stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Marijtgen Henricks van Slingerland Warmond tr. Leiden 1582 Schout Aerntsz. van LantsijProfiel afbeelding

Beste allen,

In mijn kwartierstaat komen voor Schout Aerntsz van Lantsij x Marijtgen Henricks van slingerland. Zij trouwen 19 mei 1582 te Leiden. Zij uit Warmond met als getuige haar moeder Maritgen Jansdr. In regesten Warmond op Hogenda kom ik onderstaande passage tegen waarin Schout Aerntsz voorkomt maar ook Maritgen Hendricks en haar moeder. Het lijkt te suggereren dat de vader van Maritgen Hendricks Hendrick Foeyten uit Warmond zou moeten zijn. Helemaal onderaan nog een link naar een artikel over de familie van deze Hendrick Foeyten waarin dochter Maritgen helaas niet wordt genoemd. Weet iemand hoe we deze veronderstelde connectie met Hendrick Foeyten kunnen bewijzen? En wie heeft wellicht meer bruikbare informatie? Alvast hartelijk dank!

 

Johan van Oosten, Zoeterwoude

 

355. ELO, Huis Arch. Warmond inv. nr. 220. Op 21-11-1576 is Pieter Henricxz. ca 32 jr oud. ELO, ona Leiden inv. nr. 22, fol. 233. Op 23-11-1594 is Pieter Henricxz. scheepmaker, won. op de Zijl in Warmond, ca 52 jr oud. 356. ELO, Secr. Arch. II inv. nr. 3993, fol. 157. Kohier van de 200e penning Warmond Lageland: Pieter Jonge scheepmaker aangeslagen voor 20 gld. 357. ELO, Gem. Arch. Warmond inv. nr. 1191 prot. H, fol. 195. Maritgen Willemsdr., wede van Pieter Henricxz. scheepmaker, won. op de Zijl in Warmond, geholpen bij Vechter Willemsz., haar broer, bewijst Anthonis Jansz. x Annetgen Pietersdr., Anthonis Willemsz. x Grietgen Pietersdr. en Foyt Henricxz. als oom en bloedvoogd van Maritgen Pietersdr., Kerstmis a.s. 24 jr oud, Fijtgen Pietersdr. 20 jr oud en Willempgen Pietersdr. 15 jr oud, alle haar kinderen hun vaderlijk erfdeel.  358. NA, St. v. Holl. voor 1572 inv. nr. 1145, fol. 10. 10e penning Warmond 1557: Heynrick Foeyten met zijn eigen huis en wat land.  359. NA, St. v. Holl. voor 1572 inv. nr. 1470, fol. 14v. 10e penning Warmond 1561: Marycken Jansdr., wede van Henrick Foyten met haar eigen huysken en wat land. 360. ELO, DTB, trouwboek stadhuis Leiden. Schout Arentsz., kuiper (o.) 5-5-1582, getr. 19-5-1582 met Marijtgen Heyndricxdr, van Warmond, won. te Leiden, geass. met Maritgen Jansdr., haar moeder. Hoogheemraadschap van Rijnland, OA Rijnland inv. nr. 8146a anno 1580, fol. 15. Morgenboek Warmond: Mary Jongen haar hofstede [anno 1592: Pieter Heynricxz. hofstede]. 361. ELO, Gem. Arch. Warmond inv. nr. 1192 prot. K, fol. 145. Testament van Maritgen Willemsdr., wede van Pieter Henricxz. de Jong, won. te Warmond. Haar erfgenamen zijn haar kinderen Anna Pietersdr. x Tonis Jansz., Maritgen Pietersdr. x Jan Pietersz. van Rotterdam, Fijtgen Pietersdr. x Gerrit Cornelisz. [Nachtegael], Willempgen Pietersdr. x Dirck Fransz. te Vlaardingen en Grietgen Pietersdr. x Tonis Willemsz. Robol. 

 

https://www.academia.edu/36432795/Bestond_scheepswerf_De_Leede_al_onder_Karel_V_

 

———-

Titel aangepast door moderator F.

Johan Van Oosten - 17 nov 2023 - 15:25 (laatst bijgewerkt 17 nov 2023 — 16:29 door moderator)

Ik vind het op zich al een aardig sterk onderbouwd verhaal. Alleen..... de achternamen Slingerland (en haar broer Pieter heet 'Jongen' of 'Jong' naar zijn moeder Mary Jongen alias Marycken Jansdr) en van Lantsij duiken pas véél later op in de archieven. Tenminste, voor wat ik kan vinden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En daarbij: wie is deze overledene, 29 juli 1614? De naam 'Schout Aerntsz' lijkt wel redelijk uniek te zijn, en er is niet aangegeven 'kint van' zoals wél in de andere regels: [scan 143]

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik zoek daarom eigenlijk óók de zekerheid dat Lantsij X Slingerland (d.d. 1638-1648) inderdaad dezelfde personen zijn als Schout Arentsz (kuiper) X Marytgen Heyndricxdr, geboren te Warmond, die in 1582 trouwen. D'r zit ruim 50 jaar tussen. Ja, de voornamen en patroniemen kloppen inderdaad, en de tijdlijn zou kunnen. Maar zijn ze het ook écht, en zo ja: wie is er dan op 29 juli 1614 overleden en begraven?

Ik heb één van de akten over Schout Arentsz van Lantsij er maar eens bijgezocht. De akte [scan 155] uit 1641 die als 'Bantsij' staat geïndexeerd. En het verhaal lijkt wel te kloppen, maar klopt toch niet mijns inziens. Een uitsnede uit de akte, en een paar fragmenten in transcriptie:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"[de comparanten], Capiteijn als hooftsmannen van 't Cuijpers Gilde binnen deser stadt Leijden [...]" Dat lijkt wel te kloppen, in 1582 is hij ook Kuiper. De comparanten verklaren ten behoeve van "[...] Schoudt Arentsz van Lantsij, Jongesel, mede woonachtich althans binnen den versz stede, maer van [...]"

Huh, 1641, jonggezel, die in 1582 is getrouwd en dus ~1561 zal zijn geboren? Een jonggezel van ~80 jaar oud?

Kortom, ik denk dat er genoeg aanleiding is om te veronderstellen dat Schout Aerntsz, kuiper, die in 1582 is getrouwd in 1614 is overleden.

-Bart- - 19 nov 2023 - 15:53 (laatst bijgewerkt 19 nov 2023 — 15:57 door auteur)

Maar hoe zit het dan wél? 

Ik denk dat Schout Arentsz Lantsij wellicht een kleinzoon van Schout Arentsz X(1582) Marijtgen Henricks is. Want die laatsten hadden (hoogstvermoedelijk) een zoon Arent, die in 1608 trouwt met Annetgen Claesdr. Arent is ook kuiper, en getuige bij het huwelijk is Schout Arentsz, vader van de bruidegom. Ik kan van dat paar zo geen kinderen vinden, maar ik vermoed dat ze een zoon Schout zullen hebben gekregen, inderdaad dan later bekend als Schout Arentsz Lantsij. Arent is trouwens hertrouwd in 1621 met Marijtgen Jacobs, en van dat stel kan ik wél de kinderen vinden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

...maar daarbij is geen 'Schout'. 

-Bart- - 19 nov 2023 - 16:44 (laatst bijgewerkt 19 nov 2023 — 18:03 door auteur)

Amsterdam, ondertrouw d.d. 15-05-1653. Schout Arentsz Schouten (Cuijper, van Leiden, 35 jaar, geen ouders meer, wonende Oudezijds Achterburgwal) X Geesje Jansz (weduwe van Hendrick Jansz, van Genemuijden(?), wonende ????gracht). Teruggerekend zou deze Schout dus in 1617/1618 zijn geboren. En - toch vrijwel zonder twijfel - dan als zoon van Arent Schouten en hoogstvermoedelijk Annetgen Claesdr:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dochter Annetje 1654. Getuige Stijntje Jans:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 19 nov 2023 - 18:29

Ik denk dat je gelijk hebt Bart. Hier staat het echtpaar genoemd dat je bedoelde:

http://schouteninleiden.nl/genealogie

Johan Van Oosten - 19 nov 2023 - 19:07

Vraag die me wel triggert is of de Marijtgen Hendricks van Slingerland nu echt dezelfde is al die Marijtgen die in 1582 trouwt. Wellicht leefde ze een stuk langer dan haar man maar ik zie ook dat ze een testament lijken te maken in 1638?

Johan Van Oosten - 19 nov 2023 - 19:16

Hier wordt de "oude" Schout ook ook van Lantsij genoemd: 

 

no. 3 d.d. 3-8-1616: Jan Dircxsz. van Noortsant bode met de roede behuwde oom en Levijn Henricx filia Joosten borduurwerker behuwde neef zijn gesteld voogden over Marijtgen nu oud omtrent 24 jaar getrouwd zijnde met Frans Maertensz. lakenbereider en nog over Immetgen nu omtrent 22 jaar oud, nagelaten alsnog minderjarige weeskinderen van Schout Arentsz. van Lantsij kuiper zaliger gewonnen bij Marijtgen Henricxsdr., de verdere vier kinderen bejaard zijnde, en dat tot het bewijs toe inclusief. Bron: Weeskamer

Johan Van Oosten - 19 nov 2023 - 19:46

Hmm, de naam (van) Lantsij komt idd pas veel later in zwang, maar dat testament van 1638 [scan 219] gaat wel degelijk over een oudere generatie dan de 'jongesel' uit de akte van 1641:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

[...] Marijtgen Heijndricxdr van Slingerlant wedue van Za: Schout Arentsz van Lantsij wonende binnen deser stede mij notaris wel bekent, sieckelijk van lichame te bedde leggende, niettemin hare redenen memorie ende verstant machtich ende ten volle(?) wel gebruijckende naer alle uijtwendige schijn, soo ick Notaris ende de getuijgen niet anders conde bemercken [...]

Dan is nu de vraag: Is deze Marijtgen Heijndricxdr van Slingerlant inderdaad dezelfde als Marijtgen Heyndricxdr, van Warmond, won. te Leiden, geass. met Maritgen Jansdr., haar moeder die in 1582 trouwt met Schout Arentsz, kuiper? Daar lijkt het wel heel sterk op, al was het maar vanwege de naam Schout Arents. En is haar moeder dan ook "Marycken Jansdr. (alias Marij Jongen), wede van Henrick Foyten"? 

Want dat zou betekenen dat deze man voluit Henrick Foyten van Slingerlant zou hebben geheten......

En wat ook vreemd is: We komen (1638) Arent Schouten niet tegen. Hij kan natuurlijk zijn overleden, maar ook hij had nakomelingen, en wel uit 2 huwelijken.

(quote van een andermans transcriptie:) [ Marijtgen maakt haar testament op 6 juli 1638 11 . 06-07-1638: testament van Marijtgen Heijndricxdr van Slingerlant: zij is weduwe van Schout Arentsz van Lantsij. Zij heeft drie kinderen in leven: Cor[neli]s, Geertgen en Marijtgen Schouten. Verder worden o.a. genoemd Jannetgen Heijnrixcdr en Beatris Heijnricxdr (in het weeshuis) en Geertjen Heijnricxdr, dochters van haar overleden zoon Heijnric.] 

D'r zijn nog best wat discrepanties.....

-Bart- - 19 nov 2023 - 20:26

@ Bart:

Want dat zou betekenen dat deze man voluit Henrick Foyten van Slingerlant zou hebben geheten......

 

Nou nee, dat is een overhaaste gevolgtrekking. Henrick Foyten heet(te) pas Van Slingerlant als je hem als zodanig in de archieven aantreft. Toenamen in die tijd kunnen op de gekste manieren verspringen of aangenomen worden. Maar het zou best kunnen dat Marijtgen een Slingerlant ergens onder haar voorouders heeft....

 

T.a.v. de kuiperskant: op 13-01-1584 maakten Jan Dircksz en Geertgen Arentsdr huwelijkse voorwaarden. Zij werden geassisteerd met Schout Arentsz cuijper haar broer en Dieuwertgen Pietersdr haar moeije. (Hij was Jan Dirkcsza van Noortsant, bode met de roede van Leiden.)

Ze waren kinderen van Arent Schouten backer en Geertgen Pietersdr.  Schout was 6 jr oud op 30-04-1572 (Grote Bewijzen B) dus hij was van 1566. Er was nog een broer Pieter van 1561 die al met vrouw en kind in de Volkstelling van 1581 staat. 

En wat ook vreemd is: We komen (1638) Arent Schouten niet tegen. Hij kan natuurlijk zijn overleden, maar ook hij had nakomelingen, en wel uit 2 huwelijken.

 

Afgezien van diverse legaten zijn de universele erfgenamen van Marijtgen Hendricksdr in 1638:

Mr. Cornelis Schouten haar zoon, item Geertgen Schoutendr. haar dochter, nog Marijtgen Schoutendr. mede haar dochter, verder de kinderen van Arent Schouten haar overleden zoon, en het kind van Immetgen Schoutendr. haar overleden dochter, elk in een gerecht vijfde part. (met dank aan Teun van der Vorm voor deze en de vlgd uittreksels) 

Verder is er nog een boedelscheiding van 14-05-1639 na het overlijden van Marijtgen Henricksdr. Voornoemde erfgenamen komen erin voor, en Marijtgen was enige erfgenaam van Baltgen Henricxsz. van Slingeland, haar broer. Die woonde in Noordwijk en daar zijn aardig wat vermeldingen van hem, maar hij wordt daar nooit Van Slingerlant genoemd. Maar wel zijn zus Maritgen, na zijn overlijden. 

Op 27-06-1641 worden dan nog de kinderen van Arent Schouten genoemd als erfgenamen van hun grootmoeder: Schout Arentsz van Lantsij jongman wonende binnen Leiden en Neeltgen Arentsdr Schouten wnd tot Harlingen (x Wouter Jansz Pruijs). 

De genoemde Balthen Henricksz otr 03-11-1582 Leiden met Balichgen Pietersdr.. Hij kwam van Warmond en komt daar nog enige malen in het rechterlijk archief voor. Hij had een oom Cornelis Dammasz. 

Zijn Balthen en Maritjgen nu werkelijk kinderen van Hendrick Foeytensz en Maritgen Jansdr.. Als ze kinderen van Hendrick Foeyten waren, dan hadden ze dus ten minste twee broers, Pieter en Foeyt. Pieter was van 1543 en trouwde in 1577, Foeyt in 1578. Niet zo ver verwijderd van Balthen en Marijtgen, beiden in 1582, dus dat zou nog wel kunnen. 
Al zou ik ze wel wat jonger inschatten. Marijtgens jongste kind was van 1596 - vanaf 1582 over 14 jaren kinderen baren, dat kan ook nog. Maar dan zou ze toch wel een flink stuk jonger zijn geweest dan Pieter van 1543.
En wat me nu pas opvalt: Schout zou pas 16 geweest zijn toen hij trouwde. Da's ook nogal apart. 

Marijtgen Hendricksdr was dus enig erfgenaam van haar broer Balthen. En Pieter en Foeyt dan? Die laatste kom je na 1605 niet meer tegen en is wellicht jong overleden. Maar Pieter had kinderen die in 1627 in RA Warmond ook getrouwd waren en kinderen hadden. Dat was hetzelfde jaar waarin Balthen voor het eerst postuum wordt vermeld. 
Kortom, ik geloof er niet erg in. 

 

groeten, Frans

Frans Angevaare - 19 nov 2023 - 23:57 (laatst bijgewerkt 20 nov 2023 — 01:10 door auteur)

Helder betoog Frans en dank wederom! Ik vraag me alleen af hoe de vermelding van het trouwen van Schout en Marijtgen dan in de regesten Warmond terecht is gekomen? Is het vrije interpretatie van de auteur geweest om dit ertussen te plaatsen of zit er toch logica in? Het is ook wel toevallig dat moeder Maritgen Jansdr heet net als de vrouw van Hendrick Foeyten? 

Johan Van Oosten - 20 nov 2023 - 11:25

@ Johan, mooi dat je de achternaam 'van Lantsij" ook aangetroffen heb in 1616, daarmee blijkt die naam iig een jaar of 20 eerder al in gebruik te zijn dan ik gevonden had.

@ Frans, bedankt voor je reactie en vooral correcties.

  • Re: "Henrick Foyten van Slingerlant zou hebben geheten" => Ik drukte mij hier zeer onnauwkeurig uit. "Zou kunnen hebben geheten" was uiteraard beter geweest.
  • Re: "universele erfgenamen van Marijtgen Hendricksdr in 1638" => Touché. Ik ben te veel afgegaan op de al bestaande (onvolledige) bewerking die ik vond van dit testament, en had verder moeten kijken dan m'n neus lang is.

Frans onderbouwt trouwens prima de twijfel over of Hendrik Foyten de vader van de betreffende Marijtgen Hendricksdr (van Slingerlant) zou zijn. Als ik dit van een andere kant benader: als we het hebben over een naam als Schout Arentsz van Lantsij, zijn zowel voornaam als achternaam m.i. zo zeldzaam, dat alleen al op grond daarvan bij mij een zeer sterk vermoeden van verwantschap bestaat als ik die namen elders tegen kom. Voor wat betreft de afstamming van een Marijtgen Hendricksdr die als moeder een Maritgen Jansdr heeft - en dan zoeken we dus een Hendrik X Maritgen Jansdr, en die hebben we gevonden in Hendrik Foyten - die namen (Maria Jans X Hendrik) zijn helemaal niet zeldzaam, in tegendeel. Daar hebben we dus m.i. inderdaad aanvullend 'bewijs' echt voor nodig. En de gegevens die Frans aandraagt wijzen er eerder op dat het niet zo is.

(We hebben nu 2 personen geïdentificeerd die met recht "Schout Arentsz (Schouten alias van Lantsij)" heetten; één van ca *1566, en een van ca * 1617. Grootvader en kleinzoon. De eerste X Marijtgen Hendricksdr (van Slingerlant), de tweede verkast naar Amsterdam X Geesje Jansz.)

-Bart- - 20 nov 2023 - 12:36

NB: Er is trouwens nog een Adriaen Henrichsz van Slingeland die - als ik ~30 jaar voor een generatie neem - ca. 1570 (met ruime marge) moet zijn geboren. Hij is in 1627 getuige bij het huwelijk van z'n zoon Jan. Hij zou v.w.b. de tijdlijn een jongere broer van Marijtgen Hendricksdr en Balthen Henricksz kunnen zijn geweest. Ik heb hem nog nergens anders aangetroffen (niet uitputtend gezocht overigens), en hij komt in de gegevens die Frans aandraagt ook niet voor. Dus een beetje een 'long shot', voor de volledigheid hier aan toegevoegd.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 20 nov 2023 - 12:57

Dank Bart, ik ben het RA Noordwijk even ingedoken n.a.v. Frans zijn opmerkingen. De Dirck hieronder zou goed een broer kunnen zijn dan:

 

59v. 12-5-1617. Adriana Claesdr. wede Dirck Hendrickszn. schoemaker met Balten Hendrickszn. wagemaker haar gekoren voogd verkoopt Hendrick Dirckszn. haar zoon een huis en erf met barg en schuur te Noordwijk op het oosteinde, belend NW de weg en NO de Dynsdaagse watering, ZO Jr Mathenes heer van Lis met een croft, ZW Arent Willemszn. metselaar, belast met 20 st per jr tbv de huiszitten te Leiden; 9 hond land belend ZO Sijp Arentszn. met bruikwaar, ZW het Clooster ter Lee, NW Sijp Arentszn. voorsz., NO Jeroen Adriaen Jansznzn., 1 morgen land, belend ZO Huybert Meeszn., ZW de laan van Adriaen Willemszn., NW de nieuwe vaart en NO Pouwels Pieterszn. Voldaan met een schuldbrief van 2900 KG. 61. 12-5-1617. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.

Johan Van Oosten - 20 nov 2023 - 14:19

Aan de kant van de scheepsbouwers te Warmond (kinderen van Hendrik Foyten X Maritgen Jans) is denk ik wel een aanvulling te maken:

Huwelijk ondertrouw d.d. 23-05-1587 Leiden: Heyndric Heyndrixz (scheepmaker), van Warmont X Maritgen Quyrijnsdr. Getuige o.a. Pieter Heyndrixz, broer van de bruidegom. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Toch zeer vermoedelijk wel een aanvulling op de conclusie "Zie zo, Pieter Hendriksz. en Foeyt Hendriksz. waren broers, enzij waren beiden scheepmaker. Zij waren de zoons van Hendrik Foeytensz. en Marij Jongen" van Mathieu Fannee.

@ Frans, pure nieuwsgierigheid: "Maar Pieter had kinderen die in 1627 in RA Warmond ook getrouwd waren en kinderen hadden." Ik vermoed dat die gegevens van Hogenda komen, bewerking T. vd Vorm. Die gegevens zijn alleen voor leden. Zou je e.e.a. in het kort kunnen vermelden?

@Johan, dat Dirck Hendrickszn een broer zou zijn ligt voor de hand, maar geen 100% bewijs. Balten is natuurlijk wel dezelfde, wagenmaker versus wielmaker.

-Bart- - 20 nov 2023 - 16:16

@ Bart: RA Wm 1194/175 13-04-1627: Tonis Jansz. scheepmaker getrouwd met Annetgen Pietersdr., Dirck 
Fransz. Boomgaert getrouwd met Willempgen Pietersdr. en Gerit Cornelisz. schoenmaker getrouwd met Fijtgen Pietersdr. kinderen en representerende de plaats van Maritgen  Willemsdr. elk voor hen zelf, en , (en verder een heleboel Willems-erfgenamen, z/b van Maritgen Willemsdr)

dat zijn dezelfde kinderen als RA Wm 1192/146v 28-08-1616 testament Maritgen Willemsdr. weduwe van 
Pieter Henricxsz. de Jonge .......Tonis Jansz. getrouwd met Annetgen Pietersdr., Jan Pietersz. van Rotterdam getrouwd met Maritgen Pietersdr., Dirck Fransz. metselaar te Vlaardingen getrouwd met Willempgen Pietersdr. en Gerrit Cornelisz. getrouwd met Fijtgen Pietersdr. haar zwagers .....

en 1191/194  04-08-1605: Maritgen Willemsdr. weduw een boedelhoudster van Pieter Henricxsz. scheepmaker in zijn leven woonachtig op de Zijl in Warmond geholpen door Vechter Willemsz. haar broeder en voogd ter eenre en Anthonis Jansz. getrouwd met Annetgen Pietersdr., Anthonis Willemsz. getrouwd met Grietgen Pietersdr. elk voor hem zelf, Foijt Henricxsz. als oom en bloedvoogd over Maritgen Pietersdr. oud Kerstmis toekomende 24 jaar, Fijtgen Pietersdr. oud 20 jaar en Willempgen Pietersdr. oud 15 jaar, alle kinderen en erfgenamen van voorsz. Pieter Henricxsz. gewonnen bij voorsz. Maritgen Willemsdr. ter andere zijde 
 

@ Johan: De Dirck Hendricksz van 12-05-1617 is een 's Gravendijck, zoon van een onbekende Hendrick en broer van Daniel en Jan, die Tetrode werd genoemd (net als Dirck ook een keer). Zo zie je ook hoe je moet oppassen met die namen, want Dircks moeder was hertrouwd met een Dirck Willemsz van Tetrode....

groeten, Frans

 


 

Frans Angevaare - 20 nov 2023 - 17:41

Dank voor deze toevoeging Frans! Toevalligerwijs heb ik een Daniel van 's Gravendijck in mijn kwartierstaat. Is dat dezelde Daniel die jij noemt, de vader van Hendrick, getrouwd met Trijntje Jans van Sevenhuijsen?

Johan Van Oosten - 20 nov 2023 - 17:53

Ja Johan, dat is diezelfde Daniel. Ik heb maar één vermelding van hem, ONA Ldn 24-05-1602 testament van Willem Dircksz van Tethrode waarin voorkomen: 

de twee kinderen van za: Daniel Henricksz zijn halve broer ..... Die twee kinderen werden ook genoemd: Jacob Danielsz en Hendrick Danielsz . Dieze Hendrick was getrouwd met Trijntgen Jansdr, die ik nergens als Van Sevenhuiijen vermeld heb gezien.
De enigee aanwijzing voor dietoenaam is in de Weeskamer van Wassenaar 10-01-1612, waar Cornelis Willemsz Sevenhuijsen haar oom wordt genoemd.  Die zou dan een broer van haar vader kunnen zijn, maar helemaal goed plaatsen kan ik hem niet.

Frans Angevaare - 20 nov 2023 - 18:13

Dank Frans! Wellicht dat onderstaande nog kan helpen trouwens? Mogelijk dezelfde Cornelis: 

Jan Willemss Sevenhuijsen, wednr Maertie Joosten en Lijsbeth Cornelis (Bromer), wede. v. Maerten Pieterss de Goede, won. in Soetermeer.; otr. 14 3 1627; getr. tot Sevenhuijsen 5 4 1627 Consent: Cornelis Willemss, broeder Tot haer Jaren Bron: Trouwen Zoetermeer. 

In RA Zoetermeer wordt Lysbeth Cornelisdr Bromers als weduwe genoemd in 1639

Weet je toevallig hoe de moeder van Daniel heette?

Johan Van Oosten - 20 nov 2023 - 18:43

Ha, die kende ik niet, dank je. Heel boeiend. Je weet, Trijntgen Jansdr was (1) x Hendrick Danielsz. van Schravendijck en (2) x IJsbrant Cornelisz. van Vinckenburgh. Dat moet kloppen, staat onder meer in de eerder genoemde weeskamerakte en ze komen in nog veel andere aktes voor.  

ONA Ldn 08-04-1623 Testament Jan Willemsz Trijntgen wnd tot Noordwijk Binnen. Eén van zijn kinderen is Trijntgen Jansdr huisvr van IJsbrant Cornelisz Vinkenberch

RA Nwijk 28-01-1627: Maritgen Joosten, weduwe van Jan Willemsz anders geseijt Jan Trijntges. Eén van de erfgenamen is Trijntgen Jansdr getr. met IJsbrant Cornelisz

En nu heb jij een Jan Willemss  wnd tot Sevenhuijsen, wedr van een Maertie Joosten, die 2 maanden na de laatstgenoemde vermelding hertrouwt... En hij heeft nog een broer Cornelis Willemss ook. 

Zoals ik zei, heel boeiend. Ik vond nu nog een vermelding in de Weeskamer 11-03-1611 van:  Jan Willemsz Zevenhuijsen haar vader en Cornelis Willemsz Zevenhuijsen haar oom. Er was ook nog een voogd (over Grietgen) die Leendert Cornelisz van der Linden heette. Die kan ik ook niet plaatsen.

Nee, een moeder van Daniel heb ik niet helaas. Ik zou ook nog wel graag weten waarom ze 's Gravendijck genoemd werden.

@Bart, sorry dat we een beetje afdwalen....

gr, Frans

Frans Angevaare - 20 nov 2023 - 19:21


@Bart inderdaad excuus :) @Frans, om weer op het onderwerp terug te komen, denk jij dus dat die passage over het trouwen van Schout x Marijtgen Hendricks er een soort van is tussen gemoffeld door de auteur?

Johan Van Oosten - 20 nov 2023 - 19:47 (laatst bijgewerkt 20 nov 2023 — 19:47 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu