stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht ouders Bartholomeus van Lobith, get. Godefrida IJwens, Leuth/Kekerdom 1659 RKProfiel afbeelding

Beste forumleden,

Ik zoek het voorgeslacht van Bartholomeus van Lobith. Hij doopt met Godefrida IJwens RK de volgende kinderen te Leuth:

24-04-1659: Henricus, get. Gerarda van Kerkhoff, Joannes van Stein

10-11-1660: Wilhelmus, get. Margaretha Ijmens, Joannes Masius

Gek genoeg was in 1649 ene Bartolomeus van Lobith getuige bij de doop van een kind van Arnoldus Holtman in Leuth, wellicht was Bart dus eerder getrouwd.

Dit is helaas de enige informatie die ik heb, dus ik hoop dat er meer gevonden gaat worden. Alvorens veel dank!

B Volger - 23 feb 2024 - 11:41

Dit echtpaar had nog minstens twee kinderen
3) Mechtildis, gehuwd met Derck/Theodorus Lippitz, kinderen te Kekerdom van 1704 t/m 1718 EDIT: niet bewezen, wel waarschijnlijk
4) Arnolda, gehuwd met Henricus van Steen, EDIT: Dat geldt ook voor haar.

Godefrida was vermoedelijk een dochter van Euen Dahmen en Anna van der Wiel.
De voorouders van Barth kon ik ook niet vinden.
Hij was schepen van Kekerdom en Leuth.

Jan CIavaux - 23 feb 2024 - 12:11 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 20:15 door auteur)

B Volger - 23 feb 2024 - 12:24

machtiging 12-jul-1636 te Rotterdam

Capteyn Johan van Diemen en zijn vrouw Grietge Dircx van Lobit machtigen Dirck Jans, gerichtsbode en Bart Lulus, beiden te Keeckerdom, om te ontvangen van hun broeder en zuster Bart van Lobit en Neeltge Wessels van Nieuwenhuysen, weduwe van Gerrit van Lobit, 't eigendom van een stuk land genaamd De Keerenheuvel in het gericht van Keeckerdom in de Duyfel waar het sterfhuis van hun (schoon)vader Dirck van Lobit.
De koopsom ad 625 gulden is betaald aan Arent van Lobit en Anneken van Lobit, kinderen van Bart van Lobit.

Anneke = Anna?

In de akte wordt Kekerdom genoemd

https://hdl.handle.net/21.12133/883068BB023841FC9CB45D692B47FD76 p. 50

B Volger - 23 feb 2024 - 12:40 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 12:42 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

B Volger - 23 feb 2024 - 12:43 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 12:44 door auteur)

machtiging 29-jun-1635
Grietge van Lobet, weduwe van Dirck van Lobith en Grietge van Lobet, vrouw van capteyn Johan van Diemen, machtigen hun zoon en broer Bart van Lobit, N.N. Rabort, procureur te Nimwegen en Henrick van der Lijnden aldaar om op te treden in de nalatenschap van hun (oud)oom Willem van Aernhem, overleden te d'Oy waarin zij mede met de kinderen van Gerrit van Lobit gerechtigd zijn, speciaal tegen de erfgenamen van Willem Otten en tegen Johan van Kessel te Nimwegen betr. 2 partijen landen in d'Oy in het Rijck van Nimwegen.

https://hdl.handle.net/21.12133/E939151387AE4A459D61E9EB5D7CAD2C 

B Volger - 23 feb 2024 - 12:45

machtiging 01-apr-1655 [hier]

Dirk Gerritsz van Lobit, varendeman, is erfgenaam van zijn vader Gerrit van Lobit, die mede-erfgenaam was van zijn moeder Grietgen van Lobit.
Dirk, tevens voor zijn minderjarige zuster Gerritje van Lobit te Nimwegen, machtigt zijn schoonmoeder Aaltgen Cornelis, vrouw van Dirk Pel, schipper, om zijn erfdeel op te eisen en te ontvangen van personen die dit onder zich hebben.
Hij doet de procuratie te niet die hij begin 1654 bij notaris Cornelis Maas gegeven heeft aan zijn zwager Philip Heijnst, wagemaker te Nimwegen.

Anneke 12 - 23 feb 2024 - 12:55

machtiging 03-jan-1639 [hier]

Griet van Lobet, weduwe van Dirck van Lobet, verklaart dat ze 8 jaar geleden de volgende goederen heeft overgedragen aan haar kinderen Dirck, Bartel, Gerrit en Grietge van Lobet, voor elk evenveel en dat in tegenwoordigheid van de heer De Haes, rechter in de Duyvel een stuk land genaamd De Keernheuvel, een stuk weycampland genaamd Den Langen Acker, een stuk land genaamd De Veltroe, een stuk land genaamd De Vierhout, allen gelegen in keeckerdom in de Duyffel.
Verder haar inboedel, koeien, beesten en boergetuych.
De kinderen zouden haar levenslang 90 gulden per jaar betalen.
Tot nu toe heeft haar oudste zoon Dirck van Lobet, die nu overleden is, alles gebruikt en heeft nooit verantwoording afgelegd.
Ze eist nu verantwoording van de erven van Utge van Mekeren, de weduwe van Dirck van Lobet.
Griet van Lobet en capiteijn Johan van Diemen, man van Grietge van Lobet die op het Haringvliet wonen, machtigen samen de Heer van Cranenburch, rechter, secretaris van de heer Hilhuysen om hun eis af te dwingen.

machtiging 23-sep-1639 [hier]

Capitein Johan van Diemen en zijn vrouw Grietge van Lobet machtigen Harman Wessels Nieuwenhuysen, schepen te Keeckerdom en luitenant in de Duyffel, voogd over de weeskinderen van Gerrit van Lobet en Nelleken Wesselsdr Nieuwenhuysen, zijn zuster, om staat en inventaris te eisen van alle goederen van Dirck van Lobet, hun vader overleden te Keeckerdom, die hij samen bezeten heeft met Grietge van Hairren, zijn vrouw, nu overgedragen aan hun broer Bart van Lobet, welke boedel in bezit was van wijlen hun broer Dirck van Lobet die daarna getrouwd is met Uttge van Meeckeren.

testament 06-dec-1640 [hier]

Johan van Diemen, capitein ter zee, met zijn vrouw Grietge van Lobet wonende aan het Haringvliet legateren negentig gulden jaarlijks aan Grietgen van Lobet, de moeder van voorn. Grietge, alsmede aan haar zoon Bartel van Lobet.
Zij benoemen elkaar over en weer tot universeel erfgenaam.

Anneke 12 - 23 feb 2024 - 13:04 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 13:06 door auteur)

Dem Anthonius Perrenet, Bischof zu Arras (Atrebaten.), Propst des St. Viktorstifts Xanten und Archidiakon der Kölner Kirche, bzw. dessen Offizial in spiritualibus präsentieren Johannes de Daventria, Pastor zu Kekerdom (-dumb), sowie die dortigen Fabrikmeister Bertoldus de Lobit und Gerhardus Lube für die durch die Resignation von Johannes de Lobith vakant gewordene St. Marienvikarie in der Kirche zu Kekerdom aufgrund ihres Präsentationsrechts den Everhardus Koppertz von Leuth (Loit), Kleriker der Kölner Diözese, als geeignet und bitten um Admissio und Einsetzung. Geschehen im Dorfe Kekerdom im Hause von Hermannus Sonnendaig vor den Zeugen Johannes de Bentem und Hermannus Sonnendaig. Geschrieben und beglaubigt vom Notar Johannes Brynck von Essen (Assendia). Ausf., Perg., lat., modrig. Rv.: (15)53 Febr. 21 proklamiert. Dieter Kastner, Die Urkunden des Stiftsarchivs Xanten, Band IV: 1542-1609, nr. 3107.

 

Vor Wylhelm Lauwerman, Richter in der Duyffel, und vor Bertolt van Lobith und Henrick Bertkens, Schepen tot Kekerdum und Loyt, erscheinen Johan Sondach und Herman Sonnendach, Gebrüder, Reyn van Doringen (für sich und als Mann und momber s. Frau Styne) und Johan Anssum (für sich und als Mann und momber s. Frau Derrixken) und bekennen, dass die den werdigen und andachtigen Heren Deecken und Capittell der Collegiaten kiercken unsser lieuer frauwen bynnen der Stadt Cleve jährlich zu zwei Terminen Erbpacht schulden laut langjährigem verbrieften und besiegelten Vertrag. Sie, die Erben, hätten die Zahlung versäumt. Sie willigen nunmehr darin ein, dass wenn sie in Zukunft länger als 14 Tage nach dem vereinbarten Termin säumig bleiben, das Kapitel sie durch den Richter in der Duyffel an den im Erbpachtsbrief spezifizierten Erbpachtgütern pfänden dürfe. – Siegler: der Richter; gem. Schepen. “vander leistongh dess guetz Spaldorp/Eyn ouergiff der gemynde Eruen dess guedtz tho Spaldrop der Leistongh haluer/E/Gerichtliche confirmation des Erbpacht der Spaldorpsche güter etc.”, F. Gorissen, Stift Monterberg-Kleve, regestnr. 3449.

ick Gerhart Otto Richter in der Duiffell und wij Johan van Undern, und Derick van Lobith schepen in de Duiffell vursch: der Gerichtsbanck Kekerdum und Leuth doen kundt und thuigen openbair overmits desen apenen brieff datt vuir uns in eigener persohnen kommen und erschenen sein der Edler und Erenvester Rolman von dem Bijlandt her zu Spaldorff und frau Johanna von Weilich sijn Edeliche eheliche haussfrauw und hebben voir oer und oerer L. erven in einen steden faste erffkop verkocht und an handen des richters vurg gerichtlich opgedrag, tott erfflich und eigen behoiff des ehrenhafft Cornelis van Oeij und Bartruid von Gronen seiner ehelicher haussfrauwen und oerer beider erven ein stuck landts haldende an maten vieffmergen genant datt vregrass in kerspell Kekerdum gelegen mitter einer seiden der smachtkamp etc. Gegeven in den jairen unsers heren Duisendt vieffhundert ein und negentig vifftienden tagh Martij. Hauptstaatarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht, signatur 4267 – AA002, akten O 308/1625, betreft proces Van Oy versus Van Bylandt 1591-1656, pag. 62-64: In maart 1591 had Cornelius van Oye met zijn vrouw Gertrud von Gronen 21½ morgen land in Kekerdom van Roeleman van Bylandt, heer van Halt en  Spaldorp, gekocht. Echter de erfgenamen van Roeleman vonden dat zij het recht van terugkoop hadden. In 1610/1611 hadden de Van Bylandts kennelijk gelijk gekregen voor het gerecht van Kekerdom en Kleve, maar in 1658 verwierp het Reichskammergericht alsnog de uitspraak van Kekerdom en Kleve en mochten de nakomelingen van Cornelius van Oye het land behouden.

849. 1592 oktober 1.

 

https://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1500-1599/ 

 

Blijkbaar woont de familie er dus al lang.

B Volger - 23 feb 2024 - 13:06 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 13:08 door auteur)

B Volger - 23 feb 2024 - 13:09

Bedankt voor deze aanvullingen.

Jan CIavaux - 23 feb 2024 - 13:16

Ik kan het alleen nog niet helemaal plaatsen. Bartholomeus lijkt mij een zoon van Dirck. Dat alle akten in het Duits zijn helpt ook niet echt.

B Volger - 23 feb 2024 - 13:17

Mogelijk is de Bartholomeus van Lobith, die trouwt met Godefrida IJwens, een zoon van Dirck (getrouwd met Uttge van Meeckeren) of Gerrit (getr. met Neeltge Wessels van Nieuwenhuysen) of Bartel (getrouwd met ?), de zonen van Dirck van Lobet/Lobit en Grietge van Hairren (die in de meeste stukken voorkomt onder de achternaam van haar man). 

Edit: de kinderen van Bartel worden genoemd: Arent en Anneken. Gerrit heeft o.a. een zoon Dirck.

Anneke 12 - 23 feb 2024 - 13:21 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 13:29 door auteur)

Geen enkele van deze mensen zijn vernoemd bij de kinderen van Bart, dus het is echt lastig.

B Volger - 23 feb 2024 - 13:37

Barth van Lobith is overleden (RK) te Kekerdom op 23-12-1710.
Hij kan omtrent 1630/1635 geboren zijn.
Er waren dus mogelijk naamgenoten, en dan was de bovengenoemde Bart (Dirksz) een generatie ouder.

Jan CIavaux - 23 feb 2024 - 15:07

Er waren dus mogelijk naamgenoten, en dan was de bovengenoemde Bart (Dirksz) een generatie ouder.

Dat leek mij ook, vandaar mijn suggestie dat Dirck, Gerrit of Bart(el) (zonen van Dirck en Grietge) mogelijk de vader van Bartholomeus zou kunnen zijn.

Blijft wel het punt dat geen van de kinderen van Bartholomeus vernoemd is naar een van de verder genoemde personen. Aan de andere kant zijn ook de mogelijke ouders van Godefrida (Euen en Anna) niet vernoemd.

Anneke 12 - 23 feb 2024 - 15:44

Bart sr. was waarschijnlijk een oom van Bart jr., vandaar de vernoeming.

B Volger - 23 feb 2024 - 16:33

Onze Barth had waarschijnlijk ook nog een zoon Damianus / Daam, gehuwd in 1708 met Adriana van Es.
Barth was daar doopgetuige.
Daam zal vernoemd zijn naar zijn oom Daam Euwensz, veerman tussen Millingen en Nijmegen.

En waarschijnlijk had Barth nog veel meer kinderen.
De ouders van Barth lopen in de tussentijd niet weg.

Jan CIavaux - 23 feb 2024 - 22:33

Bart was mogelijk schipper. In de index op de schepenprotocollen van Nijmegen komt deze vermelding voor:
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2310478834 
Het vervelende is, dat de originele scans lopen tot en met 12-4-1678, folio 199
De genoemde Jacob Ingenoel zal de verkoper zijn geweest; hij overleed kort daarop.

Jan CIavaux - 24 feb 2024 - 14:12


Ik dacht schepen? Of kon men beiden zijn?

https://www.openarchieven.nl/ran:8578F040-5E55-4761-965B-48A6E756D65D 

Met een Bartholomeus. 

B Volger - 24 feb 2024 - 14:20 (laatst bijgewerkt 24 feb 2024 — 14:22 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu