stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » hercules zacharias van brechtProfiel afbeelding

Ik zoek naar de kinderen van zacharias van brecht en van dochter maria van brecht vrouw van alonso de luna, gesneuveld bij de verovering van Trier in 1635

Giel Hermans

email: gph@telenet.be

giel hermans - 22 mei 2024 - 13:27

Kent u dit document? Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, d.d. 1662. Notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff

Akte "Overeenkomst, 6-2-1662"

Met daarin o.a.

Alousa de Luna  
Voornaam: Alousa
Tussenvoegsel: de
Achternaam: Luna
Notabene: Echtg. van Maria van Brecht
Wijlen

en:

Maria van Brecht  
Voornaam: Maria
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Brecht
Notabene: Echtg. van Alousa de Luna
Weduwe

Conclusie is i.i.g. dat Maria blijkbaar in 1662 nog in leven was.

-Bart- - 22 mei 2024 - 19:55

En: Index schepenprotocol Megen (7358.77). Quote:

"Helena en Elisabeth van Ravensteijn voor henzelf en Franciscus van den Campe met procuratie van vrouwe Isabella Delouna, dochter van wijlen Maria van Brecht en Maria van Ravensteijn, gedateerd 20-02-1680 hebben verkocht, gevest en getransporteerd aan Christiaen Boelaers de helft van 11 hont land in de Vlascamp, vrij van alles, uitgenomen Jan Slijcx te betalen aan de heer van de lande 2 duiten chijns en aan de pastorie van Megen 4 stuivers en een duit. Inbegrepen is de plicht tot onderhoud van de helft van 2 roeden dijk tegen de Macharensche Wert, boven de erfgenamen van Matheus de Groot, beneden Claes Seberts; item de helft van een roede en 15 voeten, ook gelegen tegen de Macharensche Wert, boven de erfgenamen van Handrick Mulders, beneden Claes Seberts."

Datering foutief aangegeven als " 27-05-169 " => dus ergens tussen 1690 en 1699. In ieder geval had de bedoelde Maria van Brecht (met Alonso de Luna) een dochter Isabella

[Edit:] Dezelfde Isabella komt ook nog voor in 3 andere schepenakten uit Megen, 1680. Hier

-Bart- - 22 mei 2024 - 20:08 (laatst bijgewerkt 22 mei 2024 — 20:11 door auteur)

Ik raad u wel aan om uw email te verbergen ivm spam.

B Volger - 22 mei 2024 - 20:31

Mijn dank voor de snelle reactie die voor mij nog onbekend was.

giel hermans

giel hermans - 23 mei 2024 - 09:28

Hercules Sacharias van Brecht, jonker (in ieder geval d.d. 28 augustus 1589) volgens een vestbrief wijlen. Ene Joffrou Sophie is zijn weduwe. Hercules komt ook voor in een andere vestbrief van 1576.

In de brief van 1576 (gaat over een huur van 'hoy beemden') komt voor "[...] Hercules Sacharias van Brecht zijnen broeder Wittelich [...]". De comparant heet Cornelis Cornelisz Belgaerts, en lijkt mij deels als procureur van Wittelich op te treden. Of Wittelich een broer van Cornelis of van Hercules is? Verderop lezende denk ik eigenlijk van Cornelis.

In de brief van 1589 staat dat "[...] Dyrck Jans van ??? ter Teteringen [...] Joffrou Sophie wedue wijlen joncker Hercules Sacharias van Brecht [...]". Haar voogd is ene Elbart Aertsz van Loon [??]. Het gaat weer over die hooibeemden. En zie ik hier ook weer de naam 'Wittel' aan het einde van de eerste scan? Dus dan is hij (toch) een broer van Hercules?

Ik heb beide brieven alleen oppervlakkig bestudeerd.

Bron: Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven

=> Voor wat betreft de tijdlijn: Als de bedoelde Maria in 1662 weduwe van de Luna is, en als Hercules in 1589 wijlen is, dan zou Maria nog zo rond 1585 kunnen zijn geboren en is ze in 1662 ca. 77 jaar oud. Dat kan allemaal prima, maar de tijdlijn komt op mij 'streched' over.

-Bart- - 23 mei 2024 - 10:11

Er zijn op https://www.genealogieonline.nl/ een paar publicaties / stambomen over Hercules waarvan er één goed gedocumenteerd en gedetailleerd uit ziet, met wat bronvermeldingen. De eerste hieronder komt op mij daarom betrouwbaar over maar heb verder vooralsnog alleen de genoemde erfdeling geverifieerd:

1) Stamboom Wallis-Gillen » Hercules Sacharias van Brecht (± 1540-> 1574)

 • Hij zou een zoon zijn van Jan van Brecht en Elisabeth van Hynnenbergh
 • Geboren rond 1540, overleden na 1574 [<= en wij weten inmiddels tussen 1576 en 1589]
 • Die hooilanden komen ook weer terug
 • gehuwd met Sophia N.N. [wisten we al]
 • Een mooie bronvermelding van een erfdeling (1571, linkje werkt helaas niet meer) waaruit zijn ouders en en broers (Jan, Jacop, Dierck, Arnt en Coenraet)  [en dus geen Wittelich hier] en zus (Catharina) blijken.
 • Hij zou een gelijknamige zoon Hercules Zacharias van Brecht hebben. Geen enkel detail op dit punt verder.
 • Geen vermelding van een dochter Maria

2) Van Voorst-Notten - Zijdemans-de Groot » Hercules Sacharias van Brecht (????-1627)

 • Een zoon van Gosewijn van Brecht en Isabella van Wijtfliet
 • Dus duidelijk een andere persoon
 • Geen verdere details, echtgenoot, kinderen etc.
 • Opvallend: wél ene 'Isabella'

3) Van Voorst-Notten - Zijdemans-de Groot » Hercules Sacharias van Brecht

 • Zelfde publicatie als 2); en blijkbaar? zelfde persoon als 1)
 • zeer weinig detail
 • Een zoon van Jan van Brecht en Isabella van Hynnenberch
 • Vrouw Hynnenberg heet hier (opvallend weer een) Isabella i.p.v Elisabeth Of was hij respectievenlijk met 2 zussen gehuwd?

Ik heb de hierboven genoemde erfdeling nagetrokken, hij is hier te vinden. Quote:

"Heer Jan van BRECHT de Oude, Canonick en Sanger tot Aken; Heer Jacop van BRECHT, schout van Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, Ridder, Heer Dierck van BRECHT, Ridder; Joncker Arnt [transcriptiefout?] van BRECHT, de Jonge, Joncker Hercules Sacharias van BRECHT; Joncker Coenraet van BRECHT zonen van wijlen Heer Jan van BRECHT, Ridder, bij wijlen Elisabeth van HUNNENBORCH zijn huisvrouw; Walraven van ERPE, Heer van Erp en Vechel, man en momboir van Catharina van BRECHT, dochter van wijlen Joncker Jan en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis bij de Lombartsbrug; te Schoten bij Antwerpen; Tilburg, Goirle, St Michielsgestel, Riel, Breda, Galder en Oss; voorts renten en chijnsen.
25.05.1571 | RA 1848 | f 45"

Verwijspagina naar o.a. alle andere erfdelingen. Daar nog het volgende gevonden wat relevant is of zou kunnen blijken te zijn. Let op de tabbladen!

1467-1580

Petra dochter van wijlen Nicolaes SPIERINCK weduwe van Herbert van OIJ; Nicolaas en Luijtgardis kinderen van wijlen Anthonij zoon van wijlen Nicolaes SPIERINCK, voor henzelven en voor Adriaen zoon van wijlen Anthonij voorsz, in presentie, van Heer Marcelis van UDEN, canonick, Gerard zoon van Anthonij SPIERINCK, Gooswinus van BRECHT, schepen, Henricus van OELEN en Willem van OSS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Bartholomeus zoon van wijlen Nicolaes SPIERINCK: te Vught St Peter, Orten; pachten en chijnsen.
NB. Nicolaas SPIERINCK wordt in 1514 vermeld als, schepen, daarna niet meer. Gooswinus van BRECHT is in 1515 schepen.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 217

Heer Jan van BRECHT, ridder, schout van 's-Hertogenbosch, executeur van het testament van wijlen Hector de BEVERE en Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt van VLADRACKEN ter eenre en Peter en Willemke, kinderen van wijlen Arnt van VLADRACKEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hector en Henricxke: renten, pachten en chijnsen.
08.11.1550 | RA 1843 | f 444

1544-1637

Johan de WASSELIN, Heer de Wattrins, ridder, man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van Gooswijn van BRECHT bij Geertruijt van BOCHOVEN en Joncker Jacob van BOISOT man en momboir van Johanna MAES dochter van wijlen Joncker Jacob MAES te Maastricht, gaan erfdeling aan van een huis te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun grootvader.
12.04.1617 | RA 1517 | f 281

1551-1570

Aert Lamberts van DINTHER leent, met zijn huis "de Blinde Spiegel" in de Vuchterstraat te 's-Hertogenbosch als onderpand en een huis in de Ridderstraat te 's-Hertogenbosch, fl 2000,- van Heer Jacop van BRECHT, Ridder, schout van stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch.
17.01.1561 | RA 1846 | f 106

Peeter zoon van wijlen Peter MICKARTS alias van ANTWERPEN en Gerart Jacops SCILDER, verkopen een jaarlijke en erffelijcke chijns van 9 caroli gulden van en uit een hoeve te Nuland en een huis in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch, aan Heer Jacop van BRECHT, Ridder, schout van stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch.
Losbaar met fl 1300,-.
17.01.1561 | RA 1846 | f 106v

1570-1600

Adriaen Berthen ADRIAENS, mulder, pacht van Joncker Aert van BRECHT, voor de ene helft en van Rijckhold van BREDERODE, Heer van Cloetingen, Vosschoilen, Asten etc. voor de andere helft, de wijntmolen en rosmolen op Corvel te Tilburg voor een periode van acht jaren tegen 62 mud rogge jaarlijks en nog jaarlijks 1 mud rogge en de Heeren chijns.
27.05.1580 | RA 1849 | f 46

Meester Goijaert de RUIJTER, Jeronimus BENEDICTUS en Jaspar Jan MATTHIJS, bongers van 's-Hertogenbosch stellen zich borg voor Jacop van BRECHT, Hoog en laag schout van 's-Hertogenbosch, in den naam van zijn officie, voor 123 stukken lijnwaadt door de schout in beslaggenomen te 's-Hertogenbosch. Deze partij is door Jacop Peeters de WERDT in naam van zijn meester Willem van TATERBEECK, ingekocht voor fl 3360/12/00.
21.07.1580 | RA 1849 | f 53

=> Hier blijk opnieuw  (o.a.) de identiteit van de vrouw van Heer Jan van BRECHT

Joncker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel, weduwnaar van Catharina zijn Huisvrouw dochter van wijlen Heer Jan van BRECHT, Ridder, cedeert de tocht in een jaarlijke en erffelijke chijns van 1 1/2 carolus gulden uit een erfrente van 31 1/2 car gld van en uit een hoeve te Blaerthem, die Henrick zoon van wijlen Mr Goijaerts van EIJCK op 22.12.1534 verkocht had en welke lening Joncker Walraven als in huwelijk hebbende Catharina zijn huisvrouw, ten deel is gevallen met meer andere goederen bij erfdeling van de goederen van Heer Jan van BRECHT en Elisabeth van HENNENBERCH zijn huisvrouw. Joncker Walraven heeft de chijns verkocht aan zijn zoon Walraven, en tot behoef van Heer Jan, domheer van de kerk van Luijdick, ook zoon van Joncker Walraven voorsz.
16.10.1593 | RA 1851 | f 48

=> Zeer relevante erfdeling waarin - helaas - Hercules niet voor komt. Broer Jan/ Johan is overleden. Hercules is dan al overleden, ?maar blijkbaar ook zijn nageslacht niet genoemd?  (hoe zat dat met het erfrecht, toen, in Brabant?)

Joncker Gooswijn van BRECHT, Heer Jacop van BRECHT, Ridder, Hoogschout van de stad en de Meijerij van 's-Hertogenbosch, Joncker Marcellis van BRECHT en Joncker Johan van HAMBROECK, gemachtigd van Joncker Johan van BRECHT, allen zonen van wijlen Heer Johan van BRECHT, Hoogschout te 's-Hertogenbosch; Joncker Philips zoon van Heer Jacop van BRECHT voorsz, gemachtigde van zijn broeder Joncker Jacop van BRECHT, ook zoon van Joncker Johan voorsz, canonick van O.L. Vrouwe Kerk te Aken; Joncker Walraven en Joncker Goijaert zonen van Joncker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel, bij Catharina van BRECHT, dochter van Joncker Johan van BRECHT voorsz, voor henzelven en voor hun broeder Heer Jan van ERP, canonick tot Ludick en Heer Dierick van BRECHT, Ridder, zoon van Joncker Johan van Brecht voorsz, allen erfgenamen van Heer Johan van BRECHT, cantor en canonick tot Aken, gaan erfdeling aan van de goederen van Heer Johan van BRECHT, cantor, krachtens zijn testament: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Lombartse brug, te Goirle; renten en chijnsen.
02.08.1597 | RA 1852 | f 53

Joncker Gooswijn van BRECHT, zoon van wijlen Joncker Jan van BRECHT, Ridder, Hoogschout van 's-Hertogenbosch; Joncker Walraven van ERP en Heer Johan van ERP, Domheer en Canonick te Ludick, zonen van Jonker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel bij wijlen Catharina van BRECHT zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joncker Jan van BRECHT voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Joncker Goijaerd van ERP hun broeder, zoon van Joncker Walraven en Catharina voorsz, nadien Heer Dierck van BRECHT, Ridder, zoon van Heer Jan van BRECHT voorsz, daartoe is geïnsunieerd, gaan erfdeling aan van een hoeve buiten het dorp te Goorle, hen aangekomen bij erfdeling op 2.8.1597 (zie: f 53).
04.07.1598 | RA 1852 | f 157

Heer en broeder Joachim van HEMERT, eertijds pater van het Convent van St Gertruden te 's-Hertogenbosch en tegenwoordig prior van het convent van de regulieren van O.L. Vrouwe Hage te Eindhoven, residerende te 's-Hertogenbosch en Heer en broeder Willem Wouters van BUERDEN, tegenwoordig pater van het convent van St Gertruden, verklaren op verzoek van Jonker Erasmus van GREVENBROECK, Heer tot Mierlo, Lierop etc. dat de paters of rentmeesters van het voorsz convent, dat eerst Arndt van den DUNGEN, daarna Gerart van der STRATEN en vervolgens Frans van BALEN en daarna de voorsz Heer Joachim van HEMERT, dat zij jaarlijks ontvangen hebben 8 1/2 mud rogge en 8 konijnen uit de goederen van de Heer van Mierlo. Hierna zijn enige jaren 4 1/2 mud rogge uit Mierlo en 4 mud rogge uit de molen van Col betaald, waarvan de ontvangst geschiedde ten behoeve van Heer Goijaert van BRECHT, Ridder, Heer van der Dussen, die deze pacht competeerde, om hiermede te "detalijneren" cie jaarlijkse rente die de Heer van der Dussen jaarlijks te Mergelden had aan Elijsabeth van der DUSSEN, conventialin een eertijds priorin van het St Geertruijden convent. Heer Joachim van HEMERT heeft tussen de schrifturen van het voorsz convent copieën authenticque gevonden van de verkoopbrieven van deze pachten van 20 februari 1416, geauthoriseerd door notaris FABRIJ en een pachtbrief van 10 september 1430, eveneens geauthoriseerd door notaris FABRIJ.
Na het overlijden van de priorin hebben de rentmeesters deze-nacht niet meer ontvangen.
10.04.1598 | RA 1852 | f 138

Joncker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel, weduwnaar van Catharina van BRECHT zijn huisvrouw, dochter van Heer Jan van BRECHT, Ridder, cedeert zijn tochtrecht in al zijn goederen behalve de Heerlijkheden Erp en Vechel en daarbij ook zijn huis in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch en de goederen hem aanbestorven via zijn oom Godert van ERP, domheer tot Ludick en zijn neef wijlen Joncker Willem van ERP aan: Joncker Walraven van ERP, Heer Johan van ERP, canonick en domheer van St Lambrecht tot Ludick en Joncker Godart van ERP, broeders, zonen van Joncker Walraven bij Catharina voorsz.
Deze zonen gaan een erfdeling aan van de goederen op hen gedevolveerd: o.m. een windmolen te Vechel, renten, pachten en chijnsen.
04.08.1598 | RA 1852 | f 164

1600-1639

Heer Anthonis van GROBBENDONCQ tot GROBBENDONCQ en zijn vrouw Barbara dochter van wijlen Heer Anthoni KERMANS, Ridder, hebben bij hun testament van 12.7.1599 gepasseerd voor notaris Peter Aerts van HEES te 's-Hertogenbosch hun goederen toegedeeld aan Josina van BRECHT, dochter van de Hoogschout van 's-Hertogenbosch, Jacob van BRECHT, Ridder; haar broeders Joncker Jacob van BRECHT, Canonick van O.L.Vrouwe tot Aken en Joncker Philips van BRECHT, hoogschout van 's-Hertogenbosch Zij approberen dit testament.
11.08.1600 | RA 1853 | f 79

=> Aha! hier gaat e.e.a. wellicht duidelijker worden.

Joncker Rogier en Joncker Hendrick, zonen van wijlen Jan MONIX; Joncker Willem van CHENU in huwelijk hebbende Catharina dochter van Joncker Jan MONIX; Joncker Rogier nog met Joncker Willem van CHENU momboirs over de minderjarige kinderen van Joncker Nijclaes van BOSHUIJSEN bij Margriet ook dochter van Joncker Jan MONIX voorsz, Maria van BRECHT dochter van Jan van BRECHT, Ridder, bij Anna MONIX, zuster van Joncker Jan MONIX voorsz; Joncker Rogier MONIX voorsz nog transport hebbende van Joncker Charle van VLADRACKEN zoon van Joncker Nijclaes van VLADRACKEN bij Barbara dochter van Jan van BRECHT bij Anna MONIX en Matthijs Ghijsberts van den ANCKER, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen door Dierck de MOIJ, coopman en policiemeester, Mr Henrick de MOIJ secretaris van Antwerpen, zonen van Mr Nijclaes de MOIJ bij Catharina MONIX, dochter van Aert MONIX; Catharina de MOIJ in huwelijk hebbende Jan van BOECKEL en Catharina MONIX weduwe van Godevaert BADIX, voor haar zelve en gemachtigd door haar zusters Anna en Johanna, allen dochters van wijlen Joncker Luijcas MONIX, gaan erfdeling, aan van de goederen van wijlen Joncker Roeloff van DAELHEM en Hendrina JUSTIANANIJ, krachtens hun testament: Roosmalen, Vlijmen, Vrijdom van 's-Hertogenbosch, buiten de Vuchterpoort bij de Gelendonck; renten en pachten.
09.12.1602 | RA 1853 | f 278

Joncker Rogier en Joncker Henrick zonen van wijlen Jan MONIX; Joncker Willem van CHENU in huwelijk hebbende Catharina dochter van Joncker Jan MONIX; Joncker Rogier voorsz nog met Joncker Willem van CHENU momboir over de minderjarige kinderen van Joncker Nijclaes van BOSHUIJSEN bij Margriet MONIX ook dochter van Jan MONIX voorsz; Maria van BRECHT dochter van Jan van BRECHT, Ridder, bij Anna MONIX, zuster van Joncker Jan MONIX voorsz; Joncker Rogier MONIX voorsz nog transport hebbende van Joncker Charle van VLADRACKEN zoon van Joncker Nijclaes van VLADRACKEN bij Barbara dochter van Jan van BRECHT bij Anna MONIX, gaan subdivisie aan van de goederen, hen toegescheiden bij erfdeling op 9.12.1602 (zie: f 278).
09.12.1602 | RA 1853 | f 283

==>> Hier, in 1602 treffen we (een?) Maria van Brecht, dochter niet van Hercules, maar van Jan van Brecht, Ridder X Anna Monx. Ik vermoed dat het hier gaat om een dochter van Jan van Brecht (de Jonge), die weer de zoon is van Jan en Elisabeth

===> Het lastige is dat we hebben 1) Jan van Brecht X Elisabet HENNENBERCH die - blijkbaar? - o.a. 2 zoons Jan / Johan hadden: 'de oude' is Kanunnik in Aken, en 'de jonge' is blijkbaar gehuwd en zal ridder zijn geweest.

=> Dit gaat dus - blijkbaar? - om de "jongere" Hercules, punt 2) van mijn opsomming van publicaties

Roeland, Servaes, Hans en Marijcke kinderen van wijlen Jacop Servaes van WEERT bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Roeloff van MERLAER; Joncker Hercules Sacharias van BRECHT, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw; Jan KEMP man en momboir van Aelken zijn huisvrouw en Dierck van TULDER man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, allen dochters van Jacop Servaes bij Marijcke voorsz; Heer en Meester Robbrecht ZWERTSIUS, plebaan van deze stad en Meester Peeter van LEEUWE curators over Geraert minderjarige zoon van Jacob Servaes en Marijcke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught, renten, pachten en chijnsen.
21.10.1610 | RA 1854 | f 504

=> Hier een Maria van Brecht gehuwd met Wasselin en dochter van Gooswijn. Duidelijk niet de Maria die jij zoekt.

Heer Johan van WASSELIN, Ridder, in huwelijk hebbende Maria dochter van Joncker Gooswijn van BRECHT, ter eenre; Willem Thomas NEIJTS, cremer, weduwnaar van Christina dochter van wijlen Berwijn LAMBERTS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan een huis, de Moriaen aan de Marct, een huis bij de Meelpoort in de Tolbrugstraat en nog twee panden in de Tolbrugstraat, te 's-Hertogenbosch.
26.04.1614 | RA 1855 | f 299

=> Hier blijkt Maria, de dochter van Jan / Johan te zijn overleden vóór 1621. Dus ook duidelijk niet de Maria die jij zoekt

Joncker Johan, zoon van Joncker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel in huwelijk hebbende Maria, dochter van wijlen Joncker Carel, zoon van wijlen Joncker Nicolaessens van VLADRACKEN bij Barbara dochter van Johan van BRECHT, Heer tot Dieghem; Joncker Godevaert de JEGER, op dat moment wethouder van 's-Hertogenbosch, curator over Joncker Carel van VLADRACKEN minderjarige zoon van: Joncker Carel voorsz - welke de leeftijd van 22 jaar gepasseerd was - allen in presentie van Mr en Heer Robbertus SWERTIUS, licentiaat in de Godgeleerdheid, plebaan van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, één der executeurs van het testament van Maria, dochter van Heer Johan van BRECHT voorsz, passeren erfdeling van de goederen van Maria voorsz: renten en obligatien.
NB: Het huis, waarin Maria overleden is, in de Kerkstraat, blijft onverdeeld.
20.01.1621 | RA 1856 | f 153

Bottom line:

=========

Al met al: 2 personen Hercules Sacharias van Brecht gevonden, waarbij de oudere (X Sophia), zoon van Jan en Elisabeth voor wat betreft de tijdlijn best de vader van jou Maria X de Luna kan zijn. Hij moet voor 1589 zijn overleden. Over de jongere, zoon van Gooswijn X Elisabeth is vrij weinig bekend. Niet gevonden dat een van beide Herculessen een dochter Maria zou hebben.

Wel 2 andere Maria's gevonden. Eentje is de dochter van Gooswijn, X Wasselin. Da's niet de Maria die jij zoekt. De andere, dochter van Heer Jan / Johan is vóór 1621 overleden. Dus ook niet de Maria die jij zoekt

Voor dat je alle bovenstaande erfdelingen in kaart heb gebracht en vertaald in een stamboom ben je wel ff zoet vrees ik Met daarbij de aanmerking dat je (ogenschijnlijke?) strijdigheden tegen zou kunnen komen. En ik heb zo nu en dan een document weggelaten, dus er is nog wat meer te vinden. Maar het lijkt mij wel evident dat dit uiteindelijk nuttige extra informatie op gaat leveren over Hercules Zacharias, en ook over het voorgeslacht van jouw Maria X de Luna

-Bart- - 23 mei 2024 - 13:43

Nog dit gevonden. Via dezelfde Verwijspagina.

Momboirboeken 1560-1590

"Joncker Goessens zoon van wijlen Heer Jan van BRECHT, ridder, Joncker Johan MONIX en Francois van RIJSWIJCK zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Heer Jan van BRECHT, Heer tot Diessen, zoon van wijlen Jacop van BRECHT bij Anna MONIX.
Beheer van renten en chijnsen van en uit onderpanden te Tongerlo, Bruijsen, Bollaer, Wackerseele, Haeght, Wrechteren, Corbeke, Overloo, Loven en Thienen.
03.07.1563 & 14.08.1563 | R 1922 | f 166 resp. 167v"

=> Huh? Eerst Jan X Anna Monix, en nu Jacob X Anna Monix? Hertrouwd met haar zwager, broer van overleden man?

Joncker Goossen van BRECHT, Joncker Jan van HEIJM en Mr Christoffel van FLADERACKEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Joncker Nicolaes van FLADERACKEN bij wijlen Barbara van BRECHT.
De aanstelling is geschied op verzoek van Marie van BRECHT, hun tante.
02.05.1580 | R 1922 | f 423

Joncker Gooswijn van BRECHT, Joncker Johan HEIJM, Joncker Willem van ERP en Mr Christopher van VLADERACKEN zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Joncker Nicolaes van VLADERACKEN bij Barbara van BRECHT.
De aanstelling is geschied op verzoek van Maria van BRECHT, tante van deze kinderen.
07.06.1584 | R 1922 | f 498

Joncker Goeswijn van BRECHT, Joncker Johan HEIJN, Joncker Willem van ERP en Mr Christoffel van VLADERACKEN zijn momboirs gesteld over Joncker Charles zoon van Joncker Nijclaes van VLADERACKEN.
Verkoop van de helft in een huis met zijn aangelag in de Berwoutstraet te 's-Hertogenbosch door Joncker Henrick DACHVERLIES in huwelijk hebbende de dochter van Joncker Nijclaes van VLADERACKEN; de andere helft van het huis behoort aan Joncker Charles toe. In het huis woont Willem Frans Thomas Lucas van GEMART.
07.07.1587 | R 1922 | f 549

[Edit:]

Periode 1554-1600

Joncker Gooswijn van BRECHT, zoon van Mr Jan van BRECHT, ridder; Mr Marten die GREVE en Laureijns PELGRIM, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Heer Jan BRECHT, Heer tot Diegen, zoon van Jacop van BRECHT bij Anna MONICX zijn huisvrouw.
Beheer van renten en chijnsen en een deel van twee huizen te Loeven. Verkoop van goederen.
16.05.1558 | R 1923 | f 184

Periode 1588-1625

Dierck van BRECHT, ridder en Joncker Willem van ERP zijn momboirs over de onmondige kinderen van Heer Jacob van BRECHT, ridder, Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch Nijclaes van DELFT had vonnis gekregen tegen Heer Jacob voorsi.
Verkoop van vijvers te Anderlecht bij Brussel om aan de executie te ontkomen.
16.06.1589 | R 1924 | f 9v

Periode 1625-1645

Dierck van BRECHT, ridder en Joncker Willem van ERP zijn momboirs over de onmondige kinderen van Heer Jacob van BRECHT, ridder, Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch Nijclaes van DELFT had vonnis gekregen tegen Heer Jacob voorsi.
Verkoop van vijvers te Anderlecht bij Brussel om aan de executie te ontkomen.
16.06.1589 | R 1924 | f 9v

Charters Sint-Jan:

1523-1535

1527 februari 18
anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo sexto
Henricus Pelgrum, zoon van Theodericus, en Johannes de Brecht, schepenen in Buscoducis,

1527 september 19
Henricus Pelgrum, zoon van Theodericus, en Johannes de Brecht, schepenen in Buscoducis, [3X]

1536-1549

1545 januari 12
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto
Goeswinus de Brecht, zoon van Heer Johannes de Brecht, ridder, en Petrus die Borchgreve, zoon van Petrus, schepenen in Buscoducis,

1546 mei 25
Willem Pynappel en Heer Walraven van Erpe, Walravens zoen, ridder, schepenen in Tshartogenbossche, oorkonden dat Margriet, weduwe van Jacob van Woestenborch, daartoe gemachtigd door het testament van Jacob, aan Willem van Os ten gunste van de kerkfabriek van de Sint-Jan verkocht heeft een erfcijns van 2 karolusgulden en 5 stuivers uit een huis, erf, hof, 12 lopenzaat land in de parochie Gestel by Oesterwyck op de plaats Aenden Hoevel tussen het Decke straetken aan een zijde en beide einden en Aelbert Appels aan de andere zijde, waarvan de eerstvolgende betalingstermijn zal plaatsvinden op het eerstvolgende feest van Pasen, welke goederen nog belast zijn met:
1) een grondcijns van 3½ cijnshoenderen aan Heer Jan van Brecht, ridder,
2) een erfpacht van 2 mud rogge, Gestelse maat, aan het O.L.V.-altaar aldaar.
De verkoop heeft plaatsgevonden op voorwaarde dat Margriet deze cijns altijd zal mogen aflossen met een bedrag van 36 karolusgulden, de cijns van het jaar van terugkoop en de eventuele achterstallige bedragen.

1550-1570

1558 januari 5
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo
Goswinus de Brecht, zoon van Heer Johannes de Brecht, ridder, en Petrus de Os, schepenen in Buscoducis

1558 maart 10
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo
Goeswinus vander Stegen en Goeswinus de Brecht, zoon van Heer Johannes de Brecht, ridder, schepenen in Buscoducis,

1558 juni 14
Ghysbertus Pels en Goeswinus de Brecht, zoon van Heer Johannes de Brecht, ridder, schepenen in Buscoducis,

1564 februari 15
Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Haarlem oorkonden dat Jacoba Jacobs, weduwe van Joost Peterszoen, hopkoper, voor hen verschenen is en uit de weeskamer ontvangen heeft alle akten betreffende de goederen waarop haar kleinkinderen recht hebben en Jacob Joosten volmacht gegeven heeft om haar kleinkinderen te geven akten betreffende een recht van 5½ ? in de stad Den Bosch, die op naam staan van Goessen Henrichszoen staan, wonend buiten Den Bosch en van alle renten die Jacob verkocht heeft kwitantie te doen en een stuk land, Den Nemelaer opte Dungen te vervreemden en de penningen daarvoor te ontvangen.
N.B. Deze akte wordt gevidimeerd in een akte van Goeswinus de Brecht en Godefridus de Vechel, schepenen in Buscoducis, gedateerd op l5 februari 1564. Van de akte is de rechterkant afgesneden.

1564 februari 15
anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo tercio
Goeswinus de Brecht en Godefridus de Vechel, schepenen in Buscoducis,

1571-1600

=> Jan (de vader van Hercules) is blijkbaar vóór 1573 overleden

1573 ?
Kendelycken zy eenen Jegel. dat alzoe Jan van Testelt als gemechticht ende inden name Vrouwe Elisabeth van Humenborch ende naegelaten wedue
... Heeren Jans van Brecht, riddere Heere tot Hageoert, ende scouts als hij leefden der stadt van Shertogenbossche, hadde verhuert inner gerechter
manieren ... Jannen Philips woenende op Hageoert allen alsulcken goeden soe groot ende cleyn als die voernoemde Vrouwe Elisabeth liggende
hadde inder voirseyde heerlicheyt van Hageoert binnen ende buyten ten sdijcx ... termijn van thien jaeren lanck ...
ingaende inden hoochtyde van Sinte Peter Apostel ten Stoele alsdoen toecomende over een jaer te wetenen Sinte Peteren
... 66 styl van Brabant ... voerde somme van 180 carolus gulden ...
ende tot dien alle jaer
der voirseyde thien jaeren ... een tonne schone ende goede boeteren groot wesende drie hondert ponden off 30 ... gulden daer voer soe verre sulcx
der voorseyde Vrouwe Elisabeth Elisabeth beliefden by alsoe dat die voirseyde Vrouw Elisabeth sulcx acht of thien dagen voer oft nae Paesschen int selve jaer altyt te
kennen soude geven oft haer boeter beliefden te hebben oft gelt ende voer welcke boeter die voernoemde huerlinck gehouden soude syn te leveren der voernoemde Vrouwe Elisabeth
alle jaer dier huere geduerende veerthien dagen voerden hoechtyde der Geboerte van Sint-Jan Baptisten ende vrij binnen haeren huijse binnen deser voirseyde
stadt ende oft geviele dat ennich gebreck inde voernoemde boeter bevonden worde als die pachter de leverden oft binnen een maent daernae soude indyen gevalle die
voirseyde pachter sculdich syn de voernoemde boeter wederom te nemen ende der voerseyde Vrou Elisabeth ter stont oft binnen een maent daernae te geven ende te betalen 30
der gelijcke gulden eens met voerwaerde totgedaen dat innedijen tot dese voerseyde goeden ennige dycken stonden tonderhouden oft oijck ennige weteringe toebe-
hoerende waeren daer die voerseyde Vrou Elisabeth ennichsins in gehouden waer tonderhouden dat indijen gevalle die voirseyde Jan Philipszoen tselve to synen coste sou moten
maken ende onderhouden die voirseyde jaeren ...

=> Dit moet dan gaan over Jan, een zoon van Jan en Elisabeth?!

1584 november 7
Alzoe ... Jacop Colen, raedtsheer ... der stadt van shertogenbossche, maeckende syn testament ... verclarende onder meer
andere daer inne begrepen heeft besedt gehadt synder oudster dochter binnen der stadt van Bosch ten tyde synder afflyvichyt woenende alsulcken sess gouden gulden sjaers als hem
Heer Jan van Brecht, ridder ende schouthet vanden Bossch jaerlycks was geldende uuyt synder hoeven tot Goerle ende noch uuyt zekere erffenissen onder die vryheit ende parochie van Os

D'r is nog veel meer te vinden, ik hou op met opsommen......

-Bart- - 23 mei 2024 - 15:45 (laatst bijgewerkt 23 mei 2024 — 17:36 door auteur)

Alleen de interessantere dingen.

Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch, 1479-1580.

=> Leeftijden / dus nauwkeurig geschatte geboortejaren. Gaat helpen met een exacte tijdlijn

Lijfrente; Severini en Georgii
* Jouffrouwe Janna ende Geertruyt dochteren Jans van Brecht vanden selven Jannen ende jouffrouwe Lysbetten van Hoemburch zynre huysvrouwen tsamen verwect jouffrouwe Janna voirs oudt omtrent 13 jaren ende jouffrouwe Geertruyt oudt omtrent 6 jaren - 15 CG.
* Jan ende jouffrouwe Hadewich zyn suster kynderen Jans van Brecht ende jouffrouwe Lysbetten voirs; Jan voirs oudt omtrent 9 jaren ende jouffrouwe Hadewich voirs oudt omtrent 8 jaren - 15 CG.
23-04-1528 | SAH OSA 2697 | f 246r | Pensioenboek

lijfrente; 1-7 en 1-1
Jouffrouwe Geertruyt dochter heren Jans van Brecht ridders professyt inden convent vanden regularissen van Ste Geertruden gelegen bynnen deser stat byde Orthenstraet oudt 22 jaren - 6 CG.
Dictus dominus Johannes de Brecht et domina Elisabeth eius uxor in dicta pensione habebunt eorum prelevare et dispositionem.
31-12-1541 | SAH OSA 2697 | f 388r | Pensioenboek

=> Hieronder een datum wanneer Anna Monix weduwe van Jan is. Dat kan helpen te bepalen/bewijzen met wélke Jan ze getrouwd is, en ook hoe/wanneer ze dan de vrouw van Jacob was

losrente; 16-10
Jouffrouwe Anna Monicx weduwe wylen heeren Jans van Brecht riddere - 1 G 16 st.
16-10-1578 | SAH OSA 2697 | f 447r | Pensioenboek

=> Natuurlijke zoon? Dus niet van zijn echtgenote?!

lijfrenten; 1-2 en 1-8
Goessen natuerlycke soen Jans zoen Goessens van Brecht - 15 RG.
Predictus Goesuinus de Brecht et domicella Elisabeth eius uxor prelevabunt et habebunt eorum dispositionem.
03-08-1517 | SAH OSA 2697 | f 132v | Pensioenboek

Schepenen van Den Bosch. Wanneer was welke van Brecht in dat ambt. En sommigen zijn in hun ambsperiode overleden. Gaat ook helpen met het verfijnen en verbeteren van de tijdlijn.

=> Hercules is in alle bovenstaande bronnen spaarzaam aanwezig. Maar hij was dan ook vanaf 1576 in de buurt van Breda te vinden.

Dus daar dan ook maar verder de volgende keer.

-Bart- - 23 mei 2024 - 18:02

Archief Breda. (onder 'Archieven')

Code ARC0252
Periode 1578 - 1950
Openbaarheid Openbaar
Toegang Plaatsingslijst van het archief van Kasteel Bouvigne Breda, 1578 - 1950:

I. STUKKEN BETREFFENDE BOUVIGNE EN ZIJN BEWONERS.
- a. EIGENDOMSBEWIJZEN. 

14 Akte van testament van Jacob van Brecht, opgemaakt ten huize van Joncker Godert van Brecht, genaamd "ter Bouwerie",door notaris Clinker te Breda. 16 aug.1554. Auth„ gelijkt o copie. N.B. Op de rug de hand van A. Havermans. Afkomstig uit diens collectie ? Uitgege ven in Tax.XVI (1909), 104-108. 

15 Akte van schuldbekentenis ten overstaan van Jan Mathijs Meiren, schepen en M. de Kieboom, secretaris te Ginneken, door vrouwe Cornelia van der Dussen, weduwe van Godert van Brecht aan Jan Dirven, priester, groot 526 Rinsgulden, 8 stuivers, 3 ort. 3 maart 1578. Auth. notariële copie laatste kaart 16e eeuw. 1 stuk. 

16 Stuk betreffende de afrekening door Anthony van Ringelberch, gemachtigde van Jkr. Johan van Brecht, met Jan Dirven, priester, aangaande de interest van een bedrag, groot 526 Rinsgulden, dat Jan Dirven aan vrouwe Cornelia van der Dussen zaliger geleend heeft. 24 mei 1583. Eenv. gelijkt, copie. 1 stuk. F.B. Op de rug de hand van A, Havermans.

II. STUKKEN BETREFFENDE HET HUIS VAR BRECHT TE BREDA.

33. Rekest van Mr.Wijnant Vervloet namens Jkr.Daniel Suys, Heer van Laer, gehuwd met de weduwe van Jkr. Johan van Brecht, aan de magistraat van Breda aan- gaande de reparaties, de huur en de ontruiming van het huis van Brecht in de Schoolstraat te Breda. (c.1601). 1 stuk.
ïT.B. Op de rug de hand van A. Havermans; liasgat.

34. Pretensie ingediend door ¥rouwe Anna van Brecht, Vrouwe van der Dussen, weduwe van Heynrick tSerats, gewezen Markgraaf van Antwerpen, bij de magistraat van Breda wegens huur van het huis van Brecht aldaar. 23 sept.1605. 1 stuk. H.B. Liasgat.

35. Rekest van Vrouwe Anna van Brecht aan de magistraat van Breda betreffende de preferentie van haar cre- diteuren op de kooppenningen van het huis van .Brecht. (c.1608). 1 stuk. N.B. Op de rug de hand van A. Havermans; liasgat.

36. Rekest van Vrouwe Anna van Brecht aan de magistraat van Breda, betreffende schadeloosstelling wegens het gebruik van het huis van Brecht. Begin 17e eeuw. 1 stuk. N.B. Liasgat. Ex stadsarchief ? 

37. Rekest van Vrouwe Anna van Brecht aan de magistraat van Breda aangaande moeilijkheden veroorzaakt door Johan Brantschats en Aert van Hongen bij het over- dragen van het huis van Brecht aan Peeter Lenaerts Verhoeven, (c.1609)o 1 stuk. N„B. Liasgat. Ex stadsarchief ?

De bovenstaande verwijzing naar het testament van Jacob van Brecht, notaris Clinker te Breda. 16 aug.1554 geprobeerd na te lopen maar zo ver (b)lijken de notatiële archieven in Breda niet terug te gaan.

D'r is in de personenindex ('Genealogische bronnen') van het archief van Breda vanaf 1500 tot 1600 ca. 300 keer een 'hit' op een persoon met de achternaam (van) Brecht, meest vestbrieven, waarvan dus 2x over Hercules, zoals al eerder genoemd.

Archief Tilburg

Ook in de personenindex van het Regionaal Archief Tilburg een honderd-tal, maar dat begint pas vlak voor 1600. Hercules Sacharias komt niet voor. In de indexen van dat archief ook honderden hits, waaronder 5x op Hercules, allemaal te Moergestel:

 1. Joncheer Hercules Zacharius van Brecht z.w. joncke... Schepenakte Moergestel 26-04-1603
 2. Vrouwe Largarete van Brecht d.w. jr Gossewijns van... Schepenakte Moergestel 09-04-1604
 3. Peeter Willem Appels Jan Jacob Gerardts ende Huybe... Schepenakte Moergestel 03-10-1605
 4. jouffr. Sophie wede w. jr Zacharias van Brecht gea... Schepenakte Moergestel 05-04-1604
 5. alzoo vrouwe Margareta van Brecht wedue w. hr Maxi... Schepenakte Moergestel 15-04-1604

1) Bron: rechterlijk register Soort registratie: Schepenbankakten (Akte)datum: 26-04-1603 Plaats: Moergestel
Bijzonderheden:
Joncheer Hercules Zacharius van Brecht z.w. joncker Zacharias van Brecht bij dezelver Zachariasd en jouffr. Sophie zijn wettige huysvrouwe 
   • 8 blokken weyvelden gent die Colenbroecken in par. Gestel < > ^ in de gemeente van de Heysen v erf Peter Willem Appels mma 
als jhr Hercules Zacharias van Brecht van w. zijn vader aanbestorven en aangedeeld en jouffr. Sophie haar tochte was afgegaan tbv jr Hercules Zacharias sch.br. Busco 1595 13 julio 
leg her vendt et suppt Peeteren Willem Appels Jannen Jacob Gerardts Huybrecht Aelbrecht vande Dooren Henricken Jan Tayt en Adrianen Cornelis Michiels tbv henzelven en alle de andere ingezetenen van den hertgange vander Heysen in par. voors. actum xxvi-a [199v] april anno 1603 scabini Adriaen Aerdt Appels Jan Anthonis Stevens en Peeter Jacobs van Gilze 
deze kopers voor die van de Heysen promiserunt jhr Hercules Zacharias van Brecht 725 gld 6 gld voor een kermisse tbv jouffr. Sophia en eenen vetten hamele weert 6 gld en 100 gld daer voor die gebueren vande Heysen zullen zijn gehouden die Colens weikens voors. inne te graven - datum et scabini ut supra
marge deleta de consensu venditoris - datum et scabini ut supra
hieronder: die coopers hebben to een goitspenning gegeven 1 gld 2 d. ? 13 gld voor deen helft vande wijncoop de stadthouder vanden Bosch van de aerde te  verwenden? 30 st 

2) Bron: rechterlijk register Soort registratie: Schepenbank akten(Akte)datum: 09-04-1604 Plaats: Moergestel
Bijzonderheden:
Vrouwe Largarete van Brecht d.w. jr Gossewijns van Brecht wedue w. hr Maximiliaen van brederode cum tutore heeft geboden om ter vernaderen 
   • alsulcken acht blocken weylanden gent die Colenbriecken in par. Gestel < > ^ in de gemeynte vanden Heysen v erf Peeter Willem Appels mma 
als jr Hercules Zacharias van Brecht verkocht had Peeter Willem Appekls Jannen Jacob Gerardts Henricken Jan Tayt en anderen gebueren des hertgangs vande Heysen binnen Gestel prout in litteris de Gestel de data 1603  opten xxvi aprilis en de voorn. vr Margarete van Brecht met haar voorn. momb. haar vermete  naerder van bloede ende meerder van rechte te zijne tot voorn. vercochte Colenbroecken dan diezelve personen actum ix-a anno 1604 scabini Peeter Jacobs van Gilze ende Christiaen Marck die Ber
diezelve heefvt geboden haar blinckende penningen om te lossen met naderschappe 
   • een stuck beempts in par. Gestel < erff des hrn van Oirschot > erf der erfgen. w. Frans Joosten ^ erf Huybert Aelberts vande Dooren v gem. straat als jr Hercules Zacharias van Brecht verkocht had opgedragen Henrick Jan Tayt en jannen Anchems prout in litteris de Gestel de data 1603 [6v] opten xxvi -en aprilis Actum datum ut supra.

3) Bron: rechterlijk register Soort registratie: Schepenbankakten (Akte)datum: 03-10-1605 Plaats: Moergestel
Bijzonderheden:
Peeter Willem Appels Jan Jacob Gerardts ende Huybert Aelberts vanden Dooren uit kracht van macht en opdracht door jouffr. Sophie wede w. jr Hercules Zacharias van Brecht 
   • een perceel inde Colenbroecken dwelck Anchem Laurenss plach te gebruycken in par. Gestel < erf Steven Anthonis > erf Jan die Lathouwer mma ^erf der vercooperen v gemeynte vande Heijssen welke Colenbroecken jouffr. Sophie met vonnis van naerderschappe sch. sBosch aan Peter c.s. overgegeven prout in litteris de Gestel 1605 29 augusti - leg her vendt suppt Willemen Henric Willems en Jannen Jacob Janss des moet coper onderhouden zijn 2 1/2 voet waterlaets - actum iij-a octobris anno 1605 scabini Adriaen Gerardt Peeterss en Pedeter Jacobs van Gillze en Daniel Jan die Bressere 

4) Bron: rechterlijk register Soort registratie: Schepenbankakten (Akte)datum: 05-04-1604 Plaats: Moergestel
Bijzonderheden:
jouffr. Sophie wede w. jr Zacharias van Brecht geass. met Adriaen Daniel Schellekens haeren momb. tot dezer zaken bij haar hiertoe vercooren heeft geboden haer blinckende penningen om te lossen en te quyten 
   • alsulcken acht blocken weyvelden gent die Colenbroecken in par. Gestell < > ^ in de gemente vancer Heyssen v  erf Peeter Willem Appels mma prout in litteris de Gestel de data 1603 opten xxvi aprilis als jr Hercules Zacharias van Brecht had verkocht Pdeeteren Willem Appels ende anderen gebueren van de Heyssen en jouffr. Zophie met haar momb. en met haar Adriaen Jan die Lathouer als borge de coper te ontlasten etc. actum v-a aprilis anno 1604vscabini Huybert Aelberts vanden Doren ende Daniel Cornelis Mutzarts

5) Bron: rechterlijk register Soort registratie: Schepenbankakten (Akte)datum: 15-04-1604 Plaats: Moergestel
Bijzonderheden:
alzoo vrouwe Margareta van Brecht wedue w. hr Maximiliaen van Brederode cum tutore had vernaderd
   • acht blocken weyvelden gent die Colenbroecken 
als jr Zacharias van Brecht hadde verkocht Peeteren Willem Appels Jannen Jacob Gerardts Huybrechten Aelberts vanden Doren ende anderen gebueren vande Heysen ende daertoe oock vernadert hadde alle alzulcke beemden als diezelve jr Hercules Zacharias van Brecht oock vercocht hadde Henricken Jan Taeyt en Jannen Anchemss prout in litteris de Gestel de data 1604 opten ix-en aprilis 
soe is gecompareert Hdenrick Cornelis Mutzarts alhier binnen Gestel wnd en heeft hem voor die voors. vrouwe Margareta van Brecht voor de voldoening van de naderschap en gelooften in de naderschapsbrieven bij haar gedaan gestelt cautionaris en borge verbinden de daarvoor hem zelven en alle zijne goeden -- xv-a aprilis 1604 scabini Peeter Jacobs van Gilze en Christiaen Marck die Ber

Zoek je op 'Zacharias Brecht' dan komen er 12 schepenakten boven water. Op 'Sacharias' 2 stuks. Nog niet gezocht op Maria van Brecht.

-Bart- - 23 mei 2024 - 20:16

Wrap-up. Analyse.

D'r is een stortvloed aan gegevens beschikbaar. Weliswaar niet direct over Maria X de Luna en haar (wat mij betreft vooralsnog veronderstelde) ouders Hercules  Zacharias X Sophie, maar wél over het voorgeslacht van Hercules. En daaruit is voor wat betreft Hercules wél het een en ander af te leiden, b.v. voor wat betreft de  tijdlijn. Belangrijk voor mij is dat ik - voor zover ik mij realiseer - geen gegevens heb gevonden die aantonen, of er op wijzen, dat Maria ook werkelijk een  dochter van Hercules X Sophie was.

1) Ik begin bij Hercules Zacharias X Sophie. 
Bijvoorbeeld de vestbrieven uit Breda tonen aan dat zij een echtpaar waren, dat Hercules tussen 1576 en 1589 zou zijn overleden, en dat Sophie in 1589 nog in leven  was. Maar we hebben inmiddels óók gegevens uit Tilburg, voornamelijk een 20-tal schepenakten uit Moergestel tussen 1588 en 1628. Er is een akte d.d. 13-08-1588 waarin staat "jouffrouwe Sophye wede w. Joncheer Zacharias van Brecht" waarmee we zijn overlijden iets scherper - tussen 1576 en 1588 kunnen stellen. Cruciaal is ook de akte d.d. 26-04-1603. Daarin staat "Joncheer Hercules Zacharius van Brecht z.w. joncker Zacharias van Brecht bij dezelver Zacharias en jouffr. Sophie zijn wettige huysvrouwe" en "als jhr Hercules Zacharias van Brecht van w. zijn vader aanbestorven en aangedeeld en jouffr. Sophie haar tochte was afgegaan tbv jr Hercules Zacharias sch.br. Busco 1595 13 julio" wat mijns inzien aantoont dat (Hercules) Zacharias van Brecht (wijlen) en Sophie inderdaad een gelijknamige zoon Hercules Zacharias hadden, die op dat moment in leven is. Er zijn dus 2 generaties (Hercules) Zacharias, vader en zoon. En de akte d.d. 03-10-1605 toont aan dat Sophie in 1605 nog in leven was. Significant is m.i. ook dat Maria van Brecht in al deze akten afwezig is, terwijl het een aantal keren toch duidelijk ook over vererving gaat. En het lijkt er wél op 2 akten d.d. 22-03-1627 en 22-03-1628 met de frase "jovr Sophie van Brecht" er op wijzen dat Sophie toen nog in leven was, maar ik heb daar twijfel over.

2) Dan Hercules Zacharias, de zoon van (Hercules) Zacharias X Sophie.
E eigenlijk meer in het algemeen over potentieel de meerdere? jongere Herculessen. Relevant zijn gegevens ná 1588, waaruit blijkt dat het gaat over een Hercules Zacharias die in leven is, omdat we weten dat Sophie in dat jaar voor het eerst als weduwe is gedocumenteerd. Belangrijk is ook dat er - blijkbaar? - aanwijzingen zijn dat er óók een Hercules Zacharias was die een zoon was van ene Gosewijn van Brecht (en Isabella van Wijtfliet maar daar heb ik nog meer twijfel). Gegevens:

 • Een erfdeling uit de Bossche Encyclopedie d.d. 21.10.1610 met de frase: "Joncker Hercules Sacharias van BRECHT, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw". Eén van de 'jongere' Herculessen is dus blijkbaar in 1610 in leven en gehuwd met ene Elisabeth
 • In de schepenakten uit Moergestel uit het archief van Tilburg figureert een Hercules Zacharias 5 maal tussen 1603 en 1605. De contekst van het onroerend goed en de bijbehorende personen is m.i. steeds dezelfde, waardoor het met zekerheid hier de zoon van Hercules Zacharias en Sophie betreft.

Al met al is mij nog niet 100% duidelijk of er één of meer jongere Hercules Zachariassen zijn; er zijn aanwijzingen dat er 2 waren, maar de gegevens over een zoon van Gosewijn zijn dun, ongedocumenteerd en vwb tijdlijk ook twijfelachtig. Maar in hoeveelheid gegevens kan ik gemakkelijk ergens overheen gekeken hebben. Ik ga er daarom vooralsnog van uit dat één was. zoon van Hercules en Sophie, gegevens tussen 1603 en 1610 (dan nog in leven) en gehuwd met ene Elisabeth.

3) Maria van Brecht X Alonso de Luna.
De gegevens zijn heel spaarzaam vooralsnog. Notarieel archief Oirschot (archief Eindhoven) toont aan dat d.d. 6-2-1662 Maria gehuwd was geweest met dan wijlen Alonso en zelf nog in leven is. En de schepenprotocollen uit Megen (BHIC) tussen 1680 en 169? laten bij mij weinig twijfel dat dit paar een dochter Isabella had. Ik heb nog meer gegevens over personen met de naam 'Maria van Brecht' gevonden, maar dat zijn mijns inziens vooralsnog andere personen, omdat jij in de vraagstelling duidelijk formuleert dat ze een dochter van (een) Hercules Zacharias is. Ik heb daarvoor geen aanwijzingen gevonden, maar die heb jij wellicht wél. Daar van uit gaande vermoed ik gezien de tijdlijn dat ze dan een dochter is van de (een?) jongere Hercules Zacharias, omdat ik v.w.b. de tijdlijn als dochter van de oudere eerder concludeerde dat het zou kunnen maar op mij nogal 'stretched' over kwam.

4) Voorgeslacht van Hercules Zacharias (X Sophie)
Er is bij mij weinig twijfel dat hij een zoon is van Jan van Brecht en Elisabeth van Hynnenbergh is. Dat blijkt uit de erfdeling d.d. 25.05.1571 (Bossche encyclopedie). Voor wat betreft de tijdlijn zijn i.i.g. de volgende gegevens relevant:

 • 16.10.1593 Teruggrijpend op 22.12.1534 "bij erfdeling van de goederen van Heer Jan van BRECHT en Elisabeth van HENNENBERCH zijn huisvrouw". (uit de erfdelingen)
 • 1573 ? "Jan van Testelt als gemechticht ende inden name Vrouwe Elisabeth van Humenborch ende naegelaten wedue ... Heeren Jans van Brecht, riddere Heere tot Hageoert, ende scouts als hij leefden der stadt van Shertogenbossche" (Charters Sint-Jan)
 • 23-04-1528 "Jouffrouwe Janna ende Geertruyt dochteren Jans van Brecht vanden selven Jannen ende jouffrouwe Lysbetten van Hoemburch zynre huysvrouwen tsamen verwect jouffrouwe Janna voirs oudt omtrent 13 jaren ende jouffrouwe Geertruyt oudt omtrent 6 jaren" (Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch)
 • 23-04-1528 "Jan ende jouffrouwe Hadewich zyn suster kynderen Jans van Brecht ende jouffrouwe Lysbetten voirs; Jan voirs oudt omtrent 9 jaren ende jouffrouwe Hadewich voirs oudt omtrent 8 jaren" (Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch)
 • 31-12-1541 "Jouffrouwe Geertruyt dochter heren Jans van Brecht ridders professyt inden convent vanden regularissen van Ste Geertruden gelegen bynnen deser stat byde Orthenstraet oudt 22 jaren. Dictus dominus Johannes de Brecht et domina Elisabeth eius uxor" (Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch)
 • 03-08-1517 "Goessen natuerlycke soen Jans zoen Goessens van Brecht. Predictus Goesuinus de Brecht et domicella Elisabeth" (Erf- en lijfrenten op de stad 's- Hertogenbosch)

Het lijkt er sterk op dat deze Jan van Brecht in of vlak vóór 1534 (vermoedelijk jong) is overleden, en ik denk dat hij dezelfde persoon is als de schepen in Den Bosch (Charters Sint-Jan d.d. 1527 februari 18 en 1527 september 19; Schepenen van Den Bosch 1523, 1526, 1529)
Deze Jan kreeg met Elisabeth van Hynnenbergh (i.i.g) de volgende kinderen; geboortejaar bij benadering:

 • 1515 Janna
 • 1517 Goossen? (natuurlijke zoon; moeder?)
  1518 Hadewich
 • 1519 Jan
 • 1522 Geertuijt (maar in 1641 22 jaar?)

Jan (sr.) zal zo rond 1490 zijn geboren, met ruime marges. Elisabeth wellicht iets later, 1595. Het lijkt er ook op dat zijn weduwe Elisabeth van Hynnenbergh rond 1573  (maar bij dat document is de datering blijkbaar onzeker) nog in leven was.

Vrijwel zeker is dus dat Hercules Zacharias ook een zoon van dit paar is. Ik vermoed daarom dat hij zo tussen 1520 en 1530 moet zijn geboren. Dat is duidelijk een jaar of 15 eerder dan de schatting 1540 uit de eerste hierboven genoemde publicatie, maar dat levert mijns inziens verder geen 'probleem' op. Hij is zo tussen 1576 en 1588 overleden, en ook zijn weduwe Sophie (door mij geschat * circa 1535) overleeft hem en is rond 1605 aantoonbaar nog in leven. Heel misschien later (ca. 1627) ook nog maar daar twijfelde ik al eerder aan of mijn interpretatie juist was.

Over nog meer broers / zussen etc. van Hercules Zacharias (de oudere) en over zijn ouders en hun voorgeslacht is vast nog veel meer uit een te zetten, te vinden en te ontrafelen. Maar dat was de vraag niet en daarom laat ik het dan voorlopig hierbij.

Al met al lijkt mij dit verhaal redelijk consistent inmiddels. Maar ik nodig de meelezer die tijd over heeft nadrukkelijk en graag uit om mijn analyse na te trekken en te proberen er gaten in te schieten. Em mochten er gegevens zijn die ik niet ken of duidelijk over het hoofd gezien heb, dan hou ik me uiteraard ook aanbevolen.

-Bart- - 24 mei 2024 - 10:46

dank, voor uw uitgebreide antwoord

In Het eerste Katholieke bedehuis in de Vughterstraat (BosscheEncyclopedie) vond ik:

....Maria van Brecht dochter van  jor.Hercules Zacharias van Brecht en weduwe

van Don Alonso de Luna.......ten behoeve harer beide onmondige kinderen 

de luna. 5 februari 1641 (Reg.n 384 f 211)

Maria is een zuster van wijlen Jacomina en jor.Zacharias de drie erfgenamen van

jor. (Hercules) Zacharias van Brecht, wiens vrouw was Elisabeth, dochter van Jacob

Servaaszn van Weert. Dan getrouwd rond 1600?

Maria had drie onmondige kinderen in1635 (brief in spaans om hulp aan oud-commandant)

Benieuwd naar uw zienswijze.

Indien mogelijk zou ik graag een gesprek hebben over deze zaak.

Giel Hermans

giel hermans - 24 mei 2024 - 15:51

Dag Giel,

Mooi gevonden. Ik lees daar:

"18 September 1610 (Reg. n° 280 f. 329)"
"aan Jor. Hercules Zacharias van Biecht, zoon van wijlen Jor. Hercules Zacharias van Brecht, den zoon van Jor. Johan van Brecht, den ridder."

Dus 2 generaties Hercules Zacharias klopt wel, vader en zoon. 

"5 Februari 1641(Reg. n° 384 f. 211" <= We zijn t.o.v. bovenstaande frase dus inmiddels 31 jaar (een generatie!) verder.
"De groenroede Marten Vermandel als gemachtigde van Maria van Brecht, dochter van Jor. (Hercules) Zacharias van Biecht en weduwe van Don Alonso de Luna, deed 5 Februari 1641(Reg. n° 384 f. 211) namens haar afstand van den tocht, dien zij had van 1/3 van dit huis, ten behoeve harer beide onmondige kinderen de Luna, waarna diezelfde groenroede als gemachtige van dezen dat 1/3; genoemde Maria van Brecht als erfgename harer zuster Jacomina 1/6; Jor. Zacharias van Brecht, haar broeder, voor zich 1/3 en als erfgename zijner zuster Jacomina 1/6 in gezegd huis, dat zij geërfd hadden van eerstgenoemden Jor. Hercules Zacharias van Brecht (wiens vrouw was Elisabeth, dochter van Jacob Servaaszn van"

 • Maria had toen dus 2 onmondige kinderen. Van één daarvan weten we inmiddels de naam: Isabella
 • Maria heeft inderdaad een zus Jacomina en een broer Hercules Zacharias
 • Waar staat "wiens vrouw was Elisabeth". Een bevestiging van 2 frasen die ik hieboven al opperde: "Daar van uit gaande vermoed ik gezien de tijdlijn dat ze dan een dochter is van de (een?) jongere Hercules Zacharias" en (in het kader van het vooralsnog niet aantreffen van een sowieso twijfelachtige Hercules Zacharias als zoon van Gosewijn) "Ik ga er daarom vooralsnog van uit dat er één was. Zoon van Hercules en Sophie, gegevens tussen 1603 en 1610 (dan nog in leven) en gehuwd met ene Elisabeth.

Mijn hypothese/verklaring: d'r zijn 3 generaties grootvader-vader-zoon Hercules Zacharias van Brecht

Jan (X Elisabeth van Hynnenbergh) (1)=> Hercules Zacharias van Brecht (X Sophia) (2)=> Hercules Zacharias van Brecht (X Elisabeth) (3)=> Maria, Jacomina en Hercules Zacharias (X ? nog niet gevonden)

Het 1e pijltje is - zo goed als - bewezen door mij. In ieder geval heel aannemelijk gemaakt. Het 2e pijltje had ik verondersteld, en dat is wat het gegeven hierboven d.d. 18 September 1610 ook weer geeft, zonder dat daar 'keihard' bij staat dat zijn vrouw Elisabeth was. Het derde pijltje volgt rechtstreeks uit het gegeven d.d. 5 Februari 1641.

Voor wat betreft de tijdlijn: die had ik hierboven voor de 1e generatie Hercules Zacharias al wel geschetst. En voor de 2e en 3e zijn er denk ik genoeg gegevens om ook daar een ruwe schets van te maken.

Re: "Indien mogelijk zou ik graag een gesprek hebben over deze zaak." Hier reageer ik even 'offline' op.

-Bart- - 24 mei 2024 - 19:57 (laatst bijgewerkt 25 mei 2024 — 09:20 door auteur)

Hard bewijs dat de Hercules die met Sophia getrouwd is de zoon van Jan is. Bossche Encyclopedie, "Sasse van IJsselt, Het huis no. 3".

"[...] den 29 Januari 1579 hadden verkocht aan mr. Jan, zoon van wijlen Wouter Zegerszn van Breda 1), in vruchtgebruik en aan zijne dochter Sophia, weduwe van Jor. Zacharias van Brecht, den zoon van den ridder Johan van Brecht, in eigendom; en alzoo ook mr. Zeger Adriaenszn, mr. Dirck van Vechel, Willem Wels en Peter Jacobszn, als weesmeesters van het Armen Weeshuis te den Bosch, vier kamers (of woningjes) met hare erven en tuinen, staande te den Bosch in de Volderstraat ter plaatse genoemd Int Kofferen tusschen andere tuinen en erven van gezegd Weeshuis en meer andere erven ex uno en tusschen het erf van genoemde Juffer Sophia van Brecht ex alio, strekkende met haar achtereind tot de kamers van meergezegd Weeshuis, aan den stadswal op 't Dijcxken aldaar uitkomende, den 2 Mei 1584 aan genoemde koopers in voege als voormeld hadden verkocht; en alzoo voorts Willem, zoon van wijlen Henrick, [...]"

=> En Sophia is dus een dochter van mr. Jan Wouters uit Breda, en die Jan is een zoon van Wouter Zegerszn, dan wijlen.

=> We kunnen concluderen dat Hercules Sacharias (X Sophia) moet zijn overleden 1576-1579.

En nog:

"3), den 23 Mei 1587 (Reg. n°. 244 f. 391) had verkocht aan meergenoemde Juffer Sophia weduwe Jor. Zacharias van Brecht"

En nog dit genealogiefragment.

En deze hadden we ook nog niet. Momboirboeken.

"Joncker Johan van ERP, capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste van Zijne Majesteit en Servaes Jacops van WEERT, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Sacharias van BRECHT.
Aangesteld op verzoek van Servaes Jacops van WEERT en Joncker Philips van BRECHT, Hoog en Laag schout van stad en meijerij van 's-Hertogenbosch. 17.03.1627 | R 1925 | f 49"

=> Sacharias (X Elisabeth Servaas Jacz van Weert) zal niet lang voor 17.03.1627 zijn overleden.

-Bart- - 25 mei 2024 - 11:20

dank, voor uw uitgebreide antwoord

In Het eerste Katholieke bedehuis in de Vughterstraat (BosscheEncyclopedie) vond ik:

....Maria van Brecht dochter van  jor.Hercules Zacharias van Brecht en weduwe

van Don Alonso de Luna.......ten behoeve harer beide onmondige kinderen 

de luna. 5 februari 1641 (Reg.n 384 f 211)

Maria is een zuster van wijlen Jacomina en jor.Zacharias de drie erfgenamen van

jor. (Hercules) Zacharias van Brecht, wiens vrouw was Elisabeth, dochter van Jacob

Servaaszn van Weert. Dan getrouwd rond 1600?

Maria had drie onmondige kinderen in1635 (brief in spaans om hulp aan oud-commandant)

Benieuwd naar uw zienswijze.

Indien mogelijk zou ik graag een gesprek hebben over deze zaak.

Giel Hermans

 

25-05-2024

Nogmaals mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

Mocht U nog ooit de twee ontbrekende kinderen van Maria en Alonso vinden dan is een waarschijnlijk de missing link en vader van onze Carlos Alonso de Luna en grootvader van Maria Sybilla de Luna getrouwd met Thijs Hermans in 1716. 

Giel Hermans

giel hermans - 25 mei 2024 - 13:51


Nog even wat op de achternaam de Luna (of Louna) zitten zoeken. Nog wel relevant:

Bossche Encylopedie, 

"[...] François de Bigorre als man van Agnes Dachverlies; Maria, dochter van Jor. Zacharias van Bruhi [sic], weduwe van don Alonzo de Louna en Adriaan Soffaerts als transport hebbende van Maria van Ysselsteyn, weduwe van mr. Lambert Johannis, procureur te Brussel, verkochten 6 Januari 1661 [...]"

"[...]Philips van Brecht overleed in 1630, en alstoen erfde zijne zuster Anna van Brecht, kanonikes te Maubeuge en vrouwe van Hagoort, van hem dit huis; reeds den 23 September van dat jaar schonk zij, ziek te bed liggende, het aan Jan Marceliszn van Megen en zijne vrouw Cathelijn; het heette toen te zijn: huysinge, erve, hoff, plaets, poorte, stallinge ende washuys, staende achter het Out Raethuys neven een straetken gemeynlijck genoempt Bate poertken, ex uno, ende neffens huys, Hendrick Lamberts, beestenslagter, toebehoorende ende het water, die Dieze genoempt, ex alio, streckende voor van de gemeyne straet achterwaerts tot zeker erffenise, toekomende Metken Hamers vrouwen gasthuys. Van laatstgenoemde echtelieden kwam dit huis aan hunne dochter Margaretha van Megen, weduwe van David de Bolsance, kolonel in Staatschen dienst,; tijdens dat zij het bezat was de Graaf van Schellart, kolonel van een regiment Duitschers, daarin van Mei 1672 tot Augustus 1673 ingekwartierd. Hare testamentaire erfgenamen, zijnde: Isabella de Louna, voor 1/3; Maria van Ravesteyn, weduwe van Marcelis van der Sluys, voor 1/3, alsmede de gezusters Helena van Ravesteijn, weduwe van Jacob Beedijcx 12) en Elisabeth van Ravesteyn, dochters van Ruth Gabrielszoon van Ravesteyn, die te Megen woonde, voor het overige 1/3, verkochten 15 Nov. 1680 (Reg. n°. 499 f. 58) dit huis, dat toen gezegd werd Diezewaarts te grenzen aan het huis van den notaris Simon van Stockum, aan Peter Huybertszn Megam, herbergier te den Bosch.[...]"

Wellicht nog interessant deze discussie op BHIC

Of de volgende gegevens relevant zijn weet ik niet....

Deze doop op 3 april 1650. Mystificatie:

Dopeling Cornelia Luna, geboren te Terheijden
Getuige Apollonia adrianus Vermeulen

Huh, geen ouders genoemd? Mwah, d'r lijkt ruimte gehouden voor het invullen van de naam van de vader, en - lijkt mij - de aanzet van de naam van de moeder, "et Maria [blanco]". En staat er wel écht 'Luna'? Graag het oordeel van anderen....

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Verder nog een ellenlange akte (Breda, 1684, 20 scans) waarin blijkbaar ene Cathrina Luna optreedt. Iets met bier blijkbaar:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 27 mei 2024 - 20:13Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu