stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Noord- en Zuid-Amerika » Ww1 registratie van Tjerk Westra * 1887, naar Amerika geëmigreerd ?Profiel afbeelding

Tjerk Westra 1881 & Detje Douwes Douma 1887  (getrouwd ?) zou naar Amerika geemigreerd zijn 

Is een ww1  registratiie van bekend : kan dit niet goed lezen : wie kan me hiermee helpen ? ..

Zijn er nog meer familieleden daar te vinden ? 
 

Wat staat er allemaal op deze registratie vermeld?

 


Wytze Douwes en Sjoertje Sicces zijn voorouders ter informatie 

Wytz(s)e (Wietse) Douwes ca 1720-ca 1800
& Sjoertje (Sjoertie) (Sikkes) Sicces 1726-1775
|| |
Gertje Wytzes Sjoerdinga Douwe (Wietses) Wytses 1749-1804
| |
Wytze Sjoerdinga ca 1802 Popke Douwes (Douma) 1777-1835
| |
S(j)ieuke wytzes Sjoerdinga 1849 Eeltje Popkes Douma 1810-1881
| |
Tjerk( liemes) Westra 1881 Freerk Douma 1839-1902
  |
  Eltjo Douma 1869-1952
  |
  Christoffer Douma 1894-1974
  |
  Herman Eltjo Douma 1924-1968
  |
  Jan.H. Douma 1954

Bedankt alvast !

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

J.H.Douma - 10 mar 2021 - 11:05 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 11:21 door moderator)

Het gaat dus om deze Tjerk?

Geboorte op 18 november 1881

=  

Vader

Lieme Annes Westra

Moeder

Sjieuwke Wytzes Sjoerdinga

Kind (mannelijk)

  • Tjerk Westra, geboren op 18 november 1881, Ouders woonachtig te Lioessens

Liesbeth Niepoort - 10 mar 2021 - 14:56 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 14:58 door auteur)

Huwelijk op 25 juli 1914 te Kollumerland c.a.

=  

Vader van de bruidegom

Lieme Annes Westra

Moeder van de bruidegom

Sjieuwke Wytzes Sjoerdinga

=  

Bruidegom

Tjerk Westra, geboren te Nijkerk, 32 jaar oud

Bruid

Detje Douma, geboren te Ee, 27 jaar oud

=  

Vader van de bruid

Douwe Douma

Moeder van de bruid

Pietje van der Velde

Liesbeth Niepoort - 10 mar 2021 - 14:59

Bedankt

Het gaat om Tjerk Westra 1881 met ouders Lieme Annes Westra&Sjieuwke Wytzes Sjoerdinga  die blijkbaar naar Amerika is geemigreerd 

Ben benieuwd wat er allemaal op deze registratie vermeld staat om zo te achterhalen hoe het met Tjerk in Amerika is vergaan?

J.H.Douma - 10 mar 2021 - 15:43

Tjerk werd 27.02.1920 genaturaliseerd in Juneau, WIsconsin [hier] en er is een naturalisatie 24.09.1906 Columbia County, Wisconsin [hier]

volgens de WW1 Draft Card was hij getrouwd en boer in Randolph, Wisconsin

1e aankomst 28.03.1906 in New York met de SS Rotterdam [hier] met bestemming Randolph, WIsconsin

18.03.1911 aankomst in New York met de SS Rotterdam [hier]

01.08.1914 aankomst in New York met de SS Rotterdam [hier] samen met zijn vrouw Detje

Peter B - 10 mar 2021 - 15:51 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 16:05 door auteur)

Tjerk Liemes Westra & Detje Douwes Douma zijn begraven in Randolph, Columbia County, Wisconson [hier] als John L. Westra (1881-1872) & Dora née Douma (1887-1986)

[hier] de US census van 1940

Peter B - 10 mar 2021 - 16:51 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 16:55 door auteur)

Geweldig!

Heel erg bedankt voor het uitzoekwerk en de vertaling 

Misschien dat er nog meer te vinden is van de nazaten in Amerika ?

Opm: dit echtpaar is wel behoorlijk oud geworden..zo zeg

Jan 

J.H.Douma - 10 mar 2021 - 17:35 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 17:38 door auteur)

ik heb de US census van  1920 [hier] en 1930 [hier] nog gevonden - deze echtelieden hadden geen nazaten

Dora overleed overigens 17.01.1986 [hier], John 08.12.1972 [hier]

Peter B - 10 mar 2021 - 17:45 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 17:50 door auteur)

Bedankt Peter voor het uitzoeken!

John L Westra geen kinderen , dat is verrrassend. 
Hij had nog twee broers ook en misschien zijn deze ook wel nog naar Amerika geemigreerd  ?

-Tjerk Liemes Westra ( John L Westra) 

- Anne liemes Westra
- Wytse Liemes Westra

De naam westra komt denk ik nog wel meer voor daar in die omgeving waar John in Amerika heeft gewoond.

 

Jan  

J.H.Douma - 10 mar 2021 - 18:00 (laatst bijgewerkt 10 mar 2021 — 18:24 door auteur)

Anne Liemes Westra overleed al op 17.09.1880 [hier]

volgens het bevolkingsregister van Nijkerk (Oostdongeradeel) [hier] verhuisde de vader Lieme Annes Westra naar Lioessens, naar zijn ouders [hier]; moeder Sieuke Sjoerdinga verhuisde met de kinderen Wytse en Tjerk naar haar moeder [hier] en [hier]. vervolgens overlijdt Sieuke op 12.11.1885 [hier]. Daarop verhuist zoon Tjerk naar zijn vader; Wytse blijft eerst nog bij zijn grootmoeder moederzijds [hier] en gaat daarna naar zijn tante vaderzijds, Grietje Annes Westra [hier en hier]. Vervolgens verhuist Wytse in 1892 naar Anjum als dienstbode [hier en hier] en in 1897 naar Ee [hier]. In 1898 trekt hij weer in bij zijn vader, broertje en grootvader in Lioessens [hier]. 

Wytse vertrekt dan naar Amerika, want op 11.07.1901 komt met de S.S. Rotterdam ene "Wietze Westra", 23jr, aan in New York, op weg naar een oom in Chicago [hier en hier], volgens mij staat er "D.Jourdinga". Er woont in Chicago in ieder geval ene David Sjoerdinga (03.09.1851-27.12.1934), ofwel Douwe Sytzes Sjoerdinga, de broer van Wytses moeder Sieuke.

Peter B - 11 mar 2021 - 01:28 (laatst bijgewerkt 11 mar 2021 — 02:20 door auteur)

Bedankt Peter!

Nou dit is wel uitgezocht op een  manier wat ik nog niet ooit heb gedaan en word het interessant.
Wytse Liemes Westra gaat naar de broer van zijn moeder in Chicago.

- Douwe Sytzes Sjoerdinga (1851- 1934)(oom van Wytse en broer van moeder Sieuke Sjoerdinga )  woont in Chigaco -> nazaten in Amerika ?
- Wy(ij)tse(Wietse) Liemes Westra(1878-? ) getrouwd met Maria Reis (huwelijk 8 jan 1898 , westdongeradeel, friesland)

In 11-7-1901 gaat Wietse naar Amerika, dus dik 2 jaar na zijn huwelijk.
Neem aan dat kinderen ook geregistreerd worden op de SS Rotterdam als passagier natuurlijk.

Blijkbaar heeft het echtpaar Wietse Westra& Maria Reis nog geen kinderen als ze in Amerika aankomen en hun overlijdingsdatum is ook niet bekend in Amerika? .. levensloop in Amerika ? 

  

J.H.Douma - 11 mar 2021 - 09:45

- Wy(ij)tse(Wietse) Liemes Westra(1878-? ) getrouwd met Maria Reis (huwelijk 8 jan 1898 , westdongeradeel, friesland)

In 11-7-1901 gaat Wietse naar Amerika, dus dik 2 jaar na zijn huwelijk.
Neem aan dat kinderen ook geregistreerd worden op de SS Rotterdam als passagier natuurlijk.

 

zoals u op de passagierslijst kunt zien reisde Wytse alleen. Hij is namelijk niet getrouwd. Het huwelijk van Maria Reis in 1898 hoort bij een Wytse Jans Westra geboren te Blija, niet bij Wytse Liemes Westra.

Peter B - 11 mar 2021 - 10:50 (laatst bijgewerkt 11 mar 2021 — 12:08 door auteur)

Bedankt

Heb dat overgenomen van huwelijk Maria Reis..
Een andere bron geeft Sjieuke 3 kinderen .. ,maar een andere bron geeft maar 1 kind voor Sjieuke. 
Moet dat ook nog bewijzen, maar er is Wytse(Wietse) en Tjerk als kinderen van Sjiouke genoemd.

Zou er een overlijden van Wietse in Amerika bestaan ? en wat is er bekend van zijn oom nog in Amerika ?

Nog heel wat uit te zoeken vermoed ik van verwanten zo dicht bij mijn eigen persoon.

J.H.Douma - 11 mar 2021 - 11:18

Douwe Wytzes Sjoerdinga ook weer een ietwat tragisch verhaal...

∞ 10.05.1877 Douwe Wytzes Sjoerdinga & Elisabeth Jelles Dam [Oostdongeradeel, hier]

03.03.1878 Wytze
27.05.1879 Attje
14.11.1880 Antje
26.05.1882 Ybeltje †01.06.1882
22.05.1883 Jelle
23.07.1888 Tjerk †21.01.1891
27.11.1889 Ybeltje †07.12.1889

volgens het bevolkingsregister van Nijkerk (Oostdongeradeel) reist Douwe vooruit naar Amerika [hier] (ik heb de passagierslijst niet gevonden bij FamilySearch & Ellis Island, hij staat wel in de index van ancestry.com, waarvan ik geen betalend lid ben) achterlatende zijn gezin. En dan overlijdt zijn vrouw Elisabeth Dam op 03.04.1892 terwijl haar man in Amerika is, de kinderen blijven achter bij hun grootmoeder. Vervolgens worden de 4 kinderen (de oudste is slechts 14) met de S.S. Veendam ingescheept, aankomst 08.06.1892 te New York, bestemming Wisconsin [hier]: Wietze, Atje, Anne en Jelle Sjoerdinga.

Atje wordt in de US "Ida" en trouwt 19.05.1901 met Louis Derk Hoekstra; zij overlijdt 22.03.1927 in Chicago [haar graf hier; zijn graf hier - geboren te Aalsum als 20.11.1878 Lolle Dirks Hoekstra]

Wytze wordt in de US "William" en trouwt 24.06.1909 met Mae Koppelman (haar graf [hier] Marie Alida Elisa Koppelman, Rhenen 18.04.1877 - 18.04.1958)

Peter B - 11 mar 2021 - 12:07 (laatst bijgewerkt 11 mar 2021 — 12:51 door auteur)

Bedankt Peter

Weer wat meer van de familie bekend zo..
Er is zo nog heel wat te onderzoeken ..fantastisch

Lees later nog de toevoeging over Wytze die een William word ..
 

Ook moet ik nog verder onderzoek doen  naar de vroegst bekende voorouder Wytze (Wietse) Douwes (1720-1800) & Sjoertje Sikkes ( Sjoertie Sicces) (1726-1775 )
De naam Douma en Sjoerdinga zijn in 1811 aangenomen door nakomelingen van Wytse Douwes(1720-1800). 
----------------------------------------------------
Bollingwier is een buurtschap onder Nijkerk.
Iedereen die in de buurtschappen Berhuizene, Bollingwier, Sjoorda enz werd geboren staat in de registers van Oosternjkerk.
Wierum en Nes vormde kerkelijk één gemeente , maar de dopen werden wel per dorp aangegeven.
Kerkelijke bronnen van vóór 1700 zijn er eigenlijk niet.
In Oosternijkerk bijvoorbeeld beginnnen de doopboeken pas in 1740.
Blijft over het zoeken in de Nedergerechten.
Dan moet je denken aan aan bijvoorbeeld Memories van successie ( na 1818?) , proclamatieboeken en autorisatieboeken ( benoeming van voogden ,curatoren)
Die staan allemaal op fiches in Tresoar In Leeuwarden

Deze bovenstaande informatie via de historische vereniging noordoost friesland verkregen.

Dat word zó verder zoeken naar de vroegste voorouder ook      

J.H.Douma - 11 mar 2021 - 13:02 (laatst bijgewerkt 11 mar 2021 — 15:55 door auteur)

het verhaal van Wytze/William is ook interessant... op zijn naturalisatiedocument  van 07.11.1939 in Indiana [hier] wordt namelijk vermeld, dat hij in 07.09.1935 in Crown Point, Indiana is gehuwd met ene Okelee [zie ook de US census van 1940, hier]

William overleed in 1950 en is in Crown Point, IN begraven [hier] net als Oakellee (28.07.1894-03.08.1964). Bij hun huwelijk wordt ze "Oakellee Garland" genoemd [hier]

er zal dus een scheiding zijn geweest van Mae Koppelman

---

Jelle Sjoerdinga werd in de US "Jacob" en hij trouwt 25.04.1906 met Anna vander Wall. Hij werd in 1942 genaturaliseerd [hier] en zijn WW1 draft card [hier].

Jacob overlijdt 19.04.1956 als Jacob Schuringer [hier]

(om nog even aan te geven hoe bizar de transcripties op FamilySearch zijn: hun kinderen

26.06.1908 Agnes Elizabeth. Jacob Sgooridinger & Anna Vandervold
07.02.1913 David. Jacob Sjoondinga & Anna J Vandernaf)

---

Antje Sjoerdinga werd in de US "Annie" en zij trouwt 31.10.1901 met Anie van der Wal (Anne Derks van der Wal, het Bildt 11.04.1879). Zij overlijdt 30.10.1881 [hier, haar graf hier]... maar Annie en Anie was klaarblijkelijk te verwarrend, dus hij noemt zich voortaan "Charles"...

Charles overlijdt 22 Feb 1961 [hier, zijn graf hier]

---

overigens hertrouwt Douwe Sytzes Sjoerdinga in de US op 13.08.1898: "Douve Sjoordinga & Ecke Vanderwol" [hier] in de US census van 1920 en 1930 wordt zijn echtgenote "Agnes" genoemd → "Agnes de Vries" (10.07.1854 - 30.12.1944) [hier]

Peter B - 11 mar 2021 - 14:09 (laatst bijgewerkt 12 mar 2021 — 11:40 door auteur)

Bedankt!

Zo daar is nog heel wat boven water gekomen... en de vertalingen van de persoonsnamen dat lijkt er wel een beetje op , maar inderdaad bizarre vertalingen

 

Amerika en Zuid-Amerika ( Argetinie ) daar zijn enkele  afstammelingen van Wytse Douwes getrouwd met Sjoertke Sicces heengegaan  
Dat nog verder te onderzoeken ..heb wel kontakt gehad uit Argetinie van een nazaat al via facebook

J.H.Douma - 11 mar 2021 - 20:08 (laatst bijgewerkt 11 mar 2021 — 20:20 door auteur)

Ben nu op zoek naar verdere familieleden in Amerika van de Sjoerdinga familie 

Vond deze nog Alida Eliza Sjoerdinga Holtz (1901-1997) - Find a Grave-gedenkplek  ? 

Er zijn nog wat meer onbekende sjoerdinga's : Informatie grafgedenkplek - Find a Grave

 

Heb mogelijk toch een aansluiting (weer ? : had het als fout aangenomen eerst) gevonden naar vroegere voorouders via een ander verwant ! : dat maakt zoeken verder mogelijk niet meer nodig/mogelijk. 
Mogelijk dat de douma vroegste voorouders een boer waren voor 1580 ?

Wytse Wietse Wijtze Douwes Sjoerdsma Sjoerdinga Douma Douwma (-1800) » Woudwyk Genealogía » Genealogie Online


 Kom toch nu weer op een  oude afstamming terecht die ik eerder had opgesteld, maar dacht niet juist te zijn ( 100 % zeker is het nog niet..nalopen)
Afstamming van een voorname familie Douma , maar de naam douma is aangenomen in 1811

Douwe Douwes Douwama (van Ockinga, Ockema) (start adelijke douma) 1351-1420
|
Jancke Douwes (Jancko Joucke) van Douma (Douwama) 1383-1476
|
Douwe Janckes van Douma 1450-1507
|
Epe Douwes (Epo) van Douwama (Douma) 1486-1516
|
Douwe Epes van Douma 1502-1535
|
Teth Douma 1540-1620
|
Douwe Douma 1575-
|
Tet Douwes Douma 1603-1653
|
Haye Binnerts Algera 1630-1693
|
Tetje (Tettie) Hayes (Haijes) 1666-1716/
|
Wytz(s)e (Wietse) Douwes 1699..1720-ca 1800
|
Douwe (Wietses) Wytses 1749-1804
|
Popke Douwes (Douma) 1777-1835
|
Eeltje Popkes Douma 1810-1881
|
Freerk Douma 1839-1902
|
Eltjo Douma 1869-1952
|
Christoffer Douma 1894-1974
|
Herman Eltjo Douma 1924-1968
|
Jan.H. Douma 1954
 

Nou ja, is de voorgaande uitzoekerij niet voor niets geweest
Zwakke schakel is Wytse (wietse ) douwes  zou in 1720 -1800 geboren  moeten zijn, maar al zijn broers en zussen zijn jonger en hij past tussen deze reeks niet echt.
In de reeks broers en zussen  is wytze douwes geboren in 1699  

Als echgenoot van sjoertje sicces(1726-1775) is ie dan 26 jaar jonger dan haar ( wat niet aannemelijk is ) en krijgt nog een kind op zijn 62 ste
Kortom dit was ook de eerste keer reden om Wytse Douwes geen zoon Van Douwe Clases te (1674 -1712) laten zijn  


 

J.H.Douma - 12 mar 2021 - 12:36 (laatst bijgewerkt 12 mar 2021 — 16:04 door auteur)


Ik ben bezig om de Amerikaanse tak van de Sjoerdinga familie in kaart te brengen en heb veel hulp gehad van Peter (nogmaals bedankt! )

Er is ook een zuid-amerikaanse Sjoerdinga tak  nog dacht ik

Vroeger ging de emigratie uit Friesland naar Amerika en Zuid-Amerika ( Argetinie)  

Opmerkelijk is dat Charles Vanderwall  getrouwd met Antje/ann Sjoerdinga : de broer van Antje:  Jelle/Jacob Sjoerdinga  trouwt met Anna Vanderwall 

Lijkt erop dat Jelle getrouwd is met een zus van de echtgenote van Antje ..

J.H.Douma - 14 mar 2021 - 12:22 (laatst bijgewerkt 14 mar 2021 — 12:27 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu