stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd: Scheepssoldijboek 's Lands Welvaren 1696 Jan van der Zee Amsterdam


Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met de transcriptie uit het scheepssoldijboek van 's Lands Welvaren 1696, ihb debetzijde Jan van der Zee:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Michael van der Zee - 28 jan 2013 — 18:40

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1563940 :

 

Gegevens van Jan van der Zee uit Amsterdam Datum indiensttreding: 24-12-1696 Datum uit dienst: 00-00-1704 Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd Uitgevaren met het schip: Lands Welvaren Waar uit dienst: Flora Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

 

Gegevens van de vaart Schip: Lands Welvaren Vertrek: 24-12-1696 Kamer: Amsterdam Kaap: 24-04-1697
14-05-1697 Inventarisnummer: 5440 Folio: 84 Aankomst: 18-07-1697
Batavia DAS- en reisnr.: 1752.4    

Mijn eerste poging tot transcriptie volgt spoedig Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Michael van der Zee - 28 jan 2013 — 18:43

 1. F(oli)o 84
 2. In 't Schip 's Lants Welvaren anno 1696:
 3. Jan van der Zee van Amsterdam Debet
 4. ady 24 Xbr (= (Decem)ber) aan d' E(dele) Compa(gnie) over 2 maenden gagie à f 12 p(e)r maent 1 f x 24,,--,,-
 5. dito: over Schult volgens obligatie aan Metje Jans --,,250,,--,,--
 6. Somma -- f 279.-- --
 7. [2e hand] 1698 -- nov(embe)r f 70- betaelt aan Catharina Warsink op (de) 2
 8. schulden t' samen f 250- voldaen in desen op f(oli)o 326 f 70--
 9. 1700 -- nov(embe)r f 108- betaelt aan Catharina Warsink
 10. op (de) 2 schulden voldaen in desen op f(oli)o 349 f 108--
 11. [3e hand] 1701 14 ex(?) Een maentcedul verleent van drie
 12. maenden jaerlijks ten behoeve van Jacomijntie de) [4e hand] op 't leening-
 13. Bock p(e)r orde van de heren Velters ende de  ) boekje gebragt
 14. h(ee)r burgerm(eeste)r Van Alphen als p(e)r acte    ) die van India sullen
 15. aen de lias 1137 n(umer)o 110                            ) 't op zijn reeq. noteren volgens lyte uyt India in dato 14 Xber (= (Decem)ber) 1701
 16. [5e hand] 1701 14 Octob(er) f 36:- bet(ael)t aen Jacomijntje de Bock
 17. sijn vrouw op (de) maentceel borge C(orneli)s Barents camerb(ode) f 36/--
 18. [handtekeningen]  IJacomijn de Bock    CBarentz
 19. [6e hand] 1701 - nov(embe)r f 72- betaelt aen Catrina Caspars.. in vold(oening)
 20. 1140 n(umer)o 379 van (de) 2 schulden vold(aen) in desen op ........ 345 f 72-- 
 21. [7e hand] 1702 2 nov(embe)r f 42- betaelt aen Jacomyntje de Bock sijn
 22. vrouw op (de) maentceel borge Ad: Cuyper camerb(ode) f 42-
 23. [handtekeningen] IJacomijntije de Bock    ACuyper
 24. [8e hand] 1703 4 nov(embe)r f 42:- betaelt aen Jacomijntje de Bock sijn
 25. vrouw op de maentceel borge Ct. Barents camerb(od)e f 42-
 26. [handtekeningen] IJacomyntie de Bock C.Barentz
 27. [9e hand] 1704 28 October f 274:13:5. op dato aan hem zelve betaalt
 28. 1177 n(umer)o 188 te oirconde getekent ...................... f 274 13 5
 29. [handtekening] Jan van der Zee f 644 13 5

 

Michael van der Zee - 28 jan 2013 — 19:42

Pauwel - 28 jan 2013 — 21:48

3 (eig. 4) Xbr = (Decem)b(e)r ... p(e)r maent? maendt? Ik denk niet maents.

Pauwel - 29 jan 2013 — 01:16

Pauwel,

wat bedoel je met "eig. 4"?

Gr. Michael

Michael van der Zee - 29 jan 2013 — 08:20

Michael,

Een kleinigheid over de regelnummering.

Ik zou r. 1 aan Folio 84 geven en r. 2 aan In 't schip enz.

Maar misschien kan Folio 84 ook gewoon wegblijven..

Groet, Pauwel

Pauwel - 29 jan 2013 — 09:41

Dank ook voor de literatuurtips....

Michael van der Zee - 29 jan 2013 — 10:09

r. 7/9 nov(embe)r

r. 8 schulden t' samen ... voldaen in desen op f(oli)o

r. 10 op de ... in ...

ChrisvD - 29 jan 2013 — 15:13

r.7/10 Chris, bedoel je "op de" i.p.v. "op 2" ...

Michael van der Zee - 29 jan 2013 — 18:27

r. 10 boven op staat een afkortingsstreep: op (de) 2, net als in r.17.op (de) maentceel

ChrisvD - 29 jan 2013 — 19:59

r. 15 14 Xber (= (Decem)ber)

r. 16 14 Octob(er) in overeenstemming met andere vermeldingen op de bladzij 

r. 17 ... Barents ....

r. 18 ... Barentz[?]

ChrisvD - 29 jan 2013 — 23:42

r. 20 ... van (de) ...

ChrisvD - 30 jan 2013 — 19:00

Vergeet ik steeds Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Michael van der Zee - 30 jan 2013 — 19:23


Tussen r. 25 en 26 een regel vergeten.

r. 22: Ad. zal een afkorting van een voornaam zijn.

r. 17/25 Ct. zal ook een afkorting zijn van een voornaam.

r. 27 ... te oirconde ...

ChrisvD - 30 jan 2013 — 20:47Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu