stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd. = [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200040%22%7D


ende Cornelis Fransse Laserums als man ende voogt van Catalijn
Adriaenssen, ende haeren sterckmaekende voorde absente erffgenamen
hier vooren genoemeneert de welcke in t'sheeren handen

opdragen eenen huijsinghe met ontrent seven gemeten
hondert ende vijffendertich roeden erven gelegen alhier
binnen desen Dorpe van Rucphen tusschen desen gemercken  

 

dank jullie wel allemaal, ook de originele scan hierboven, Schepenbank Rucphen 0040. 'Algemeen protocol', folio 211

 

Ron.

Ron

ik lees

 

voor de absente erfgen(amen) 

hier vooren genoemineert.

 

Maar ik ben zeker geen expert dus er zullen nog wel correcties volgen.

 

Opgedragen een huijsinge met omtrent seven gemeten hondert ende vijfendertig roeden

Annemarie57

Het zou helpen een originele scan te zien indien beschikbaar, en hoe meer in hetzelfde handschrift hoe beter. Ik heb weinig toe te voegen aan Annemarie's lezing,

ende Cornelis Franssen Laserum als man ende voocht van Catelijn Adr[ianse]n, ende haer sterckmakende voorde absente erffge[namen] hier vooren genoemeneert, de welcke in t'sheeren handen opdragen eene huijsinge, met ontrent seven gemeten hondert ende vijffendertich roeden erven gel[egen] alhier binnen desen dorpe van Rucphen tusschen dese gemercken

Aanvulling - In bovenstaande zijn de onderstaande correcties (waarvoor dank) van Pauwel en Chris aangebracht in vetgedrukte tekst (er stond dus eerst "erffge[name]n" en "omtrent" alsmede een vraagteken achter "seven").

Peter S

liever noteren: erffgen[amen]?

Pauwel

seven staat er wel

Pauwel

ontrent, zoals in de eerste lezing.

ChrisvD


allemaal bedankt, hierboven verbeterd, Ron.

RonPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!