stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht Johannes Hendriksz Staverinus/van Staveren en Sara Jans van Walraven, Delft ±1609 NGProfiel afbeelding

Mooi overzicht, dank.

20-03-1624 te Leiden:

Bruidegom

Jacob Henricxz Sijde, geboren te Delft, wonende te Leyden, knopenmaker van beroep

Bruid

Susanna Pietersdr, geboren te Leyden

 

07-11-1639 te Leiden:

Bruidegom

Jacob Kesteloot, wonende te Loutgen van Dalensteech

Bruid

Susanna Pieters, wonende te Beestemarct, Oude

Eerdere man

B Volger - 11 apr 2023 - 17:44

Blijkbaar heet Susanna “de Haen”

B Volger - 11 apr 2023 - 17:57

Voorts deze vermelding uit het jaar 1626, waar Johannes wordt vermeld als krankenbezoeker (helaas lukt het nu niet om de akte zelf in te zien).

De akte is nu in te zien. Daaruit blijkt dat Johannes in 's-Gravenhage woonde en idd van beroep krankenbezoeker was. Eerst stond er conrector maar dat is doorgestreept.

JP Ouweltjes - 11 apr 2023 - 20:51

Mooi!

Gek, Willem zou daar gedoopt moéten zijn, gezien het ontbreken van zijn doop in Naaldwijk, en het vertrekken van Johannes rond de jaren 20. 

Of hij heeft zich tussen zijn tijd in Naaldwijk en zijn tijd in Den Haag nog ergens anders opgehouden…

Dat Johannes zoveel heen en weer trok kan wel een verklaring zijn voor waarom zijn vader nergens de vinden is, hetzelfde geldt natuurlijk voor Sara haar vader, alhoewel, ik vond Jan Tielemans van Walraven, schoolmeester te Heusden, wel een erg goede kandidaat. 

B Volger - 11 apr 2023 - 21:05

In Heusden ene Jan Tielemans van Walraven, schoolmeester, die als weduwe trouwt in 1598

Weduwnaar.

Graag een link naar die vermelding.

JP Ouweltjes - 12 apr 2023 - 12:18

En dan was er nog, aanvullend op zoon Frans (wellicht gedoopt 7.1.1632), een zoon Cornelis, die reeds in het jaar 1644 trouwt (wellicht ged. 6.12.1622). En een zoon Willem die in het jaar 1655 trouwt (wellicht gedoopt op 26.12.1633). Wie hun moeder was wordt niet duidelijk maar zou, net als bij Frans, uit het ONA kunnen volgen.

 

En dan was er nog een dochter Susanna, waarschijnlijk gedoopt op 3.3.1641

JP Ouweltjes - 12 apr 2023 - 13:23

B Volger - 12 apr 2023 - 13:23

Getuigenisboek Leiden "Y" d.d. 23.10.1670, fol.226 en 226v (scan 250):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dat zet het geboortejaar van Frans op ca. 1630, wat tamelijk goed overeenkomt met de vermeende doop op 7.1.1632

En kort daarna, op fol.226v, een getuigenis van zijn zuster Susanna:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In boek "S" een getuigenis van Susanna Pieters, vrouw van Jacob Hendricksz, fol.84 (scan 84) d.d. 16.11.1633:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Susanna was dus een zuster van Melchior Pietersz en een dochter van Judick Melchiors, dan getrouwd met Frans Jochemsz.Het stel blijkt te zijn getrouwd op 4.7.1618, waarbij wordt vermeld dat Judick weduwe was van Pieter Pietersz.Haar eerste huwelijk was op 4.5.1604, met vermelding dat Pieter afkomstig was van Lubeck. Judick kwam van Leiden en haar moeder heette Haesgen Cornelis.

Het huwelijk van Susanna en Jacob valt eerder dan ik had verwacht. Wellicht is zij dus toch de moeder van Frans, Willem en Susanna. Nog steeds geen idee of zij ook de moeder was van Cornelis.

Tevens valt hiermee uit te sluiten dat Jacob door het leven ging met de naam Kesteloot of Sijde (had ik eigenlijk ook niet verwacht).

Van de getuigenisregisters is een index voorhanden op de site van het Leids archief. Meer treffers op Staverinus vind ik er niet in.

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 14:56 (laatst bijgewerkt 13 apr 2023 — 15:05 door auteur)

Voorts kan ik van harte aanbevelen de waarboeken aldaar te doorzoeken. Een eerste blik leert me dat er zorgvuldig is geindexeerd.

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 15:04

Een probleem.

In ONA Leiden inv.192 akte 46 melding van Frans Jochemsz en Judick Melchiors, dr van Melchior Dirksz Zwart, en Jacob Hendricksz knoopmaker. Dat is dus Jacob Hendriksz Sijde!

Een dwaalspoor dus.

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 15:27

Bedankt voor de vondsten! Jammer dat het niet het gezochte stel is. 

Wat ik vreemd vind, is dat Staverinus zo een opvallende achternaam is, en dat hij toch zo weinig voor komt in de indexen van OpenArch. Schilder Petrus Staverinus trouwde 20 juni 1636 te Amsterdam, hij komt dan uit Den Haag. Wellicht dat Jacob en Susanna daar ook getrouwd zijn?

B Volger - 13 apr 2023 - 15:32

Een Pieter zou qua vernoeming logisch zijn. 

B Volger - 13 apr 2023 - 15:55

Staverinus zal toch waarschijnlijk wel een verlatijnsing zijn van Van Staveren en verband houden met het feit dat Johannes en Jacob werkzaam waren op de Latijnse school.

In een zoektocht naar hun vader zal dus met beide familienamen rekening moeten worden gehouden. Wellicht droeg hij helemaal geen familienaam.

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 16:07

Wellicht dat Jacob en Susanna daar ook getrouwd zijn?

Dat had ik al gecontroleerd maar lijkt niet het geval.

Een Pieter zou qua vernoeming logisch zijn. 

Hoezo?

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 16:08

Susanna Pieters

De kans lijkt me groot dat hun vader ook iets in het onderwijs deed, of op z’n minst een familielid van de vader. Het lijkt me zeer toevallig als beide broers opeens leraar kunnen worden - of zelfs rector - op een Latijnse school. Is daar een vooropleiding voor nodig? En zo ja, kon iedereen die volgen? Is het vergelijkbaar met een moderne leraar Latijn? Het fascineert me wel!

B Volger - 13 apr 2023 - 16:10

Wikipedia heeft een pagina over het fenomeen Latijnse school. 

Aardig om te weten is dat Rembrandt er ook rondhing. Geen idee of Jacob er toen al les gaf. 

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 16:25

Overigens ben ik in een notariële akte tegengekomen dat Jacob nederduijtsch leraar was op de Latijnse school. 

Hij onderwees zelf dus geen Latijn. 

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 16:28

Zijn broer wel, neem ik aan. Nederduits, interessant! Dat werd vooral in het oosten van Nederland en in Duitsland gesproken. Niet in Friesland, waar Stavoren in ligt. Dus wellicht toch geen toponiem. 

B Volger - 13 apr 2023 - 16:36

Dat lijkt me een voorbarige conclusie.  

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Johannis was conrector dus gaf zelf (mogelijk) geen les.

JP Ouweltjes - 13 apr 2023 - 16:44 (laatst bijgewerkt 13 apr 2023 — 16:46 door auteur)


Dat klopt wellicht, was meer een uitgeschreven gedachte die in mij opkwam, mijn fout. Ik vind te Leiden een Jan Adriaensz van Staveren, die trouwt op 4 augustus 1576 met Adriaentgen Barents. Hij is warmoezenier. Ik vind ook een Hendrick Adriaensz, ook warmoezenier, getrouwd met Grietgen Jacobs. [Hier] is hij begunstigde bij zijn 9 jarige zoon Adriaen.

B Volger - 13 apr 2023 - 16:46Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu