stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Egbert Jacobsz van der Horn ~1700-1764, Calslagen/Alblasserdam/Boskoop gezocht voorouders opgelostProfiel afbeelding

Egbert Jacobsz van der Horn geboren in Calslagen rond 1700 en overleden in Boskoop in 1764.

Huwelijk in 1721 in Oudshoorn met Leuntje Ariensdr van der Aar.

in dat jaar ook bekend als korenmolenaar op molen de Hoop in Alblasserdam (Verklaring inkomsten gerecht Dordrecht).

Kinderen:

Willemijntje geboren in Linschoten 1722

Jacob geboren in Linschoten in 1723

Pietertje geboren in Ouderkerk aan den IJssel in 1729

Adriana geboren in Ouderkerk aan den IJssel in 1736

 

Egbert koop in 1737 korenmolen de Hoop in Boskoop waar hij woont tot zijn overlijden in 1764.

In 1751 koopt hij voor zijn zoon Jacob korenmolen de Vlinder in ter Aar.

 

Gezocht: gegevens betreffende zijn ouders en of grootouders.

Wim van der Horde - 12 feb 2024 - 18:01 (laatst bijgewerkt 13 feb 2024 — 08:56 door moderator)

Zijn er namen van getuigen bekend bij de dopen van de kinderen?

-Bart- - 12 feb 2024 - 19:58

Egbert van der Horn en Leuntje van der Aar krijgen d.d. 07-09-1727 akten van indemniteit te Linschoten, voor Ouderkerk aan den IJssel voor Willemijntje (5 jr, geboren Linschoten) en Jacob (4 jr, geboren Linschoten). Bron: Gerecht Linschoten en Mastwijk; Akten van indemniteit Linschoten, index RHC Rijnstreek.

Als dat de bron voor bovenstaande gegevens is, dan zijn er wat dat betreft dus geen doopgetuigen.

-Bart- - 12 feb 2024 - 20:49

in dat jaar ook bekend als korenmolenaar op molen de Hoop in Alblasserdam (Verklaring inkomsten gerecht Dordrecht).

Bron? Is het zeker dat het  om dezelfde  persoon gaat?

JP Ouweltjes - 12 feb 2024 - 20:51

Zijn testament, opgesteld te Weesp op 26 augustus 1752, hier. Waaruit blijkt dat hij een zuster Neeltje, een broer Simon en een broer Teunis had. Er wordt verwezen naar een eerder testament voor dezelfde notaris op 22.10.1728.

Benm even niet  zeker of het over de juiste persoon gaat.

JP Ouweltjes - 12 feb 2024 - 21:01 (laatst bijgewerkt 12 feb 2024 — 21:02 door auteur)

bron voor molen de Hoop

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

bron voor molen de Vlinder: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Janna vE - 12 feb 2024 - 21:37

Leuntje, dochter van Arie Jacobs van der Aar en Willemijntje Dirks Roos, is op 22.1.1702 in Alphen aan den Rijn gedoopt.

G. Karssenberg - 12 feb 2024 - 22:42

Index trouwen Oudshoorn:
Egbert van der Horn j.m. geb. te Kalslagen, nu won. te Alblasserdam
1e voorst. 1 juni x Oudsh. 15 juni 1721
Leuntje Arijens van der Aar j.d. alhier

Aart, Adrianus, Dirk, Matthijs en Maria Ruijsenaar, en hun uitlandige broer Jan Ruijsenaar, allen kinderen van Aart Ruijsenaar den oude en Jannetje Valk, die een zus was van Maria Valk, in haar leven huisvrouw van Jan Dirksz Roos, en daarom erfgenamen ab intestato van voornoemde Maria Valk machtigen Hendrik Adrianus Mispelblom, notaris en procureur te 's-Gravenhage, om te ageren tegen Arien Jacobsz van der Aar en Egbert Jacobsz van der Horn, executeurs van het testament van Jan Dirksz Roos, gewoond hebbende en overleden te Oudshoorn.
Bron: RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8631, aktenr. 59, d.d. 30-07-1733

Uitkoop gedaan door de vier kinderen van Arij Jacobsz van der Aar aan Aalbert van Groeningen en Belia Ariens van der Aar, echtelieden, te weten Leuntje, gehuwd met Egbert Jacobsz van der Horn, Jacob, Ariaantje, gehuwd met Willem van Heusden en Maria, gehuwd met Hillebrant van Schaardenburg. Overleden (schoon-)vader Arij Jacobsz van der Aar had in zijn testament d.d. 29-10-1738 voor schout en schepenen tot enige universele erfgenamen zijn 5 kinderen aangewezen, ieder voor een vijfde deel. Daarbij 'expresse conditie en bepalinge' dat dochter Belia van alles wat zij meer zou erven dan haar legitieme portie niet meer zou genieten als de jaarlijkse vruchten en inkomsten haar leven lang genietende na aftrek van de 100e, 200e of andere penningen en dergelijke lasten; mocht Belia overlijden dan ging dit recht over op haar eventuele kinderen, anders terug naar haar broer en zussen. Op 12-01-1739 had vader Arij dit nog bevestigd. Omdat de eerste comparanten niet aan de uitvoering van het testament wilden meewerken, werd Belia uitgekocht met een som van 936 gulden, waarvan contant 136 gulden en de rest zodra de landerijen uit de boedel verkocht zouden zijn.
Bron: GA Alphen a/d Rijn, ORA Oudshoorn (toegangsnr. 113.1.02), inv.nr. 17, p. 239v, d.d. 03-02-1739

Nederlands-Hervormd trouwen te Nieuwkoop in 1695:
Abram Eghtbertsz van der Horn, wedr. laast van Neeltje Leenderts van Tol wonende aen den Bilderdam onder Calslagen, met Jannetje Teunisz van Oosten J.D. jegenwoordigh wonende tot Nieukoop, hebben alhier in onse kercke haer drie voorstellingen sonder inspraek gehadt, en is daer op den 24en april betoogh gegeven om tot Alphen en te Calslagen mede zoo zijnde in den houwelijken staet te mogen bevestight werden.

Nederlands-Hervormd trouwen te Leiden, otr. 06-02-1699
Abraham Teunisz van der Vorst, jongm. van Leijden, woonende alhier met Marijtie Egberts van der Horn, jongedr. van Tamen aen den Uijthoorn woonende aldaer, den bruijdegom is met behoorlijcke attestatie verleent.

Gezien de laatste twee huwelijken is het mogelijk dat er in de omgeving van Calslagen een Jacob Egbertsz van der Horn te vinden is. 

Timon Schuurman - 12 feb 2024 - 23:39

een optie, in ieder geval iets om even in te kijken, is dit [hier], over de Hoekermolen in de Hornmeerpolder:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Janna vE - 13 feb 2024 - 09:34 (laatst bijgewerkt 13 feb 2024 — 09:35 door auteur)

Ik vermoed sterk dat Egbert van der Horn die testament maakt in Weesp in 1752, en in Muiden woont een andere persoon is. D'r is rond die tijd een schipper Egbert van der Horn in Muiden. En deze Egbert is gehuwd met Maartje Pieters.

-Bart- - 13 feb 2024 - 11:15

In zijn huwelijksakte in Oudshoorn in 1721 staat dat hij woonachtig is in Alblasserdam. In het akteboek van Dordrecht heb ik een akte gevonden waar Egbert Jacobsz van Hoorn, molenaar in Alblasserdam, een verklaring aflegt dat hij alle verkochte zaken uit de molen eerlijk zal opgeven. De kans dat dit dezelfde is lijkt me redelijk zeker.

Wim van der Horde - 13 feb 2024 - 14:00

Bij de eerste twee doopregistraties inderdaad geen getuigen maar bij Pietertje wordt ene Pietertje Jansen ver Waert genoemd (handschrift niet helemaal duidelijk) en bij Adriana wordt Lijntje Lindemans genoemd.

Wim van der Horde - 13 feb 2024 - 14:03

Ene Lijntje Lindemans uit Ouderkerk a/d IJssel trouwt (Oudshoorn) d.d. 11-03-1736 met  Arij van der Aar uit Oudshoorn, weduwnaar Jannitje Gerritz Riedveld. Recente stiefmoeder! Anyway, geeft meer inzicht in (de familie van) háár voorouders, en niet zijn voorouders. Zie ook de doopgetuigen hier.

[Edit:] Arij Jacobsz van der Aar, weduwnaar Maagje de Cupere trouwt 1733 Jannetje Gerrits Rietvelt. Gaardersinschrijving, ook NDG te vinden.

[Edit2:] Arije van der Aar, weduwnaar Willemijntje Dirks de Roos trouwt 1719 Maagje de Cupere.

=> De beste man is iig 4 keer gehuwd geweest

Pietertje Jansen ver Waert kan ik vooralsnog niet met enige zekerheid terug vinden. [Edit:] Maar, gezien de namen van de kinderen en vernoemingen:

Willemijntje geboren in Linschoten 1722 => Vernoemd naar de moeder van Leuntje, Willemijntje Dirks de Roos
Jacob geboren in Linschoten in 1723 => Vernoemd naar de vader van Egbert Jacobsz, op basis van patroniem
Pietertje geboren in Ouderkerk aan den IJssel in 1729 => Is Pietertje Jansen ver Waert niet gewoon de moeder van Egbert Jacobsz?
Adriana geboren in Ouderkerk aan den IJssel in 1736 => vernoemd naar de vader van Leuntje, Arie Jacobs van der Aar. Diens kers-verse 4e vrouw Lijntje Lindemans is getuige bij deze doop.

-Bart- - 13 feb 2024 - 14:36 (laatst bijgewerkt 13 feb 2024 — 17:01 door auteur)

@Bart: mogelijk match gevonden op Myheritage: Pietertje Jans Verwoert geboren in 1666 gehuwd met Jacob Egbertsz van der Horren. Zou zo maar kunnen kloppen, in ieder geval allemaal ontzettend  bedankt voor het meedenken.

Wim van der Horde - 13 feb 2024 - 18:16

Mooi gevonden, Wim. Dat klopt zó goed dat het m.i. eigenlijk niet missen kan. Het huwelijk in Calslagen zou na te trekken moeten zijn:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Timon had een ingeving die mij spot-on lijkt te zijn. In die myheritage stamboom zijn de voorouders van Pietertje óók terug te vinden, FWIW.

-Bart- - 13 feb 2024 - 20:12

Mooi teamwork!

In Nederlands-Hervormd Bodegraven:
Ondertrout op den 29 octob. 1689
Japik Egbersen van der Hoeren J.M. wonende aen den Bilderdam met Pietertje Jans Verwoert J.D. wonende onder Bodegrave
1. 30 octob., 2. 6 novemb., 3. 13 dit. attest. gegeven op Calslagen. 

Timon Schuurman - 13 feb 2024 - 21:14

Jacob Egberts en Abraham Egberts van der Horn woonden dus beiden 'aen den Bilderdam onder Calslagen'. Bilderdam is een buurtschap ten zuiden van Kalslagen en te oosten van Leimuiden. Dat Jacob en Abraham broers waren, daarover twijfel ik eigenlijk niet.

Helaas is vrijwel de gehele DTB van Kalslagen van vóór 1700 blijkbaar verloren gegaan. Maar in de wel bewaard gebleven grafboek fragmenten is wel e.e.a. te vinden over Abraham en zijn gezin:

Grafboek Kalslagen, op familysearch:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"komt toe Abraham Egberts van der Horn leyt sijn [?] in begraven Anno 1687 den ????. 
Den 9 october 1691 is in begraven Geertruij Jan Vos (Bos?) de huijsvrouw van Abraham van der Horn van ??? [geldbedrag]. 
Den 20 maij 1691 de vrouw van Abram van dr Horn Leentje Leenderts van [geldbedrag]. 
???? februari 1696 een kind
1699 een kindt van Abram van der Horn den 14 augusto."

En:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"De doode aengetekent 1695. [...] den 20 julij Jan Abrams vande Horn"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"1696 den 28 februa[ri] een kint van Abram van der Horn volgens placcaet"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"1698. den 11 april [?anno?] 1698 ?? Sijmon van der Horn"

=> Gaarne aanvulling en correctie op de vraagtekens en andere onbegrijpelijkheden. Ik kom geen andere 'van der Horns' tegen in dit grafboek. Of een Egbert.

Ene Abraham van der Horn te Kalslagen komt in 1730 als getuige voor.

Weerbare mannen Kalslagen 1672; vermoedelijk dezelfde als de in 1698 begraven Sijmon is óók een broer - blijkbaar. Folio 3:

"Lijste van alle de weerbare mannen, tusschen de achtien ende tsestich jaren out sijnde, binnen den ambachte van Calslagen

[...]

Billerdam

Gerrit Tollenaer
Cornelis Janssoon van Benthem
Sijbrant de Vries, capiteijn
Pieter Dircxssoon van der Gooch
Pieter Maertensz van der Jacht
Sijmon Egbertssoon van der Horn  

[...]"

Hij zal vermoedelijk de oudste zijn geweest; hij is de enige van der Horn, of Egbert(s) die op de lijst staat. En was vader Egbert in 1672 al overleden? Te oud? Ongeschikt? Ook niet op deze lijst namelijk.

[Edit:] Sijmon heeft wellicht weer een zoon Egbert. Dit is duidelijk bij de doop in Waarder d.d. 18 december 1718 van Trijntje: Vader Egbert Sijmonse van der Horn, Moeder Neeltie Pieters van der Lee. Dit paar trouwt in Zegveld d.d. 10-12-1713; hij als weduwnaar van Claartje van Eijk. Bij dát huwelijk te Zegveld in 1708 staat dat de bruidegom 'van Segveld' is, maar daar twijfel ik een beetje aan, in die zin dat hij daar vermoedelijk niet is geboren:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Daarbij, zijn 'getuige' bij dit huwelijk is z'n (niet met name genoemde) moeder. Niet lijfelijk aanwezing, maar in de vorm van een briefje van haar hand. Daaruit zijn ook 2 dingen - met een slag om de arm, maar toch - af te leiden: 1) Zij woont blijkbaar op afstand? 2) De vader is blijkbaar niet in beeld?

Dat moeders briefje is volkomen verklaarbaar als we aannemen dat Egbert geboortig 'van Bilderdam' was, waar zijn moeder in 1708 wellicht nog woonde, en zoon was van de aldaar in 1698 overleden Sijmon Egberts van der Horn.

-Bart- - 14 feb 2024 - 11:07 (laatst bijgewerkt 14 feb 2024 — 14:56 door auteur)

Behalve het patroniem 'Egberts' bij Sijmon, Abraham, Jacob en Marijtje van der Horn nog geen enkel 'paper trail' van vader Egbert gevonden. Deze grootouder is dus lastig te vinden, mede - vermoed ik - omdat blijkbaar veel van de vroegere DTB van Kalslagen verloren is gegaan.

Een mogelijkheid voor verder onderzoek is nog het gerechtelijk archief van Kalslagen wat over de relevante periode zo te zien wel bewaard is gebleven. Maar dat is vermoedelijk monnikkenwerk.

-Bart- - 14 feb 2024 - 15:41

Ik ben in ieder geval een stuk opgeschoten, hartelijk dank hiervoor, het zal mijn broers Egbert en Jacobus Egbertus goed doen dat er weer 2 generaties met hun voornaam zijn toegevoegd aan de stamlijn. Sinds 1750 dus van vader op zoon dezelfde voornaam t/m nu.

Ik zal dit bericht nu als opgelost aanvinken, nogmaals veel dank

gr. Wim

PS 3e zoon dus geen J of E als voorletter :-)

Wim van der Horde - 14 feb 2024 - 16:58


Teunis van der Horn, wonende aan de Dam onder Calslagen, verklaart dat zijn broer Simon en zus Neeltje van der Horn reeds enkele jaren zijn overleden zonder nazaten na te laten. Hij benoemt tot zijn erfgenamen voor de helft Pieter Klaase van der Heijden, Jacob Klaase van den Berg, getrouwd met Martje Klaas van der Heijde, beiden wonende op de Zijdeweg onder Aalsmeer, en Gerrit Klaase van der Heijde, wonende aan de Kwakel onder Uithoorn, en Frans Klaase van der Heijden, wonende te Amsterdam, de vier nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Pieterse van Maartse, getrouwd met Klaas Albertse van der Heijden, en daardoor ook erfgenamen van de andere helft van Martje Pieterse van Maartse, weduwe van Egbert van der Horn, volgens het testament d.d. 28-07-1752 te Weesp voor notaris Cornelis Hoet.
NH Archief, ONA Aalsmeer (toegangsnr. 185), aktenr. 102, aktenr. 457, d.d. 22-10-1722 (FS scan 338)

De bovenstaande verwijzing is naar de akte die JP Ouweltjes eerder in deze draad heeft gepost. Er is dus mogelijk sprake van een verwantschap. Het jaar 1728 ontbreekt in het archief van notaris Cornelis Hoet, dus die eerdere akte is niet te vinden.

Voor wat het waard is, ik zie ook een Barent Egbertsz van der Horn die met Grietje Cornelis op 28-01-1694 te Haarlem een zoon Steven laat dopen. Doopgetuigen zijn o.a. Steven van der Horn en Marijtje Egberts. (10-12-1676 Maria, get. Henr. Theunisz Hazenbroeck en Lijsbet Cornelis; 19-03-1680 Femmetje, get. Floris Pille en Jannetje Cornelis; 15-04-1682 Cornelis, get. Bartel van Veldthoven en Marijtje van der Horné; 30-07-1686 Cornelis, get. Marijtge Egberts van der Horne)

In Calslagen in functies en beroepen tussen 1400 en 1810 door Maarten 't Hart kom ik nog een Egbert Stevensz tegen in 1645 als kleermaker. Hij valt me op vanwege de bovenstaande Steven van der Horn als doopgetuige.

Ik sluit me bij Bart aan. Er zal best iets te vinden zijn in ORA Calslagen, maar zover ik heb gekeken zijn er geen indexen aanwezig, ook niet in het archief zelf. Dan wordt het bladeren in de hoop dat je iets tegenkomt.

Timon Schuurman - 14 feb 2024 - 17:36De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu