stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd: VOC-Akte 1703


Profiel afbeelding

De Akte gaat over Willem Vasterman van Munster. Alleen wat er allemaal aan de hand was en in het Soldijboek werd geschreven heb ik geen idee. Een transcriptie is meer dan genoeg, als er een woordbetekenis nodig is dan zeg ik het wél. Maar die afkortingen zeggen mij niks (behalve niet vermaakt)

Leander

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Leander Schoormans - 27 jan 2013 — 10:10

Pauwel - 27 jan 2013 — 10:29

1Int schip 't Ghijn Ao 1702

2Willem Vasterman van Munster soldaat niet vermaackt

3 adij 9e april aen den compagnie over 2 maanden gage ?????????? 1 f

4 18 adij dito dito aen idem over schult aen grietje jente f 150

5 adij 22 dito aen idem over genot in milson (wat is dat?) f 6

6 adij 26 ditoaen hemden over 4 ps 202 f 8 12

7 adij 25 Julij aen taback over 4 lb 253 2-4-                                

 8 Somma 189-16  

9 1704 Maij f 68 Cerstiaen Jan Vandenbergh sijn a... vold[oend??]e a?? 259 f 68

10 1705 dec f 63 betaelt aen Jan vanden Bergh op schuld over f 261 f 63

11 1706 ?? f 19 bet[aelt] aen Jan vanden Bergh op schult volaen in dese op f 262 f 19

12 1707 ???? 137

13 1712 12 September?? f 283 op dato aen hem selve betaelt t oirconde getecent

14 1293 we 153 (??)  

15 [ondertekend] willem vasterman  

1 Nota is in dato den 21 xber ao passato met de drie croonen uijt Texel geseylt  en den 9e april ao stannty  alhier (waar?) over gekomen f 9  

2 1702 adij 3 xber .. de compagnie f 102 18 over 11 maanden en 13 dagen gegageerd a f 9 ??? met verdwict(?) ged (?)

3 den 21e xber ?? met de drie coonen ?? texel is geheijlt  ??????? dat op batavia ???? ?????? ???? en hij???? aan land gaat  

4 Idem te quaed blyft

5 1705/1712?????????

Leander Schoormans - 27 jan 2013 — 12:03

4 ps. Zie VOC Glossarium. Ook voor 4 lb.

Misschien Grietje Jente


t' oirconde get(eeckent)

gezeylt (1x), geseylt (1x)


a(nn)o pass(at)o t.o. a(nn)o stantij (vorig jaar t.o. huidige jaar)

... den 21e Xber pass(at)o ...  Xber = (Decem)ber

Idem te quaed blijft. (De -l- wordt vaak klein geschreven.)

[bijgesteld]

Pauwel - 27 jan 2013 — 13:31

Tabak gaat niet per ps. Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


Nogmaals het verzoek om je transcriptie per regel (+ voorafgaand regelnummer) op te bouwen.

Namen mogen gerust met een Hoofdletter. 

Wat je overneemt aan correcties s.v.p. in oranje (ctrl+i) in je transcriptie zetten.

Dit alles natuurlijk als goed bedoeld advies.

Groet, Pauwel

Pauwel - 27 jan 2013 — 14:22

Zie ook http://www.dbnl.org/tekst/geld028oost01_01/geld028oost01_01_0009.php


Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). SUN, Nijmegen 1997.  

Pauwel - 27 jan 2013 — 14:32

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Pauwel - 27 jan 2013 — 14:52

Milfort

»» The ship sailed for the first time on 21-12-1701. Because of the loss of the masts the ship took refuge at Milfort from 20-03-1702 till 16-05-1702. At Milfort Meindert de Boer succeeded Gerrit Gerritsz. who went over the IJSSELMONDE (1887). The DRIE KRONEN was back at Texel on 24-06-1702 and set sail again on 28-04-1703. The ship was laid up at Batavia in 1708. ««


http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/92979

Pauwel - 27 jan 2013 — 15:11

[vervallen]

Pauwel - 27 jan 2013 — 15:26

Beste Leander,

Ik zou het met de regelaanduiding nét ietsjes anders doen. Bijvoorbeeld:

  1        F[oli]o 245
  2        In ’t schip 't Ghijn A[nn]o 1702
  3        Willem Vasterman van Munster sold[ae]t
  4        niet verm[aeck]t
  5        Adij 9e April Aen d' E[dele] Comp[agni]e ov[[er] 2 m[aenden] gag[ie] à ƒ 9 p[e]r m[aend]t 1 ƒ 18,,–,,–
  6        ,, ,, d[it]o Aen idem over schult aen Grietje Sente – ,, 150,,–,,–
  7        ,, 22e d[it]o Aen idem over genot in Milfort – ,, 6,,–,,–
  8        ,, 26e d[it]o Aen hemden ov[er] 4 p[ee]s 202 ,, 8,,12,,–
  9        ,, 25e Julii Aen taback ov[er] 4 [pond] 253 ,, 2,,4,,–
10        Somma ƒ 184,,16,,– 
11        1704 Maii ƒ 68: bet[ael]t aen Jan van den Bergh sijn
12        act[ionari]s[1] vold[aen] à f[oli]o 259 ƒ 68 –
13        1705 – Dec[embris] ƒ 63 – betaelt aan Jan van [den] Bergh op [de] schuld op f[oli]o 261 ƒ 63 –
14        1706 – [Novem]b[ris] ƒ 19.– bet[aelt] aan Jan van [den] Bergh op [de] schult
15        1207  137            voldaen in dese op f[olio] 262 ƒ 19.–
16        1712 12 Sept[em]b[ris] ƒ 283.– op dato aen hem selve betaelt
17        1293  153 t’ oirconde get[eeckent] ƒ 283.–
18        [get.] Willem Vasterman S[omma] ƒ 433.–

Dus per regel tekst nummeren.

Met d' Edele Compagnie en idem wordt de VOC bedoeld.

Groet, Pauwel

 


[1] Vgl. bijvoorbeeld http://www.eggsa.org/documents/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1496026.

 

meermalen bijgesteld

Pauwel - 27 jan 2013 — 15:46

  1        voor Amsterdam

  2        Nota is in dato den 21 (Decem)ber a(nn)o pass(at)o met de Drie Croonen uyt Texel gezeylt  

  3        en den 9e April a(nn)o stantij  alhier ov(er)gekomen ...ƒ 9  

  4        1702

  5        Adij 3 (Decem)ber p(e)r d’ E(dele) Comp(agni)e ƒ 102,,18,, ov(er) 11 m(aenden) 13 d(agen) gag(ie)

                                                                                                                                          à ƒ 9 p(e)r m(aend)t

  6        verdient sed(er)t den 21e (Decem)ber pass(at)o dat met de Drie

  7        Croonen uyt Texel is geseylt, tot heden dat op Bat(avi)a

  8        arriveeren de boeken sluyten en hij aan land gaat ƒ102,,18,,–

  9        idem te quaed blijft ƒ 81,,18,,–

10        Somma ƒ 184,,16,,–

Pauwel - 28 jan 2013 — 10:09


r. 12 ... 68 (typfout)

r. 14 zou ik aanvullen als bet(aelt) Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

ChrisvD - 28 jan 2013 — 13:48Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu