stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Advies nodig zoektocht voorouders Leiden 1688-1746Profiel afbeelding

Goedemiddag allemaal,

Ik ben bezig met onderstaande lijn van voorouders.

Helaas heb ik er nog enkele gaten en aannames in en hoop ik dat jullie die kunnen aanvullen of ophelderen.

 

Startpunt is Hendrik Nieuwdorp en Cornelia Johanna Kallenberg.

Zij gingen in ondertrouw te Leiden op 18-03-1746. 

Hij was een weduwnaar met 1 kind van Sara Wijnobel. 

Zij woonde op moment van ondertrouw op de Marendorpsagtergragt te Leiden.

En Hendrik woonde toen op in de Langegragt op den Hoek van den Koolstraet te Leiden.

Later hertrouwde Hendrik met Jannetje Keurlam in 1756 (toen had hij 3 kinderen uit eerdere huwelijk(en), vermoedelijk hertrouwd omdat Cornelia was overleden) Jannetje Keurlam is verder niet relevant voor het verhaal.

Destijds woonde Hendrik in de Eerste Haverstraat te Leiden.

 

Hendrik Nieuwdorp en Cornelia Johanna Kallenberg hadden sowieso 2 kinderen waaronder:

Anna (Johanna) Nieuwdorp, geb. 29-9-1754 te Leiden

Hendrik Nieuwdorp, ged. 11-08-1748

 

De moeder van Cornelia Johanna Kallenberg was Catarina van Oijen, ook zij woonde op de Marendorpsagtergragt te Leiden op het moment van ondertrouw van haar dochter. In de archieven van Leiden staat dat haar vader dan Matthijs/Mattijs Kallenberg is en haar moeder ook wel eens Katrina van Ooien wordt genoemd. Ook Catrina van Oye heb ik voorbij zien komen. Zelf is Cornelia gedoopt op 4 juni 1715 in de Hooglandsche kerk te Leiden.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Onderstaande zou hun ondertrouw kunnen zijn mits Catarina van Ooijen dezelfde persoon is als Catharina du Toict.

Uitgeschreven staat er:

Mattijs Callenbergh (droogscheerder) geboren te Leijden, wonende te Broertjesgragt. Bruid Catharina du Toict geboren te Leijden, wonende te Derde Raamsteegh. Ondertrouw 01-07-1712 te Leiden. Getuigen zijn zwager Pieter Vloetbergen en haar moeder Cornelia Maraet. Herkomst Frankrijk? Ik denk dit het juiste document is omdat op de doopakte van Cornelia Johanna getuige Cornelia Marat staat. Vermoedelijk haar oma. Waar du Toict vandaan komt weet ik niet. Haar opa zou vermoedelijk Cornelis van Ooien zijn.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Later zie ik ook een hertrouwen van Catarina van Ooijen:

Cornelis Hogevorst wonende te Oude Levendael hoek Koenesteeg, Bruid Catharina van Oijen wonende te Kijfhoek tussen de Sijdgraft en Garemart, Eerdere man overleden man Mattijs Callenbergh. Eerdere vrouw overleden vrouw Willemijntie Braemhorst. Getuige Jacobus Boekaert, Dirkie van Oijen, Margtie Kallenbergh. De bruidegom heeft 1 kind. De bruid heeft 1 kind. Datum ondertrouw: 09-07-1728 te Leiden.

Dat zou betekenen dat Matthijs ondertussen is overleden (voor 1728) en Cornelia Johanna hun enige of enige overbleven kind is. 

 

Van Cornelis van Oyen en Cornelia Moreat heb ik ook een datum van ondertrouw: 15-05-1688 te Leiden. (zie onderstaand)

Hij was een droogscheerder woonachtig in Levendael (Leyden) en zij woonde aan de Binnevestgraft (Leyden). 

Haar moeder was Tryntge Jans en zij woonde bij haar dochter in hetzelfde huis. Vader onbekend.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hierna loopt deze lijn voor mij dood.

 

Ook in de Hooglandsche Kerk te Leiden heb ik een doop gevonden van ene Hendrik van Medorp. 

Onder voorbehoud dat Medorp en Nieuwdorp hetzelfde zijn.

Gedoopt op 6 augustus 1704, echter kan er ook 1709 staan. (Ook in de Hooglandsche Kerk te Leiden)

Zijn ouders waren Jan Jans van Medorp en Catrina Jans. Verder ben ik (nog) niet gekomen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sabian33 - 31 mar 2024 - 16:29

Mogelijk geeft https://www.mijnstambomen.nl/leiden/wijnobel.htm bijVI.10.3 wat aanknopingspunten of bevestiging.

en ook https://www.mijnstambomen.nl/leiden/kallenberg.htm IV.6

Hans Blondeel Timmerman - 31 mar 2024 - 21:34 (laatst bijgewerkt 31 mar 2024 — 22:11 door auteur)

Van Cornelis van Oyen en Cornelia Moreat heb ik ook een datum van ondertrouw: 15-05-1688 te Leiden

Cornelia Moraet (met AE) wordt ook genoemd als Merrard

Catharina van Oijen wordt gedoopt op 20.03.1689. vader Cornelis van Oijen, moeder Cornelia Merrard.

Hans Blondeel Timmerman - 1 apr 2024 - 13:19 (laatst bijgewerkt 1 apr 2024 — 13:24 door auteur)

Dankjewel voor deze toevoeging Hans.

Haar doop op 20 maart 1689 heeft als getuigen Dirck Merrard en Trijntje Janz.

Diezelfde Trijntje wordt al eerder genoemd bij haar ondertrouw als haar moeder.

Kans is groot dat Dirck Merrard ook de vader is van Cornelia Merrard/Moreat.  Die naam moet ze toch ergens vandaan krijgen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Van ene Cornelis van Oijen zie ik een doopakte in Zoeterwoude op 23-11-1653. (of dit de juiste is, is mij niet duidelijk.)

Met ouders Pieter Jansen van Oijen en Neeltien Gerrets. Met getuigen Neeltien Cornelis en Jacob Jansen.

En er staan nog meer kinderen in : https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?ss=%7B%22q%22:%22neeltien%20gerrets%22%7D

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sabian33 - 1 apr 2024 - 16:47

Als je in Erfgoed Leiden zoekt op achternaam Moraet zie je een index notarieel archief uit 1690. Akte 104 op scan 299 en 300 is volgens mij de moeite van het lezen waard.

Dirck Moraet portier van de Hogewoerdspoort en zijn vrouw Trijntgen Jans worden genoemd, maar ook Catharina van Oijen.

Hans Blondeel Timmerman - 1 apr 2024 - 18:34 (laatst bijgewerkt 1 apr 2024 — 18:36 door auteur)

Hoi Hans,

Bedoel jij onderstaande pagina's? Waar kan ik die het beste vertalen denk je? Ik kan hier geen soep van maken ;)

Ik zie in een andere akte wel het volgende :''Dirck Willemsz. Moraet (portier van de Hogewoerdspoort)

Diversen: Herkomst: Woerden''

 

''Dirck Moraet portier van de Hogewoerdspoort en zijn vrouw Trijntgen Jans worden genoemd, maar ook Catharina van Oijen.'' 

Dit stuk zie ik zelf niet zo terug.

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sabian33 - 1 apr 2024 - 18:43

Je hebt de goede pagina. Ongeveer halverwege de eerste pagina. Catharina staat in de marge van de volgende. Met transkribus kom je een heel eind.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hans Blondeel Timmerman - 1 apr 2024 - 19:07

Hoi, Trankribus kende ik nog niet!

 

Dit is eruit gekomen:

Als ik het goed lees: 

Dat in december 1690, Frederick van den Breeck 

Hof van Holland (Het Hof van Holland, ook wel Raad van Holland of Hof van Holland, Zeeland (en West-Friesland) genoemd, was een instelling met voornamelijk raadslieden die de landsheer, de graaf van Holland bijstond bij het uitoefenen van zijn gezag in het graafschap Holland. In specifieke zin wordt deze naam ook gebruikt voor het hoogste gerechtshof in het graafschap Holland. )

De eerzame Dirck Moraet 

Portier van de Hogewoerdspoort en zijn vrouw Trijntgen Jans.

De Hogewoerdsbuitenpoort is een voormalige stadspoort in de Nederlandse stad Leiden. Deze stadspoort bevond zich aan het oostelijk einde van de Hogewoerd. De poort werd in 1659 gebouwd. Het gebouw was niet nieuw. Het werd steen voor steen opgebouwd uit de oude Hogewoerdsbinnenpoort die in 1635 was gebouwd maar door de stadsuitbreiding aan de zuidoostkant in 1659 binnen de stad was komen te liggen. 

Beide kloek (gezond?) van geest en lichaam

Verklaren van voornemen niet van deze wereld te scheiden

Herhuwelijksdag?

Testament? Zie veel over langstlevende etc.

Het kan geen trouwen zijn want hun dochter wordt een jaar eerder geboren.

 

Pagina 1

vanden neff

De testateuren hebben

verklaert Inde 200en

No: 104:

peim Niet bekent te staen,

Inden Name des Heeren Amen

bij den Innehouden van desen jegenwoordigh

openbare Instrument sij kundigh ende

kennelijk eenen ygelj dient behoort, dat

op huijden den ven Decemb deses jaers

1690 Sig von des smiddags de

clocke omtrent twee uuren, Compe

voor mij Frederick van den Breeck op dulae

Nots bij de Ed: hove van Holland (opde nog

minatie vande E: E: Agtb: H=re da vande

geregt der Stadt leijden) geadmitteert,

binnen deselve stadt residernde ende voorde

nabess getuijgen, de Eersame Dirck Moraet

Portie vande hogewboertspoort, ende deer¬

Trijntge Jansz

echt man ende vrouw wonende binnen

dese Stadt op de binne pestgt. aende

Hogert mij Nots. bekent, beide kloek

ene gesont van lighamen gaende ende staende

huer verstant redenen ee memorie wel

magtigh ende te vollen gebruijckende

gels als aen Bij nots. ende de getuijtwendigl

bleecq, Dewelcke verclaerde van voornemen

t wesen niet van deser werelt te scheijden

sonder eerst ende alvoorens van hare

tijdel goederen haer van God Almagtig verleent

gedisponeert te hebben, toende t selve soo

hij opentl. verclaerde uyt haer eggh vrie

wille ende gemoet, sonder ymants opmaking

 

Pagina 2/3

oorden herhuwelijxdag

sal syn„ aen des eerststervendens kin¬

deren ofte bij vooroverlijde van deselve

ofte misleijdinge, Bevelende alvoorens hare

ontsterffelj. ziele In de bescherming Godel

ofte ijmand vandien op des vooroverledens

haren Schepper ende Zalichmaeker ende hare

t aen elk vande wettig descendente bij representatie

1 hare tweekis uijtte kerp ende late volgende gesamentl.

doode lighamen eaerde met een eersr. be

drie hondert

gravinge, revocerende casserende doot ende t

sulx tsamen ses op asome o diolgede et lst

niet doende bij desen alle voorgaende Testa¬

hondert gls ende benevens des eerststervendens kleeren

nieuw Codicillen ofte eenige andere soort van she cas hij Testa¬

trice deerstt „ linde ende wolle gout ende silver tot sijn

uijtterst willen dut ij Compt. t hij gesa„ tas soo sal hare

ofte vaer lijve behoort hebbende, als

man daer en boven

mentl. ofte ijder van hen Int byhouder voor

1 nog gehouden sijn

perren twee de eerststervende hij ofte haer kanders

dato deses soude mogen hebben gemaeckt e

kien uijttekeren ofte derselve wettig descendenten, Oijgesal¬

gepasst. ofte verleden, niet willende nogte

alle hare klederen

begersde dat deselve ofte eenig vandien kragt sliden ende wolle tot le alsvoren daerinne tot hijn ofte haer

hare Testatricen

sijte behoort hebbesn, mede erffgeuamen Instituerende,

hebben oft effect hortere sullen maer bij ijder

gr nog aan Catarina

een geagt ende gehouden sullen moeth werde off

Ende In cas het mogt gebeuren gelijk

sooq ende Catarina

die nogt gepasst ofte verlede waren geweest van oijen hare kiets

ken alle het gout Hij Compts niet en verhoopen) dat hi des

Ende bij desen van Nieuws disponerende

ende silver tot hare

estatrice lijp ende eensten hare kinderen tegen dese voorgaen

Soo verclaerden hij Compt. ende testanten

1 scieringh mede

uijt coninngale lieffde ende affectie ditehoors hebbende, dispositie quamen te opposeren, ende de langht

ende incas de vr

sy de ander sijn toedragende over ende wed Natarina socq was levende van haer Compt het effect van¬

pesselfsportioin he dien met rust ende vrede niet lieten

over ende sulx d eerststervende de langstle vooroverleden soo sal

voors. gout ende silver

meethkomen op hun besitth, Indien gevalle verclaerde sij

v ende te stellen tot sijn ofte haar eenigen

1bertus docq de voorss.

Batarina Jochs bwoes Compt naerder te disponeren, ende

algehelen ende univerfelen erffgenaam, ende on

ende bij voorverlijden van hare kindere ofte bij voortoverlijden

in alle te goederen geene uijtgesondert die satarina van oijen

sal desselfs portie

de eerststervende metter doot ontruijmen mete komen op piet van deselve hare westig descendenten

van oijen desselfs dag

bij representatie maer alleenlijck

tarina van oijens

ende achterlaten sal omme daermede bij de broeder, als geselt

daerinne gustitues tot des eerststervendens mede erff¬

Langhtlevende gedaan ende gelate te werden nat

ende substituerende bij

genaem t Institueren Inde simple

dese

sijn ofte haer welgevallen alles sonder

legitime portie deselve hare eerstster¬

dirck morat

tegenseggen van ijmans, Behoudelijk

„ ofte destenderts

ende onder die conditie nogtans dat In Pdit mert geselt vendens kren naar regten In sijn oft

bij Trijntgejans haar boedel competerende ende In

cas de Langstleven sig wederom quame

meerder ofte anders niet, begerende

BBoom

te begeven tot een andere huwelijk, dat

mede expressel. dat daerinne sal wer

1090

alsdan deselve Langhslevende gehouden

den gereekent alle tgene hare krend

Jacobus Manneke

Sabian33 - 1 apr 2024 - 20:40 (laatst bijgewerkt 1 apr 2024 — 20:42 door auteur)

Dirck Willems Moraet komt uit Woerden - zie "wiewaswie". - poorterinschrijving op 5.9.1670.

G. Karssenberg - 1 apr 2024 - 21:09

Ik heb hier ook nog een trouwen gevonden van:

Trouwen (Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)) op 12 augustus 1661 te Woerden

Dirck Willems Mezaat, wonende te Leijden (misschien een verbastering of verkeerd opgeschreven?)

Trijntjen Jans, geboren te Woerden, wonende te Leijden

normaliter zie je ook nog ouders erbij vermeldt staan, kan ik hier nog achterkomen?

Rechtsbovenin vertaling:

Den 24 julij anno 1661

folio- 70

Dirck Willems Meraat jonghman

S: eijnddoe

van woerden jegenwoordigh woonend attestatie ge

1:de binnen leijden op de hooghwoert geven om tot

leijden te

2 met trijntjen Jans jonge dochter

trouwen

geboren binnen woerden nu woonende

den 12 au

binnen leijden in de doelesteegh

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sabian33 - 1 apr 2024 - 22:06

Ik begin aan de voorkant.

Hendrik Nieuwdorp en Cornelia Johanna Kallenberg:
11-08-1748 Hendrik; get. Jacob van der Walle en Maria de Wit
03-08-1750 Catrina; get. Tobias van Weingaerden en Catrina van Oijen
29-09-1754 Anna; get. Sietse van Wijngaarden en Anna Koelaart

Rekening en verantwoording, mitsgaders bewint handeling, ende administratie, als Jan van Solst in qualite als met ende beneevens Hendrick Nieuwdorp bij den testamente van Catarina van Oijen in haar leeven huisvrouw van Tobias van Wijngaarden, op den 22 april 1755 voor mij notaris en seeckere getuijgen gepasseert gestelt gestelt wesende tot voogden over haare drie minderjarige kintskinderen en geinstitueerde erffgenamen vermits voor overlijden van haar moeder Cornelia Johanna Callenberg verweckt bij gemelte Hendrick Nieuwdorp met namen Matthijs Cornelis Nieuwdorp, Hendrik Nieuwdorp, en Anna Nieuwdorp, wegens d'boedel en nalatenschap van d'voorse. Catarina van Oijen bij haer op den 13 meij 1756 alhier ter steede met ter doot ontruimt ende naargelaaten eenigsints heeft gehadt, ende gedaen, enz.
ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 1992, aktenr. 104, d.d. 28-12-1756 (scan 496)

Aangetekent op 02-12-1740: Tobias van Wijngaerden, weduwnaar van Johanna la Loo, met Sietse van Wijngaerden, zijn vader, met Catarina van Oijen, weduwe van Cornelis Hogervorst, met Dirkje van Oijen, haar zus (kort samengevat). Tobias gaat op 26-08-1757 weer in ondertrouw met Judith Vleeshouwer.

Dirkje van Oijen, getrouwd met Hendrik de Haen, laten op 21-04-1720 Johanna dopen. Getuigen zijn Cornelis van Oijen en Cornelia Morat. Dirkje is zelf verschillende keren doopgetuigen bij de kinderen van Matthijs Kallenberg en Catharina van Oijen. Jan van Solst, genoemd in de akte van 1756, is een schoonzoon van Dirkje, getrouwd met Cornelia de Haan. De ondertrouw van Hendrick de Haan en Dirckje van Oijen is op 28-01-1719. Cornelia Maraet is haar moeder. De filiatie is daarmee wel waterdicht.

Nog even naar de inhoud van de akte die Hans benoemt:

Dirck Moraet, portier van de Hogewoertspoort, en Trijntge Jans, echtelieden, wonende te Leiden op de Binnevestgracht aan de Hogewoert, beiden gezond, testeren. Tot erfgenaam wordt benoemd de langstlevende. Bij een nieuw huwelijk moet er een uitkoop plaatsvinden. In dat geval krijgen hun twee kinderen elk 300 gulden en eventueel haar kleding en Catarina Cocq en Catarina van Oijen, hun kleinkinderen, de juwelen van de testatrice. Mocht Catarina Cocq overlijden, dan gaan de juwelen naar Hubertus Cocq, haar broer. Als Catarina van Oijen overlijdt, dan gaat haar portie naar Pieter van Oijen, haar broer.

Hubertus Kock is getrouwd met Marijtje Meraat. De ondertrouw van Huybertus Cock en Marytge Dircx vindt plaats op 19-01-1685. Marijtge woont op de Binnevestgracht en wordt vergezeld door haar moeder Trijntge Jans.

Een uitstapje naar Woerden:

Catharijna Willems Meraat tr. 22-11-1665 te Woerden met Cornelis Pieters Muijsevoet
Eva Willems (Meraat) tr. 18-10-1671 te Woerden met Jan Jansen de Graaff

Jan Jansz Crooij en Eva Willems Maraet testeren.
RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8560, aktenr. 89, d.d. 16-06-1702
Cornelis Muijsevoet en Catharina Willems Maraet testeren.
RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8560, aktenr. 90, d.d. 08-07-1702
Eva Willems Maraet, weduwe van Jan Jansz Crooij, testeert. Laat na aan Cornelis Muijsevoet en Catelijntje Willems Maraet, zwager en zus.
RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8561, aktenr. 51, d.d. 07-01-1708
Catelijntje Maraet, weduwe van Cornelis Muijsevoet, testeert. Laat na aan haar nicht Cornelia Maraet, huisvrouw van Cornelis van Ooijen, wonende te Leiden.
RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8562, aktenr. 34, d.d. 13-07-1717

Daarmee zijn Catharijna/Catelijntje en Eva dus zussen van Dirck.

Dan naar de ouders van Cornelis van Ooijen:

Pieter Jansen van Oijen en Neeltje Gerrits zijn de juiste ouders. Ik maak gebruik van het feit dat Abraham van Oojen en Geertje Klaas getuigen zijn bij de doop van Pieter, zoon van Cornelis van Oojen en Cornelia Merraad op 09-10-1690 en dat Cornelis van Oijen en Cornelia Dirkx getuigen zijn bij de doop van Pieter, zoon van Abraham van Ooijen en Geertje Claesdr van Bilderdam op 09-05-1688.

NH dopen Zoeterwoude:
30-01-1656 Abraham; oud. Pieter Jansen van Oijen en Neeltien Gerrets; get. Cornelis Janse en Maertien Jans

Abraham van Oyen, van Zoeterwoude, wordt op 24-10-1681 poorter van Leiden. Borg is Johannes van Oyen, apotheker. (Hij otr. 07-03-1676 Cornelia van Gaesbeecq. Hij is van Zoeterwoude.)
19-10-1680 otr. van Abraham van Oye, geb. te Zoeterwoude, met Jannetie Stull. Zijn getuige is Pieter Jansz van Oyen, zijn vader.
11-12-1682 otr. van Abraham van Oeyen, weduwnaar van Jannetie Stul, en Geertruyt Claes van Billerdam.

Pieter Jansz van Oijen en Neeltje Gerrits (van der Mij) laten twee keer een Cornelis dopen: 23-11-1653 en 16-09-1663. De laatste Cornelis trouwt met Cornelia Maraet. De eerste Cornelis is zijn getuige bij het huwelijk. De oudere Cornelis otr. op 29-03-1681 met Catharyna Jacobs Griff/Grieff (dochter van Jacob Gijsbertsz Grieft/Grieff en Josijntje Christiaens Bodaer). Zijn getuige is Pieter van Oyen, zijn vader.

Timon Schuurman - 2 apr 2024 - 09:22

Timon bedankt voor deze uitgebreide en zeer nuttige toevoeging.

De familiebanden en onderbouwing zijn mij nu nog duidelijker geworden.

Na Dirck Merrard en Tryntge Jans loop ik wel vast. Hun huwelijk was gehoopt een goed punt om verder te gaan maar hier zie ik verder ook niets.

Wanneer ik zoek in het archief Rijnstreek en Lopikerwaard zelfs op alleen achternamen of een variate is er niks te vinden.

Sabian33 - 2 apr 2024 - 11:38

De trouwregistratie van Dirk Willems en Trijnje Jans in Woerden is een ondertrouw. "Ondertrouw: 24-07-1661 te Woerden. Attestatie verstrekt op 12-08-1661 voor huwelijk te Leiden."

Ondertrouw te Leiden d.d. 28-07-1661 - onder patroniem:

Bruidegom: Dirck Willemsz (metselaar), geboren te Woerden, wonende te Hogewoert
Bruid: Trijntgen Jans, geboren te Woerden, wonende te Doelsteech
Getuigen: 
Marijtge de Vrij. Diversen: getuige van de bruid, relatie tot de bruid: bekende, adres: Haerlemstraet
Pieter Fransz Speck. Diversen: getuige van de bruidegom, adres: Haerlemstraet

Doop Cornelia te Leiden d.d. 09-11-1664 - onder patroniem:

Dopeling: Cornelia
Vader: Dirck Willemsz
Moeder: Trijntie Jans
Getuigen:
Antonius Bejaert
Eva Willems

=> Is Eva Willems wellicht een zus van Dirck? Ik vermoed sterk van wél; d'r is een Eva Willems Meraat als getuige te vinden bij een doop in Woerden d.d. 1666:

Naam: Aaltjen Muijsevoet
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 05-09-1666 te Woerden
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Vader: Cornelis Pieterse Muijsevoet
Moeder: Cathalijna Willems Meraat
Getuige: Eva Willems Meraat

-Bart- - 2 apr 2024 - 12:38

D'r is in Woerden óók nog ene Jan Willems Meraet / Menraet (1649, 1651, 1652, 1653, 1658, 1660 etc.) te vinden. Notariele akten.

Eva en Catelijntje Maraet verschijnen samen met hun partners in deze akte in 1708.

Catelijntje Willems  Maraet 07-01-1708 Woerden, notariële akten
Cornelis  Muijsevoet 07-01-1708 Woerden, notariële akten
Eva Willems  Maraet 07-01-1708 Woerden, notariële akten
Jan Jansz  Crooij 07-01-1708 Woerden, notariële akten

-Bart- - 2 apr 2024 - 12:59

Zie mijn eerdere bericht, Bart. Eva en Catelijntje zijn zussen. Cornelia Meraet is hun nicht. Het feit dat Eva in 1664 doopgetuige is, bevestigt deze relatie.

Ik heb Jan Willemsz Meraet ook gezien. Hij lijkt niet verwant.

Jan Willemsz Meraet, Geertgen Willems, getrouwd met Jan Mercelisz, en Merrichgen Ariens, dochter van Arien Willemsz, zijn de erfgenamen van Merrichgen Jansdr, weduwe van Willem Gerritsz Corten.
RHCRL, ONA Woerden (beh.nr. W054), inv.nr. 8519, aktenr. 27, d.d. 15-01-1649

---

De ondertrouw van Hendrik Nieuwbrugh en Sara Wijnnobel is op 29-03-1732. Met Kaatje Franse, zijn moeder. Ook bij het dopen van Joannes op 07-12-1732 is Katje Fransdr de doopgetuige.

De ondertrouw van Jan Jansz van Nieudorp en Catarina Jans van Brugge is op 19-04-1698. Hij is eerder getrouwd geweest met Marijtje Hendriks. Pieter Jansz van Nieudorp, zijn broer, is getuige. Catharina Jans, weduwe van Jan Nieudorp, otr. 30-08-1715 met Martinus de Liefde. Ze heeft één kind uit een eerder huwelijk (alleen Hendrik dus). Haar getuigen zijn Maria Druk en Maria Claas, aanbehuwde zussen. (Gerrit Nieudorp, weduwnaar van Anna Maria Markus, otr. 25-09-1705 met Maria Claas. Jan Jansz Nieuwdorp is zijn broer en getuige.)

Uit het testament van Hendrik Nieuwdorp en Sara Wijnobel van 31-01-1734 blijkt alleen dat zijn moeder nog in leven is. Ze wordt niet bij naam genoemd.

Is Caatje Franse dezelfde persoon als Catharina Jans? Ik hoopte dat Martinus de Liefde een aanknopingspunt bood. Hij komt bij het huwelijk uit Den Haag. Waarschijnlijk gaat hij op 31-12-1718 met het schip Cats naar Batavia. In 1728 overlijdt hij daar. Helaas is precies zijn inschrijving (fol. 175) niet ingescand. Een ander aanknopingspunt is Maria Druk/Druck. Zij is eerst getrouwd met Abraham Tahou/Talon/Tallon (otr. 01-10-1689 Waals). Daarna trouwt ze met Jacob Fransz (otr. 01-05-1694) als weduwe van Abraham Tagon. De getuige van Jacob is Abraham de Groot, zijn oom. Maria Druck is getuige bij de ondertrouw van Thomas Schoppe met Barber Jans, haar schoonzus (15-05-1700). Ook is ze getuige bij de huwelijken van haar dochters Abigaal (1718 Abigaal Jacobs, 1720 Abigaal Franse), Maria Franse (1722), Jannetje Franse (1724), Elisabet Franse (1724) en zoon Jacob Franse (1733); Franse verandert hier dus blijkbaar van een patroniem naar een achternaam. Catharina Janssen is doopgetuige bij Jacobus, zoon van Jacob Franse en Maria Druck, op 18-10-1696.

Ik ben geneigd om Caatje Franse en Catharina Jans als dezelfde persoon te zien. Mogelijk is Jacob Franse de halfbroer van Catharina Janse en Barber Jans, waardoor er verwarring ontstaat over het patroniem.

Timon Schuurman - 2 apr 2024 - 17:30

@ Timon, bedankt voor de heads-up; ik had daar blijkbaar deels overheen gelezen. Anyway, wél de doop van Cornelia in 1664 te Leiden gevonden; die was volgens mij nog niet gevonden.

-Bart- - 2 apr 2024 - 18:56

@ Bart, kan gebeuren. De doop was een goede aanvulling.

Catarina Jans van Brugge, jongedochter van Brugge, wordt bij haar huwelijk vergezeld door Jacomijntie Frans, haar moeder, wonende mede in de Koepoortgracht. Ik heb verder niets over Jacomijntie Frans kunnen vinden.

Jannetie Carpentier is de moeder van Jannetie Jans van Nieudorp, getrouwd met Hendrik Schoeren.
ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 1375, aktenr. 108, d.d. 26-11-1701 (scan 302)

Jan Huijbertsz Nieudorp x Jannetie Carpentier/Timmerman
- Jannetje Jansdr van Nieudorp
- Gerrit Jansz van Nieudorp
- Pieter Jansz van Nieudorp x Jannetie Willems de Bree/Pree/Brij
- Jan Jansz van Nieudorp x Catharina Jans

Jannetje Jans otr. 20-04-1695 met Hendrick Schoere. Het huwelijk is gesloten in de Waalse kerk. Hendrick is weduwnaar van Maria van Rijn. Hij otr. 01-09-1691 Maria du Preu en is afkomstig uit Gulik. Jannetje wordt vergezeld door Marij Marcus, haar zus (schoonzus?). Jannetje Jans van Nieudorp otr. 02-11-1708 Henricus van Limburgh. Haar getuige is Jannetge Huijberts, haar moeie, en Catarina de Winter, haar snaar [schoonzus, getrouwd met Pieter Schoere].

Gerrit Jansz otr. 06-03-1693 met Marya Marcus. Hij is geboren te Leiden. Zij is weduwe van Balten Polet. Zijn getuige is Wouter Woutersz de Rijck, zijn oom. Anna Maria Marcus, geboren te Pals, otr. 24-04-1682 met Balten Pietersz. Gerrit Nieudorp, weduwnaar van Anna Maria Markus, otr. 25-09-1705 Maria Claas.

Wouter Woutersz de Rijck otr. 27-09-1686 Jannetge Huyberts Nieudorp. Ze trouwen in de Waalse kerk. Jannetge wordt vergezeld door Jannetge Pieters, haar moeder.

Timon Schuurman - 2 apr 2024 - 22:33

Dirck Willemsz (Morat etc.) X Trijntje Jans. Gehuwd 1661, doop Cornelia 1664 - zie boven. Verder:

1671 Doop Anna. Getuigen Willem Gisen, Elisabeth Schegdien, Jannitje Frans.
1674 Doop Johannes. Getuigen Jan Fransz Wijaert, Frans van Hijn, Trijntje Woutersdr.
[Edit: toegevoegd] 1677 Doop Johannis. Getuigen Frans van Hin, Trijntje Wouters van Uitrijgom
1679 Doop Johannes. Getuige Trijntje Wouthers van Nortrechthem.

=> Kunnen we nog wat met deze getuigen?

Huwelijk Waals (otr) d.d. 10-04-1671 Frans van Hyn (bakker) geboren te Heteren X Elysabeth Schedijn, beiden wonende te Molesteech.
Zij is wed. Anthony Heyaer (=> getuige doop Cornelia 1664 is Antonius Bejaert, dezelfde persoon?)
Getuigen:
Sara van der Spoor, getuige van de bruid, relatie tot de bruid: bekende, adres: Molesteech
Anthonetta Gecquiere, getuige van de bruid, relatie tot de bruid: nicht, adres: Clickstraet
Gerrit van Hijn, wonende te Heteren, getuige van de bruidegom, relatie tot de bruidegom: vader

Huwelijk Waals (otr) d.d. 11-04-1658 Anthony Hayare (bakker) geboren te Armentiers, wonende Camp X Elisabeth Schedeijn, geboren te Marck, wonende Groenehasegraft.
Getuigen:
Antonetta Gesschier, getuige van de bruid, relatie tot de bruid: nicht, adres: Langegraft
Pieter Schedijn, getuige van de bruidegom, relatie tot de bruidegom: bekende, adres: Langegraft

=> M.a.w. dit maakt de onderlinge relaties tussen de getuigen Antonius Bejaert (1664), Elisabeth Schegdien (1671) en Frans van Hijn (1674, 1677) duidelijk maar v.w.b. de vraagstelling schieten we daar vooralsnog niks mee op, behalve misschien weer de overduidelijke 'Waalse connectie'.

-Bart- - 3 apr 2024 - 11:57 (laatst bijgewerkt 3 apr 2024 — 12:01 door auteur)


Houdt het verder even op! Zeer bedankt voor de uitgebreide reacties heren.

Sabian33 - 6 apr 2024 - 22:23Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu