stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Huwelijk 23-1-1638 Anthonis Cornelisz Greel = [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Zie de akte rechtsonder onder de volgende link van Familysearch

Ik heb een poging gewaagd maar het was voor mij te moeilijk. Daarom het verzoek om de transcriptie waar mogelijk aan te vullen en te corrigeren.

Alvast bedankt voor de hulp!

Op huijden den VII januari 1638 zijn aengeteijckent de....
tri... Anthonis Corn.sz Greel Jongman van Dordt. toecom.t bruijdegom
geadsisteert met Adriaen Arentsen van Dorsten imen Corn. ter eene
ende Grietje Wamaersdr jonge dochter mede van Dordrecht toecomst.
bruijt geadsisteert met Aeltjen Jans dr haer moeder ter andre
zijde bo.... d'haren Dirck Dammert ende Thomas de Wits schepen
.........
Zijn getrout opden XXIII January XVI hr. acht ende dertich ter
presentie van(de) heer Thomas de Wits heren Nicolaesz Pluys ende heer Dirck Dammert Schepen

Henny

Er mankeert niet veel aan.

Of zijn achternaam Greel was durf ik niet te zeggen. Dat moet uit andere bronnen blijken.
Aanvulling: in het doopboek heet hij inderdaad steeds Greel

N.B. Overige opmerkingen vervallen. De bijdrage van Pauwel hieronder is perfect.

Jan Clavaux

Op huyden den VIIen januarii 1638 zijn aengeteyckent de troubeloften
tusschen Anthonij Corn[eli]sz. Greel, jongman van Dord[rech]t, toecomen[de] bruydegom,
geadsisteert met Adriaen Franssen van Dorsten zijnen oom, ter eenre
[en]de Grietgen Warnaertsdr. jonge dochter mede van Dordrecht, toecomen[de]
bruyt, geadsisteert met Aeltgen Jansdr. haere moeder, ter andere
zijde, coram d'heeren Dirck Dammert en[de] Thomas de With, schepen[en].
Actum ut s[upra].
Zijn getrout op den XXIIIe januarii XVIc acht en[de] dertich ter
presentie van [den] heer Thomas de With, heeren Nicolaes. v[er]vangen[de]
d’heer Dirck Dammert, schepen[en].

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-8KBM
Alle Gezindten > Dordrecht > Trouwen 1583-1795 Huwelijksafkondigingen 1764-1810 

Pauwel

Hartelijk bedankt Jan en Pauwel!

Henny


Greel

De G- is altijd lastig, maar vgl. de G- van Grietgen. -reel staat er vervolgens wel.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!