stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Australië, Afrika, Azië e/o » Contact met National Archives of South AfricaProfiel afbeelding

Beste Forumlezers,

Op zoek naar een mogelijke verwantschap met George Gerard Diemel in Zuid Afrika heb ik online de databases van de National Archives of South Africa (NASA) doorzocht. http://www.national.archsrch.gov.za/sm300cv/smws/sm300dr?202110150120382DFE2F63
Daar trof ik hem in de RSA-database aan omstreeks 1788 als clercq ter Politicque Secretarije Kaapstad. In vier documenten, testamenten (zie hieronder) vond ik zijn naam en die van zijn vrouw. 

Nu staat bovenaan de website de opmerking "Time-out voor bestaande sessie. Opnieuw opstarten." Het is mij niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld wordt. Hoe dan ook heb ik via hun website contact gezocht met diverse mailadressen, maar kreeg na maanden geen enkele reactie. Wie heeft ervaring met het dit Archief en tot wie zou ik mij moeten richten om eventueel scans te kunnen aanvragen van de betreffende documenten?  

 

http://www.national.archsrch.gov.za/sm300cv/smws/sm300dr?202110150120382DFE2F63
1) CJ 2680 38 DIEMEL, GEORGE GERARD. TESTAMENT.
1788
2) CJ 2680 45 DIEMEL, GEORGE GERARD. TESTAMENT.
1788
3)MOOC 7/1/32 92 DIEMEL, GEORGE GERHARD. WILL.
1788
4) MOOC 7/1/32 92 HARDERS, GESINA WILHELMINA CONSTANTIA. WIFE OF GEORGE GERHARD
1788

Wim Diemel

 

Wim Diemel - 4 mei 2022 - 21:29

Wim,

Geen antwoord op je vraag, en wellicht ken je dit document al: zijn scheepssoldijstaat in het Nationaal Archief in Den Haag.

Hij is in 1777 met het schip "Huis te Spijk" als Soldaat vertrokken, en was afkomstig uit Amsterdam. En inderdaad 'aan de Caab' in dienst; het eerste deel van de soldijstaat loopt tot 1783/1784. Het 2e deel staat hier:

21 juni 1788 "Over 9 maanden 21 dagen aan ditto (de Caab) dat na bevorens getesteerd te hebben, vrouw, doch geen kinderen nalatende, is overleeden"

Uit de financiele afhandeling na zijn dood wordt duidelijk dat "Jolina Wilhelmina Constantia Harders zijn Weduwe" was, en dat "Engelina Maria de la Noij, Weduwe George Diemel, zijn moeder" was.

-Bart- - 5 mei 2022 - 11:46 (laatst bijgewerkt 5 mei 2022 — 15:19 door auteur)

In de indexen van het van het archief in Amsterdam zijn nogal wat (bijna 20) notariële akten te vinden waar hij in voor komt. Een voorbeeld is deze van 1765, waarin ook Engelina Maria de Lanoij is genoemd. 

Als ik daar verder rond kijk lijkt ene Jurrian Diemel de echtgenoot van Engelina te zijn, dus hoe dat precies in elkaar zit?

[Edit:] ook in het Utrechts Archief zijn nog wat akten over hem te vinden; gedateerd 1789

-Bart- - 5 mei 2022 - 12:03 (laatst bijgewerkt 5 mei 2022 — 12:10 door auteur)

Aha, George Gerard Diemel is gedoopt in Leiden d.d. 18-12-1754, Vader: George Diemel; Moeder: Maria de Lanoij.

-Bart- - 5 mei 2022 - 12:14

Beste Bart,

Dank voor je reactie. Ja, die heb ik wel gezien. Maar wat jij aanhaalt, vind ik niet terug.

21 juni 1788 "Over 9 maanden 21 dagen aan ditto (de Caab) dat na bevorens getesteerd te hebben, vrouw, doch geen kinderen nalatende, is overleeden"

Uit de financier afhandeling na zijn door wordt duidelijk dat "

Jolina Wilhelmina Constantia Harders zijn Weduwe " was, en dat "

Engelina Maria de la Noij, Weduwe George Diemel, zijn moeder

" was. Waar vind ik dat twee deel en is er dan ook iets terug te vinden over zijn broer Petrus/ Pieter Diemel?

 

Over zijn vermoedelijke vader Jurriaan heb ik e.e.a. geschreven op mijn website.

https://www.diemelstamboom.nl/jurriaan_mysterie_intro.html

Wim

Wim Diemel - 5 mei 2022 - 12:15

Deel 2 is hier.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Doop van Pieter te Leiden d.d. 27-08-1758. Vader: George Diemel; Moeder: Maria de Lanoij.

=> Zouden Jurrian en George dezelfde persoon zijn? Dat moet echt onderzocht worden voor die conclusie kan worden getrokken m.i.

-Bart- - 5 mei 2022 - 12:36

Ik ben er toch inmiddels aardig van overtuigd dat Jurrian en George dezelfde persoon zijn. In ieder geval zijn Petrus/Pieter en George Gerard allebei de zoon van Engelina Maria Lanoij (testament 1765, gemaakt vlak na het overlijden van Jurrian in 1764 - tenminste, ik ga er van uit dat hij dat is omdat Engelina Maria in 1765 alleen testament maakt)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Op zich is dat geen bewijs; haar 2 zoons kunnen nog steeds een verschillende vader hebben. Echter, ik kan nóg een voorbeeld vinden waar George en Jurriaan 'synoniem' blijken te zijn. Zelfde plaats (Amsterdam). Van der Aa:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

=> M.a.w. ik volg dezelfde gedachtenlijn als de vraagsteller in dit topic. En kom dan op hetzelfde 'Jurriaan-mysterie', waarbij de persoon van Anna Otto m.i. een sleutelrol heeft.

-Bart- - 5 mei 2022 - 16:29 (laatst bijgewerkt 5 mei 2022 — 16:56 door auteur)

 

3)MOOC 7/1/32 92 DIEMEL, GEORGE GERHARD. WILL.
1788
4) MOOC 7/1/32 92 HARDERS, GESINA WILHELMINA CONSTANTIA. WIFE OF GEORGE GERHARD
1788

 

Dit document begint hier:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BB-23XM-5?i=93

Ozlady - 5 mei 2022 - 16:38

George en Jurriaan worden inderdaad vaak door elkaar gebruikt. Ook mijn verre voorvader Jurre Mulder werd door zijn kinderen "vernoemd" als George. 

Annemarie57 - 5 mei 2022 - 17:18

Pieter Diemel (hoogstvermoedelijk z'n broer):

Inventories of the Orphan Chamber, Cape Town Archives Repository, South Africa. Reference no.: MOOC8/43.4b.

Testator(s): Pieter Diemel. 5 February 1828.

"the death ab intestato of Pieter Diemel on the 12 December in the year of our Lord one thousand eight hundred and twenty seven"

Dit document is eigelijk een boedelinventaris. Opvallend: veel boeken, meest Franse, Engelse, Duitse.

-Bart- - 5 mei 2022 - 17:30

FYI only: 

Pieter's 1828 originele Inventaris in het Nederlands : https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BB-GNCP?i=1383

Ozlady - 5 mei 2022 - 18:33

Kruimels:
________

 

Authentieke stukken , betreffende den opstand van eenige boeren aan de kaap de goede hoop, in 1815, welke de kaffers wilden inroepen, Om de engelschen te verdrijven. (Naar de officiële Uitgave in het Nederduitsch, aan de Kaap de Goede Hoop gedaan.)

Begin van het slot

Einde plus ondertekening:

"Aldus gedaan en gearresteerd bij de fpeciale Commisfie van Juftitie voornoemd ter Drostdij Uitenhage, den 22 Januarij 1816, en na bekomen Fiat Executie van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur en Opperbevelhebber, geprenuntieerd den 2 Maart daaraanvolgende.

P. DIEMEL. W. HIDDINGH.

Mij prefent, G. beelaerts van blokland, Secr.

==============================================

Amsterdamse courant, 15-01-1765

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

==============================================

1782: (idem)

"(Onder stond)

Aldus gerelateert in het Kasteel de Goede Hoop den 14 January 1782, ten overstaan der Clercquen, DANIÓ ET PETRUS HAUPT en GEORGE GERARD DIEMEL ,

als Getuigen. (Was geceekent) D. H. STARING. (Laager) My prefent, (Geteekent) J. M. HORAK , E, G. CLBRC, (In margine) als Getuigen, (En geteekent) D. P. HAUPT.' G, G. DIEMEL

(Onder stond)

Accordeert.

(as get.)

J. M. HORAK: 
E. G. CLERC

==============================================

1830:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

==============================================

1817:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

==============================================

Naamboekje van de wel. ed. heeren der Hooge Indische Regeeringe, gequalificeerde persoonen, enz. 1802:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

==============================================

Africaansche Staats Almanak, S.A. Library, 1809

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 5 mei 2022 - 20:06

Beste forumlezers,

Bedankt allen voor jullie reacties en Ozlady voor de vondst van de gezochte documenten! Moet de ingang via Familysearch nog eens nalopen. Blijkbaar  Voor mij is uit het testament van George Gerhard em de inventaris van Petrus duidelijk geworden, dat George Gerhard zeker en Petrus naar alle waarschijnlijkheid kinderloos zijn gebleven en niet voor nageslacht hebben gezorgd in Zuid-Afrika. De link met de 'van Diemel'- familie in het huidige in Zuid Afrika lijkt hierdoor niet aannemelijk.

Anderzijds had ik gehoopt dat deze documenten ook hun licht hadden kunnen laten schijnen op hun vader of anders gezegd op het Jurriaan-mysterie. Had Jurriaan een dubbelganger of een dubbel leven? https://www.diemelstamboom.nl/jurriaan_mysterie_intro.html

Wim

Wim Diemel - 5 mei 2022 - 20:08

Klopt Bart, George Gerhard en Petrus/ Pieter kom je meermaals tegen als klerk van Justitie, Kaap de Goede Hoop.

Jurriaan bezat met zijn vrouw Elisabeth Arends o.a. naast een huis en erf aan de Overtoomseweg voorbij de Pestbrug ook een buitenplaats 'Vrede en Rust' (ook Vredelust): herenhuizing, stallingen, koetshuis. Advertentie betreft de verkoop van de inboedel en zijn paarden in jan.1765. 

Wim Diemel - 6 mei 2022 - 00:03

Ik heb nog wat zitten peinzen over het 'Jurriaan-mysterie'. Ik heb niet het ei van Columbus gevonden om deze puzzel op te lossen, maar wel een aantal observaties die mij meer in de richting van een 'dubbelleven' doen denken. Een dubbelleven waaraan dan in 1764 een einde kwam met het overlijden van Jurriaan, maar waarvan ik vermoed dat het ook rond die tijd zich openbaarde, of in ieder geval breder bekend werd.

1) Zoals jij ook opmerkte: van Jurriaan-2 geen doop, huwelijk, overlijden gevonden. (En van Engelina nergens een aanduiding dat ze gehuwd was - integendeel)

2) Zowel Engelina als Maria Elisabeth laten in 1765 een (nieuw?) testament opmaken, dus vlak na de dood van Jurriaan.

3) Engelina is in 1766 met zoveel woorden 'ongehuwd'. Maria Elisabeth is op 06-03-1781 begraven. Vanaf 26-04-1787 duikt Engelina op als 'weduwe Diemel'. => 'Claimt' Engelina dat predicaat 'Weduwe' pas als ze weet dat de vrouw die méér recht op die aanduiding had is overleden?

4) Anna Otto. Zij moet een bijzonder persoon geweest zijn. Gedoopt in 1729, stiefdochter van Jurriaan-1, en iets ouder dan Engelina. Ze is - vlak na de dood van Jurriaan - d.d. 30-04-1765 getuige bij de doop van Anna Maria Christina Diemel, - veronderstelt posthuum - de dochter van Jurriaan-2 en Engelina. Dat is op zich al een pontificaal gegeven. Niet heel lang daarna (Anna Otto is dan ca. 36 jaar oud) d.d. 08-10-1765 wordt ze - min of meer - onterft tot haar 50e en "wegens haar slecht gedrag is zij in het verbeterhuis geplaatst." Dit geeft de indruk dat Anna Otto ze niet allemaal op een rijtje had, ....of houdt dat slecht gedrag verband met het feit dát ze dáár getuige was, en was haar moeder daar absoluut niet van gecharmeerd? (en hoe plaats je een 36 jarige in een verbeterhuis?)

5) Waarom betrekken de executeurs testamentair het Hof van Holland bij de afwikkeling van de boedel van Engelina? Zie:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00354/bf553d12-6b71-102d-8180-005056a23d00?searchTerm=diemel
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00353/f4d47e6c-57df-102d-8b87-005056a23d00?searchTerm=diemel
=> Tenminste, d'r is volgens mij geen sprake van een conflict of tegenpartij. Maar het Hof 'bemoeide' zich normaal natuurlijk niet met futiliteiten zoals de afhandeling van een boedel na overlijden. Dus waarom gebeurt dit op deze manier?

6) George / Jurriaan had denk ik de middelen, en de gelegenheid om een dubbelleven Amsterdam / Leiden te leven. Hij was eigenaar van "stallingen, koetshuis" en ook paarden en rijtuigen. Had hij voor onze begrippen een soort taxi-bedrijf, of runde hij bijvoorbeeld een soort snelle lijndienst tussen Amsterdam en Leiden? (goedkoop en langzaam ging of per schip over de Leidse Meer etc. en via de beroemde Overtoom. Of later per trekschuit over Haarlem). De diensten van George / Jurriaan zullen prijzig geweest zijn, maar (veel) sneller, en dus - vermoed ik - elitair.

Dit zijn de bespiegelingen die bij mij opkwamen n.a.v. deze probleemstelling. Zijn die documenten van het Hof van Holland ooit helemaal uitgeplozen?

-Bart- - 6 mei 2022 - 09:50


Bart, bijzonder dat je zo in het Jurriaan-mysterie gedoken bent! Interessant punt 3, de akte uit 1766. Zelf niet eerder tegengekomen. Met name interessant door de vermelding 'ongehuwd'. En inderdaad goed mogelijk dat ze pas na de dood van Maria Elisabeth Arends het predicaat weduwe George Diemel claimt. Wat ook opvalt is, dat zij in documenten de toevoeging 'weduwe George Diemel' laat optekenen pas nadat zij in 1784 uit Amsterdam is vertrokken haar dochter Anna Maria Christina achterna via Est, Zaltbommel, Leerbroek en tenslotte Middelharnis (man van Anna Maria Christina -Lucas Slotenmaker- was daar predikant). In 1805 is Engelina Maria in Middelharnis overleden. 

Ook een mooie veronderstelling is dat hij mogelijk een 'taxibedrijf' runde i.v.m. zijn paarden en rijtuigen!

Van de documenten ( een willig decreet) van het Hof van Holland heb ik scans opgevraagd.  

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Navraag in het archief van Middelharnis of er in de notariële archieven nog iets te vinden was over haar een nalatenschap of een boedelinventaris -immer notaris Jan Deugd wordt genoemd in willig decreet- leverde een document uit 1796 op waarin wederom 'weduwe van George Diemel' vermeld staat.  

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ook ik neig sterk naar de hypothese dat Jurriaan-1 en Jurriaan-2 een en dezelfde persoon zijn. Ingewikkeld zo'n dubbel leven, lijkt mij. Overigens kwamen zijn vrouwen na zijn dood -financieel gezien- niks tekort. Ze beschikten ieder over de nodige bezittingen, waaronder onroerend goed.

Wim Diemel - 7 mei 2022 - 00:49Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu