stamboomforum

Forum logoOnderzoek in de Antillen en Suriname » Voorouders Arend de Boer, opperstuurman 1783 en Jozina Wesenhagen, ws. geb. Suriname voor 1775 opgelostProfiel afbeelding

In het kader van een deelgenealogie van het schippersgeslacht De Boer en mogelijke nakomelingen in Suriname zoals Simon Arnoldus dB en Arend Frans dB, zoek ik de voorouders van bovengenoemde Arend en Jozina. Arend was opperstuurman op "De Hoopende Zeeman" in 1783; Jozina werd ws. geboren in Suriname voor 1775. Zij kregen een zoon Jacobus [*Paramaribo 17 viii 1794] die trouwde te Amsterdam op 30 viii 1815 met Catharina Albertina Heijse [*Amsterdam 26 iii 1796]. 

Bij voorbaat dank voor suggesties!

Louk

Louk Box - 14 nov 2023 - 10:04 (laatst bijgewerkt 14 nov 2023 — 11:48 door moderator)

V.w.b. Arend de Boer:

Suriname, brieven en papieren etc, 1792. Scan 649:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Geen idee waar dit verder naar verwijst......brie sakken zijn (vgl met andere gegevens) 'brieve sakken'.

Ook 1792 / 1793, Archief Amsterdam. Arend is hier schipper van "de vrouwe Sara Sargaretha [Sic.]"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Gaat over een zware storm waarbij blijkbaar averij is opgelopen. Lang verhaal.

===========

In 1763 vaart het schip 'de George Hendrik' onder kapitein Dirk de Boer naar Suriname heen en weer zo blijkt hier:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En hier (eind 1763) vertrekt hij opnieuw:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Deze Dirk komt ook in de boeken in Suriname terecht rond die tijd. Maar d'r zijn hier meer personen 'de Boer' te vinden. Zie ook hier.

Voor wat betreft de ouders van Jozina Wesenhagen: 

In 1785 trouwen 'Wesenhagen X Oosterbaan". Dit blijken S: Wesenhagen X Anna Oosterbaan; zij laten in 1786 een zoon Evert Jan dopen. Deze S. Wesenhagen is 1787 ouderling. => Gegevens lijken mij 'te laat' als kandidaat ouders voor Jozina

In 1777 wordt een doopcedul uit 1743 van ene Johannes Wesenhagen (zoon van 'Wesenhagen' en 'Jans') in het Surinaamse doopregister ingeschreven. Ik vermoed dezelfde persoon die als "J. Weesenhagen" voorkomt tussen 1780 en 1789; hij blijkt in 1789 een 'aanbehuwde dochter' te hebben, en blijkt daarmee dus (ooit) getrouwd te zijn. => Hij zou wel eens de vader van Jozina kunnen zijn.

-Bart- - 14 nov 2023 - 13:02

Dank Bart voor deze supersnelle reactie en de waardevolle suggesties!

Er zijn inderdaad vele schippers De Boer die op Suriname voeren, waardoor het zoeken er niet makkelijker op wordt. De geslachtsnaam <de Boer> komt  voor in de 18e eeuw in Suriname, met kapitein Claas de Boer [ [] P'bo 7 viii 1760 ]. Kennelijk waren er meer naamgenoten in deze periode, want in 1785 betaalt een andere kapitein De Boer  "voor 't leggen van een sarksteen op de graff van wijlen Cap: Barend de Boer f 41,15". Een kapitein Dirk de Boer begraaft een matroos op 19 viii 1762 en een andere op 17 ix 1770.  Een opperstuurman Arend de Boer [*... /1765 -%op De Hoopende Zeeman voer op Suriname  tussen 30  april en 9 vii  1783 - † ...]. 
Een zeeman Dirk de Boer ∞ [Lemsterland, 27 iv 1870] Tite Woudstra; zij woonden rond 1876 in Paramaribo aan de Knuffelsgracht en kregen nageslacht.
Een kapitein H de Boer op de Heppens wordt vermeld op 30 ix 1844.
Al deze naamdragers waren dus zeelieden en waarschijnlijk geboortig uit de noordelijke provincies van Nederland, zoals uit Ameland en Lemmer. 

Louk Box - 14 nov 2023 - 13:20

De door mij gevonden Johannes Wesenhagen (*1743) is afkomstig uit Harderwijk. Zijn doop (datum klopt); z'n ouders zijn Evert Weesenhagen en Maria Jans (patroniem moeder klopt). Dit suggereert ook dat S: Wesenhagen X Oosterbaan ook familie zijn; die laten immers een zoon Evert Jan dopen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Johannes doet in 1768 belijdenis, en vertrekt daarna naar Suriname.

-Bart- - 14 nov 2023 - 14:59 (laatst bijgewerkt 14 nov 2023 — 15:03 door auteur)

Dank Bart, maar het is vraag of S.Wesenhagen niet dezelfde persoon betreft als Johannes Wesenhagen. De Kerkboeken hebben wel meer foute spellingen en voorzover bekend is Anna Oosterbaan maar een maal met een Wesenhagen getrouwd.

Graag jouw visie.

Louk

Louk Box - 16 nov 2023 - 18:15

Je hebt volkomen gelijk! Die gedachte was bij mij ook al wel opgekomen; een langgerekte, zwierige 'J' kan zo maar voor een 'S' worden aangezien in transcriptie. En het is ook wel te bewijzen. 'J. Weesenhagen' heeft in 1789 een (overleden) aanbehuwde dochter met de naam Sara Elisabeth Greeber. Zij blijkt te zijn gedoopt in 1779 als Sara Elisabeth, dochter van "le Pere etoit monsieur J: J: Graeber et la Mere madame Anna Oosterbaan son Epouze". Dat is dus Anna Oosterbaan, die in 1785 trouwt met Wesenhagen, en in 1786 samen met S: Wesenhagen een zoon Evert Jan laat dopen.

M.a.w. J. Wesenhagen en S. Wesenhagen zijn niet alleen familie van elkaar; ze zijn aantoonbaar één en dezelfde persoon: Johannes Wesenhagen, geboren Harderwijk in 1743. Het bewijs loopt via zijn stiefdochter Sara Elisabeth Greeber.

Jozina Wesenhagen (want om haar is het begonnen) is dus vermoedelijk wel zijn dochter, maar van een andere moeder. Want veel meer Wesenhagens zullen er in Suriname rond die tijd niet rondgewandeld hebben.

-Bart- - 16 nov 2023 - 18:33

Overigens, de ouders van Anna Oosterbaan zijn - wellicht - Sara Marthe en Hendrik Oosterbaan. Zie deze doop in 1777. "J: J: Graeber" blijkt Pieter Theodorus Greeber te heten, en is in 1784 overleden. Waarna Anna dus in 1785 hertrouwt met Johannes Wesenhagen.

-Bart- - 16 nov 2023 - 20:02

Inderdaad!

Overigens blijft dat echtpaar De Boer-Wesenhagen me boeien juist doordat er zo weinig over hen bekend is. Ik zoek nu in Amsterdam en Paramaribo naar eventuele verwijzingen naar verwanten van Arend de Boer. In Amsterdam woonde Johan Willem Schut een neef van Jacobus, de zoon van Arend en Josina. Hij was de aangever van Jacobus' overlijden op 4 2 1843

Louk Box - 16 nov 2023 - 20:15

Inderdaad!

Overigens blijft het paar De Boer-Wesenhagen me boeien juist doordat er zo weinig over hen bekend is. Ik zoek nu in Amsterdam en Paramaribo naar eventuele verwanten van Arend de Boer. In Amsterdam woonde bv. Johan Willem Schut een neef van Jacobus, de zoon van Arend en Jozina. Hij was de aangever van Jacobus' overlijden op 4 ii 1843 [Amsterdam Overlijdens 1843: deel 2/ fol.79v [beeld 82/204]. Er bestaan inderdaad relaties tussen naamdragers De Boek en Schut in Amsterdam, maar de precieze relatie met Arend heb ik nog niet gevonden. 

Een geboorteakte in Paramaribo van Jacobus op 17 viii 1794 bestaat misschien  [ik vond geen doopinschrijving] maar mogelijk voerde Jozina Wezenhagen rond zijn geboorte een andere naam, of veranderde haar naam later. Zo was er en Jozina Hendrina Griethuijsen [*± 1778 -- † 1832] die relaties had met een <De Boer>.

Ik nam contact op met het stadsarchief Harderwijk dat een archief Wesenhagen beheert om te zien of daarin een Jozina voorkomt.

Nogmaals dank,

Louk

Louk Box - 16 nov 2023 - 20:20

20 maart 1803. Openen van het testament d.d. 14 maart 1786 van Johannes Wesenhagen en Anna Oosterbaan na het overlijden van Johannes. Ben Jozina nog niet tegen gekomen maar heb niet alles doorgelezen. Het lijkt er op dat de eerste pagina van het oospronkelijke testament niet geheel gescanned is (afgedekt).

Wel staan er de volgende zinsneden die - ook gezien de contekst - minstens suggeren dat Johannes óók 'voorkinderen' had:

Anna schrijft:

"[...] tot mijne eenige en algeheele Erfgenaamen mijn"
"beminde man Johannes Wesenhagen, met en beneevens mijne Kinderen"
"in eerder Huwelijk verwekt bij P. T. Greeber, als meede de kinderen, staan-"
"de dit onse Huwelijk bij elkanderen te verwekken, ieder in egaale Portie"
"met volkoomen Recht van Eigendom, en Titule van Erfgenaamen, mitsgaders"
"op gelijke Voorwaarden en Verpligtingen, als hierboven bij de Dispositie van"
"mijn waarde echtgenoot ten Opzichte der Erfportien van Zijne naa te laatene"
"minderjaarige Erfgenaamen gedisponeert en gepresenteert is"

Het lijkt er op dat dat aan de orde is gekomen in het afgedekte stuk.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik ben Josina trouwens inmiddels wel tegen gekomen bij de belastingplichtige particulieren tussen 1805 en 1818 als 'eigenaresse' van 'Constantie' (van Josina van Wesenhagen) in 1806:

[Edit:]  zwart v  Constantie van Josina van  Weezenhagen  Constantie van Josina van Weezenhagen neegerin    1806 5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5      1805-1811 dood insolvent, afgeschreven 1187                    NAN Adm.v.Fin. 309 932 folio 465    

En ook - je lijkt met Jozina Hendrina Griethuijsen spot-on te zijn (d.d. 1809):

zwart v  Constantie van Josina H.  Griethuyzen  Constantie van Josina H. Griethuyzen vrije                  Æ’ 2,50     2121                    NAN Adm.v.Fin. 310 620 folio 858     

zwart v  Josina van Johannes  Weezenhaagen  Josina van Johannes Weezenhaagen mulattin  1809 (genaamd) Josina Hendrina Griethuysen 1806 10 10 11,25 6,25 18,75 18,75 17,5 12,5 15 13,75 12,5 10 Æ’ 12,50 Æ’ 11,25   1805-1819  1954            Æ’ 0    5    NAN Adm.v.Fin. 310 474 folio 785    

Deze dame (Josina) was dus een vrije 'mulattin'. En daarmee kan ze heel goed (ook) de dochter van Johannes zijn geweest. 

Bron: Hoofdgeldlijst 1805-1818, voorloper van de bevolkingsadministratie van Paramaribo. dr. Henk Muntjewerff, Breda 2020. Zie: 
https://www.allesurinamers.org/wp-content/uploads/2022/11/Hoofdgeldlijst180518182.pdf 

-Bart- - 17 nov 2023 - 11:25 (laatst bijgewerkt 18 nov 2023 — 09:16 door auteur)

Ik heb bovenstaande reactie over Josina bijgewerkt. Mijn interpretatie is dat Josina - van oorsprong een 'slaafgemaakte' 'van Johannes van Wesenhagen' later 'vrije' en gewoon bekend als (van) Wesenhagen (alias Griethuijsen) niet alleen zijn 'eigendom' is geweest, maar heel goed ook zijn dochter kan zijn geweest. Voor wat betreft haar relatie met Arend de Boer: daarvan blijkt hier (belastinggegevens) niets. Ik denk daarom dat Arend en Josina niet gehuwd waren.

V.w.b. Anna Oosterbaan ook nog enige belastinggegevens:

937 zwart v  Susanna van de weduwe Johannes  Weesenhagen  Susanna van de weduwe Johannes Weesenhagen mulattin  ook Susanna van de weduwe Weesenhaagen    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75 Æ’ 6,25 Æ’ 6,25   1807-1819  1599 173 11 april 1817 Susanna van de weduwe Weesenhaagen 1  2 1 4   folio 147 Æ’ 24    2,5 1 3 4 NAN Adm.v.Fin. 310 164 folio 630  277 177  

wit v weduwe Johannes   Weezenhagen  weduwe Johannes Weezenhagen blanke (overleden) 1808    53,75 51,25 48,75 30             1805-1808 door Greeber 2709            Æ’ 0        NAN Adm.v.Fin. 308 194 folio 96     

-Bart- - 18 nov 2023 - 09:39

Huwelijksbijlagen van het huwelijk van Jacobus de Boer en Catharina Albertina Heijse, d.d. 30-08-1815 te Amsterdam. Begint met een 'acte van bekendheid' m.b.t. Jacobus de Boer. Nogal wat getuigen zijn verschenen en verklaren:

"[...] dat zij zederd lang hebben gekend en gemeenzaam verkeerd met de persoon van Jacobus de Boer, Geëmployeerde woonende op de Oudezijds Agterburgwal bij de Hoogstraat, dat zij alzoo weeten en met volkomene overtuiging kunnen verklaren, dat hij Jacobus de Boer op den zesden November des jaars zeventien honder drie en negentig aan Paramaribo in de Colonie van Surinamen uit het huwelijk van den Heer Arend de Boer en Mejuffrouw Josina Wezenhagen is geboren, en dat hij zich in de volstrekte onmogelijkheid bevindt zijne acte van Geboorte of Doopcedul aan te schaffen, uit hoofde van de verre afstand van hier tot zijne geboorteplaats, en vermits zijne ouders en Grootouders zijn overleden, en hij aldaar geene betrekkingen meer heeft [...]"

Verder zijn nog te vinden het doopcedul van Catharina Albertina Heijse, overlijden van haar vader, een KB over de militiedienst van Jacobus, en een omslag met samenvatting zo te zien (deels heel vaag) met ook consent van haar moeder.

-Bart- - 18 nov 2023 - 10:26 (laatst bijgewerkt 18 nov 2023 — 10:29 door auteur)

Aha! Te Harderwijk - weer Harderwijk - trouwen d.d. 30-05-1743 Hendrik Oosterbaan en Sara Palthe. De transcriptie van de doopgetuige in 1777 ("Marthe") blijkt niet correct te zijn. En de doop van Anna Oosterbaan d.d. 15-04-1748. D'r worden tot en met 1753 kinderen van Hendrik en Sara gedoopt in Harderwijk.

scan 49:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(NB: in de 19e eeuw is in Suriname ene Mr. J.C. Palthe Wesenhagen terug te vinden. Opmerkelijk gezien de dochter van Sara Palthe met een Wesenhagen is gehuwd geweest. Hij blijk een zoon van Evert Jan en Susanna Carolina, geboren 1810. Deze jurist komt ook veelvuldig in de Slavenregisters voor als 'eigenaar', en bij de manumissies duikt in dat verband ook de geslachtsnaam 'Paltshagen' op)

[Edit:] Huwelijk van Anna Oosterbaan en Petrus Theodorus Greber d.d. 24-04-1763 te Harderwijk. Ook geregistreerd in Doesburg en Wehl. In 1766 blijkbaar (nog) te Harderwijk; en vertrokken naar Meppel.

-Bart- - 18 nov 2023 - 11:20 (laatst bijgewerkt 18 nov 2023 — 11:36 door auteur)

Voor wat betreft de alias 'Griethuijsen'. In de 18e eeuw duiken er 2 personen met die achternaam op in Suriname: ene J(an) H(endrik) en ene J(oost) B(artel). De laatste is in verband te brengen met Johannes Wesenhagen:

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren: (d.d. maart/april 1791) "Periode: 1683 - 1794. Titel Borgtogt door J.L. Halloy geproduceerd als commis van de monteering kamer, waarbij J. Wesenhagen borg is geworden in plaats van J.B.van Griethuysen, die overleden is" [scan 29]

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

J. B. Griethuijsen is d.m.v. dit huwelijk te identificeren: "1781 op heeden den 31 augustus sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren C: Nagel en H: Rotarius raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie & & en door mij ondergeteekende gesw: clercq der opgemelde colonie na behoorlijke affvraaging tot den huwelijken staat in en aangeteekend Joost Bartel van Griethuijsen jongman van de gereformeerde religie oud 24 jaaren geboortig te Zutphen in Gelderland en Antoineta Juliana Elisabeth Pottendorff wed: van wijlen Mr: J: W: Klad van de Lutersche religie oud omtrent 21 jaaren en geboortig in deese colonie. Actum Paramaribo dato utsupra C: Nagel, H: Rotarius / my praesent J: E: Vieira eerste gesw: clercq Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 16 september 1781 zijn de neevenstaande persoonen door ons ondergeteekende raaden in den huwelijke staat bevestigt. Actum Paramaribo dato utsupra"

Joost Bartel komt ook voor in de notariele archieven in Amsterdam tussen 1790 en 1793. En er is een Jan Hendrik Griethuijsen geboren in Harderwijk in 1729, en aldaar getrouwd in 1751. 

[Edit:] De gevonden personen Griethuijsen te Harderwijk komen ook in Zutphen voor. Dopen kinderen in Zutphen:

1751-1754

09.03.1752 MELCHIOR WILHEM, kind van Jan Hendrik van Griethuijsen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - R. Wildrik.
18.03.1753 JOOST BARTHOLD, kind van Johan Hendrik van Griethuijsen - Johanna Gesina Schomakers. Predikant - R. Wildrik. 
10.05.1754 JOHANNA EGBERTA EVERHARDA, kind van Johan Hendrik van Griethuizen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - J.A. Eck. 

1755-1760

24.09.1755 MARGARETA, kind van Jan Hendrik van Griethuizen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - J.A. Eck 
15.06.1757 WILHELMA HENRIKA AGNES, kind van Jan Henrik van Griethuijsen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - L. Hamerster 
11.06.1758 JOOST BARTHOLT, kind van Jan Hendrik van Griethuijsen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - R. Wildrik 
20.11.1759 SIBERTA JOHANNA MAGDALENA, kind van Jan Henrik van Griethuijsen - Johanna Gesina Schomaker. Predikant - L. Hamerster

J.B. is dus (inderdaad) de zoon van Jan Hendrik van Griethuijsen en Johanna Gesina Schomaker die in 1751 zijn getrouwd

=> En ja, het zijn die mensen die naar Suriname zijn gegaan:

Paramaribo overlijden 1773-09-14  Siberta Johanna Magdelena Griethuijsen 
Paramaribo overlijden 1775-08-21  Joh: Gesina Schoenmaker huijsvrouw van Mr: Jn: Hk: van Griethuijsen
Paramaribo overlijden 1775-12-11  Mr: J: Hendk: van Griethuijzen

Van dit huwelijk (1792) klopt blijkbaar de leeftijd (of datering?) niet: "Anthonie Blom jongman van de Roomsche religie oud 47 jaaren geboortig van Bloemendaal buijten Haarlem en alhier woonagtig en Johanna Egberta Eberharda van Griethuijzen jonge dogter van de gereformeerde religie oud 16 jaaren geboortig te ......in Gelderland en alhier woonagtig"

Doopgetuige in 1792 Margaretha van Griethuisen.

-Bart- - 18 nov 2023 - 12:45 (laatst bijgewerkt 18 nov 2023 — 14:53 door auteur)

Overlijden van Josina Hendrina Griethuisen; Surinaamsche courant, 08-11-1832:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Teruggerekend zou ze dan in december 1777 moeten zijn geboren. Als de gegevens accuraat zijn; de vermelding van dagen en maanden doet dat wél vermoeden. En dan kan Jan Hendrik overleden december 1775 in ieder geval NIET haar vader zijn.

Het zou ook betekenen dat Jacobus, als hij trouwt in 1815 óf niet geheel de waarheid heeft gesproken, óf echt dácht dat z'n moeder was overleden, terwijl dat niet zo was.

=> Heeft Josina een mystificatie beöogd door een alias te (gaan) gebruiken? Blijkbaar - in dat geval - niet zo heel effectief als de belasting/ registratie dat gewoon weet/ weergeeft.

-Bart- - 18 nov 2023 - 15:25

Speculatie: 

Bljikbaar was bekend dat Jozina (van Johannes van ) Wesenhagen een alias Josina Hendrina Griethuijsen had. Op de Hoofdgeldlijst staat "Josina van Johannes Weezenhaagen mulattin  1809 (genaamd) Josina Hendrina Griethuysen". Maar ook is Constantie de ene keer "van Josina H. Griethuyzen" en de andere keer "van Josina van Weezenhagen". Daarover is dus eigenlijk geen twijfel, te meer dat bij zijn huwelijk Jacobus zoon is van "den Heer Arend de Boer en Mejuffrouw Josina Wezenhagen", en er een ander gegeven is (wat ik niet heb gevonden) wat Jozina Hendrina Griethuijsen [*± 1778 -- † 1832] in verband brengt met een 'de Boer'.

Bij het overlijden van Josina is haar leeftijd zeer nauwkeurig vermeld. Daaruit is op te maken dat zij in december 1777 moet zijn geboren. Op dat moment waren zowel Johannes van Wesenhagen als Joost Bartel van Griethuijsen nog niet getrouwd; ze trouwen beiden (resp 1785 en 1781) nadien. Voor Joost weten we: als 'jongman'; voor Johannes weten we dat niet, maar een vorig huwelijk is nog niet gevonden, en er lijkt ook geen aanwijzing voor te zijn. Zij zouden dus beiden de vader van Josina kunnen zijn

We weten - gezien de naam Josina van Johannes Weezenhaagen - toch vrijwel zeker dat zij als slaafgemaakte zijn 'eigendom' moet zijn geweest. Maar ze is overleden als Josina Hendrina Griethuijsen, en daar staan nergens 'van N.N. Griethuijsen'. En ook al rond 1806 is ze zo bekend. Wat bovendien bekend is, is dat Johannes en Joost Bartel elkaar moeten hebben gekend. Dat is gedocumenteerd, maar des te aannemelijker omdat beide families een duidelijke link met Harderwijk hebben. En dat in de toch niet heel grote koloniale samenleving in Paramaribo in die tijd.

Nogmaals: speculatie!

Ik vermoed inmiddels dat ze (Jozina) de dochter van Joost Bartel is. Zijn ouders zijn beiden in 1775 overleden. Hij was toen een jaar of 17, en kan in de periode na het overlijden van z'n ouders het gezelschap van bekenden - in dit geval Johannes Wesenhagen - gezocht hebben. En hij kan ook heel goed wel 'de bloemetjes hebben buitengezet'. En Johannes had een 'slavin', bij wie hij begin 1777 een kind heeft verwekt. Hij was toen ruim 18 jaar oud.

Dit alles laat onverklaard waarom Jacob in 1815 bij zijn huwelijk laat optekenen dat zijn ouders zijn overleden. Maar dat kan zelfs alleen maar gemakzucht zijn geweest.

-Bart- - 18 nov 2023 - 17:10 (laatst bijgewerkt 18 nov 2023 — 17:12 door auteur)

Nogmaals veel dank Bart! Ik verwerk alle gegevens en zet ze onder dank aan jou en het Stamboom Forum bij de reeds beschikbare gegevens in de genealogie Flu op GenealogieOnLine.

De naamsverandering <Wesenhagen> <Griethuijsen> is op zichzelf niet uitzonderlijk. Zo vond ik personen die onder vier of vijf namen in de bronnen terecht kwamen (naam als tot slaaf gemaakte; naam als tot slaafgemaakte onder een nieuwe eigenaar; manumissienaam; naam na naamsverandering; naam na huwelijk of verandering van status bv. door erfenis). 

Conclusie: Jozina [Van] Wesenhagen was dus    
   - dezelfde persoon als Jozina [Van] Griethuijsen, gezien het feit dat zij ook bekend staat als "Josina van Johannes Weezenhaagen mulattin  1809 (genaamd) Josina Hendrina Griethuysen";
   - mogelijk een dochter van Johannes Wesenhagen of van Joost Bartel van Griethuijsen en een onbekende tot-slaaf-gemaakte vrouw, maar ooit eigendom van Johannes Wesenhagen waardoor zij de naam kreeg <Van Wesenhagen> of (verkort) <Wesenhagen>;
   - waarbij de naamsverandering mogelijk samenhangt met het feit dat Johannes Wesenhagen en Joost Bartel van Griethuijsen beiden stamden uit Harderwijk, elkaar kenden en Johannes daarom in een ander geval een borg overnam van Joost Bartel na diens overlijden. 

Het is zelfs mogelijk dat Johannes een deel van diens boedel overnam, waaronder Jozina.

Ik deel dan ook jouw 'speculatieve conclusie' dat Jozina waarschijnlijk een voorechtelijke dochter was van Joost Bartel, mede gezien haar naam. De naam Jozina is immers de vrouwelijke vorm van Joost. Zij werd in dat geval geboren als een tot-slaaf-gemaakte van Joost Bartel en zou vrijgemaakt kunnen zijn door Johannes waarmee ze haar manumissienaam <[Van] Wesenhagen> kreeg. Mogelijk vertelde haar moeder dat ze een kind was van Joost Bartel en daarom nam ze later de naam <Griethuijsen> aan.

Graag jouw reactie op deze conclusie.

Louk
  

Louk Box - 19 nov 2023 - 10:23

Dag Louk,

Ik kan jouw redenering volgen, en die is net zo speculatief als die van mij, met één uitzondering: Joost => Josina. Ik had deze naamsovereenkomst nog niet gezien, en het is mijns inziens een nogal sterk argument vóór de hypothese dat Josina een dochter van Joost zou zijn.

Hoe het precies gegaan is, en wie haar moeder is zullen we wellicht nooit weten tenzij er nog ergens een testament ofzo boven water komt. Voor nu is in ieder geval een tipje van de sluier v.w.b. Jozina opgetild.

-Bart- - 19 nov 2023 - 10:47

Het verdere zoeken leverde voor Jozina een mogelijke doopinschrijving op, zij het onder een andere naam. Het betreft een inschrijving in het Suriname - Doopboek Luthers 1743-1809 op 22 i 1780 van het mulatte kind Christina [Frederica?] mogelijk geboren op 9 i 1780 [?]. Dit is de vermoedelijke geboortedatum van Jozina. 

Kan iemand ontcijferen wat de precieze text van de inschrijving is?

Bij voorbaat dank

Louk

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Louk Box - 21 nov 2023 - 12:02


Ik denk van niet... De twee regels boven de streep:

"De vader is den mulat Jacob ?Fredriksen?"
"en de moeder de mulattin ?ettie? ??????????"

=> Denk dat het kind wellicht Christina Fredriksen heet.

-Bart- - 21 nov 2023 - 13:32 (laatst bijgewerkt 27 nov 2023 — 16:42 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu