stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd civiele sententie 15de eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo iedereen,

 

Zou iemand mij kunnen zeggen wat er staat in het derde (grote tekstdeel). Ondanks het oefenen en een cursus paleografie ben ik nog steeds niet in staat te vertellen wat er neergeschreven is. 

 

Ik heb nog een paar blz die ik niet kan lezen en waar ik graag een vergoeding tegenover wil stellen. 

[IMG]https://www.mupload.nl/img/o5t1818ujewae.jpg[/IMG]

Brent Verheijen

Een poging om de leesbaarheid te vergroten

Jan Clavaux

Dank je wel, Jan Clavaux.

Het gaat dus om deze passage? Helaas is de foto/scan nét niet scherp genoeg.

Upte begheerte die Anthuenis de Franchois als gouverneur van den
gheselscepe van den hoirs van Ubertin de Bardis te Brugghe dede

Pauwel

Inderdaad de scan is helaas niet goed genoeg. 

Ik wil u wel enorm bedanken voor de moeite en de al vertaalde regels. 

 

Mijn dank

Brent 

Brent Verheijen

Dag Brent,

Ik werk er verder aan.

Groet, Pauwel

Pauwel


Upte begheerte die Anthuenis de Franchois als gouverneur van den
gheselscepe van den hoirs van Ubertin de Bardis te Brugghe dede
in den ghemeenen hoop van scepen[en] van Brugghe, ende ter jegenwoir-
dicheden van den gedeputeerden van den anderen drien leden,
zegghende dat de bailliu van den Damme ghearresteert hadde zeke[re]
menichte van wijnen van Griec uter name van onzen gheduchten
hee[re] ende dat hi te diverschen stonden hadde verzocht den vors.
bailliu ende der wet van den Damme o[m]me vierschare gheopent
t’hebbene, ende eesch te anhoorene up ’t vors. arrest, ende hadde ooc
‘tzelve verzocht te meer waersten an de wet van Brugghe als
hooft in wetten van den vors. van den Da[m]me, ende alnoch begheerde
uterlic dat hme dat gheschien mochte, of dat de vors. winen ontsleghen
worden of dat de wet van Brugghe daerin voorzien zoude bi den
ghebreke van den vors. van den Damme, daerup de vors. bailliu
verantwoorde, dat hi ’t vors. arrest ghedaen hadde bi bevelle van
onzen vors. gheduchten heere, ende zonder zijn bevel en zoude
hij se niet willen ontslaen noch eesch anlegghen, ende begheerde
dilay t’hebbene, de buerchmeester van den Da[m]me daer jegenwoirdich
zegghende uter name van der wet van den Da[m]me dat hi bereet
was daertoe te verstane als ’t den bailliu ghelieven zoude, den vors.
bailliu altoos zegghende dat hij ’t niet doen en zoude zonder consent
of bevel van onzen gheduchten heere, met meer woorden ende
reden[en] diere elc van den vors. toezeiden ende alle gierden So was
bi den vors. ghemeenen hope van scepen[en] van Brugghe ghehoort ’tgoend
dat de vors. bailliu gheseit hadde, ende ghemerct dat hi t’anderen
tijden dilay ghenomen hadde o[m]me de begheerte van der vierschare
te openene onzen vors. gheduchten heere an te bringhene, ende

vors. = vors[eit], vors[chreven]

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!