stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: testament Johanna Lameer Utrecht 1723 pagina 3 [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met de transcriptie van het testament van mijn ver familielid Johanna Lameer te Utrecht 11-09-1723? Ik zal deze per pagina posten. Bijgaand de derde:

 1. worden, en dat met seclusie van
 2. allen anderen, en specialijk seclu-
 3. derende de Ed: Agtb: Heeren Gecom[mitteer]den
 4. ter momboircamer deser stad, en allen
 5. anderen oppervoogden, alwaar het sterf-
 6. huijs mogte komen te vallen, of de
 7. goederen gelegen zijn, niet willende
 8. dat aan deselve eenige openinge gedaen
 9. veel min staet of inventaris
 10. gelevert werde: Alle het welke voors[eijde]
 11. staat de comparante verklaarde
 12. te wesen haar testament laetste, en
 13. uijtterste wille die zij begeerden dat
 14. na haar dood agtervolgd werden en
 15. volkomen kragt hebben zal, 't sij als
 16. testament, codicille, of eenige andere
 17. soort van dispositie soo als het selve
 18. best sal konnen bestaen, alwaren
 19. alle nodige plegtigheden niet in agt
 20. genomen die gehouden worde voor hier
 21. inne gesteld, versoeckende hier van
 22. acte die is dese: Aldus gedaen en
 23. gepasseert binnen Utregt ter woon-
 24. plaets van de comparante, ter presentie 
 25. van Hendrik van Dam clercq, en Jacobus
 26. Keth als getuijgen ende vermits de
 27. testatrice haer naem niet en konde
 28. schrijven, ^ter oorsake van eenige swakheijt aen haer handt^ maar een merk stelde, soo is

Michael van der Zee

01 worden, en dat met seclusie van
02 allen anderen, en specialijk seclu-
03 derende de Ed: Agtb: heeren gecom[mitteer]de?
04 ter momboircamer deser stad, en allen
05 anderen oppervoogden, alwaar het sterf-
06 huijs mogte komen te vallen, of de
07 goederen gelegen zijn, niet willende
08 dat aan deselve eenige openinge gedaen
09 veel min staet of inventaris
10 gelevert werde. Alle het welke voors[eijde]
11 staat de comparante verklaarde
12 te wesen haar testament laetste, en
13 uijtterste wille die zij begeerden dat
14 na haar dood agtervolgd werden en
15 volkomen kragt hebben zal, 't sij als
16 testament, codicille, of eenige andere
17 soorte van dispositie soo als het selve
18 best sal konnen bestaen, alwaren
19 alle nodige plegtigheden niet in agt
20 genomen die gehouden worde voor hier
21 inne gesteld, versoeckende hier van
22 acte die is dese. Aldus gedaen en
23 gepasseert binnen Utregt ter woon-
24 plaets van de comparante, ter presentie 
25 van Hendrik van Dam clercq, en Jacobus
26 Keth als getuijgen ende vermits de
27 testatrice haer namen niet en konde
28 ter oorsaken van eenige swakheijt aen haer handt
29 schrijven, maar een merk stelde, soo is

JP Ouweltjes

r. 9 'veel min' betekent 'veel minder', evenmin, nog minder, noch.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039394&lemma=min&betekenis=veel%20min 1a, 3

ChrisvD

Dank jullie wel JP Ouweltjes en Chris van Dijkum.

Michael van der Zee

27.   testatrice haer naem niet en konde
28.   schrijven, ^ter oorsake van eenige swakheijt aen haer handt^ maar een merk stelde, soo is

(Achter schrijven staat een invoegteken – dat er een beetje uitziet als een laag dubbel aanhalingsteken –, waarachter de erbovengeschreven tekst gelezen moet worden, al wordt het invoegteken niet herhaald. Ik zou dat tezamen als één regel [28] noteren.)

Pauwel

3.  ... Heeren Gecom[mitteer]den

Pauwel


Dank je Pauwel!

Michael van der ZeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!