stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht ondertrouw Marte Janse en Dirckje Jacobs 1706 omgeving Weesp opgelostProfiel afbeelding

FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 97/355
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QK-MJK8?i=96&wc=SM94-4WP%3A382016601%2C382020101%2C382163201&cc=2037985
Op 6 juni 1706 trouwen RK: Marte Janse en Dirckje Jacobs.

Ik vermoed dat Dirkje Jacobs een dochter was van Jacob Martense en Catrijntie Jans Helst. Bij de ondertrouwen van vier zusters van Dirkje trad de moeder Kaatje Jans op als getuige. Dit zou voor mij bewijzen dat Dirkje bij deze ouders hoort. Ik heb vreemd genoed ook geen doop van haar kunnen vinden. Er zijn welgeteld twee Dirkjes en twee Theodora's RK gedoopt in Weesp met geheel andere ouders.
Dirkje Jacobs treedt eenmaal op als doopgetuige voor haar nichtje Anna Doncker en eenmaal voor haar neefje Jacob Sweerman.

Ik heb een tweede huwelijk voor een Dirkje Japiks gevonden met Herme Janse / Harmen Jansz. Ondertrouw Weesp 29 juli 1730, Schepen trouw Weesp 20 aug. 1730 en RK trouw 8 aug. 1730. Omdat Dirkje hier weduwe is, worden er geen verdere gegevens van haar gegeven en treedt er geen getuige voor haar op.

I. Jacob Martense, geb. Weesp omstr. 1661, tr. Weesp 9 nov. 1686 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 25 mei 1688) Catrijntie Jans Helst, geb. Xanten, Wesel NRW Duitsland omstr. 1661, † na 28 juni 1716.

Uit dit huwelijk:
1. Anna Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 8 jan. 1687 (get. Sijmetie Martens), † na 20 febr. 1724, tr. 1e Weesp 17 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 13) nov. 1709 Juriaen Claeß, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1683, † vóór 27 jan. 1724, zn. van Claes N. N.; tr. 2e Weesp 20 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 14) febr. 1724 Hendrik Jans Hudepool, geb. Sticht Osnabrück, Nedersaksen Duitsland omstr. 1684, † na 20 febr. 1724.
2. Catharina Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 29 nov. 1688 (get. Sijmetie Martens), † na 3 juni 1747, tr. Weesp 11 jan. (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 10 nov.) 1711 Harmanus Gerritse Doncker, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 15 juni 1687 (get. Catie Harmes), † Weesp omstr. 14 april 1743, zn. van Gerrit Gerritse en Maria Harmes.
3. Gertrudis Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 13 jan. 1691 (get. Sijmetie Martens), † na 30 juli 1731, tr. 1e Weesp (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp) 28 juni 1716 Hendrik Harmse, geb. Osnabrück, Nedersaksen Duitsland omstr. 1690, † vóór 30 juni 1731; tr. 2e Weesp 22 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 30) juli 1731 Jan Gerritse, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1701, † na 30 juli 1731.
4. Hildegundis Japix, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 2 mei 1694 (get. Sijmetie Martens), † Weesp omstr. 17 dec. 1744, tr. Weesp 4 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 2) juni 1713 Jan Arentse Sweerman, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1691, † Weesp omstr. 6 mei 1751, zn. van Arent.
5. Martinus Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 2 mei 1694 (get. Sijmetie Martens).
6. [onbetrouwbaar] Dirckje Jacobs, geboren vóór 1701.
Notitie bij de geboorte van Dirckje: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een minimum leeftijd van 14 jaar om op treden als doopgetuige.

Getuige bij:

27-01-1713   doop Anna Doncker (geb. 1713)   [tante moederszijde]  
19-04-1715   doop Jacob Sweerman (1715-±1757)   [tante moederszijde]  

Heeft iemand in Weesp of in een andere plaats in de omgeving de eerste ondertrouw van Dirkje Jacobs/Japiks gevonden, of heeft een ander bewijs dat zij wel of niet in het gezin van Jacob Martense en Catrijntie / Kaatje Jans Helst thuishoort?
En uiteraard zou een doopinschrijving van Dirkje Jacobs de kers op de taart zijn.

Michaël

Boers 2 - 15 mei 2023 - 13:57

Waar kwam Marte Jansen vandaan?

JP Ouweltjes - 15 mei 2023 - 15:28

Kinderen van Marte en Dirkje + doopgetuigen?

JP Ouweltjes - 15 mei 2023 - 15:35

De schatting van het geboortejaar van Dirckje (vóór 1701) komt me vreemd voor. Dan zou ze met 5 jaar getrouwd zijn. Het lijkt me meer voor de hand te liggen dat het een tweelingzusje van een van de oudste dochters was of een kind uit een eerder huwelijk van Jacob Martense. Het zou me ook niets verbazen als het huwelijk van Jacob en Catrijntje voor hem het tweede huwelijk was. Eerste huwelijken werden vroeger heel vaak (de "moetjes" uitgezonderd) in de lente of vroege zomer gesloten, terwijl tweede en volgende huwelijken dikwijls in de herfst en winter gesloten werden.

Liesbeth Niepoort - 15 mei 2023 - 16:11

Op Open Archieven zie ik in 1675 in Weesp het huwelijk voor het Gerecht van Jacob Martens met Gerbregh Sibrants. Uiteraard kan het hierbij ook om een andere Jacob gaan.

Liesbeth Niepoort - 15 mei 2023 - 16:37

De kers op de taart??

 

Doop in 1679

=  

Vader

Jacob Martense

Moeder

Gerbregt Sibrans

Kind

Getuige


 

Bronvermelding

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Weesp, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafboeken te Weesp, 1627-1824, archief GAW135, inventaris­num­mer 55a, 1679, DTB R-K kerk Weesp, deel 1, doopregister, 1674-1714

Liesbeth Niepoort - 15 mei 2023 - 16:53 (laatst bijgewerkt 15 mei 2023 — 16:53 door auteur)

Ik zal de wedervragen in volgorde van binnenkomst afhandelen:
Bij RK trouwen worden geen details van afkomst van bruid en bruidegom gegeven. Het zou me niet verbazen als Marte Janse uit de omgeving Osnabrück kwam, aangezien er diverse linken tussen Osnabrück, en met name het dorp Alfhausen, en Weesp zijn. Maar hij zou ook gewoon uit Weesp afkomstig hebben kunnen zijn.

Ik heb nog geen kinderen van Marte en Dirkje gevonden. Anders zou ik ze uiteraard vermeld hebben.

De schatting van Dirkjes geboortejaar is gebaseerd op een minimum leeftijd van 14 jaar om op te treden als doopgetuige. Uiteraard, indien zij dezelfde vrouw is die in 1706 trouwt, dan is een geboortejaar van circa 1681 waarschijnlijk. Dat is niet strijdig met een beoortejaar vóór 1701.

Dank Liesbeth:
De gevonden doop en huwelijk maken Dirkje een halfzuster van de andere meisjes Jacobs.
Ik heb duidelijk niet goed en lang genoeg doorgezocht. Ik ga nu alle details van dat huwelijk opzoeken en zal een nieuwe stand van zaken melden, zodra ik klaar ben. En nu ga ik taart eten . . .

Michaël

Boers 2 - 15 mei 2023 - 17:58

De taart is op en er zijn nog wat losse eindjes:
Jacob Martense gaat op 9 feb. 1675 in ondertrouw als jongeman van Weesp.
Jacob Martenz gaat op 9 nov. 1686 in ondertrouw als jongeman van Weesp. Deze laatste inschrijving is nogal slordig gedaan:
Het woord 'jongman' is er later bijgeschreven en er zijn geen leeftijden ingevuld voor bruid of bruidegom, noch is er een getuige voor de bruidegom. Het ontbreken van een leeftijd, of getuige voor de bruidegom is wat normaal is bij het huwelijk van een weduwenaar.

Nadat Jacob Martenß en Gerbregt Sibrans hun dochter Dirkje laten dopen op 16 okt. 1679, laten ze geen enkel ander kind dopen.
En dan hertrouwt Jacob Martenz in 1686. Er zijn helaas geen impost op begraven of doodgraversrekeningen voor deze periode, dus wanneer Gerbrecht Sibrans is overleden is onbekend. Het is ongewoon (maar niet onmogelijk) dat er geen kinderen met een interval van 1 tot 3 jaren gedoopt worden. Dat suggereert dat Gerbrecht al kort na 1679 is gestorven. Maar blijkbaar is hun dochter Dirkje dan zonder moeder volwassen geworden en wacht vader Jacob zeven jaar om te hertrouwen. Dat is niet erg waarschijnlijk.

Jacob Martens' vader wordt in 1675 genoemd "Marten Janß van Bussem". Ik heb van Bussem geïnterpreteerd dat hij in 1675 in Bussum woont, hoewel zijn zoon in Weesp is geboren. Het kan ook zijn dat "van Bussem" al een familienaam was. Er zijn nog geen andere documenten gevonden waarin die naam opduikt.

Hieronder de huidige stand van zaken. Ik hoor het erg graag, indien iemand commentaar of aanvullingen heeft.

I. Marten Janß, † na 9 febr. 1675.1

Zijn zoon:
II. Jacob Martense, geb. Weesp omstr. 1653,1 tr. 1e (ondertr. Weesp 9 febr.) 1675 (get. Marijtje Corn en Marten Janß)1 Gerbregt Sibrans, geb. Weesp omstr. 1655,1 † vóór 9 nov. 1686;2 tr. 2e Sint Laurens Statie, Weesp 25 mei 1688 (get. Dirrck Cornelisse en Joannes Wesenbeek)3 Catrijntie Jans Helst, geb. Xanten, Wesel NRW Duitsland omstr. 1661, † na 28 juni 1716.

Uit het eerste huwelijk:
1. Dirckje Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 16 okt. 1679 (get. Marijtje Janse).4

Uit het tweede huwelijk:
2. Anna Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 8 jan. 1687 (get. Sijmetie Martens),5 † na 20 febr. 1724, tr. 1e Weesp 17 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 13)6 nov. 17097 Juriaen Claeß, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1683,8 † vóór 27 jan. 1724,9 zn. van Claes N. N.; tr. 2e Weesp 20 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 14)10 febr. 172411 Hendrik Jans Hudepool, geb. Sticht Osnabrück, Nedersaksen Duitsland omstr. 1684, † na 20 febr. 1724.
3. Catharina Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 29 nov. 1688 (get. Sijmetie Martens),12 † na 3 juni 1747, tr. Weesp 11 jan. (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 10 nov.)13 171114 Harmanus Gerritse Doncker, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 15 juni 1687 (get. Catie Harmes),15 † Weesp omstr. 14 april 1743,16 zn. van Gerrit Gerritse en Maria Harmes.
4. Gertrudis Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 13 jan. 1691 (get. Sijmetie Martens),17 † na 30 juli 1731, tr. 1e Weesp (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp)18 28 juni 171619 Hendrik Harmse, geb. Osnabrück, Nedersaksen Duitsland omstr. 1690,20 † vóór 30 juni 1731;21 tr. 2e Weesp 22 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 30)22 juli 173123 Jan Gerritse, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1701, † na 30 juli 1731.
5. Hildegundis Japix,24 ged. Sint Laurens Statie, Weesp 2 mei 1694 (get. Sijmetie Martens),25 † Weesp omstr. 17 dec. 1744,26 tr. Weesp 4 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 2)27 juni 171328 Jan Arentse Sweerman, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1691,24 † Weesp omstr. 6 mei 1751,29 zn. van Arent.
6. Martinus Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 2 mei 1694 (get. Sijmetie Martens).25

Notitie bij het huwelijk van Gerbregt en Jacob: Jacob Martenß, JM van Weesp met Gerbrech Sibrants, JD van Weesp.
Marijtje Corn is de ’snaar’ (schoonzuster) van Gerbrech Sibrants.
Notitie bij Gerbregt: Voornaam ook: Gerbrech.
Achternaam ook: Sibrants.
Notitie bij het huwelijk van Catrijntie Jans en Jacob: Jacob Martenz., JM van Weesp met Catrijn Jans Helst, JD van Santen.
Notitie bij Catrijntie Jans: Voornaam ook: Catharintie.
Notitie bij de geboorte van Catrijntie Jans: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij het huwelijk van Juriaen en Anna: Juriaen Claes, JM van Alfhausen en Annetie Jacobs, JD van Weesp.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik Jans en Anna: Hendrick Hudepool, JM met Annetje Jacobs, wed. van Weesp.
Bij de ondertrouw treedt een Jan Arentse op als getuige namens de bruidegom en hij was een goede bekende van de bruidegom. Deze Jan Arentse is hier gelijkgesteld aan Jan Arentse Sweerman uit Alfhausen, zijn zwager. Beiden zijn uit de omgeving van Osnabrück afkomstig, zoals veel Duitse immigranten in Weesp aan het begin van de 18e eeuw.
Notitie bij Gertrudis: Patronieem ook: Japix.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gertrudis: Hendrik Harmense, JM van Osnabrück met Geertie Jacobs, JD van Weesp.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gertrudis: Jan Gerritse, JM van Alfhausen met Geertje Jacobs, wed. van Weesp.
Jan Volkamp is een neef van Jan Gerritse.
Notitie bij Hildegundis: Naam ook: Hilletje Jacobs.
Notitie bij het huwelijk van Jan Arentse en Hildegundis: Jan Arentz., JM van Althuijsen en Hilletie Jacobs, JD van Weesp.
Notitie bij het overlijden van Martinus: Aangezien er geen huwelijk van hem is gevonden, is hij òf vertrokken uit Weesp, òf jong overleden.

Bronnen:
1. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647A; Huwelijksafkondigingen 1671-1676; Scan 134/415
2. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647B; Huwelijksafkondigingen 1676-1698; Scan 310/415
3. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 89/355
4. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 10/355
5. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 24/355
6. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 99/355
7. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 99/360
8. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 122/731
9. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 266/731
10. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645B; RK Dopen en Trouwen 1715-1757; Scan 191/355
11. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 119/360
12. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 29/355
13. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 100/355
14. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 100/360
15. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 25/355
16. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 654B; Impost op begraven 1733-1744; Scan 183/296
17. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 33/355
18. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645B; RK Dopen en Trouwen 1715-1757; Scan 188/355
19. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 106/360
20. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 189/731
21. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 340/731
22. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645B; RK Dopen en Trouwen 1715-1757; Scan 193/355
23. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 133/360
24. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 163/731
25. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 43/355
26. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 34; Impost op begraven Weesp 1738-1758; Scan 33/2308
27. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 101/355
28. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 103/360
29. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 34; Impost op begraven Weesp 1738-1758; Scan 68/2308

Michaël

Boers 2 - 15 mei 2023 - 20:55

p.s. De ondertrouwinschrijving van Marte Janse en Dirckje Jacobs omstreeks juni 1706 zou ik nog erg graag vinden, omdat hierin kan staan of deze Drickje werkelijk de dochter is van Jacob Martense en Gerbregt Sibrans.

Michaël

Boers 2 - 15 mei 2023 - 21:06

Ik ben het met je eens dat het wat vreemd is dat Gerbregh en Jacob slechts één kind kregen. Ik denk dat hiervoor de verklaring in de medische sfeer ligt. Het eerste kind liet na het huwelijk al 4 1/2 jaar op zich wachten. Vruchtbaarheidsproblemen, miskramen, doodgeboren kinderen ??? 

Ik denk dat Gerbregt gewoon vrij kort voor het tweede huwelijk van haar man is overleden. Een man met kinderen had vroeger steevast erg veel haast om te hertrouwen. 

Liesbeth Niepoort - 16 mei 2023 - 10:08

Gerbrech kan ook heel goed in het kraambed zijn overleden en het betreffende kind doodgeboren, dan vind je ook geen doop  in de boeken en dat kwam best vaak voor...... 

Annemarie57 - 17 mei 2023 - 13:00

Dag Anne-Marie,

Jouw verklaring is heel goed mogelijk, maar Jacob en Gerbrecht hadden al dochter Dirkje en die is volwassen geworden. Het is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk dat Jacob haar als alleenstaande ouder heeft opgevoed, totdat hij in 1688 hertrouwde. Dus, Liesbeths redenering dat gerbercht is overleden kort voor Jacobs tweede huwelijk is zeer aannemelijk. Of Gerbrecht in haar kraambed stierf of anderzins, zullen we nooit weten. Zeker is wel dat na Dirkje er een ongebruikelijk lange periode geen dopen hebben plaatsgevonden.
Vruchtbaarheidsproblemen die Liesbeth opperde kunnen een goede verklaring zijn. Maar, ook hier zullen we het nooit zeker weten.

Dus, dat overlijden van Gerbrecht en het uitblijven van andere kinderen is voor wat mij betreft nu een gesloten onderwerp.

Heel anders is het echter met de civiele ondertrouw van Dirckje Jacobs in 1706. Die kan het sluitstuk betekenen op het bewijs dat dochter Dirckje volwassen is geworden en tweemaal is getrouwd. Stuurt allen uw vondsten in . . .

Michaël

Boers 2 - 17 mei 2023 - 14:39 (laatst bijgewerkt 17 mei 2023 — 22:10 door auteur)

Ik zie wel een huwelijksaankondiging van een Marten Jansz uit Alfhuijsen, oud 26 jr, die op 1 juni 1698 in Weesp trouwt met een Dirckje Jacobs uit Weesp, oud 19 j, haar moeder heet Catharina Jans:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QK-MKMK?i=24&wc=SM94-C66%3A382016701%2C382020101%2C382686701%3Fcc%3D2037985&cc=2037985
 

Dit paar doopt 24 november 1698 RK een eerste kind, genaamd Martinus, getuige Sijmetie Martens:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QK-MJPJ?i=52&wc=SM94-4WP%3A382016601%2C382020101%2C382163201&cc=2037985
 

Anje B. - 17 mei 2023 - 19:35 (laatst bijgewerkt 17 mei 2023 — 19:39 door auteur)

En we hebben eeen winnaar in de zaal !!!!

Geweldig Anje. Ik heb totaal over deze ondertrouw heen gelezen, maar dit is de inschrijving waar ik naar op zoek was.
En opnieuw is Catharina Jans - in dit geval de stiefmoeder- de getuige. Het klopt helemaal.

Dankjewel voor deze aanvulling,

Michaël

Boers 2 - 17 mei 2023 - 20:29

Wat nog wel een beetje gek blijft is dat Dirckje Jacobs de eerste keer ondertrouwt in 1698, ze is dan 19 jaar oud, een trits kinderen laat dopen en dan ineens in 1706 nog eens voor de kerk trouwt. Beide partners waren ongetwijfeld RK gedoopt, dus een religieus conflict kan hiervan niet de oorzaak zijn. Even vergeten te trouwen? Het eerste kind werd zes maanden na de ondertrouw gedoopt. Dus mogelijk was er enige consternatie in de familie rondom het trouwmoment. En heeft de pastoor zeven jaar later in zijn trouwboek gezien dat er helemaal geen kerkelijk huwelijk is geweest in 1698, zodat er alsnog getrouwd moest worden met hun vier kinderen als bruidsmeisjes / -jonkers?

In ieder geval hieronder de gegevens, zoals ik ze nu heb staan:

Dirckje Jacobs, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 16 okt. 1679 (get. Marijtje Janse),1 dr. van Jacob Martense en Gerbregt Sibrans, tr. 1e Sint Laurens Statie, Weesp 6 juni 17062 Marten Janse, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1680, † vóór 29 juli 1730;3 tr. 2e Weesp 20 (kerkelijk Sint Laurens Statie, Weesp 8)4 aug. 17305 Harmen Jansen, geb. Osnabrück, Nedersaksen Duitsland omstr. 1696.3

Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 24 nov. 1698 (get. Sijmetie Martens).6
2. Joannes Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 20 jan. 1701 (get. Sijmetie Martens).7
3. Catharina Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 13 maart 1703 (get. Jannetie Cornelis).8
4. Elisabeth Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 10 febr. 1705 (get. Anna Jacobs).9
5. Elisabeth Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 4 dec. 1707 (get. Anna Jacobs).10
6. Jacoba Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 29 dec. 1709 (get. Gertrudis Jacobs).11
7. Joannes Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 2 april 1712 (get. Annetje Jacobs).12
8. Jacobus Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 18 febr. 1714 (get. Catharina Jacobs).13
9. Hendrik Martens, ged. Sint Laurens Statie, Weesp 4 maart 1719 (get. Catharina Jacobs).14

Notitie bij het huwelijk van Marten en Dirckje: Marten Janse, JM van Alfhausen met Dirckie Jacobs, JD van Weesp.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Dirckje: JM van Osnabrück met Dirckje Jacobs, wed. van Weesp.
Notitie bij Harmen: Voornaam ook: Herme.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Dagnummer van de doopinschrijving is slecht leesbaar.

Bronnen:
1. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 10/355
2. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 97/355
3. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 647C; Huwelijksafkondigingen 1698-1731; Scan 25/731
4. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645B; RK Dopen en Trouwen 1715-1757; Scan 193/355
5. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 652A; Huwelijken Gerecht 1658-1758; Scan 131/360
6. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 53/355
7. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 58/355
8. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 61/355
9. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 65/355
10. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 69/355
11. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 73/355
12. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 77/355
13. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645A; RK Dopen en Trouwen 1674-1714; Scan 81/355
14. FamilySearch: DTB Weesp; Inv. Nr. 645B; RK Dopen en Trouwen 1715-1757; Scan 112/355

Michaël

Boers 2 - 17 mei 2023 - 22:07 (laatst bijgewerkt 17 mei 2023 — 22:08 door auteur)

gezien dat er helemaal geen kerkelijk huwelijk is geweest in 1698

Er is in 1698 wel een kerkelijk huwelijk geweest, op 1 juni (zie de laatste zin bij ondertrouw inschrijving). Alleen geen RK huwelijk, en mogelijk vonden ze het toch belangrijk om dat alsnog te doen.

Anje B. - 17 mei 2023 - 22:14

Marten Janse, geb. Alfhausen (Bersenbrück), Osnabrück Nedersaksen Duitsland omstr. 1680,

In de ondertrouw van 1698 staat dat Marten 26 jaar is, dus hij is geboren omstr. 1672.

Anje B. - 18 mei 2023 - 07:10

Dankjewel Anje, dat jij de aktes beter leest dan ik. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb gauw de andere ondertrouwinschrijvingen uit de familie gecontroleerd, maar dit was het enige stel dat dus in de gereformeerde kerk is getrouwd. Wel trad bij haar vader iets soortgelijks op, waar hij in 1686 op het stadhuis trouwde, maar in 1688 nog eens voor de kerk trouwde.

De ondertrouwakte van de vader nog eens herlezend, zag ik dat de vader van Jacob Martense, Marten Janß, zelf de acte ondertekende met Marten Janß van Bussen. Dat duidt volgens mij erop dat dit echt zijn achternaam was, en dus niet dat uit Bussum afkomstig was.
Wel opvallend dat pa vlot lijkt te kunnen schrijven, maar zoonlief niet. Wat zou daar zijn fout gegaan in de opvoeding?

Conclusie: the devil is in the details . . .

Michaël

Boers 2 - 18 mei 2023 - 09:57

In die tijd was een huwelijk alleen rechtsgeldig als je of voor het gerecht trouwde of voor de gereformeerde kerk.

Zie link hieronder met uitleg

https://hetutrechtsarchief.nl/9-hulp-bij-onderzoek/88-doop-trouw-en-begraafboeken

Anje B. - 18 mei 2023 - 12:07


Dankjewel Anje,

Dit wist ik wel, maar ik ging er van uit dat wanneer de ondertrouw was ingeschreven bij de commissarissen van huwelijkse zaken, dat dan het huwelijk ook voor het Gerecht zou plaatsvinden. Dit is hier duidelijk niet het geval: de huwelijken kunnen alsnog zowel voor de (gereformeerde) kerk, of voor het Gerecht plaatsvinden.

Michaël

Boers 2 - 18 mei 2023 - 12:40De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu