stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Ondertr.reg 1597 Grietje Gerrits wed. van Buren met Rijckert Rijckers. leeshulp gevraagd.= [opgelost

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Een wat lastige akte met dit oude eind 16eeuwse handschrift in SA Amsterdam 1597 : Gaarne een samenvatting .

Dit is wat ik eruit gehaald heb:

Voor commisaris(sen) compareerde Rikart Rikaris (Rijkers Rijkers) van (Londen??) soldaat onder Cap. Lowijs, 25 jaar, woont ........ ....... ........ ....... ... opliggend(?) zijn geboden tot Enkhuizen   ........ ....... ....... ....... ....... bijtans in te brengen verklarende ...... te hebben, ter eenre zijde , en Grietje Gerrits van (Emden?)  weduwe van Gerrit van Buren verklaren(de) twee (?) jaren gehuwd geweest te hebben woonde (?) te......  plaatsen,  ter andere zijde (en dan een hele zin nog)..

 

Met dank

 

Pieter

 


https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=Grietje&a1=Gerrits&x=20&z=b#OTR00005000079

Pieter Johan Cramwinckel

Ten dage jare ende voor commissarissen compareerden Rikart Rikarts / van Eemden soldaat onder cap[iteij]n Lowijs, 22 jaren, woonende / bij de heijsteech aen de veste, hem opleggende sijne geboden tot / Enkhuijsen mede te laten doen ende daer van betooch in te brengen / verclaerde gehouden (?) te hebben ter eenre. Ende Griete Gerrits / van Eemden wed[uw]e van Gerrit van Buren verklaren[de] vier jaren / gehuwd geweest te hebben wonende te selve plaetsen / ter andere zijde ende dat (?) bijsteekende als voren (?) / (?) op alles naer behooren geantwoort hadden sijn / hun haer geboden verwilliget. 

JP Ouweltjes

Mijn dank JP Ouweltjes, dat was snel!

Pieter

Pieter Johan Cramwinckel

En die Heisteeg is er nog steeds - 1012 WC.

G.Karssenberg

hiaten/missers:
verclaren[de] geen ouders te hebben
verclaren[de] vier jaren wed[uw]e geweest te hebben
en[de] gaven aen v[er]soeken[de] als voren en[de] naerdien sij

ChrisvD


dank Chris.

Pieter Johan CramwinckelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!