stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » Cornelis Duiverman en Maria Berrij; leeshulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Hallo,

Wie kan mij helpen met "vertalen" van bijgaande trouwinschrijving.

Ik maak er uit op dat zowel Cornelis als Maria weeskinderen uit het Stads Kinderhuis zijn. Klopt dat? en Betekent dit dat de ouders van beiden overleden waren ten tijde dat beiden nog klein waren? En indien zo zijn er nog archieven bewaard gebleven van dit kinderhuis?

Uiteindelijk zoekende naar de doopdatum van Cornelis en dus ook ouders van hem.

 

Gr

Wouterhttp://www.hetutrechtsarchief.nl/archiefbank/maisi_proxy.aspx?mivast=39&mizig=34&miadt=39&miaet=185&micode=711&minr=32591722&milang=nl&misort=last_mod|desc&mizk_alle=%22cornelis%20duiverman%22&miview=viewer2

wouter van der putten

.

Pauwel

isorry te snel gereageerd, je hebt gelijk

 

misschien identiek aan burgerweeshuis?

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=725&milang=nl&mizk_alle=kindertehuis&miview=inv2

Annemarie57

het kan misschien ook zijn dat een van de ouders was overleden en de andere ouder de zorgtaak niet aankon? Nichtjes van mijn moeder zaten ook in het weeshuis nadat hun moeder was overleden, hun vader leefde echter nog.........

Annemarie57

Er wordt een Cornelius Rk gedoopt te Utrecht 29/1/1696, ouders Joannes Duijverman en Maria van Steenwijck, getuige Joanna Vonck.

Huwelijk Cornelis Duijverman ned. herv. Utrecht 12/6-19/7-1774 Hester van Maseyk, vorige vrouw Maria Bary.

(????)

 

Anna.

a.m. van kalken

is het niet deze dan?

 

Kind:

Cornelius Duijverman

Geslacht:

Man

Vader:

Joannes Duijverman

Moeder:

Maria van Steenwijck

Getuige:

Joanna Vonck

Gebeurtenis:

Doop

Datum:

zondag 29 januari 1696

Religie:

Rooms-katholiek

Gebeurtenisplaats:

Utrecht

Annemarie57

Hallo,

Heb ik uiteraard ook gevonden maar is onduidelijk of dat bij elkaar hoort. Deze is RK en de andere (met Berrij) NH. Van Joannes en van Steenwijck ontbreekt ieder verder spoor behoudens deze.

Gr

Wouter

wouter van der putten

Hoi,

Allen bekend Cornelis is 2e keer getrouwt met Hester van Maseyk. is dus dezelfde. (nog) geen bewijs dat dit ook die van de doop van Joannes en van Steenwijck is. laatstgenoemde is RK terwijl Cornelis NH is (ook de aanwezige dopen van hem en Barrij).

 

Gr

Wouter

wouter van der putten

Hebben Cornelis en Maria ook kinderen gekregen en zo ja noem ze eens (liefst met doopgetuigen)

a.m. van kalken

Re.: " Deze is RK en de andere (met Berrij) NH. "

Als kind weliswaar RK gedoopt, maar als hij in het Kinderhuis is opgegroeid, lijkt me NH als volwassene niet vreemd.

" In 1674 besloot de Vroedschap: 'Tot menage en beter opvoedinge van de Ambachtskinnderen
  een huys tot dien te approprieëren om alle deselve kinderen daerine te doen plaetsen
 *  .
  Hiertoe werd het voormalige Agnietenklooster, aan de rand van de stad, in gereedheid gebracht.
  Zo'n tweehonderd kinderen namen in 1675 hun intrek in deze ruimte, die voortaan als
  Stadsambachtskinderhuis bekend zou staan. Tegelijk werden de Gecommitteerden ter
  Ambachtskamer van toen af Regenten van het Stadsambachtskinderhuis. Een Kinderhuis, dat
  als stedelijke instelling toch een hervormd karakter zou dragen, als gevolg van de officiële
  status van deze leer toentertijd.
"
Bron : http://www.hetutrechtsarchief.nl/usercontrols/archiefbank/maisi_proxy.aspx?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=718&minr=2757275&miview=inv2&milang=nl​
           Stadsambachtkinderhuis te Utrecht -

Karen

Dank je wel.

Zouden er geen archieven bestaan met aan- en afmeldingen van de kinderen?

Je zou zeggen dat als het een weeskind was dat dus de ouders overleden waren toen het betreffende kind nog erg jong was.

Helaas kan ik nog niets vinden bij overlijden van de mogelijke ouders (Joannes Duijverman en Maria van Steenwijck). Overigens van beiden ontbreekt wel ieder spoor na deze enige doop.

 

Gr

Wouter

wouter van der putten

Beste Wouter,

Ik ben toevallig een reconstructie aan het maken van het stadskinderhuis in die periode. Cornelis Duijvermans komt in de archieven van het kinderhuis voor, maar helaas is er niet zo veel info over hem te vinden.

Hij is in september 1711 in het kinderhuis gekomen, 'tot laste van d'Aelmoesenierskamer' (dit was een instantie die de bedeling van de armen regelde), 'na het schijnt volgens advis van den 12den Augusti 1711'. In april 1717 is hij uit het kinderhuis weg gelopen. Ik heb helaas verder geen info nog kunnen vinden over zijn ouders. Als ik dit later evt nog wel vind (ik heb tot nu toe vnl de periode 1695-1705 gereconstrueerd en ben nog niet aan 1711 toe gekomen), zal ik het laten weten. De bovengenoemde doop uit 1696 is best goed mogelijk. In principe werden katholieke kinderen door de katholieke armenzorg bedeeld. Maar wanneer deze wees waren geworden en geen familie hadden die voor hen zorgden, zagen de aalmoezenierskamer en het kinderhuis soms ook hun kans om ze toch nog "op het rechte (lees: gereformeerde) pad" te krijgen en kwamen dit soort kinderen ook wel in het kinderhuis terecht.

Maria Berrij kwam volgens apput van 20 december 1706 in het kinderhuis, ook tot laste van de aelmoesenierskamer. Zij was toen 10 jaar oud (dit soort leeftijden kloppen soms, maar kunnen ook gerust 2-3 jaar afwijken van de werkelijkheid) en kwam samen met haar broer Gerrit Berrij/Barreij (8 jaar oud) in het huis. Hun vader was een soldaat (waarschijnlijk gesneuveld of vermist) en hun moeder was overleden. In 1716 is Maria 'met uijtset uijt het huijs gegaan'. Broer Gerrit is in mei 1718 'met uijtset' uit het huis gegaan.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

MvG

Jos

Jos v. R.

Beste Jos,

Dank voor je meer dan welkome aanvulling. Is zeer waardevol ondanks dat deze nog steeds de vader en moeder niet verhuld maar wellicht ontdek jij die nog in je verdere zoektocht. In ieder geval is het weer een puzzelstukje op zijn plaats.

Ik ben je er dus zeer dankbaar voor en houd mij aanbevolen voor aanvullingen!

Gr

Wouter

wouter van der putten

Beste Wouter,

Zoals beloofd, zou ik het nog laten weten wanneer ik meer info over Cornelis Duijvermans  zou tegenkomen bij de reconstructie van het kinderhuis over de periode 1695-1715. Dit was in eerste instantie niet het geval, maar na wat speur- en puzzelwerk denk ik dat er toch wat meer over zijn achtergrond is te vertellen. Maar dit gaat wel een heel verhaal  worden... dus zet je schrap:)

De enige keer dat Cornelis Duijvermans met naam vermeld wordt in de archieven van het  kinderhuis (1695-1715), is in het inschrijvingsboek van de opgenomen kinderen, dat in  januari 1715 aanvangt (zie ook mijn eerdere bericht). Voor 1715 was er nog niet zo'n lijst,  wat onderzoek naar kinderen in die periode best lastig maakt. Je bent dan nl. afhankelijk  van de informatie in de requesten voor inname van kinderen en de notulen van de  vergaderingen van de regenten van het kinderhuis. Helaas worden in deze beide bronnen niet altijd de namen van de kinderen genoemd. Bovendien is men ook niet erg constistent met de  namen van de kinderen en kan een kind zomaar onder 2 of 3 verschillende namen in de  archieven voorkomen.
Aan de hand van bovengenoemde bronnen ben ik toch een reconstructie gaan maken. Met  aanvulling van andere bronnen (o.a. boek van uitgegeven kleding voor kinderen, besteding  jongens bij ambachtsbazen en DTB) valt hier wonderwel toch nog een redelijk volledige lijst  van te maken.

Ik kon alleen van Cornelis Duijvermans echter geen request voor inname of vermelding in de  notulen vinden. Maar blijkbaar hadden de regenten ook ditzelfde probleem toen ze het  inschrijvingsboek van 1715 samenstelden, want daar vermelden ze: "Cornelis Duijvermans in  septemb: 1711 ingekomen tot laste van d'Aelmosenierskamer, na het schijnt volgens advis van  den 12den Augusti 1711". Adviezen voor opname in het kinderhuis (nav de requesten) werden  normaal opgetekend in de notulen van de regenten. Bij de notule van 12 augustus 1711 is  echter niets te vinden over Cornelis. Dit vond ik toch wat onbevredigend en ben daarom toch  wat verder gaan kijken, naar zijn vermoedelijke doop in 1696.

Hoewel over de vermoedelijke vader Johannes Duijverman niets valt te vinden, komen we een  Maria van Steenwijck als moeder wel nog een aantal keren tegen in de Utrechtse DTB, zeer  toevalligerwijs met een paar keer dezelfde doopgetuige als in 1696, nl. Joanna Vonck. Deze  dopen kwam ik tegen:
- Henderina, RK doop 7-12-1701; vader Theodori van Rossum, moeder Maria van Steenwijck
- Henrica, RK doop 1-12-1702; vader Theodorus van der Horst, moeder Maria van Steenwijck,  getuige Joanna Vonck
- Joanna, RK doop 16-12-1705; vader Theodorus van der Horst, moeder Maria van Steenwijck,  getuige Joanna Vonck
- Annichje NG doop 10-7-1708; vader Dirk van der Horst, moeder Maria van Steenwijk, in de  keukenstraat

Het zou goed kunnen dat Theodori van Rossum dezelfde persoon is als Theodorus (= Dirk) van  der Horst. In dat geval zou zij met hem 3 buitenechtelijke kinderen hebben gehad, want zij  trouwen pas op 6-8-1707 voor het gerecht (inschrijving 30-7-1707). Dirk van der Horst wordt  dan wednr van Marrigje Beumers genoemd (huwelijk 6-1-1694 voor gerecht) en zij wonen dan  bij de Magdalenesteegh. Deze ligt vlak naast de bovengenoemde keukenstraat.
Bij hun vierde kind Annichje blijken ze gereformeerd te zijn geworden. Dit verklaart  mogelijk ook hun huwelijk. De gereformeerde kerk was in die periode op zijn zachtst gezegd  niet zo tolerant tegen ongehuwde stellen met kinderen.

Terug naar het kinderhuis. Bij de naam van deze Dirk van der Horst ging nl een belletje  rinkelen bij me. In de requesten voor opname van kinderen wordt nl. op 9 september 1711 een   verzoek gedaan door de buren in de kreupelstraat (= keukenstraat) dat de weduwe van Dirk  van der Horst was komen te overlijden en dat zij 3 kinderen naliet, nl. een jongen van  circa 14 jaar, en twee dochters van circa 8 en 6 jaar oud. Deze worden op 14 september 1711  in het kinderhuis opgenomen. Hier worden helaas alleen dus geen namen genoemd. Maar de twee dochters zijn zeer waarschijnlijk Henrica en Joanna. Henrica (Hendrijn) van der Horst komt ook voor in het inschrijvingsboek van 1715. Zij is in oktober 1724 uit het kinderhuis gegaan. Joanna komt hier niet in voor, mogelijk is zij al voor 1715 overleden. Hier werd echter geen administratie van bijgehouden helaas.

De jongen van circa 14 jaar in dit request kan volgens mij niemand anders zijn dan Cornelis  Duijverman. Hoe zit dit dan precies? Ik vermoed dat Maria van Steenwijck niet zo'n heel  kuise dame was en dat Cornelis voort is gekomen uit een buitenechtelijke relatie met  Johannes Duijverman, net als haar 3 daaropvolgende kinderen. Dat verklaart ook meteen  waarom je geen huwelijk van hen kon vinden. Meer informatie over deze Johannes Duijverman  wordt daarom denk ik erg lastig om te vinden, misschien was hij wel niet afkomstig uit  Utrecht, was hij soldaat of een passant. Hier kan ik je helaas dan ook niet veel verder mee  helpen.

Wat betreft Maria van Steenwijck, is er nog wel wat meer informatie te vinden. Het request  waarin haar overlijden wordt gemeldt, is van begin september 1711. Dus haar  overlijden/begrafenis zou kort daarvoor moeten zijn. Ik vermoed dat het deze is:
begrafenis 3-9-1711 (acte 14-9) "Maria Reijers, wed. van Dirck van der Steen, laet na onmondige kinderen in de keuckenstraet, begr. gratis".

Reijers zou dan haar patroniem zijn.  Haar ouders waren vermoedelijk Reijer Wesselsz (van Steenwijck) en Henricje Jans van Kruijthof, maar dat kun je beter zelf even goed uitzoeken. Ik kwam ook nog een Maria van  Steenwijck tegen in de notulen van het kinderhuis. Zij verzoekt daar op 4-12-1709 het recht  van inwoning in Utrecht, wat haar werd toegekend. Een bewijs van recht van inwoning was een  vereiste om aanspraak te kunnen maken op armenzorg (o.a. van Aalmoezenierskamer) in Utrecht  en werd daarom meestal aangevraagd wanneer men armlastig was geworden. De regenten van het kinderhuis waren belast met het onderzoek naar en toekennen van dit recht als extra inkomstenbron. Dit verzoek zou evt te maken  gehad kunnen hebben met het overlijden van haar man Dirk van der Horst.

Een heel verhaal dus... ik hoop dat je er ook wat aan hebt. Het is altijd lastig om bij dit  soort gevallen de bewijsvoering helemaal sluitend te krijgen. Laat het gerust weten als je er nog vragen over hebt.

MvG,

Jos

Jos v. R.


Beste Jos,

Dank voor dit zeer waardevolle onderzoek en aanvullende informatie! Ik moet het nog even goed doornemen dus wellicht heb ik nog wel wat vragen naderhand. Ik ga er van uit dat deze bronnen alleen via het archief zelf in te zien zijn?

Begrijp ik het goed dat jij aanneemt dat Cornelis een "onegt kind" is en dat Joannes Duijverman en Maria van Steenwijck niet met elkaar waren getrouwd in 1696 (toen Cornelis is gedoopt)? Als ik naar de inschrijving kijk dan staat het zo (zoals ik het dan als leek lees) dat Joannes en Maria een echtpaar waren maar dat is dus waarschijnlijk niet zo? Kon je destijds als je niet getrouwd was (en RK was) een kind laten dopen en het doen voorkomen dat je man en vrouw was?

Wellicht hadden zij een relatie (maar dan nog niet getrouwd) en is Joannes komen te overlijden rond 1700 waarna Maria trouwde met v.d. Horst. Wellicht is vanuit de begraafboeken rond deze tijd meer informatie te halen?

In de trouwinschrijving van 1707 staat in ieder geval niet vermeld dat Maria weduwe is (van Joannes Duijverman).

De connectie Joanna Vonck is wel opvallend als getuige...Zij wordt ook als getuige genoemd bij de doop van een kind van Joannes van Steenwijck, 1 dag voor de doop van Cornelis..! Waarschijnlijk dan een broer.

Het is voor mij nog wat onduidelijk wat voor archieven er mogelijk nog zijn rond deze perioden welke niet zijn gedigitaliseerd en alleen fysiek in te zien (in Utrecht). In ieder geval een spannende zoektocht!

Gr

Wouter

wouter van der putten
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!