stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Noord- en Zuid-Amerika » Emigratie naar Pella, 1847


Profiel afbeelding

Beste Dirk van Leeuwen,

Ik kan u enige info geven omtrent de emigratie naar Pella in 1847.

Ik heb net een boek geschreven over diverse families die de gemeente Dantumadeel

hebben verlaten en die op de Pieter Floris zaten.

Dit zijn o.a. de families Viersen, Sipma, Beintema, Postma, Slot, de Haan enz.

Al deze verhalen zijn mede door ongeveer 40 personen uit Amerika samen gesteld en is bij

mij te koop voor slechts 20 euro exclusief verzendkosten.

Ook Ds. Scholte en de Groep van Scholte komen uitvoerig hierin aan bod.

Alles is opgefrist met ruim 140 foto´s veelal verkregen via nazaten uit Pella en omgeving.

Ik ben in het bezit van alle personen die zich op de 4 schepen hebben bevonden.

Heeft u interesse dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Kor Postma

Damwoude

Kor Postma

Ik heb een boek geschreven met als titel: Groeten uit Amerika, emigranten uit Dantumadeel en Dongeradeel.

Het betreft 12 verhalen over Friese families die samen met Ds. H. P. Scholte vertrekken in 1847

op de Pieter Floris uit de gemeente Dantumadeel.

Hier stichtten ze het plaatsje Pella in Iowa.

Het boek is nog steeds verkrijgbaar bij ondergetekende.

Het bevat tevens veel oud fotomateriaal.

Families o.a. Viersen, Postma, Beintema, Slot, de Haan, Buwalda, Sipma enz.

Interesse dan hoor ik het graag.

Kor Postma

Ik heb een exemplaar van het boek Souvenir History of Pella, Iowa uit 1922. Het boek verkeert in goede staat. Het is een interessant boek, dat alle namen van de emigranten opsomt en vele foto's met beschrijvingen van personen. Wie het boek wil overnemen, kan contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Kasper Janse

Kasper Janse

Is er ook informatie over personen die in maart 1866 naar Pella Iowa zijn vertrokken?

Er moet een website zijn van pasagierslijsten. Echter Ellis island is vanaf 1892 en de vraag is natuurlijk welke boot was het in mrt 1866.

Is het aangeboden boek in het Engels en wat zou dat moeten kosten?

marcel

Ik heb geprobeerd het boek 'Souvenir History of Pella, Iowa 1847-1922' in Amerika te bestellen, maar de portokosten waren extreem hoog. Kan iemand mij vertellen op welke wijze ik dit boek tegen een redelijke prijs in mijn bezit kan krijgen.

Hendrik Dingemans (1826-1849) vertrekt in 1847 met de eerste groep 'landverhuizers' naar Amerika (Pella). Kan iemand mij vertellen met welk schip hij de overtocht maakte.  Hij wordt enkele malen vermeld in 'Amsterdamse Emigranten'van Dr. J. Stellingwerf. Zijn er verdere bijzonderheden over hem bekend?

Zijn vader Wouter Johannes Dingemans maakte de overtocht twee jaar later.

W.H. Dingemans

Geachte heer Postma,

Is het boek 'Souvenir History of Pella, Iowa 1847-1922' nog steeds beschikbaar.

Zo ja, graag opgave van de kosten.

Met vriendelijke groet,

W.H. Dingemans 

W.H. Dingemans

Hendrik Dingemans * Rossum 23-12-1826 zoon van Wouter Johannes en Cornelia van Zoelen scheept zich in op het schip Katharina Jackson 22 mei 1947

van Rotterdam naar Baltimore. Op de List of Manifest (scheepslijst) no. 113. In 1849 verdronken

Originele lijst bij mij beschikbaar. Ook een exemplaar van History of Pella beschikbaar inclusief index

Cor Konings

Het is merkwaardig dat Hendrik Hospers op 17 april 1847 op de rede van Hellevoetsluis aan zijn ouders schrijft: "Dingemans is op de Nagazakki".  Omdat de ouders van Hendrik Hospers en Hendrik Dingemans elkaar kenden, nam ik aan dat met 'Dingemans' Hendrik Dingemans wordt bedoeld. Wat is de verklaring?

Willem Dingemans 

W.H. Dingemans

Beste Willem,

Voor mij is er geen verklaring. Op de scheepslijst van de Nagasaki komt Hendrik niet voor, dus kan de opmerking van Hendrik Hospers als niet relevant worden beschouwd, overigens was ik er niet bij. Ook van de Nagasaki heb ik het originele document, daar komt in 1847 verder geen Dingemans voor.

In History of Pella wordt Hendrik o.a. genoemd op pagina 54 onder het kopje "Drowning of two hollanders" dat Hendrik is verdronken in de Skunk River

op 22 mei 1849

Cor 

Cor Konings


Toevallig kom ik dit onderwerp tegen opzoek naar informatie over een boek " Dutch Immigrants on the American Frontier" van Johan Stellingwerff. Daarin zijn brieven opgenomen van ene Johanna Schellinger uit Alkmaar gericht aan een familie Budde in Burlington Iowa. Deze familie heeft de zorg op zich genomen voor ene Naatje van der Moore, dochter van Jacob v.d. Moore en Christina Schellinger afkomstig van Hoorn. Ik wil graag meer weten over hun overtocht (wanneer, met wie of welk schip) en hun verblijf in Burlington. In het boek is te lezen dat ze redelijk snel achter elkaar zijn overleden, zij in een soort psych. kliniek). Ook over de zoon (Mathijs v.d. Moore) en dochter Naatje wil ik meer te weten komen.

Ik vond haar  in "United States Census, 1860," onder de naam Johana Vanderman

   Delle W Budde    M 60 Holland
 Mary C Budde    F 57 Holland
 Richard Budde    M 20 Holland
 Mary Budde    F 16 Holland
 Jennet Tallerman    F 58 Holland
 Rudolph Budde    M 25 Holland
  Johana Vanderman   F 16 Holland

Kan iemand van u mij verder helpen?
 

Marian Kalb
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.