stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Ouders en grootouders van Marijtje Cornelisdr Heemskerk, gehuwd met Huijbert Willemsz van den Bosch in Sassenheim ca. 1680Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar de namen van de ouders en grootouders van Marijtje Cornelisdr van Heemskerck, gehuwd met Huijbert Willemsz van den Bosch in Sassenheim ca. 1680.

Ik kreeg recent een vraag, wie zijn de ouders van Marijtje Cornelisdr. van Heemskerk? Zij was de echtgenote van Huijbert Willemsz. van den Bosch en woonden in Sassenheim. Zij wordt in 1683 vermeldt als zijn weduwe, en heeft dan meerdere meer-en minderjarige kinderen. Haar dochter Trijntje huwt in 1688 als J.D.  Ik heb uw artikel gelezen, zou zij een dochter kunnen zijn van Cornelis Florisz. van Heemskerk, zoon van Floris Cornelisz. van Heemskerk, zoon van Cornelis Willemsz. van Heemskerk?

Als bron vermeldt de vragensteller uit het Rechterlijk Archief van Sassenheim een akte uit 07-05-1683:

77v (83) Maarten Cornelisse Rous, wonende onder Sassenheim, heeft verkocht aan Marijtje Cornelisdr van Heemskerk, weduwe van Hubert Willemse van den Bosch, en vermits diens overlijden nu in eigendom op te dragen aan Jacobus Hubertse van den Bosch, Jan Hubertse van den Bosch, haar meerderjarige, Maartje Huberts, Willem Huberts, Trijntje Huberts, Pieter Huberts, Arij Huberts en Jannetje Huberts, haar minderjarige kinderen, een partij wei- of teelland, enz. 7-5-1683

Tenslotte: een bron uit mijn eigen koker waarin het eerder genoemde echtpaar ook voorkomt, namelijk de Stamreeks Van Steijn, in 2010 geplaatst op www.hogenda.nl (nu: www.onsvoorgeslacht.nl

Het gaat hier om een dochter Jannetje Huijbertsdr van den Bosch (Bos) die huwt met een Van Steijn in generatie VII van deze Stamreeks Van Steijn.

Wie kan helpen deze vragen te beantwoorden?

Ik heb aan www.bing.com (AI-programma van Microsoft) gevraagd mij te helpen maar dat lukte niet. Ik kreeg geen antwoorden op mijn vragen.

Jacques Duivenvoorden - 8 jul 2024 - 17:57 (laatst bijgewerkt 9 jul 2024 — 10:33 door auteur)

Jacques

Na haar huwelijk zijn er voor zover ik weet alleen postume vermeldingen van Maertgen Cornelisdr van Heemskerck, en is het enige waarvan we vanuit kunnen gaan dat zij "van Sassenheim" was, en een dochter van een Cornelis. 
Een dochter van Cornelis Florisz (Schouten, van Heemskerck) en zijn 2e echtgenote zou inderdaad kunnen. Ze staan in het Hoofdgeld van Sassenheim met 3 kinderen (Haesgen uit het 1e, Pieter en Gerritgen uit het 2e huw.).
Een dochter na 1623 geboren, dat kan nog. 

Er is nog een mogelijkheid, Cornelis Pietersz van Heemskerck x Maertgen Cornelisdr Quackert woonden ook in Sassenheim in dezelfde periode (hij was biersteker net als die andere Cornelis).
Waarschijnlijk hadden ze een Cornelis en een Willem, maar zekere vermeldingen van kinderen zijn niet bekend.
Een overeenkomst is dat genoemde zonen Cornelis en Willem en Maertgen Cornelisdr van Heemskerck alle drie trouwden in Noordwijk. 

Er woonde in de zelfde tijd nog een Maertgen Cornelisdr van Heemskerck in Sassenheim. Die was getr. met Hendrick Hendricksz Domhoff. Zij kan ook een dochter geweest zijn  van een van de Cornelissen.

groetenm Frans 

Frans Angevaare - 8 jul 2024 - 21:46

Frans,

Bedankt voor je opsomming van de verschillende opties wie haar ouders kunnen zijn. Aan de hand van de namen van haar acht kinderen is het wellicht mogelijk verder af te bakenen welke namen een indicatie geven van vernoemingen aan vaderszijde en aan moederszijde.

Dat ga ik in ieder geval onderzoeken. Ik ga ook data verzamelen over Huijbert Willemsz van den Bosch en over zijn ouders.

Op 2 mei 1655 verklaarde Jan Jansz Kruijff, gerechtsbode van Sassenheim, dat de drie huwelijksgeboden gepasseerd zijn van "Huijbert Willemsz, geboren te Noordwijkerhout" te Noordwijk met "Maertgen Cornelis, geboren te Sassenheim" (Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden, DTB Trouwen DTB Noordwijk, Deel: 13, Periode: 1646-1710, Noordwijk, archief 0910, inventaris­num­mer 13, 2 mei 1655, Noordwijk, Huwelijksproclamaties c.a., 1646-1676, 1683-1696, 1706-1710).

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De ouders van Huijbert Willemsz van den Bosch waren Willem Adriaensz van den Bosch en Trijntgen Corsdr (A-GRK-Huwelijken, Frans Angevaare).

De grootouders van Huijbert Willemsz van den Bosch van vaderszijde en moederszijde : ♂ C0682 Adriaen Jacobsz (tot Langevelt) en Duijffgen Huijbertsdr;♀ C3103 Cors Pietersz en Trijntgen Gerritsdr (Frans Angevaare, bronpublicatie C-1).

Jacques

Jacques Duivenvoorden - 9 jul 2024 - 08:55 (laatst bijgewerkt gisteren — 14:25 door auteur)

In de kwartierstaat Duivenvoorden (www.voorgeslacht.nl; KWARTIERSTAAT DUIVENVOORDEN door ir. J.J. Duivenvoorden, Eerder gepubliceerd in Kwartierstatenboek I (1978, herdruk 1992), een uitgave van de
Genealogische Vereniging Prometheus) vond ik:

320 VAN STEIJN, Huijbert Claasz., geb. Lisse ca. 1664, bouwman, won. Langeveld (Noordwijk), overl. tussen 19-4-1721 en 16-8-1740, huwt Lisse 24-4-1695:
321 VAN DEN BOS, Jannetje Huijbertsdr., geb. Sassenheim, overl. aangeg. Lisse 23-2-1707.

642 VAN DEN BOSCH, Hubert Willemsz., bouwman en schepen 1680 te Sassenheim, overl. Sassenheim voor 20-4-1683, huwt:
643 VAN HEEMSKERK, Maria Cornelisdr., overl. Sassenheim kort voor 20-4-1683.

1.284 VAN DEN BOSCH, Willem Aryensz., overl. Noordwijkerhout voor 12-1-1672, huwt:
1.285 CORSDR., Trijntje, overl. Noordwijkerhout voor 12-1-1672; zij huwt 2e (moet zijn 1e) met Cornelis Huijgensz. van Westgeest.

2.570 PIETERSZ., Cors, won. te Noordwijkerhout.

Rechterlijk Archief Noordwijkerhout Inv. Nr. 481

14. 7-1-1642. Grietje Dignumsdr. wede Symon Jeroenszn. met Jan Pieterszn. van der Fits haar zwager als haar gekoren voogd verkoopt Willem Adriaenszn. van der Bosch drie partijen zo wei als teelland, groot tezamen 4 morgen 4 hond, belend in zijn geheel ZW de Langevelder laan, NW de koper met bruikwaar, NO Huybert Willemszn. Swil en d’Estelduin en ZO de koper, belast met 6 st 8 p erfhuur per jr staande op 2 morgen 50 roe genaamd de Croft en het weitje voor 5600 KG (transcriptie Henk van der Waag; www.onsvoorgeslacht.nl)

3. 12-3-1655. Adriaen Leendertszn. Block stelt tot nadere verzekerdheid van een obligatie van 1400 KG als hij ten overstaan van Willem van Vreden notaris te Leiden heeft gepasseerd op 6-3-1655 tbv Mr Johan Meerman schepen te Leiden hypotheek op 14 hond wei- of hooiland, belend NO Pieter Wouterszn. Cort, ZO de nieuwe watering, ZW de erfgenamen van IJsbaert IJsbaertszn. en NW d’Espelduin, 2 morgen 40 roe wei- of hooiland, belend NO de voorsz. erfgenamen, ZO de voorsz. watering, ZW Pieter Adriaenszn. van den Bosch en NW dezelfde duin.

Jacques Duivenvoorden - 9 jul 2024 - 15:13 (laatst bijgewerkt gisteren — 14:26 door auteur)

1.284 VAN DEN BOSCH, Willem Aryensz., overl. Noordwijkerhout voor 12-1-1672, huwt: 1.285 CORSDR., Trijntje, overl. Noordwijkerhout voor 12-1-1672; zij huwt 2e met Cornelis Huijgensz. van Westgeest.

Het was andersom. ONA Ldn 163/73  02-05-1625: Trijntgen Corssendr. wonende tot Noordwijkerhout eertijds weduwe van Cornelis Huijgensz. haar overleden eerste man ...

ONA Ldn 172/355 27-09-1636: Testament Willem Adriaensz en Trijntgen Corssen uit Noordwijkerhout ...

groeten, Frans

Frans Angevaare - 9 jul 2024 - 17:11

Frans,

Deze akten uit het notarieel archief van Leiden en beide gepasseerd ten kantore van notaris Foijt van Sijp in Leiden geven een indruk van welgesteldheid van de comparanten. Bovendien vond ik interessant dat bij de eerste akte op 02-05-1625 Adriaen Jacobsz (grootvader van Huijbert Adriaensz van den Bosch, tweede echtgenoot van Trijntge Corsdr) optrad als assitent van Trijntge Corsdr). Ik ben daarom geneigd te gaan zoeken naar de ouders van Marijtge Cornelisdr van Heemskerck bij de meest welvarende ouders onder de kandidaten die je hebt vermeld. Welk ouderpaar is het meest welvarend? Als ik zelf kijk naar de welvaart van de familie Van Steijn waarin Jannetje Huijbertsdr van den Bosch trouwde dan klopt dat beeld wel.

Jacques Duivenvoorden - 9 jul 2024 - 17:50 (laatst bijgewerkt 10 jul 2024 — 11:54 door auteur)

Moeilijk te zeggen en ik weet ook niet of die welstand werkelijk de doorslag kan geven. Van Cornelis Florisz van Heemskerck zijn niet zoveel vermeldingen, de laatste was al in 1637. Hij had een huis in het dorp, bij de kerk.
Er is me geen boedelscheiding bekend van zijn goederen (uiteraard niet, want dan hadden wel de kinderen geweten). Van zijn kinderen (later dan het Hoofdgeld) ken ik alleen een testament van Gerritgen Cornelisdr en haar man Aris Heijndricksz Graeff van 29-01-1656. Zij noemt alleen haar moeder erin. 

Van Cornelis Pietersz van Heemskerck zijn juist ontzettend veel vermeldingen, en veelal hebben ze betrekking op geldkwesties - obligaties, borgstellingen, dingtalen om betaling. Ik ga niet uitzoeken welke bezittingen hij had, maar het viel me op dat hij 1670 twee huizen in Sassenheim verkocht, en een in Alkemade. En daarna, in 1680 is een curator oevr zijn boedel die daaruit een rentebrief verkoopt.
Dat wijst op financiële moelijkheden en dat hij stierf met meer schulden als baten, en dat er daardoor dus ook geen vermeldingen zijn van kinderen die erven.

Wat ik nog vond is dat Cornelis Cornelisz zeker een zoon van hem is (zijn vader is zijn voogd in een proces) en dat er ook een Pieter Cornelisz was (zijn vader was een keer borg voor hem). Beide ook schippers(gezellen).

Ik noemde gisteren nog Maertgen Cornelisdr x Hendrick Hendricksz Domhoff. Zijn vader (waarschijnlijk) had een huis nabij dat van Cornelis Pietersz van Heemskerck. Voor wat het waard is, want het lijkt me wat te onzeker om daar een verwantschap op te baseren. Maar het kan zijn dat buurmeisje met buurjongen trouwde. 

groeten, Frans

Frans Angevaare - 9 jul 2024 - 21:15

Frans,

Hartelijk dank voor deze aanvullende data. In eerste aanleg heb ik dan voorkeur als vader van Marijtge Cornelisdr van Heemskerck voor Cornelis Pietersz van Heemskerk. De voornaam Pieter is ook de naam van een zoon van Huijbert Willemsz van den Bosch en Marijtge Cornelisdr van Heemskerck. En hij was welvarend. Ik wijs daarbij op de historie van schout Cornelis Willemsz (van Heemskerck) in Sassenheim die vermogend was maar door schuldproblemen de boedel ook door een curator moest worden afgewikkeld en deze boedel veelvuldig bij het Hof van Holland terecht kwam voor problemen bij deze afwikkeling.

Jacques

Jacques Duivenvoorden - 10 jul 2024 - 12:04 (laatst bijgewerkt 10 jul 2024 — 12:05 door auteur)

Hallo Iedereen, 

 

Even als opklaring, ik was de vraagsteller. De vraag was een reactie op het door Jacques gepubliceerde artikel: "Genealogie Heemskerk 1424-2024" 

Ik heb even in de ORA van Sassenheim gekeken, ik heb deze vermeldingen gevonden:

134v. 20-4-1683. Adriaen Leendertszn. van der Codde gehuwd met Machtelt Claesdr. van der Helder dochter en mede-erfgename van Claes Janszn. van der Helder in die kwaliteit bij scheiding verleden voor notaris Jacob van der Werff te Leiden op 15-4-1673 tot het verkochte gerechtigd had verkocht aan Maritje Cornelisdr. van Heemskerck weduwe van Huybert Willemszn. van den Bosch en droeg vermits het overlijden van Maritje nu op aan haar 8 kinderen genaamd Jacobus, Jan, Maertje, Willem, Trijntje, Pieter, Ary en Jannetje gewonnen bij de voorsz. Huybert Willemszn. van den Bosch 1 morgen 3 hond 40 roe weiland gelegen in Floris Schouten Vrouwenpolder, belend NO de erfgenamen van Jhr Thomas van Egmont van der Nieuburgh, ZO de erfgenamen van Pieter Gerritszn. Capiteyn, ZW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NW de heer Jacob Sprongh, voor 900 gulden.

 

144. 4-11-1694. Harmanus van Aken notaris als bij de gerechte van Catwijk aangesteld tot curator over de boedel en goederen van Willem Huybertszn. van den Bosch verkoopt Pieter Hendrickszn. van Bouten wonende Hazerswoude 1 morgen 3 hond 40 roe wei- of hooiland gelegen in Floris Schouten Vrouwenpolder, de voorsz. Van den Bosch bij scheiding op 1-4- 1690 verleden voor de notaris Jacob van Dorp aangekomen uit de boedel van Huybert Willemszn. van den Bosch en Maria Cornelisdr. van Heemskerck diens ouders, beiden 19 overleden, belend NO de erfgenamen van Jhr Thomas van Egmont van der Nieuwburgh, ZO de erfgenamen van Pieter Gerritszn. Capiteyn, ZW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NW Jacob Sprongh en Maerten Corneliszn. Rous, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 20-4-1683, voor 705 gulden.

 

Ik zat even te denken, misschien kunnen we kijken welke stukken land zij had, om te kijken of die misschien in het verleden aan een Cornelis v. Heemskerk toebehoorde, helaas is het in het eerste stuk land pas aangekocht in 1673.

 

Zou het misschien een mogelijk kunnen zijn om te kijken welke stukken land Maartje had, en welke stukken land de COrnelissen hadden, misschien had Maartje wel dezelfde stukken grond als een van die 2.

 

gr. Jasper

Jasper den Otter - 10 jul 2024 - 14:14 (laatst bijgewerkt 10 jul 2024 — 14:31 door auteur)

Beste Jasper,

Interessant dat je op Stamboomforum actief bent. Naar aanleiding van je suggestie om na te gaan welke percelen land door genoemde personen werd bezeten de opmerking van mijn kant dat de naam (van) Heemskerck bijzonder verbonden is met de genoemde Floris Schouten Vrouwenpolder in Sassenheim omdat deze polder vernoemd is naar Schout Floris Willemsz (van Heemskerck) door zijn broer Schout Cornelis Willemsz van Heemskerck en gesticht door hem mede namens alle ingelanden op 5 mei 1565. 

De boedelscheiding uit 1690 voor notaris Jacob van Dorp is interessant. Hij was jarenlang schout en ook secretaris van Lisse. Weet jij waar zijn notarieel archief uit 1690 te vinden is? Zijn notarieel archief vanaf 1708 is te vinden bij Erfgoed Leiden onder Lisse.

Hartelijke groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden - 10 jul 2024 - 16:08

Volgens mij zijn de oudste protocollen van notaris Jacob van Dorp niet bewaard gebleven. Maar, hij was ook secretari\s van Lisse en liet nooit een mogelijkheid onbenut on voor het gerecht van Lisse afschriften van zijn aktes te maken. Leverde elke keer weer een paar stuivers op.
Zo is ook de boedelscheiding van 01-04-1690 bewaard gebleven, RA Lisse 12/15 <LINK>. Ik denk niet dat we er veel wijzer van worden, enkele obligaties en wat land. Maar kijk er vooral kritisch naar, misschien levert het wat op.

Potentieel interessant zijn de voogden van de onmondige weeskinderen van Huijbert en Maria. Die waren op 26-04-1684 door het gerecht van Sassenheim gesteld: Huijg Pietersz van der Cluft uit Voorhout en Claes Maertensz van der Poel uit Lisse.  In beginsel zouden dat de oudste omen van de kinderen moeten worden, maar het ziet er naar uit dat die er niet (meer) waren want die voogden lijken op het eerste gezicht niks te maken te hebben met de families van Huijbert en Maria.
Van Huijbert kan dat wel kloppen, want voor zover we weten was hij enig kind. Huijg Pietersz van der Cluft zal Huijberts kant van de familie vertegenwoordigen, want de link die er wel was is dat Huijg een schoonzoon was van de Trijntgen Corsdr, de moeder van Huijbert Willemsz van den Bosch. Dat geeft dus een verwantschap.
Claes Maertensz van der Poel zijn 2e vrouw was Geertgen Dammasdr. Santvliet, een zus van Jan Dammasz Santvliet, die met Trijntje Huijbertsdr van den Bosch was getrouwd, en van Pancras Dammasz, die x Maria Huijbertsdr van den Bosch was. 

Dan zou er dus geen voogd zijn van moederskant. Dat Claes Maertensz van der Poel zijn grootmoeder een Heemskerck was levert slechts verre verwantschappen met beide Cornelissen op. 

Dus veel schieten we hier niet mee op. Kijken we naar eventuele broers van Maria Cornelisdr van Heemskerck die voogden zouden kunnen zijn, dan zijn de zonen Cornelis, Willen en Pieter van Cornelis Pietersz mogelijk alle drie voor 1684 overleden - er zijn althans geen vermeldingen meer van hen. Van Cornelis Florisz ond ik gisteravond nog twee waarschijnlijke zonen, Floris en Pieter die beiden in Leiden woonden en schippers op Zeeland waren. Van Floris is nog een vermelding van juli 1685. Willem zien we na 1677 al niet meer.

Groeten, Frans

 

Frans Angevaare - 10 jul 2024 - 18:15

"Zo is ook de boedelscheiding van 01-04-1690 bewaard gebleven, RA Lisse 12/15 <LINK>. Ik denk niet dat we er veel wijzer van worden, enkele obligaties en wat land. Maar kijk er vooral kritisch naar, misschien levert het wat op."

Fijn, naar die akte was ik opzoek. 

 

ik heb er even doorgekeken, hier twee stukken land die mij opvielen, omdat zij iets met Sassenheim te maken hebben: 

eerste stuk land:

“ende aanbedeeld den voornoemde Pieter Hubertse onder anderen eerst een verzegelde schuldbrief ?leden bij Jan Cornelisse Hans ten beoevee van den geseijden overleden Hubert Willemse, inhoudende een capitaal van seven hondert guldens, gedateert den XX augusti XVJe t’agtig specialijk gevestigt op eene morgen iije Lxxx rodden lands in Sassenhem: Belent ten noordoosten de wedue ende kinderen van Pieter Cornelis Hans, ten zuijdoosten de molesloot, ten zuijdwesten Jonkhr. Floris van Alkemade, ende ten noordwesten de erfgenamen van Pieter Gerrits Capiteijn, met den interest van dien, zedert den eersten Maji XVJe LXXXVIII”

 

tweede stuk land :

“deselve Jannetje [Huberts] met haar voorschrevene broeders ende susters opgedragen op den sesden maji cvie drie en t’achtig eertijds gekomen uijt een parceel van ? ? ? ? van Pieter Hugenssoon ??? daar onder drie hondert roeden gekomen van de kerke van Sassenhem begrepen worden, gelegen in de Poelpolder in Lisse, ende belent ten NO Jan Antonise Warmonderdam, ten ZO SIjmon Dirkse Oestgeest, ten ZW de Zuijder Poellaan, en ten NW de Heereweg.”

 

gr. Jasper

Jasper den Otter - 11 jul 2024 - 02:29

Ik vond in het morgenboek 1680 van Sassenheim (Oud Archief Rijnland, Inv. Nr. 6717b) een drietal pachten van Huijbert Willemsz vanden Bosch:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De eerste pacht van Huijbert Willemsz vanden Bosch 2 morgen 2 1/2 hond land in Sassenheim van de eigenaar (bij boedelscheiding eigenaar geworden) de heer mr. Hendrick Brouwer oud burgemeester van Leiden als in huwelijk hebbende gehad vrouwe Sara Heijdanus zaliger, verboekt anno 1680. De tweede en derde pacht van de kerk tot Sassenheim groot X hond en VII hond, de laatste verboekt 1676.

Van Cornelis Pietersz van Heemskerck heb ik ook in het morgenboek 1680 een aantal pachten gevonden.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Cornelis Pietersz (van Heemskerck) en Jacob Pietersz Hans zijn eigenaar en gebruiker van twee percelen (1 morgen 3 hond 45 roeden en 1 morgen 5 hond 6 roeden) die afkomstig zijn van de oorspronkelijke XIX morgen I hond (waarvan het klooster van de regulieren van Leiderdorp eigenaar waren) waarvan laatst Jan Willemsz tot Sassenheim pachter was en voor hem heeft zijn voorvader (grootvader) schout Willem Willemsz (van Heemskerck) deze XIX morgen I hond gepacht en daarop gewoond.

Jacques Duivenvoorden - 11 jul 2024 - 09:49

Ik vond in het morgenboek 1676 van Sassenheim (Oud Archief Rijnland, Inv. Nr. 6717b) een tweetal pachten van Huijbert Willemsz vanden Bosch:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Een woning met land nu eigendom van Pieter Pietersz Hans de jonge van VIII morgen I hont ende bruijcker Huijbert Willemsz vanden Bosch

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"De kerck van Sassenhem eijgen is groot -- VII hont nu bruijcker Huijbert Willemsz van den Bosch"

Jacques Duivenvoorden - 11 jul 2024 - 15:17

Ik heb ook een aantal van de mij bekende percelen al doorgekeken, en heb tot nu toe geen verbindtenis met een Cornelis van Heemskerk gevonden. Trouwens, heeft een van jullie een kaart van de omgeving Sassenheim waar alle kleine landjes, weggetjes en watertjes/vaartjes beschreven staan? ik kan niet een goede kaart uit de juiste periode vinden. 

gr. Jasper

Jasper den Otter - 11 jul 2024 - 16:04

Jasper, er zijn perceelkaarten van de verpachte percelen in Sassenheim uit het kaartenboek van de abdij Leeuwenhorst in het beeldarchief van het Nationaal Archief in Den Haag. Deze perceelkaarten dateren uit de 17e eeuw en zijn gemaakt door leden van de familie Dou. Je kunt ze vinden via www.nationaalarchief.nl

Jacques Duivenvoorden - 11 jul 2024 - 17:22

Cornelis Pietersz (van Heemskerck) en Jacob Pietersz Hans zijn eigenaar en gebruiker van twee percelen

Ik denk dat je dit verkeerd leest Jacques. Er staat Cornelis (,) Pieter (met een doorgestreepte s) en Jacob Pieters Hans eijgen.... Er valt hier niet uit af te ledien dat het om CP Heemskerck gaat en je kan op diverse plaatsen in de regesten van RA Sassenheim tegenkomen dat de broers Cornelis, Pieter en Jacob Pietersz Hans samen land bezaten. 

“ende aanbedeeld den voornoemde Pieter Hubertse onder anderen eerst een verzegelde schuldbrief ?leden bij Jan Cornelisse Hans ten beoevee van den geseijden overleden Hubert Willemse, inhoudende een capitaal van seven hondert guldens, gedateert den XX augusti XVJe t’agtig specialijk gevestigt op eene morgen iije Lxxx rodden lands in Sassenhem

@ Jasper: zegt weinig. Jan Cornelisz Hans heeft dit land als onderpand gesteld. Dat is dus geen land dat in de familie Van den Bosch/Heemskerck was 

“deselve Jannetje [Huberts] met haar voorschrevene broeders ende susters opgedragen op den sesden maji cvie drie en t’achtig eertijds gekomen uijt een parceel van ? ? ? ? van Pieter Hugenssoon ???

Land in Lisse, dat ooit van (een) Pieter Huijgensz was. Tja wanneer, en welke? Er waren er niet zoveel daar denk ik ik, en het meest waarschijnlijke is dat het gaat om een van de overgrootvaders van Willem Huijbertsz van den Bosch. Ofwel de vader van Cors Pietersz, die de vader was van Trijntgen Corssen, die x Willem Adriaensz van den Boach was getrouwd.
Er staat ook nog bij dat het tijnsbaar land was - Pieter Huijgensz komt inderdaad voor in het tijnsregister van Lisse. 

groeten, Frans

Frans Angevaare - 11 jul 2024 - 20:06

Ik heb even de documenten van Frans doorgekeken, dit zijn de familieleden van Huijbert:

 

De familie van Huijbert Willemsz. van den Bosch:

 

Zijn vader was Willem Adriaansz. van den Bosch. Hij huwde < 1631 met Trijntje Corsdr.. Trijntje was eerder gehuwd met Cornelis Huijgen van Westgeest. Hieruit de kinderen Huijbertgen, Trijntgen, Maritgen en Huijg. Huijbertgen huwde in 1649 met Huijg Pietersz. van der Cluft. zoon Huijg (van Westgeest) huwde met Jeroentgen Pieters Groenendijk. 

De vader van Willem was Adriaan Jacobsz. Hij huwde met Duijfgen Huijbertsdr.. Hun andere kinderen waren: Jacob, Pieter, Neeltgen, Jacobgen en Maritgen. Pieter huwde Annetgen Leendertsdr. van der Plas, Neeltje huwde Jan IJsbrantsz. van Grieken en Jacobgen huwde Jan Dircksz. van Duijn. Pieter heeft ook gehuwd, maar die kan ik niet vinden. 

 

De ouders van Trijntje waren Cors Pietersz. en Trijntgen Gerritsdr. Zij hadden ook nog een dochter Huijbertje, die huwde met Michiel Adriaansz. en een zoon Gerrit. mogelijk huwde Gerrit met Engeltje Michielsdr. en later ook met Annetgen Gijsbrechtsdr. 

 

Huijbert en Maria hebben de kinderen Jacob, Jan, Marijtje, Willem, Catharina/Trijntje, Pieter, Jannetje en Arij.  

Hiervan kunnen we dus sowieso de namen Willem, Trijntje en Adriaan afstrepen, deze zullen van de familie van Huijbert zijn gekomen.  Jacob, Jan, Marijtje, Pieter en Jannetje zouden van de kant van Maria kunnen komen. 

 

Ik begin wel al iets meer in de richting van een Cornelis Pietersz. van Heemskerk x Maartje Quackert te leunen, aangezien ze ook een dochter Maartje hebben. De naam Floris komt ook niet voor, wat eigenlijk wel te verwachten zouden zijn met zoveel kinderen en als de broer en de grootvader van Maria Floris geheten zouden hebben. 

Ook, als Floris Pietersz. van Heemskerk de broer van Maria was, en nog leefden tijdens dat de voogden aangesteld werden, had ik wel verwacht dat hij dan ook, als nog enige levende broer, als voogd werd aangesteld. 

 

Ik zal ook nog kijken naar de familie van Maertgen Cornelisdr x Hendrick Hendricksz Domhoff

 

Gr. Jasper den Otter

Jasper den Otter - 11 jul 2024 - 20:32

Trouwens, 

 

Wat meer informaties over de twee mogelijke vaders van Maartje zou wel fijn zijn. Weten jullie daar meer van Frans en Jacques?

 

Wie zijn bijvoorbeeld de ouders van Cornelis Florisz. van Heemskerk en van Cornelis Pietersz. van Heemskerk? en van hun vrouwen?

 

Gr. Jasper den Otter

Jasper den Otter - 11 jul 2024 - 21:08


Ik vond in het morgenboek 1676 van Sassenheim (Oud Archief Rijnland, Inv. Nr. 6717b) de koop van een klein perceel land door Cornelis Pietersz Heemskerck, dat eerder behoorde tot II morgen IIII 1/2 hont van Mees Aelwijnsz tot Leijden. Hij loco Willem Cornelisz koopt een perceel van 37 1/2 roe uit een perceel van 150 roe:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jacques Duivenvoorden - 11 jul 2024 - 21:51Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu