stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Voorouders gezocht van Pieter Florisz Jongejan, Zijpe, Petten en Krabbendam (Warmenhuizen)Profiel afbeelding

Over Pieter Florisz Jongejan en zijn voorouders heb ik al heel wat gevonden, maar de toeschrijvingen zijn lang niet altijd hard door gebrek aan bronnen, mede omdat hij doopsgezind was. Soms dus giswerk op basis van namen en vernoemingen. 

Wie beschikt over informatie die deze toeschrijvingen bevestigen of ontkrachten? 
Wie kan aanvullende informatie verschaffen? 

___________________________________

Eerste generatie

Over Pieter Florisz Jongejan:

 • Trouwde 8-1-1741 civiel in Zijpe met Anne Jans Struijff, afkondiging 23-12-1740
 • Woonde toen en in 1742 op het goed Vijversberg aan de westzijde van de Groote Sloot, polder F in Zijpe
 • Kocht het goed Vijversberg van de erfgenamen van een doopsgezinde Alkmaarder op 8 juli 1746 en verkocht het goed weer op 29 januari 1751
 • Kocht op 20 april 1751 een huis in Krabbendam, dat hij een week later ruilde tegen een ander huis in Krabbendam, er van uitgaand dat het dezelfde persoon betreft. (Krabbendam grenst aan de polder Zijpe)
 • Kocht op 3 mei 1768 een huis in Krabbendam aan de Rekerdijk
 • Kinderen:
  1. Floris Pietersz Jongejan (geboren circa 1741),
  2. NN (begraven 10-0-1750,
  3. Jan Pietersz Jongejan (circa 1745),
  4. Arie Pietersz Jongejan (circa 1754, toeschrijving onzeker),
  5. Trijntje Pieters Jongejan (14 maart 1761)
 • Aangifte overlijden 6-10-1768 Krabbendam
 • Zijn huis in Krabbendam werd 1-1-1769 verkocht door de diakenen van de doopsgezinde gemeente Zuid-Zijpe, die zijn weduwe en kinderen alimenteerden. Transportakte 17-1-1779 van dit huis aan de Rekerdijk 

________________________________

Tweede generatie

Vooralsnog ga ik er van uit dat Pieter Florisz Jongejan een zoon was van Floris Arijensz en Dieuwer Pieters, maar dat is speculatief want niet gebaseerd op harde gegevens maar op namen. 

Floris Arijensz en Dieuwer Pieters woonden in de Hazepolder (Zijpe) en trouwden op 28-2-1717 in Petten (afkondiging 14-1-1717 

Kinderen: 

 1. Trijntje Floris Jongejan, gereformeerd gedoopt 21-6-1717 Petten, trouwde met de doopgezinde Dirk Aarijensz Heijnstman, woonde in Wieringerwaard, werd begraven 2-7-1789 Wieringerwaard
 2. Arijen Florisz Jongejan, geboren circa 1720, woonde in Krabbendam, trouwde 9-1-1747 Warmenhuizen met Grietje Pieters, aangifte overlijden 30-4-1770 in Krabbendam van Arien Florisz Jongejan door zijn broeder Jan Florisz Jongejan, zijn erfgenamen verkochten 9-7-1770 zijn huis in Krabbendam
 3. Pieter Florisz Jongejan, zie eerste generatie
 4. Jan Florisz Jongejan zie bij 2, geen geboorte of doop, aangifte overlijden van Jan Florisz Jongejan 11-12-1775 Zijpe door Frederik Schravesant (doopsgezinde voorman in Zuid Zijpe)
 5. Gerrit Florisz Jongejan, geen geboorte of doop. woonde in Wieringerwaard, trouwde civiel 4-5-1956 in Zijpe met Trijntje Cornelis van Zijpe (Oudesluijs), hertrouwde gereformeerd 23-5-1762 (afkondiging 9-5-1762) in Schagen met Neeltje Cornelis  van Wieringerwaard, aangifte overlijden Gerrit Florisz Jongejan in Schagen1-4- 1767 

Het overlijden van Floris Ariensz uit de Hazepolder werd aangegeven op 1-9-1721 (gaarder Zijpe)

Diewer Pieters hertrouwde gereformeerd 21-9-1724 in Petten met Willem Gersen.
Zij kregen  een kind Pieter, gedoopt 4-3-1725 Petten

________________________________________

Derde generatie

De ouders van Floris Aerjensz waren Aerjen Gersz en Trijn Floris

Aerjen Gersz en Trijn Floris, wonend in Nieuw Petten (= Hazepolder), trouwden gereformeerd op 22-3-1687 in Petten.

Kinderen:

 1. speculatiief:  Gerrit Ariensz, geen doop of geboorte, trouwde civiel op 23-1-1707 in Zijpe met Aeght Jans. beide wonend in Zijpe
 2. Floris Aerjensz, gerefomeerd gedoopt Petten 28-12- 1687
 3. Maartje Aeriens, gereformeerd gedoopt Petten 14-5-1690

Trijn Floris, weduwe van de Hazepolder, hertrouwde 25-12-1695 in Petten met PieterJansz, weduwnaar van van Nieuw-Petten

Kind:

 1. Jan Adraansz Jongejan, gereformeerd gedoopt als volwassene 30-4-1713 in Zijpe (Oudesluis). daarvoor doopsgezind ?, schoolmeester en voorzanger in Oudesluis in 1713, Jan Ariensz Jongejan woonde 1742 aan de Oude Sluijs met vrouw en 4 kinderen, was getrouwd met Maartje Jans

Aangifte van het overlijden van Trijn Floris in de Hazepolder door Willem Gertsz op 2-8-1727

Edo Jongejan - 22 feb 2024 - 14:09

Mogelijke aanvullingen:

Ene Jacob Ariensz Jongejan duikt in Alkmaar op in 1738. "Tafel op de banden nos. 534-554"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hij zou een jongere broer van Gerrit Ariensz en Floris Aerjensz kunnen zijn?

Ene Gerrit Florisz Jongejan, impost op het begraven d.d. 09-09-1764 te Schagen. Lijkt strijdig met bovenstaande d.d. 1-4- 1767.

-Bart- - 22 feb 2024 - 16:58

Hey Edo,

Heb je namen van de kinderen van dit echtpaar:

Jan Adraansz Jongejan, gereformeerd gedoopt als volwassene 30-4-1713 in Zijpe (Oudesluis). daarvoor doopsgezind ?, schoolmeester en voorzanger in Oudesluis in 1713, Jan Ariensz Jongejan woonde 1742 aan de Oude Sluijs met vrouw en 4 kinderen, was getrouwd met Maartje Jans

ik zoek namelijk de ouders van:

Aagje Jans Jongejan, geboren omstreeks 1720 in Oude Zijpe

Dirk Jansz Jongejan, geboren omstreeks 1724 in Oudesluis

met vriendelijke groet,

Yvonne

Yvonne B - 22 feb 2024 - 22:35

Dag Bart,

Mooi gevonden! De tekst waarnaar de tafel verwijst luidt kort samengevat:

Comparanten Jacob Ariensz Jongejan, wonende aan den Ouden Dijk onder de banne van Barsingerhorn en Jacob de Jongh, wonende alhier, verklaarden haarzelven te constitueren tot borgen als zelfs principale schuldenaren voor de getrouwe administratie en deugdelijke voldoeninge de penningen bij Jan de Jongh als collecteur van des gemenelands impositien aan de Schagerbrugge in de Zijpe te doen en te hebben, ende zulx ter concurrentie van een geregte sesde part van den geheelen ontvangh.
Bron: Archief Alkmaar, Notarieel Archief Alkmaar, 537/27 (Notaris Jacob van Bodeghem, 18 april 1738)

De Jan de Jongh die de belasting ging innen was Meester Jan de Jong aan de Schagerbrug, wiens dochter Jantje op 8 december 1742 trouwde met Jan Cornelisz de Vries.
Bron: Archief Alkmaar, Gaarder Zijpe,18/58

Meester Jan de Jongh wordt diverse malen vermeld als onderwijzer.aan de Schagerbrug en aan de Oudesluis. Hij was in die functie.de opvolger van Jan Ariensz Jongejan. Goed mogelijk dat Jacob Ariensz Jongejan een broer was van Jan Ariensz Jongejan en dat hij via die connectie Jan de Jongh kende en voor hem borg stond.

____________________________

Bij de overlijdensdatums maakte ik een vergissing.

Inderdaad werd het overlijden van Gerrit Florisz Jongejan door Jan Bijkorf in Schagen aangegeven bij de gaarder op 9-9-1764.

De overlijdensaangifte op 1-4-1767 door Jan Gerrits Bos betrof Neeltje Cornelis, de huisvrouw van Gerrit Florisz Jongejan. Hun kerkelijk huwelijk was op 23 mei 1762 (afkondiging 9 mei 1762): Gerrit Florisz Jongejan, weduwnaar op de Nes en Neeltje Cornelis, j.d. in de Wieringerwaart.

Dat is verwarrend, want Neeltje Cornelis overleed na haar man en zou dus als weduwe moeten zijn vermeld.

Gerrit Florisz Jongejan was dus al eerder getrouwd en wel in 1747. Aangifte op 4 mei 1754 bij de gaarder in Zijpe door Gerrit Floorisz Jongejan, J.M. in de Wieringerwaart, en Trijntje Cornelis, J.D. aan de Oude Sluijs in de Zijpe.

Nog meer verwarring: Gerrit Florisz Jongejan, weduwnaar, trouwde in 1770 met Maartje Pieters Dekker, j.d.:

 • Kerkelijk op 18 november 1770 (afkondiging 28 oktober 1770) Gerrit Florisz Jongejan en Maartje Pieters Dekker, bijde op de Ruijmte onder Schagen
 • Gaarder aangifte op 27 oktober 1770 Gerrit Jongejan en Maartje Pieters Dekker, bijde op de Ruijmte onder Schagen

Maar Gerrit Florisz Jongejan was toch al in 1764 dood en begraven? Hier valt nog wel wat uit te zoeken!
 

Edo Jongejan - 23 feb 2024 - 00:23 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 12:27 door auteur)

Nu je het tóch over Jan Ariensz Jongejan hebt: zoals in de vraagstelling geformuleerd volg ik e.e.a. niet helemaal. Want:

"Jan Adraansz Jongejan, gereformeerd gedoopt als volwassene 30-4-1713 in Zijpe"

zou een zoon zijn van:

"Trijn Floris, weduwe (van Aerjen Gersz) van de Hazepolder" en "PieterJansz, weduwnaar van van Nieuw-Petten"

Huh? Ik heb die doopdatum er niet op na geslagen (en worden zijn ouders wel vermeld bij een volwassen NDG doop?) maar mijns inziens is Pieter Jansz hooguit ergens als vader vermeld omdat hij - gezien de namen - z'n stiefvader is geweest. Daarbij zou Jan Ariensz zelfs 'posthuum' kunnen zijn geboren, d.w.z. na dat z'n verwekker Aerjen Gersz zo tussen 1690 en 1695 is overleden.

-Bart- - 23 feb 2024 - 09:43

Dag Bart,

Ik zie dat ik een misverstand veroorzaakt heb. Jan Adriaans Jongejan was een zoon van Aerjen Gersz en Trijn Floris.

Die gedachte wordt ondersteund door de vernoemingen van de kinderen van Jan Adriaans Jongejan en Maartje Jans:

 1. Trijntje, gedoopt op 22 juni 1727 in Zijpe
  Vader: Jan Adriaansz Jongejan
  Moeder: Maartje Jans
  Bron: BTB Zijpe (Oudesluis)
  Het kind werd vernoemd naar Trijn Floris, de moeder van Jan Adriaansz Jongejan

  Op 3 juli 1727 compareerde Gerrit Pietersz wegens het lijk van Jan Ariensz Jongejan sijn kind aan de oude Sluijs
  Bron: DTB Zijpe
   
 2. Trijntje, gedoopt op 12 september 1728 in Zijpe (in de Schagerbrugger kerk)
  Vader: Jan Adriaansz Jongejan
  Moeder: Maartje Jans 
  Bron: DTB Zijpe (Oudesluis)

  Op 6 oktober 1728 deed Pieter Ariensz aangifte wegens ’t lijk van Jan Ariensz sijn kind aan de oude Sluijs, pro deo
  Bron: DTB Zijpe
   
 3. Aarjen, gedoopt 20 augustus 1730 in Wieringerwaard 
  (Nota. Dese twee laatste [de tweede was Aerjen] zijn in de Wieringerwaarder kerk gedoopt).
  Vader: Jan Aerjensz Jongejan
  Moeder: Maartje Jansdr
  Bron: DTB Zijpe (Oudesluis)
  Het kind werd vernoemd naar de vader van Aerjen Gersz, de vader van Jan Adriaansz Jongejan
   
 4. Jan, gedoopt op 26 oktober 1732 in Zijpe
  Vader: Jan Ariensz Jongejan, aan de Oude Sluijs
  Moeder: Maartje Jans
  Bron: DTB Zijpe (Schagerbrug)
  Het kind werd vernoemd naar Jan, de vader van Maartje Jans
   
 5. Trijntje, gedoopt op 24 juli 1735 in Zijpe
  Vader: Jan Adriaansz Jongejan
  Moeder: Maartje Jans
  Bron: DTB Zijpe (Oudesluis)

  Zij werd volwassen en trouwde, als J.D. wonend in Oudesluis, civiel op 9 mei 1756  (afkondiging 24 april 1756) met Jan Pietersz Ellen, J.M. wonend in polder E.
  Bron: DTB Zijpe
   
 6. Maarijtje, gedoopt op 15 juni 1738 in Zijpe
  Vader: Jan Ads Jongejan, aan de O. Sl.
  Moeder: Maartje Jans
  Bron: DTB Zijpe (Schagerbrug)

Jan Adriaansz Jongejan werd gereformeerd gedoopt op 30 april 1713: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dat hij volwassen was toen hij gedoopt werd, blijkt uit het niet vermelden van zijn ouders, wat bij kinderen altijd wel zo was. Ook werden bij de doop van volwassenen het patroniem en - als die er was - de familienaam vermeld. Ook werd zijn beroep vermeld: School Mr En Voorsanger Aende Oude Sluijs. Hij was dus als kind niet gereformeerd gedoopt, mogelijk omdat hij doopsgezind was.
Bron: DTB Zijpe (Oudesluis)
regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-75.3.005/1.1.1.1.1/start/50/limit/10/highlight/2

Jan Adriaansz Jongejan werd geboren voor 25 december 1695, want toen hertrouwde zijn moeder Trijn Floris in Petten met Pieter Jansz

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Uit dat huwelijk heb ik geen kinderen gevonden

Edo Jongejan - 23 feb 2024 - 11:30

Dag Yvonne B.,

Zoals je hierboven ziet waren Aagje en Dirk geen kinderen van  Jan Adriaansz Jongejan.in Zijpe. Ik ben ze ook niet tegengekomen bij mijn speurtochten naar Jongejannen in Zijpe.

Ik keek wat op internet en zag daar Jan JONGEJAN (< 1695-????) » Genealogie Rijerkerk - Bronner » Genealogie Online
Daar worden de kinderen Aagje en Dirk vermeld. Zij trouwden in Zuidland in Zuid Holland. 

 • Aagje trouwde in Zuidland op 9 april 1745 met Lodewijk Isaaks Gelderblom
 • Dirk trouwde in Zuidland op 21 april 1748 met Geertrui Isaaks Gelderblom en nogmaals op 24 mei 1772 met Aafje Leenderts Den Ouden

Aagje komt ook voor in hofsteegenealogy.com/vanham.htm
Daar staat: 
66 GELDERBLOM, Lodewijk Isaaks, ged. Zuidland 27-10-1720, begr. Zuidland     10-10-1797, tr. (1) Zuidland 25-4-1745 Aagje Jans Jongejan (weduwe Gabriel     Schelhoek), geb. Zijpe, Noord-Holland, begr. Zuidland 20-12-1747, tr. (2) Zuidland     2-2-1749 Ariaantje Vassy (Dekker) (ged. Zuidland19-12-1723, begr. Zuidland 2-7-1759),     tr. (4) Zuidland 16-2-1763 Soetje Leenderts Plooster (weduwe Jan Leenderts Hoogwerf),     tr. (3) Zuidland 4-5-1760

Die migratie is niet zo vreemd als het lijkt. Er was tussen de doopsgezinden in Zuidland en andere plaatsen op de Zuid-Hollandse eilanden en Zijpe uitwisseling, waarbij de naam Jongejan voorkomt.

Zie bijvoorbeeld: 1597 – De molen in geschriften - Piershil.com
Daarin:
"1697 Cornelis Arjens Jongejan, * Alkmaar 1697, begraven Piershil 05-03-1739 oud 42 jaar fl 1.10.0, Ondertrouwt Brielle 19-08-1719, trouwt Piershil 10-09-1719, Maria Piertersd van der Velde * Zuidland. Zij hertrouwt Piershil 20-11-1743 Jacob Mats * Piershil ca 1697, begraven Piershil 11-02-1747. Cornelis Jongejan was een zoon van Arij Cornelisz Jongejan, Leraar Mennonieten te Middelharnis. 17-10-1725 molenaar te Piershil, zijn vader is borg voor hem (ONA PHL 6831). 03-03-1726 Coornmolenaer Piershil ( Weeskamer Middelharnis 1)"

En in De plaats van de eerste doopsgezinde vermaning in de Zuid-Zijpe (publicatie 2007031223 uit de bibliotheek HV "de Zijpe")
"De eerste leraar van de Mennonieten in de Zuid-Zijpe van de echte vermaning die daar bijna zeker ook woonde, was Claes Cornelisz. Jongejan. Op 1 november 1720 10, dezelfde datum als hierboven, verkocht hij, vermeld als ‘leraar in de Mennogesinte gemeente in de Zuijd Zijpe’ aan ‘de Mennodoopsgesinte gemeente aldaer’ een ‘huijs en erve,"

Waren Ary Cornelisz Jongejan (leraar Mennonieten in Middelharnis) en Claes Cornelisz Jongejan (idem in Zuid-Zijpe) misschien broers?

DTB Piershil
Nederland, provincie Zuid-Holland, kerkboeken, 1367-1916; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-1FB3?cc=2037907&wc=SMMG-GP5%3A1292923701%2C347561201%2C347812202

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

DTB Brielle 
Nederland, provincie Zuid-Holland, kerkboeken, 1367-1916; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-448Q?cc=2037907&wc=SMMK-RM3%3A1292923701%2C345863901%2C347439501

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Het lijkt me goed om in die contreien verder te zoeken.

Edo Jongejan - 23 feb 2024 - 14:50


Een aanvulling:

Dirk Jongejan werd als volwassene gereformeerd gedoopt in Zuidland op 27 maart 1748
Hij was dus overgegaan van de doopsgezinden naar de gereformeerden
Bron: Archief Voorne-Putten, Doopboek Zuidland 83C/55

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Edo Jongejan - 24 feb 2024 - 00:23Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu