stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » De Rousseau in Haarlem, Amsterdam en Leiden 18e eeuw opgelostProfiel afbeelding

Op 25-06-1724 trouwen voor de Schepenen van Haarlem Bartholomeus Chenot, JM van Utrecht met Johanna Roseau, JD van Haarlem.
Beide achternamen worden op de meest creatieve manieren verbasterd door pastoors, dominées en ambtenaren, maar ik houd de spellingen de Rousseau en Sinot aan.
Ik heb de bruid Johanna Roseau altijd gelijkgesteld aan de dopeling Johanna de Rousseau, d.v. Jan de Rousseau en Jannetje Engelberdein, ged. Marekerk, Leiden 20-04-1704. Wat hiervoor pleit is de overeenkomst tussen voor- en achternaam van de bruid en dopeling. Wat hiertegen pleit, is dat de religie van dopeling en bruid afwijken (Johanna de Roseau laat haar kinderen RK dopen, maar is zelf Gereformeerd gedoopt) en het feit dat ze bij haar huwelijk van Haarlem afkomstig heet te zijn, maar in Leiden is gedoopt.
Recentelijk ben ik nauwkeuriger naar de doopgetuigen van Johanna's kinderen gaan kijken en nu begin ik te twijfelen.

Getuigen bij kinderen van Johanna Roseau:
04-02-1725 Sint Bavo, H'lem: Marijtie Rosiou.
18-11-1726 Sint Bernardus, H'lem: Robbert Drouseau.
27-09-1730 Sint Bernardus, H'lem: Sara Robberts de Rouso.

Getuigen bij kinderen van Robertus de Roussiau:
31-03-1708 Sint Bernardus, H'lem: Jan Roseau.
09-04-1710 Sint Bernardus, H'lem: Jan Roseau.

Ik ben maar één Robbert de Rousseau tegengekomen en dat is de op 27-06-1675 in Amsterdam RK gedoopte Robertus de Roussiau, z.v. Jean de Rousseau en Anne Pico. Robertus trouwt tweemaal in Amsterdam, laat zijn kinderen RK dopen en verhuist na de geboorte van zijn tweede kind van Amsterdam naar Haarlem. Op 11-11-1706 wordt gedoopt Zara Rociouw, d.v. Robbert en Catrijn den Duijtser. In haar valt de doopgetuige Sara Robberts de Rouso uit 1730 te herkennen. Daarmee ben ik ervan overtuigd dat er een solide familieband bestaat tussen Johanna de Roseau en Robertus de Rousiau.

Voor Jan Roseau heb ik drie kandidaten:
Jan de Rouseau, ged. Marekerk, Leiden 13-11-1680 (Johanna's vader).
Jean de Rousseau, geb. ±1646 (Robertus' vader).
Johannes de Reusau, ged. Pieterskerk, Leiden 22-03-1679 (Johanna's oom).
Wat ik nog mis is een solide band met de doopgetuige Marijtie Rosiou en een solide band tussen de familie van Robertus de Roussiau en de Leidense de Rousseaus.
Verder kan ik in Amsterdam de doopgetuige Elisabeth Roussiau nog niet thuis brengen.

Wie kan helpen het bewijs rond te krijgen dat de families in Leiden, Amsterdam en Haarlem allemaal bij elkaar horen en dat mijn oorspronkelijke aanname dat de bruid Johanna Roseau gelijk is aan de dopeling Johanna de Rousseau?
Of uiteraard het tegenovergestelde, namelijk dat mijn aannames niet waar kunnen zijn.

 

Bartholomeus Sinot, geb. Utrecht omstr. 1698, Gaeretwijnder 1723, vermeld Wordt ingeschreven als poorter van Haarlem 16 nov. 1723, † na 2 dec. 1737, zn. van N.N. en N.N. N. N., tr. 1e Haarlem 25 juni 1724 Johanna de Rousseau, ged. Marekerk, Leiden 20 april 1704 (get. Samuel Desrousseaux en Josina Engelberdein), † Haarlem vóór 11 sept. 1729, dr. van Jan de Rouseau en Jannetje Engelberdein; tr. 2e Haarlem 6 juli 1727 Truijtje Damolet, geb. Haarlem omstr. 1702, † vóór 11 sept. 1729; tr. 3e Haarlem 11 sept. 1729 Caatje Michielsz. Vrijrock, geb. Haarlem omstr. 1694, † na 2 dec. 1737, dr. van Michiel N. N. en wed. van Jacob Janssen Spiers.

Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Baptista Senot, ged. R. K. Statie Sint Bavo, Haarlem 4 febr. 1725 (get. Baltazer Daniels van den Burgh en Marijtie Rosiou). 
2. Jacobus Jennot, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 18 nov. 1726 (get. Elsie Janz. en Robertus de Roussiau), † na 18 mei 1763, tr. Haarlem 11 april 1757 Johanna van Ee, geb. Haarlem, † na 18 mei 1763.

Uit het derde huwelijk:
3. Sara Jenot, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 27 sept. 1730 (get. Melchert Dinkelaar en Zara Rociouw). 
4. Elizabeth Sienot, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 17 sept. 1731 (get. Melchert Dinkelaar en Gritie Jenot). 
5. Bartholomeus Jenot, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 27 maart 1733 (get. Francis Jenot en Gritie Jenot), Twijndersknegt 1817, † Haarlem 21 april 1817, tr. 1e Haarlem (kerkelijk R. K. Statie Sint Thomas van Aquino ’Ossenhoofdsteeg’, Haarlem) 7 nov. 1756 Geertruij de Graaf, ged. Haarlem 22 aug. 1734 (get. Jannetje Hendriks de Bruijn en Allart van der Voorde), † ald. omstr. 1 mei 1786, begr. Zuider Begraafplaats, Haarlem 3 mei 1786, dr. van Willem Dirkse en Susanna Pieters de Jager; tr. 2e Haarlem 23 okt. 1787 Elisabeth Swierman, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 26 okt. 1743 (get. Gerrit Dirriks en Aagie Zwierman), † Gasthuis, Haarlem 27 april 1817, dr. van Evert en Aagje Jacobs Pruijm en wed. van N.N.
6. Jacobus Chenot, ged. R. K. Statie Sint Bavo, Haarlem 4 sept. 1734 (get. Francis Jenot en Jannitie Michiels Vrijrok), Floersnijdster, † na 17 febr. 1777, tr. 1e Haarlem 11 okt. 1761 (kerkelijk 11 april 1757) Francijntien Wille, † vóór 20 april 1767; tr. 2e Haarlem 20 april 1767 Hendrijntje Pieters van Wennekendonk, geb. omstr. 1734, † na 17 febr. 1777, dr. van Pieter Winnekedonk. 
7. Marijtje Senot, ged. R. K. Statie Sint Bavo, Haarlem 18 april 1736 (get. Jannitie Michiels Vrijrok), Floersnijdster 1774, † Haarlem 2 juni 1807, begr. Noorder Begraafplaats, Haarlem 6 juni 1807, tr. 1e (ondertr. Amsterdam  22 aug.) 1760 Jan Jacob Busken, ged. Zuider Kerk, Amsterdam 2 jan. 1737 (get. Beatrix de la Meer), † vóór 24 sept. 1775, zn. van Willem Alexander en Maria Joanna Lem; tr. 2e Haarlem 8 okt. 1775 Daniel Blankwater, ged. Haarlem 17 febr. 1726, begr. Nieuwe Kerk, Haarlem 8 juli 1784, zn. van Thomas en Marijtje Dorsa en wedr. van 1e Susanna Assing, 2e Josijntje Kruijers en 3e Elizabeth Stoutenbeek.
8. Anthonius Sinot, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 2 dec. 1737 (get. Antoni van Munster en Maria van Vogelaar), Verversknecht 1811, † Haarlem 29 maart 1811, begr. Zuider Begraafplaats, Haarlem 2 april 1811, tr. 1e Haarlem 16 sept. 1764 Engeltje van Veen, ged. Haarlem 28 okt. 1739 (get. Trijntie Claasz. en Jan van Eske), † ald. omstr. 8 dec. 1772, begr. Zuider Begraafplaats, Haarlem 9 dec. 1772, dr. van Dirk en Ida Vosman; tr. 2e Haarlem 29 mei 1774 Jannetje van Ree, geb. Haarlem 17 jan. 1745, Boomster 1816, † Haarlem 15 jan. 1826, dr. van Abraham en Jacomijntje van der Linden en wed. van Abraham Wittop; zij hertr. Haarlem 21 febr. 1816 Willem Voet. 

 

Jan de Rouseau, ged. Marekerk, Leiden 13 nov. 1680 (get. Jannetje Abrahams), zn. van Samuel Desrousseaux en Annetje Jansdr. Gardijn, tr. 1e (ondertr. Leiden  20 april) 1703 (get. Weyntje Ariens Langevelt en Samuel Desrousseaux) Jannetje Engelberdein, ged. Loodskerk, Leiden 30 mei 1666 (get. Josijntje van Nieuwenhuijsen en Harmen Engelberding), † vóór 12 juni 1744, dr. van Pieter Engelberdingh en Weyntje Ariens Langevelt; tr. 2e (ondertr. Leiden  12 juni) 1744 (get. Sara Minnaer, Aeltie Schippenboord en Abraham de Roussaux) Geertruijt Koolaert, wed. van 1e Dirk de Konigh en 2e Pieter Barnaerd.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna de Rousseau, ged. Marekerk, Leiden 20 april 1704 (get. Samuel Desrousseaux en Josina Engelberdein), † Haarlem vóór 11 sept. 1729, tr. Haarlem 25 juni 1724 Bartholomeus Sinot, geb. Utrecht omstr. 1698, Gaeretwijnder 1723, vermeld Wordt ingeschreven als poorter van Haarlem 16 nov. 1723, † na 2 dec. 1737; hij hertr. Haarlem 6 juli 1727 Truijtje Damolet en tr. 3e Haarlem 11 sept. 1729 Caatje Michielsz. Vrijrock.
2. Jannetje de Rousseau, ged. Hooglandse kerk, Leiden 15 sept. 1706 (get. Abraham de Roussaux en Josina Engelberdein). 
3. Josina de Rousseau, ged. Hooglandse kerk, Leiden 22 aug. 1709 (get. Jan van den Bergh en Josina Engelberdein). 
4. Sara de Rousseux, ged. Pieterskerk, Leiden 10 juli 1715 (get. Jan Sinjeu en Sara Rousaux). 
 

I. Jean de Rousseau, geb. omstr. 1646, † na 8 april 1703, tr. Anne Pico, geb. omstr. 1646, † na 8 april 1703.

Uit dit huwelijk:
1. Jeanne de Rousseau, ged. Franse Kapel, Amsterdam 5 febr. 1671 (get. Jeanne Bilmon en Hyacinthe le Plat). 
2. Catharina de Russeau, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 12 dec. 1673 (get. Frans Coquet en Catherine Gregoire). 
3. Robertus, volgt II.
4. Antonius de Roseau, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 25 okt. 1680 (get. Antonius en Joanna). 
5. Carolus de Rousseau, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 6 nov. 1682 (get. Maria Annes en Carolus de Pla). 
6. Henrica de Rosseau, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 6 maart 1685 (get. Henrickie Arians en Joannes Blau).

II. Robertus de Roussiau, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 27 juni 1675 (get. Elisabeth Roussiau en Robertus Visscher), Musekant 1697, Speelman 1700, tr. 1e (ondertr. Amsterdam  5 jan.) 1697 (get. Charles Secret en Annetje Jans) Magteltje Maghiels, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1679, † vóór 4 juni 1700, dr. van Annetje Jans; tr. 2e (ondertr. Amsterdam  4 juni) 1700 (get. Catherine Gregoire) Catrina den Duijtser, geb. Amsterdam omstr. 1674, dr. van N.N..

Uit het tweede huwelijk:
1. Catherine de Desrousseau, geb. Amsterdam 9 mei 1701, ged. Franse Kapel, Amsterdam 9 mei 1701 (get. Jacob Gonet en Catherine Gregoire). 
2. Marie Joachim Derousseaux, ged. Franse Kapel, Amsterdam 24 jan. 1703 (get. Marie Colart en Charles Secret). 
3. Zara Rociouw, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 11 nov. 1706 (get. Zara Jans en Anthonie la Porte).
4. Joannes de Roseau, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 31 maart 1708 (get. Marijtie de Klerck en Jan Roseau).
5. Catharina Roescau, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 9 april 1710 (get. Maria du Mont en Jan Roseau). 
6. Paulus Rociauw, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 28 juli 1711 (get. Paulus den Duijtser en Marijtie Jans). 
7. Paulus Roesiouw, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 7 sept. 1712 (get. Paulus den Duijtser en Marijtie Philips). 
8. Gertrudis Roeseauw, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 4 mei 1717 (get. Steven van den Bergh en Geertruijt van den Bergh). 
9. Georgius Roseauw, ged. R. K. Statie Sint Bernardus ’de Hoek’, Haarlem 6 aug. 1718 (get. Joris Beddens en Marijtie Philips). 

 

Michaël

Boers 2 - 23 jan 2023 - 03:24

U overspoelt ons met gevonden gegevens met daar tussenin uw vraagstelling.

Vrijwel alle DTB's zijn RK met mogelijk de oudste Protestants en/of Waalse Kerk. De namen duiden op herkomst uit Frankrijk of de Zuidelijke Nederlanden.  Zou toch eens raadplegen de Waalse Fiches (Waalse Kerk), die landelijk zijn gerangschikt in alfabetisch/chronologische volgorde.

Martin Jongkoen - 24 jan 2023 - 12:50 (laatst bijgewerkt 24 jan 2023 — 12:57 door auteur)

Dag Martin,

Ik realiseer me terdege dat ik een lap tekst heb opgegeven en dat dit niet een hap-snap vraag is. Maar zonder de familie-overzichten die ik heb gegeven zou men mogelijk op zoek gaan naar allerlij gegevens, die ik zelf al gevonden had.
Dat de vragen: is er een verbinding tussen de Amsterdamse en Leidse De Rousseau's en kunnen de dopeling en de bruid Johanna Rousseau aan elkaar gelijk gesteld worden middenin de tekst staan, is het gevolg dat ik eerst een inleiding heb geschreven hoe ik tot mijn vraag kom en daarna wat ik al weet. Als ik met de vraag zou beginnen, zonder de omstandigheden uit te leggen, zou dit alleen maar tot verwarring leiden.

Je tip om in de Waalse fiches te kijken is een hele goede, aangezien ik dat recent niet heb gedaan (wel in het verleden, maar het is altijd goed om weer eens terug naar de bronnen te gaan).

Verder zou het me helpen als je een inschatting zou kunnen geven hoe waarschijnlijk het is dat mijn beide stellingen waar of onwaar zijn. Kortom of ik op de goede weg ben, of dat de stellingen kansloos/onhoudbaar zijn. Ik verwacht niet meteen het definitieve antwoord, maar meer terugkoppeling op waarschijnlijkheid.

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 13:09

In de Leidse familie wordt eerst een Johanna en dan een Jannetje geboren. 
Meestal betekent dit dat de eerste is overleden. (en ja, ik weet het, dat hoeft niet altijd.)
Jannetje trouwt in Leiden.   

Overtuigender zijn de getuigen bij de Amsterdamse familie.   Vooral Robert. 
Die keuze lijkt me waarschijnlijker. 
De overgang van geloof kwam vaker voor dat je denkt.   Ook bij Walen en Fransen.   

Tot slot, er is ook een Leidse Robert de Rousseau. Uit Ronse.  

mst - 24 jan 2023 - 13:16

Johanna Roseau is bij haar huwelijk (Schepenen, RK?!) in 1724 JD van Haarlem. Getuigen bij de dopen van haar kinderen, te Haarlem:

04-02-1725 Sint Bavo, H'lem: Marijtie Rosiou. => Marie Joachim Derousseaux, ged. Amsterdam 24 jan. 1703 (dochter van Robbert)
18-11-1726 Sint Bernardus, H'lem: Robbert Drouseau
27-09-1730 Sint Bernardus, H'lem: Sara Robberts de Rouso. => Zara Rociouw, ged. Haarlem 11 nov. 1706 (dochter van Robbert)

Ik vermoed dat Johanna gewoon een dochter van Robbert is, en haar doop (te Amsterdam, of Haarlem) nog niet gevonden is. Misschien wel door vergaande verhaspeling van de (achter)naam van de vader o.i.d. Of zit er ergens een lacune in een van de relevante doopboeken? Ik zie ruimte voor een nog niet gevonden doop in 1702 en 1704/5. Later is minder waarschijnlijk vanwege haar huwelijk in 1724. De doopgetuigen zijn dan 'gewoon' haar zussen en haar vader. Ze is dan 'gewoon' RK gedoopt, RK getrouwd en laat haar kinderen RK dopen. En ze woont óf haar hele leven al in Haarlem, of vanaf dat ze een peuter was.

Dat levert óók als resultaat dat het geen 'probleem' is dat er geen nauwe familieband is tussen de Leidse en de Amsterdamse/Haarlemse Rousseaus kan worden aangetoond. Dat in beide takken de naam Jean / Jan / Johannes voorkomt is wat mij betreft op zich niet significant omdat het een van de meest algemeen voorkomende namen is. 

Overigens, de getuige Charles / Carel Secret bij het 2e huwelijk van Robbert, en bij de doop van Marie is de halfbroer van Robbert:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hij is getrouwd met Anna Esuert / Everest en bij de doop van een kind uit dat huwelijk in 1706 is doopgetuige ene 'Jean Desrousseaux'. Wellicht dat deze gegevens nog een sleutel zijn om de herkomst van deze Jan/Jean verder te ontrafelen.

Deze Jean, en ook doopgetuige Jan bij de kinderen van Robbert (1708, 1710) kan niet de vader van Robbert / stiefvader van Charles zijn, want Robbert trouwt in 1697 'ouders doot' (zie hierboven). Het kán natuurlijk een van de 'Leidse' Jannen zijn, maar ook misschien wel een nog niet gevonden Jan.

-Bart- - 24 jan 2023 - 17:49

Dag mst,

Je hebt gelijk dat het waarschijnlijker is dat bij twee gelijknamige zusjes de jongste volwassen zal zijn geworden. Ik zal dat aanpassen.

Ik ga nog achter die Leidse Robert de Rousseau aan. Bedankt.

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 19:28

Dag Bart,

Ik had bewust het gezin van Charles Secret achterwege gelaten om de boel niet ingewikkelder te maken, dan -zoals Martin Jongkoen al terecht schreef- het is:

Charles Secret, tr. 1e Anna Everest, † vóór 18 febr. 1712; tr. 2e Jeanne Baptist Issuer.

Uit het eerste huwelijk:
1. Catherine Secret, geb. Amsterdam 31 juli 1706, ged. Franse Kapel, Amsterdam 31 juli 1706 (get. Catherine Gregoire en Jean de Rousseau).
2. Franscisca Anthonia Secret, geb. Amsterdam 27 nov. 1707, ged. Franse Kapel, Amsterdam 27 nov. 1707 (get. Anthoine Keter en Franscisca Keter).
3. Henri Secret, geb. Amsterdam 27 nov. 1707, ged. Franse Kapel, Amsterdam 27 nov. 1707 (get. Elisabeth Bargzaat en Henri van Gueve).

Uit het tweede huwelijk:
4. Anne Soevet, geb. Amsterdam 8 april 1703, ged. Franse Kapel, Amsterdam 8 april 1703 (get. Anne Pico en Jean de Rousseau).
5. Anne Marie Secret, geb. Amsterdam 18 febr. 1712, ged. Franse Kapel, Amsterdam 18 febr. 1712 (get. Anne Marie Bernaud en Jean Pisto).

Ik heb nog niet vast kunnen stellen hoe zijn relatie met de Rousseau's precies ligt. Ook de rol van Catherine Grégoire, die overal en nergens opduikt is me nog niet duidelijk:

Catherine Gregoire, geb. omstr. 1643, † na 31 juli 1706, tr. Robertus Visscher, geb. omstr. 1643, † na 27 juni 1675.

Uit dit huwelijk:
Carolus Visscher, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 18 sept. 1668 (get. Joanna Minut en Carolus van der Wijden).

Bij haar een kind met de naam Carolus (=Charles), net als Charles Secret. Toeval, of niet?

Jean Rousseau en Anne Pico, de ouders van Robbert Rousseau treden nog op 08-04-1703 op als doogetuigen. Dus, dat 'ouders doot' bij de ondertrouw moet met een korreltje zout genomen worden.

Ik heb een vermoeden, maar zonder enig bewijs, dat de vader van Robbert Rousseau, Jean Rousseau, is getrouwd geweest met Catherine Grégoire. En dat Charles Secret ook ergens in dat plaatje past. Maar, ik weet nog niet goed hoe.
Let verder op met mijn gegevens over het gezin van Charles Secret: Er klopt daar iets serieus niet, omdat het eerste en vijfde kind van één moeder zijn, en het tweede tot en met de vierde van een andere moeder. De moeders namen wijken ook zo erg van elkaar af, dat het geen alias kan zijn, of zoiets. Mogelijk hingen er dus twee Charles Secret's gelijktijdig in Amsterdam rond.

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 19:49

Hier zou wel eens de missende doop kunnen staan van Johanna Rousseau in Amsterdam. Alleen de moeder klopt niet:

  • Bron: DTB Dopen
  • Soort registratie: Doop
  • (Akte)datum: 31-01-1700
  • Plaats: Amsterdam
  • Soort akte: Doop

Bijzonderheden:
Kerk: Franse Kapel https://archief.amsterdam/archief/5001/334

Kind Anne 

Vader Robert Desrousseaur 

Moeder Michelle Wavio

Michaël

 

Doopgetuigen: Jean Desrousseau en Anne Jans. De moeder van Magteltje Maghiels heette Anne Jans. Op een of ander manier lijkt Michelle Wavio een alias voor Magteltje Maghiels te zijn. Ik begrijp nog niet hoe.

Boers 2 - 24 jan 2023 - 20:14 (laatst bijgewerkt 24 jan 2023 — 20:39 door auteur)

Magteltje is wel vaker een Nederlandse vorm van Michelle, net als Michieltje overigens.

mst - 24 jan 2023 - 21:23

O, dat wist ik niet. Dat is een mooie bevestiging dan, dat deze doop bij dezelfde ouders hoort.
Machteltje/Michelle's ouders waren dus een Machiel Wavio en Annetje Jans.

Weet iemand of de digitale index DTB van het Gemeentearchief Den Haag compleet is? Met andere woorden, als een zoekresultaat negatief is, dan kan ik er zeker van zijn dat het gezochte niet in de DTB voorkomt?

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 21:36

Het dichtstbij de vader kom ik met een Michiel Erretius Waldo die tussen 1687 en 1693 als soldaat voor de VoC vaart.
Maar geen huwelijk of kinderen nog gevonden.

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 21:42

Weet iemand of de digitale index DTB van het Gemeentearchief Den Haag compleet is?


Die is compleet

Jan CIavaux - 24 jan 2023 - 22:00

Anne Pico was inderdaad eerder getrouwd en wel met een Jacques Serret. Ik neem aan een verschrijving van Secret (of mogelijk net andersom):

    Bron: DTB DopenSoort registratie: Doop(Akte)datum: 22-09-1667Plaats: AmsterdamSoort akte: Doop

Bijzonderheden:
Kerk: Franse Kapel
https://archief.amsterdam/archief/5001/334

   Kind 
   Marie Anne
   Vader 
   Jacques Serret
   Moeder 
   Anne Picaut

DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 334, blad p.7, aktenummer DTB 334
Gemeente: Amsterdam
Periode: 1662-1811
Religie: Rooms-Katholiek
 

Nu nog de doop van Charles Secret vinden voor 100% zekerheid.

Michaël

Boers 2 - 24 jan 2023 - 22:53

Doop van een kind van een broer van Machteltje/Michelle?

Kind Machiel
Vader Abraham Machielsz
Moeder Anna Theunis
Getuige Jacob Andriesz
Getuige Anna Jans

-Bart- - 25 jan 2023 - 00:13


Bedankt Bart,

Ik heb deze doop nog even met potlood ingetekend, want het bewijs van een familierelatie is hier nogal dun:
Een getuige Marie Jans, die mogelijk de oma is en een patroniem Machielsz. dat gelijk is aan dat van Magteltje Maghiels. Ertegen pleit dat dit een Lutherse doop betreft en de dopen in de familie De Rousseau consequent RK zijn geweest.

Desalniettemin: een mooie vondst.

Michaël

Boers 2 - 25 jan 2023 - 11:40De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu