stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Uit "Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1773-1810 Raze 2643": Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Uit "Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1773-1810 Raze 2643":

07.03.1768 Inventaris van Janneke Flipse Zuidijk, gehuwd met Pieter Janse van Hulle,
overleden 28 mei 1766. Man erfgenaam. Kinderen: Neeltie en Jacomijna.
Voogd: A. van Tilburg en Jacob Scherp.

De komma's in de eerste zin zijn mij niet duidelijk. Wie is er nu op 28 mei 1766 gestorven, Janneke of Pieter?

En waarom is deze vermelding er dan pas in 1768? (Is dan een ander overleden?)

NC Nelisse

vervallen, vraag is aangepast.

Jan Clavaux

Ik maak hieruit op dat de vrouw Janneke Flipse Zuidijk op 28 mei 1788 is overleden. Voor de zekerheid even nakijken in de begraafregisters van Ellewoutsdijk. 

J. van der Linden

Ik ben iets te voorbarig geweest. In hetzelfde document lees ik iets verderop:

10.03.1774 Inventaris Pieter janse van Hulle (gerechtsbode), gestorven 28 mei 1766,
gehuwd met Jannetie Flipse Zaagdijk. Erfgenamen: Neellie en Jacomina van
Hulle.
Voogd: A. van Tilburgh, Jacob Scherp.

Maar wie is er dan in 1774 gestorven?

Of wat betekent zo'n boedelrekening eigenlijk? Kan er nog een andere reden zijn om die op te maken, anders dan nav een overlijden?

NC Nelisse

Een reden kan ook zijn dat een van de erfgenamen uitbetaald wilde worden bijvoorbeeld omdat ze meerderjarig werd of ging trouwen.

Annemarie57

Hoofdpersoon in mijn zoektocht is Jacomina van Hulle. Ik vermoed dat de Jacomina die de dochter is van Pieter janse van Hulle en Janneke Flipse Zuidijk, dezelfde is als de Jacomina die later met Pieter Koole trouwt.

Helaas zijn van Ellewoutsdijk alle DTB gegevens verloren gegaan, dus bewijzen is lastig. Gelukkig zijn er nog wel een hoop alternatieve bronnen.

Dit is wat ik totnutoe verzameld heb:

Ellewoutsdijk lidmaten

13.10.1724 Jan van Hulle, aangenomen als lidmaat.
25.03.1769 Pr. van Ulle, voorgesteld als diaken, niet gekozen.
02.04.1783 Jacomijna van Ulle, belijdenis.
27.04.1760 Jannetje van Ulle, belijdenis.
03.04.1757 Maatje van Ulle, belijdenis.
18.01.1781 Neeltje van Ulle, belijdenis.
03.04.1757 Pieter van Ulle, belijdenis.
04.04.1761 Pieter van Ulle, voorgesteld als diaken en gekozen.
13.04.1770 Pieter van Ulle, voorgesteld als diaken en gekozen.
31.03.1774 Pieter van Ulle, voorgesteld als ouderling, niet gekozen.
22.03.1758 Maria van? Ulle, belijdenis.

 

Ellewoutsdijk Testamenten 1761-1810

27.05.1766 Pieter van Hulle, gehuwd met Jannetie Flipse Zuydijck. Voogden: A. van
Tilburgh, haar broer Jacob Scherp.

Ellewoutsdijk Testamenten 1761-1810

16.06.1766 Cornelis Janse Dok, gehuwd met Matie Janse van Hulle. Voogden: Gillis
Timmerman (schoolmeester te Driewegen), Pieter Janse van Hulle

-------------------------------------------------------------------------------------

Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1733-1810 Raze 2634

07.03.1768 Inventaris van Janneke Flipse Zuidijk, gehuwd met Pieter Janse van Hulle,
overleden 28 mei 1766. Man erfgenaam. Kinderen: Neeltie en Jacomijna.
Voogd: A. van Tilburg en Jacob Scherp.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1733-1810 Raze 2634

10.03.1774 Inventaris Pieter janse van Hulle (gerechtsbode), gestorven 28 mei 1766,
gehuwd met Jannetie Flipse Zaagdijk. Erfgenamen: Neellie en Jacomina van
Hulle.
Voogd: A. van Tilburgh, Jacob Scherp.             

Ellewoutsdijk Weesakten 1742-1810 Raze 2635

16.06.1774 Testament vertoond. Pieter van Hulle en overleden vrouw.

             
Ellewoutsdijk register transporten 1767-1786 Raze 2617

20.08.1774 Jacob Scherft, voogd van de wezen Pieter van Hulle en Jannetie Philipse Zuydijk la
Baron Perponcher. A. van Tilburg, rentmeester van de Baron Perponcher la
erfgenamen van Arent Marinus Olivier. Gillis Janse Remijn, voogd boedel Arent
Marinus Olivier la Baron Perponcher.

-------------------------------------------------------------------------------------

http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken?mivast=1539&mizig=862&miadt=239&miaet=18&micode=511-TRG-ZEI2&minr=11291203&miview=ldt

Trouwgeld Pieter Koole en Jacomijna van Hulle, 1785-10-1
Datering:         1785-10-1
Plaats trouwgeld:     Ellewoutsdijk
Ambtsgebied:     Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk
Bruidegom:     Pieter Koole
Opmerking:     Boerenknecht
Bruid:     Jacomijna van Hulle
Opmerking:     Boerenmeid


-------------------------------------------------------------------------------------

Ellewoutsdijk Testamenten 1761-1810

18.01.1787 Pieter Cornelis Koole, gehuwd met Jacomina Pieters van Hulle.


-------------------------------------------------------------------------------------

http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken?mivast=1539&mizig=862&miadt=239&miaet=18&micode=511-TRG-ZEI2&minr=11292209&miview=ldt

Trouwgeld Cornelis Nijsse en Jacomijna van Hull, 1789-10-1
Datering:     1789-10-1
Plaats trouwgeld:     Ellewoutsdijk
Ambtsgebied:     Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk
Bruidegom:     Cornelis Nijsse
Opmerking:     Boerenknecht
Bruid:     Jacomijna van Hull
Opmerking:     Arbeidersweduwe


Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1773-1810 Raze 2643

17.10.1789 Inventaris Pieter Cornelis Koole en Jacomina van Hulle. Twee kinderen:
Cornelis, Pieter.             

-------------------------------------------------------------------------------------

Ellewoutsdijk Weesakten 1742-1810 Raze 2635

13.11.1793 Jacomina van Hulle weduwe Pieter Centse Koole, nu gehuwd met Cornelis
Nijsse. Nu overleden. Vier kinderen: Cornelis 7 jaar oud, Pieter Koole 6 jaar oud,
Janna 2 jaar oud en Jacomina Nijsse 8 maanden oud. Voogd: Cornelis Janse Dok.

Ellewoutsdijk Boedelrekeningen 1773-1810 Raze 2643

13.11.1793 Inventaris Cornelis Adriaans Nijsse, gestorven 12 oktober 1793, gehuwd met
Jacomina van Hulle. Vier kinderen: Cornelis 7 jaar oud, en Pieter Koole 6 jaar
oud (huwelijk Pieter Cents Kole), Janna Nijsse bijna 3 jaar oud en Jacomina 1
maand oud.


-------------------------------------------------------------------------------------

Baarland Trouw 1618-1810
1011. Cornelis Nijsse, geb. te Driewegen, won. onder Ellewoutsdijk, wr. van Jacomina van Ulle, met
Susanna Boeye, jd. geb. en won. te Bakendorp.
Ondertr. Brl. 20.6.1795, getr. Ellewoutsdijk 15.7.1795.


http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken?mivast=1539&mizig=862&miadt=239&miaet=18&micode=511-TRG-ZEI2&minr=11292210&miview=ldt

Trouwgeld Cornelis Nijsse en Susanna Boeij, 1795-07-20
Datering:     1795-07-20
Plaats trouwgeld:     Ellewoutsdijk
Ambtsgebied:     Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk
Bruidegom:     Cornelis Nijsse
Opmerking:     Boer
Bruid:     Susanna Boeij
Opmerking:     Te Baarland


-------------------------------------------------------------------------------------

Ellewoutsdijk Weesakten 1742-1810 Raze 2635

20.07.1796 Rekening door Cornelis Dok voor wezen van Pieter Cornelis Kole en Jacomijna
van Hulle, namelijk Cornelis en Pieter.

Ellewoutsdijk boedelrekeningen Weeskamer Raze 2636

14.01.1803 Rekening. Cornelis Dok, voogd van Wesen van Pieter Koole en Jacomina van
Hulle, namelijk Cornelis 15 jaar oud, Pieter 14 jaar oud.

Ellewoutsdijk boedelrekeningen Weeskamer Raze 2636

12.06.1805 Rekening. Cornelis Dok voor weesen van Pieter Koole en Jacomijna van Hulle,
namelijk Cornelis 17 jaar oud, Pieter 16 jaar oud.

Ellewoutsdijk boedelrekeningen Weeskamer Raze 2636

28.06.1806 Rekening Prumers voor Neeltje van Sande, weduwe van Cornelis Dok, als voogt
wezen Pieter Koole en Jacomina van Hulle.
             
-------------------------------------------------------------------------------------

Overlijden Cornelis Nijsse
http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken?mivast=1539&mizig=862&miadt=239&miaet=54&micode=25.DRI-O-1836&minr=7334054&miview=ldt

Overlijden Cornelis Nijsse, 13-4-1836
Soort akte:     Overlijdensakte
Aktenummer:     3
Aktedatum:     1836
Gemeente:     Driewegen
Overlijdensdatum:     13-4-1836
Overlijdensplaats:     Driewegen
Overledene:         Cornelis Nijsse
Geboorteplaats:     Driewegen
Geslacht:     Mannelijk
Burgerlijke staat:     Gehuwd
Leeftijd:     70 jaar
Beroep:     Landbouwer
Partner:     Susanna Boeij
Leeftijd:     61
Beroep:     Landbouwster
Vader:     Adriaan Nijsse
Moeder:     Johanna Lookerse

 

Er lijkt sprake van een kettinghuwelijk: Aanvankelijk trouwden Pieter Koole en Jacomina van Hulle. Pieter overlijdt en Jacomina hertouwt met Jacobus Nijsse. Vervolgens overlijdt Jacomina (de kinderen zijn al vroeg wees) en hertrouwt Jacobus met Susanna Boeij.

Echter: Jacobus Nijsse zou ook al op 13.11.1793 overleden zijn. Hier klopt dus iets niet!

Ook Neeltje van Hulle moet ergens in deze tijd gehuwd zijn met een zekere Jacobus Lemkens. Hier heb ik geen datum van kunnen vinden.

NC Nelisse

Er staat toch dat Susanna Boeij trouwde met een Cornelis Nijsse, Cornelis is niet dezelfde als Jacobus naar mijn idee.Misschien bedoelde je het goed maar staat er een typefoutje?

Annemarie57

Oeps, het moet inderdaad Cornelis zijn. Met als patroniem (of vermelding van Vader): Adriaanse.

Zou het misschien kunnen zijn dat in het bericht van 13-11-1793 bedoeld wordt dat Jacomina van Hulle overleden is op 12 oktober 1793. ipv Cornelis?

Cornelis hertrouwt immers een kleine 2 jaar later.

NC Nelisse


Dat moet bijna wel al staat het er dan erg ongelukkig

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!