stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » Ondertrouw-inschrijving uit 1608. Leeshulp gevraagd. opgelost

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Beste forumleden,

Namens Duncan Bennie uit Zuid-Afrika vraag ik jullie hulp bij het lezen van een ondertrouw-inschrijving uit 1608. Als 'leek' puzzel ik ook mee maar ik doe graag een beroep op jullie expertise met soortgelijke inschrijvingen en geschriften uit die periode. Dit is al de derde keer dat ik (als nieuweling op dit forum) dit bericht opstel. Vergeef me als ik het nu kort hou! In de eerste afbeelding hieronder zie je het uitreksel waar Duncan in geinteresseerd is: ondertrouw tussen Louys Victors en Stijntje(n) Jaspers. In de 2e afbeelding staat de hele pagina met de uittreksel rechtsboven.

Mede namens Duncan, alvast hartelijk dank voor jullie hulp hierbij!

Groeten,

Mike Morrell

Uittreksel

Hele Pagina (uittreksel rechtsboven)

Mike Morrell

Jan Clavaux

Ik had Duncan Bennie gevraagd naar aanvullende informatie die het misschien makkelijker zou maken om woorden te herkennen. Zijn reactie is (door mij vertaald) als volgt:

'Dit was het eerste van zijn drie huwelijken. Ik heb dus wat informatie over Louys Victor maar niet over zijn vrouw. Bij zijn latere ondertrouw-registraties staat dat hij in Amsterdam woont. Zijn beroep is opgegeven als "Bode op Dortrecht". Zijn vader was Victor Victors. De vertaling van een van de ondertrouw-registraties in het Engels geeft zijn woonplaats aan als "wonend aan het Rockin". De originele [Nederlandse] registratie die hiermee overeenkomt heb ik niet kunnen vinden. In een ander [ondertrouw-registratie] is zijn woonplaats opgegeven als "Nieuwe Hoochstraat."  Ik heb een "Nieuwe Hoochstraat" ook niet kunnen vinden. Ik vermoed dat "Nieuwe" is vervallen in de naam of dat de naam van de straat is gewijzigd.'

Opmerking Mike: Bij zijn latere ondertrouw-registraties lijkt het alsof Louys Victor in Amsterdam aan het Rokin woonde. Ook dat hij beroepsmatig iets met een 'Dortrecht' (Dordrecht?) te maken had. 

De gegevens van Duncan in het engels staan hieonder:

This was the first of his three marriages so I have a bit of information on Louwis Victor, unfortunately I do not have any information on the wife.
In all his later ondertrouw records he is stated as being from Amsterdam. His occupation is given as as a "Bode op Dortrecht" His father was Victor Victors. The one English translation of the one ondertrouw gives his residence as "living on the Rockin" and in another his residence is given as "Nieuwe Hoochstraat." I have not been able to find the original ondertrouw for the one that says "living on the Rockin" and have no idea what that can be a reference to. I have also been unable to locate a Nieuwe Hoochstraat as I am guessing that it dropped the Nieuwe or changed its name entirely.

Mike Morrell

Den XXIIen martii 1608
Compareerden alsvoren Louys Victorsz., Spaensestoelenmaker, oud 22 jaren,
woonen[de] in St. Jansstraet, geassisteert mit Victor Victorss. zijn vader ter eenre
en[de] Styntjen Jasparsdr., oud 20 jaren, woonen[de] in de V[er]verijen, geassisteert
mit Jaespar Jans[en] hare vader ter andere zijden.

bijgesteld

Zie ook http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=768066.0

Chris van Dijkum

Baie dankie Chris, ek hoop dat jy my Afrikaans sal verstaan. Ek wardeer die moiete, dit is verbaasend hoe vinnig jy dit kon lees.

En dankie weer Mike, ek wardeer al jou hulp en moiete.

Groete,

Duncan

Duncan Scott Bennie

info Google

https://velehanden.nl/berichten/tips/bekijk/project/ja_ik_wil/id/23807

Jan Victor was inderdaad een kind uit het eerste huwelijk van Lowijs Victor; hij werd onder de naam Hans op 13 juni 1619 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt (zie hieronder).

Zijn carrièreswitcxh naar ziekentrooster bij de VOC lijkt overigens vooral een financiële: op de website van de Koninklijke Bibliotheek staat een prachtig verhaal over de familie Victor  http://www.kb.nl/dossiers/beeldende-kunst/rembrandt

Hier info over o.a de drie huwelijken van Lowijs Victers

http://www.cafekeller.nl/genealogy/individual.php?pid=I2406&ged=Keller

Groetjes Janny

Janny Bijsterveld

https://web.archive.org/web/20130919013759/http://kb.nl/dossiers/beeldende-kunst/rembrandt
 

Rembrandt

Dit dossier is bijgewerkt tot: 

24 juli 2007

In 2006 werd herdacht dat Rembrandt van Rijn vierhonderd jaar geleden werd geboren. Het is een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij ging. In het hele land waren er herdenkingen, tentoonstellingen en geleerde bijeenkomsten georganiseerd. Ook de middenstand pikte een graantje mee dit jubeljaar. Zo bood een bakker in het Twentse Delden een broodje Rembrandt-Brie aan. Zelfs de meest hongerige Rembrandt-fan moest toch beamen dat dit aanbod helemaal niks met de tovenaar van het ‘clair-obscur’ van doen heeft. Dat is een beetje het stigma van Rembrandt. Dat deelt hij een met een ander fenomeen dat in hetzelfde jaar werd herdacht. Ook de naam van W.A. Mozart wordt postuum verbonden aan producten die de kunstenaar nimmer heeft gezien. In het geval van Rembrandt betreft het meestal schilderstukken die – zo blijkt veelal later – ten onrechte aan de meester worden toegeschreven. Er gaat bijna geen jaar voorbij of de namen van professor Ernst van de Wetering en het Rembrandt Research Project duiken weer op. Dan is er weer tot grote vreugde een nieuwe Rembrandt ontdekt of, oh schrik, tot grote droefheid juist weer een Rembrandt van de productielijst afgevoerd. In nogal wat gevallen gaat het dan om het werk van een leerling. Iemand die onder zijn leiding een doek heeft volgepenseeld. Hier en daar is er zelfs sprake van een gemeenschappelijke schildershand wanneer Rembrandt het werk heeft ‘opgezet’ en de leerling de details heeft geschilderd. 

Rembrandt heeft een groot aantal leerlingen gehad van wie sommige, zoals Gerard Dou en Ferdinand Bol, later beroemd werden. Geld, veel geld was nodig om een leerlingenplaats te bemachtigen. Had de leerling zich ingekocht dan volgde een jarenlang leerproces waarbij de leerling steeds meer verantwoordelijkheid in de schilderwerkplaats kreeg toegewezen. Pas als men volleerd was mocht een schilderij worden voorzien van de eigen handtekening. Er waren natuurlijk ook mindere talenten. Ambitieuze jonge mannen – vrouwelijke leerlingen zijn onbekend – die met veel inzet probeerden het kunstenaarschap van hun patroon te evenaren maar daar niet in slaagden. Jan Victors was één van die Rembrandt-leerlingen.

De familie Victors komt enkele jaren na de val van Antwerpen in 1590 naar Amsterdam. Jan, ook wel Johannes, Victors wordt op 13 juni 1619 in de Amsterdamse Oude Kerk gedoopt. Kort na de dood van zijn moeder hertrouwt zijn vader. De familie van zeven kinderen gaat wonen aan het ook toen al drukke Rokin. Op veertienjarige leeftijd komt Jan in de leer bij de grote Rembrandt, die in de jaren dertig van de zeventiende eeuw al een glanzende carrière heeft gemaakt. Over het precieze verloop en de omstandigheden van zijn leertijd is weinig bekend. Er werden geen rapportboekjes of diploma’s uitgereikt in die tijd. De leerperiode van Victors kan slechts achteraf door kunsthistorische experts worden geduid. Zijn eerste zelfstandig gesigneerde schilderijen dateren van 1640. Victors huwt twee jaar later met Jannetje Gerrits en vestigt zich als ‘schilder’ aan de Kalverstraat. Het echtpaar krijgt negen kinderen. Victors bouwt een bescheiden reputatie op als portretschilder. Hij schildert verschillende Amsterdamse notabelen. Kort na de geboorte van zijn jongste kind, in 1661, sterft zijn vrouw. Victors die nu alleen de opvoeding van zijn acht nog levende kinderen moet verzorgen, zal nooit meer hertrouwen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de combinatie van de slechte economische omstandigheden in de Republiek, als gevolg van de oorlog met Groot-Brittannië en de zorg voor zijn kinderen de artistieke prestaties van Victors negatief beïnvloed. Zijn laatst bekende werk dateert van 1670. Drie jaar later, op 27 november 1673, monstert Jan Victors als ‘ziekentrooster’ (ook wel krankbezoeker) aan op het V.O.C. - schip ’t Wapen van Rotterdam. Het moet een wanhopige poging zijn geweest om aan zijn schuldeisers te ontkomen of om een deel van zijn schulden te kunnen voldoen. Het is niet waarschijnlijk dat Victors uit zucht naar avontuur huis en haard heeft verlaten. Uit notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam blijkt dat hij diverse schuldeisers had. Onduidelijk is of hij een deel van het voorschot van Fl. 330, - dat hij van de V.O.C. ontvangt heeft gebruikt om zijn schulden af te betalen. Ook is het niet duidelijk of Victors aan boord was van ’t Wapen van Rotterdam toen dit schip op 16 december 1673 naar Oost-Indië vertrok. Vast staat dat dit schip al een maand later door de Engelsen in de buurt van de Shetland-eilanden wordt genomen en opgebracht. Als hij aan boord is geweest moet hij of ontsnapt of door de Engelsen vrijgelaten zijn, want in 1676 duikt hij weer op bij een Amsterdamse notaris om een nieuwe schuldenregeling te treffen. Zes jaar later, op 26 oktober 1683, verklaart zoon Victor Victors, die net als adelborst op het schip China uit de Oost is teruggekeerd, bij een notaris dat zijn vader in september 1676 als ziekentrooster met het schip Rammekens naar de Oost is vertrokken. Uit zijn verklaring is af te leiden dat hij zijn vader daar nooit heeft ontmoet. Jan Victors was volgens compagniesdienaren al op een onbekende plaats in Azië overleden.

Chris van Dijkum

Van harte bedankt, Chris! Net als Duncan, sta ik echt versteld van hoe snel en hoe deskundig je dit voor elkaar hebt gekregen. Grote bewondering voor!
Dank ook voor het fascinerend verhaal over Rembrandt en de Victors! Dit brengt e.e.a. voor mij echt tot leven.

Ik vind het fantastisch dat je bereid bent geweest om hiermee te helpen.

Groeten,

Mike

Mike Morrell

Hartelijk dank aan Jan, Chris en Janny voor jullie reacties! Jullie hebben niet alleen de tekst snel ontcijferd maar ook veel aanvullende informatie toegevoegd waar (neem ik aan) Duncan heel blij mee zal zijn. Wat een geweldig actieve forum is dit!

Mijn voorouders komen uit Groot Brittanie en mijn eigen onderzoek is gericht op bronnen daar. Ik pikte uit nieuwsgierigheid de vraag van Duncan op in een engelstalige forum en daardoor ontdekte ik deze forum. Ik besefte al snel ik dat ik helemaal niets weet over stamboomonderzoek in Nederland of over de Nederlandse taal in voorgaande eeuwen. Ik ben wel hier in geinteresseerd. Daarom blijf ik graag actief lid van de forum. Waar ik andere leden kan helpen, doe ik dat. Ik vind het ook leuk om gaandeweg meer te leren over stamboek-onderzoek in Nederland en over de taal die 'vroeger' werd gebruikt.

Nogmaals bedankt voor deze geweldige 'eerste ervaring' op de forum!

Groeten,

Mike

Mike Morrell

@Duncan,

2.9.1625 huwelijk Lowijs Victoors met Giertie Pieters
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lo*&a1=vict*&i2=1&v2=g*&a2=p*t*r*s&x=20&z=a#OTR00023000127
11.6.1633 huwelijk Louwis Victor met Marritie Jacobs
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lo*&a1=vict*&i2=1&v2=g*&a2=p*t*r*s&x=20&z=a#OTR00029000045

Voor de woonstraat kopieer onderstaande namen naar onderstaande site:
http://www.islandsofmeaning.nl/projects/straatnamen/
Sint Jansstraat
Ververijen
Nieuwe Hoogstraat
Koningsgracht
Rokin
Bantammerstraat

Chris van Dijkum

Baie baie dankie almal, ek wardeer al u hulp. Hierdie inligting is baie interesant. As ek 'n vraag mag vraag, ek verstaan nie 'n deel van die ondertrou heeltemal nie. Die deel wat sê "Jaespar Jans[en]? hare vader ter andere zijden." wat beteken hulle met "vader ter andere zijden. En as julle my kan net uithelp met 'n ander transcriptie, ek het die Poorters inligting van Victor Victorsz gekry wat wys dat hy oorspronklik van Antwerpen was maar kan nie alles daarin uitmaak nie. Ek sal enige hulp wardeer.

Victor sin is heel onder op die linker kant van die document:

https://archief.amsterdam/indexen/poorters_1531-1652/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=Victors&af1=1&x=29&z=a#A24522000087

Weerens baie dankie vir al julle hulp en narvorsing, julle het my wragtig baie gehelp.

Groete,

Duncan

Duncan Scott Bennie

At a wedding there are always two parties, the groom and the bride: Louys Victorsz. assisted by Victor Victorsz. his father on the one (hand) and Styntjen Jasparsdr. assisted by Jaespar Jansen her father on the other hand. Zijde = side.


Verklaring van poorterschap:
Victor Victorss. van Antwerpen, Spaensschestoelmaeck[er],
es op huyden den zesten nove[m]b[ris] XVc XC geworden poorter
deses stede en[de] heeft gedaen zijn[en] eedt (gedaen) in handen
van [den] presideren[de] burgerm[eeste]r, den trezoriers betaelt zijn[en]
poortergelt en[de] den dienaren voer hoe[re] salaris   ---   IX st[uvers]

Chris van Dijkum

r. 5 ... Jans[en] ...

https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=victors*&x=20&z=a#OTR00008000074


Jaespar Jans[en]? De -n- lijkt gecorrigeerd te zijn in een -a-.

Vgl. https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gerrit&a1=hermans&x=20&z=a#OTR00008000079


Willem Jans[en] 05-04-1608

 

Overigens, zou het in r. 3 niet zijn: ... Victor Victorss. zijn vader ter eenre?

Pauwel

Re: Overigens, zou het in r. 3 niet zijn: ... Victor Victorss.

Ik lees een z, niet zo overduidelijk als als in r. 1 maar de lus is net als in r. 1 de afkortingshaal voor z[oon] en heeft m.i. niets te maken met de omhoog gaande lijn van een mogelijke lange-s.

Chris van Dijkum


Ik lees een z, niet zo overduidelijk als als in r. 1 maar de lus is net als in r. 1 de afkortingshaal voor z[oon] en heeft m.i. niets te maken met de omhoog gaande lijn van een mogelijke lange-s.

@ Chris,

We hebben het toch over dit teken?

 

Dat is toch een lange -s- als onderstaande -s-, die aan de bovenkant overgaat in de gebruikelijke geknikte afkortingshaal naar beneden? Die afkortingshaal schiet wel wat uit naar links en raakt de onderkant van de schacht van de -s-. Althans zo zie ik het.


geassisteert (zelfde tekst)

Pauwel
De auteur van het eerste bericht in dit onderwerp heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!