is te vinden op folio 137. Marten Tonissen = Maerten Jorissen.

Hier enkele aktes van het Stadsarchief Rotterdam met Joris Adriaensz. Hier staat verder geen aanvullende gegevens in over de familiebanden.

Adriaen Cornelisz Hordijck en Adriaen Dircxz Hordijck, wonende aan de Hordijck in Oost-Barendrecht, Adriaen Heydricxe jongen Dijckgraeff wonende in Carnisse, en Joris Adriaensz, wonende in West-Barendrecht bekennen 1.500 gulden schuldig te zijn aan Aeltge van Soelen, weduwe van Jasper Moerman, coopman.
N.B.: Adriaen Heydricxe tekent als Aerien Heyndricksz.
In de marge van de akte is vermeld dat de schuld is voldaan op 17-06-1642.
SA Rotterdam, ONA Rotterdam (toegangsnr. 18), inv.nr. 262, aktenr. 125, d.d. 12-06-1640

Aryen Heindericxsz, wonende in Carnis bekent 540 gulden schuldig te zijn aan Margarita van Zoelen.
Aryen Dircxz en Aryen Cornelisz Hordijck, beiden wonende in Oost-Barendrecht en Joris Aryensz, wonende in West Barendrecht, stellen zich borg voor hem.
SA Rotterdam, ONA Rotterdam (toegangsnr. 18), inv.nr. 373, aktenr. 32, d.d. 29-05-1646

Ary Cornelisz Hordijck, wonende in Oost Barendrecht, bekent 540 gulden schuldig te zijn aan Margrieta van Soelen.
Aryen Dircksz, wonende in Oost Barendrecht, Aryen Heindericksz, wonende in Carnis en Joris Aryensz, wonende in West Barendrecht stellen zich borg voor hem.
SA Rotterdam, ONA Rotterdam (toegangsnr. 18), inv.nr. 373, aktenr. 33, d.d. 30-05-1646

Joris Aryensz, wonende in West Barendrecht bekent 1080 gulden schuldig te zijn aan Margarita van Zoelen, waarvan de helft voor hemzelf en de andere helft vanwege zijn huwelijk met de weduwe van Jacob Aryensz Hordijck.
Aryen Dircxz wonende te Oost Barendrecht, Aryen Hendericxz wonende in Carnis en Ariaen Cornelisz Hordijck wonende te Oost Barendrecht stellen zich borg voor hem.
SA Rotterdam, ONA Rotterdam (toegangsnr. 18), inv.nr. 373, aktenr. 34, d.d. 30-05-1646
[Volgens de transportregisters van West-Barendrecht van 1611-1650 is Ghertgen Jooste de weduwe van Jacob Ariensz Hordijk. Uit de akte zelf blijkt dat Jacob Cornelisz Esseboom en Pieter Ingensz Horddijck bloedvoogden zijn van de drie onmondige kinderen van Jacob Aeriensz Horddijck en Ghertghen Joostendr, inmiddels beiden overleden. Ze wordt op internet Geertje Joosten van Driel genoemd.]

Joris Aerijensz, wonend in Barendrecht Overmaes, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Paeu Jansz, wonend in Gouwerack wegens geleende gelden.
SA Rotterdam, ONA Rotterdam (toegangsnr. 18), inv.nr. 309, aktenr. 51, d.d. 14-05-1647

Schuurman 2 - 23 jan 2023 - 20:12


Dank je wel. Mooie aanvulling! Die had ik geen van allen nog gevonden!

Marleen Wilschut - 24 jan 2023 - 18:23De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu