stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Akte Staten van Goed Andries Verbercmoest 18-11-1557: Leeshulp gevraagd; opgelostProfiel afbeelding

Heb zelf een aardig stuk kunnen doen maar mis nog een paar kleine details in mijn transcriptie. Wie kan mij helpen met de laatste loodjes

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Zover heb ik:

 1. Van (de) kinderen Andries V(er)bercmoest  f(olio)  64
 2. Staet van goede die overgheft Merck Weijns ende
 3. Pieter van der Bercmoes als stande voochden van Andries
 4. van Bermoes kienderen salygher memorie. item
 5. In den esten ende al vooren bynen de proochie van S(in)t
 6. Pauwels een ghemet eerven hanthoven, suyt Pauwels
 7. van Heerde, west Mergriete Wijns belast met III maten.
 8. eevenen noch II ghemeten hanthoven ooest ende weest
 9. ts(H)eeren strate belast met XV s(chellingen) g(rooten). Item dese naervolden
 10. gronden ligghen bynnen Belsel
 11. Item hoch II ghemeten hanthovende suyt Gilles van
 12. Hese, west Wyllem de Wreede. noch een ghemet hanthoven
 13. ooest tsHeeren strate, suiet Jan van Heese belast met III
 14. maten rox; noch een ghemet hanthovende ooest ende
 15. west Pieter van Gamer; noch III ghemeten ende een thalf
 16. hanhovende ooest ts(H)eren strate, suyt Andries V(er)bermoest.
 17. noch een half buinder hanhovende (doorgehaald: suyt ende) ooest
 18. Jacop de Lose, suyt Jooes Bries; noch een half buinder
 19. hanthovende suyt ende west Aderaen van Schyke belast
 20. met III maten rox; noch IIIIc(ent) roeden hanthovende
 21. ooest ende west doerne van Andries de Boeck; noch IIIIc(ent)
 22. rooeden hanthovende oost Jan van Havere, west Jan de
 23. Hondt belast met II maten rox. Behoudens der wedewe
 24. haer bijlieveghe aen dyt vornoumde goet te houden
 25. ent ghebuede dat zij niet en ackorderden ende schien
 26. aldues zo blieft de moeder hues houden ne met
 27. den kienderen scade ende bate wyninghe ende
 28. verlies. In kennessen der waerheyt zo hebben wij
 29. Merck Weijns ende Pieter V(er)bermoest als vooechden
 30. ons hantecken hyeronder ghestelt. Aldues over
 31. gheven den XVIII van november XVc LVII.

alle onderstaande correcties verwerkt

Harold van Aalderen - 6 apr 2015 - 00:23

9 item

30 hantecken hyeronder

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Pauwel - 7 apr 2015 - 11:52

hanthovende?

10 gronden ligghen?

28 kennessen

Pauwel - 7 apr 2015 - 14:07

Pauwel,  bedankt voor je aanvullingen en correcties.  Soms begrijp ik mezelf niet dat ik het er niet uit kon halen :)....

Wat het hanthovende vs hanthouende betreft.  Ik heb geprobeerd te vinden of de schrijver ergens een onderscheid aanbrengt tussen de u en de v met iets van een streep erboven of zo (regel 24 en 25 bylievenghe, houden en ghebuede) maar ik zie er werkelijk geen verschil in. 

Het middelnederlands woordenboek geeft geen uitsluitsel. Hanthouden komt voor als woord maar niet in de preciese betekenis zoals het hier wordt gebruikt.  Ik ging er vanuit dat in dialect de d in de uitspraak zou wegvallen en daarmee ook in het schrijven.  Maar de zelfde redenatie kan gebruikt worden voor hanthoven. Het hanthouden komt in het middelnederlands woorden boek niet voor zonder d, maar hanthoven kan ik ook niet vinden.

Je meldt het met een ? alsof je er ook niet zeker van bent. Heb jij ergens een referentie gevonden die pleit voor hanthoven vs hanthouen?

Ik kwam zojuist in de index van de SvG CD een samenvatting tegen waar hanthoven in wordt gebruikt maar van die tekst heb ik geen origineel dus kon niet kijken hoe het daar geschreven staat. Maar ik concludeer dat hanthoven kennelijk een gebruikelijk woord is bij deze heb ik het aangepast.

Kan jij nog iets van het laatste woord in regel 10 maken?  Ik verwacht hier een plaatsnaam te lezen in het Waasland. Het beste wat ik er uit kan lezen is Belversele en die naam ben ik nog niet tegengekomen als plaats in Waasland, wel ligt daar een Belsele en een Eversele.

Harold van Aalderen - 7 apr 2015 - 20:56

Harold,

 

Ik kom deze parallelteksten tegen. In de GTB niet te vinden. Heel merkwaardig. Er moet een werkwoord aan ten grondslag liggen.

 

https://www.google.nl/search?num=20&newwindow=1&espv=2&biw=1120&bih=602&tbm=bks&q=%22hanthovende%22&oq=%22hanthovende%22&gs_l=serp.3...2192.2192.0.2435.1.1.0.0.0.0.82.82.1.1.0.msedr...0...1c.1.64.serp..1.0.0.yHc7kMuxfYs

hanthouende geeft geen treffers.

 

De komma moet vóór hanthovende = belendingen o.i.d.

Ik kom ook anthovende tegen.

 

Groet, Pauwel

Pauwel - 7 apr 2015 - 21:59

9. Item dese naermelden

10. Belsel

 

mvg
Bart

Bart Jans - 7 apr 2015 - 22:01

9. dan eerder "naervolden"

Pauwel - 7 apr 2015 - 22:13

Akkoord met 'naervolden'. Zal wel een verkorting zijn van naervolgenden.

Bart Jans - 7 apr 2015 - 22:47

Hallo Harold

Ik heb het ook getranscribeerd. Kijk maar wat je er van overneemt; meest kleinigheidjes. Het zullen wel schellingen groten zijn ja, en maten rogge. Rox durf ik er niet van te maken. Het "x"-teken kan ook een afkortingsteken zijn (vgl. "f[olio]" rechts boven). Wat zijn "eenenen"? Naast "hanthoven(de)" en "anthovende" kom je ook "hanthoofdende" in Google tegen . Volgens Roger Bryssinck (http://users.telenet.be/Roger.Bryssinck/Bryssinck-stam.pdf) betekent het: "gelegen naast, gesitueerd". 

Groeten, Bas

 

 1. [...]an [den] kinderen Andries V[er]bercmoest f[olio] 64

 2. Staet van goede die overgheft Merck Uiens (Wiens) ende

 3. Pieter van der Bercmoes als stande voochden van Andries

 4. van Bermoes kienderen salijgher memorie. Item

 5. In den esten ende al vooren bijnen de proochie van Sct.

 6. Pauwels een ghemet eerven hanthoven suijt Pauwels

 7. van Heede, west Mergriete Wijns belast met III maten.

 8. eevenen (*); noch II ghemeten hanthoven ooest ende weest

 9. tseeren strate belast met XV s[...] g[...]. Item dese naervolden

 10. gron[den] ligghen bijnnen Belsel

 11. Item hoch II ghemeten hanthovende suijt Gilles van

 12. Hese, west Wijllem de Wreede; noch een ghemet hanthoven

 13. ooest tsheeren strate, suiet Jan van Heese belast met III

 14. maten rox (**); noch een ghemet hanthovende ooest ende

 15. west Pieter van Gamer; noch III ghemeten ende een thalf

 16. hanhovende ooest tsheren strate, suijt Andries V[er]bermoest;

 17. noch een half buinder hanhovende (doorgehaald: suijt ende) ooest

 18. Jacop de Bose, suijt Jooes Bries; noch een half buinder

 19. hanthovende suijt ende west Aderaen van Schijke (Sclijke? vgl. Slijke) belast

 20. met III maten rox; noch IIIIc roeden hanthovende

 21. ooest ende uest doerne van Andries de Boeck; noch IIIIc

 22. rooeden hanthovende ooest Jan van Havere, west Jan de

 23. Hondt belast met II maten rox. Behoudens der wedewe

 24. haer bijlieveghe aen dijt vornoumde goet te howden

 25. ent ghebuede dat zij niet en ackorderden ende schien,

 26. aldues zo blieft de moeder hues houden ne met

 27. den kienderen scade ende bate wijninghe ende

 28. v[er]lies. In kennessen der waerheijt zo hebben uij (wij)

 29. Merck Weijns ende Pieter V[er]bermoest als vooechden

 30. ons hanteken hijeronder ghestelt. Aldues over

 31. gheven den XVIII van november XVc LVII

 

(*) Gecorrigeerd 03.23 nav correctie door Bart Jans

(**) "ro[...]" veranderd in "rox" nav opmerking van Pauwel

Bas den Brok - 8 apr 2015 - 01:52

8. eevenen = haver

Bart

Bart Jans - 8 apr 2015 - 02:14

Aha, eevenen, l'avoine ..

Bedankt!

Bas den Brok - 8 apr 2015 - 03:15

rox = rogs komt vaak voor. Zie ook GTB.

Pauwel - 8 apr 2015 - 12:39

Pauwel - 8 apr 2015 - 13:07

OK. Nu durf ik er wel "rox" van te maken. Heb het boven veranderd. Bas

Bas den Brok - 8 apr 2015 - 14:19


Bas, Pauwel en Bart, het duurde even voor ik jullie opmerkingen kon verwerken. Bedankt voor jullie verbeteringen en verduidelijkingen heb weer een hoop geleerd van deze tekst.

Harold van Aalderen - 12 apr 2015 - 17:01De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu