stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » verkoop huis met 8 achterhuizen en ervenaan de Lindengracht

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Een van mijn voorvaders heeft in 1793 een huis met 8 achterhuizen aan de Lindengracht verkocht.

Zie voor de akte: https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=radevan&af1=1&x=14&z=b#A23252000024

Is er iemand die mij verder kan helpen met de transcriptie? Ik ben hier aan begonnen, maar ik vind het nog steeds moeilijk om alles te lezen.

Wij xxx xxx xxx en Willem Fred. Roëll

         schepenen van Amsterdam, oirconden en kennen

         dat voor ons gecompareerd is Marcus Radevan

         xxx xxx deze stad, xxx xxx xxx xxx

  5     xxx xxx van quitschelding xxx xxx 29 october

         1782 xxx xxx perceel van eigendom is

         getransporteerd en opgedragen. En xxx xxx

         xxx uit de hand verkocht xxx als xxx

         opgedragen xxx quitgeschonden te hebben aan

10    François Hovius, een huis, xxx

         agt agterhuizen xxx xxx xxx, staanden

         en gelegen op de Lindegragt aan de zuidzijden

         tusschen de Karthuizers en Saterdagsche bruggen

         met zodanigen belendenen, xxx

15    xxx en lijdenden xxx gemeen-

         schappen, xxx en xxx, als het zelven

         perceel is hebbende en aldaar gelegen xxx

         xxx en betimmert staat, en zo als xxx xxx

         xxx of xxx xxx daar van zijnden

20    xxx xxx ten brengen waar aan xxx deezen

         word xxx. En zal zig de xxx van alles

         niets uitgezondert moeten xxx xxx xxx xxx

         xxx xxx, en xxx xxx xxx, waar xxx xxx

         xxx aldaar gelegen van Stads wegen uitgegeven en

25    verkogt zijn xxx bekende xxx xxx van de

         xxx al voldaan en wel bepaald xxx

         xxx den laatsten penning xxx xxx xxx zodat

         hij xxx beloofden onder xxx xxx allen

         zijnen xxx xxx onverxxx, xxx xxx

30    toekoemende het xxx xxx xxx en van te zullen

         xxx en vrijwaren jaar en dag, als xxx in xxx

         schuldig is xxx xxx, en alle xxx xxx aftenemen

         zonder xxx of xxx. Xxx xxx als den 8 mei 1793.

Robert Radevan

Je hebt toch al heel wat kunnen lezen! Details van de letters zijn verbleekt.

Identieke formuleringen vind je terug in je eerdere teksten die je gedaan hebt!

  1            Wij Pieter Geoy?gesz. Clifford en Willem Fred. Roëll
                scheepenen van Amsterdam, oirconden en kennen
                dat voor ons gecompareerd is Marcus Radevan
                woonende binnen deze stad, aan wien bij ordi-
  5            naris brieve van quytschelding in dato 29 october
                1782 het natemeldene perceel van eigendom is
                getransporteerd en opgedragen. En geliede hij
                comparant uit de hand verkocht om alsnu
                opgedragen xxx quytgeschouden te hebben aan
10            mr. François Hovius, een huis, benevens
                agt agterhuizen en derzelver xxx, staande
                en geleegen op de Lindegragt aan de zuidzijde
                tusschen de Karthuizers- en Saturdagsche bruggen

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&m2=5&y2=1793&x=14&z=b&s=1#A23252000022

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&m2=5&y2=1793&x=14&z=b&s=1#A23252000023

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&d2=8&m2=5&y2=1793&x=14&z=b#A23252000025

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&i2=2&p2=d&y2=1793&i3=3&u3=s&A3=kalverstraat&x=14&z=b#A23252000026

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&d2=8&m2=5&y2=1793&x=14&z=b#A23252000027

Pauwel

Dag Robert,

Jammer dat je zelf niet verder gekomen bent. 

Voor de enkele regelafstand gebruik je Shift+Enter.

                met zodaanige belendenen, strekkingen
15            heersende en lijdende servituten gemeen-
                schappen, vrij- en onvrijheden, als hetzelve
                perceel is hebbende en aldaar gelegen bekend
                belend en betimmert staat, en zoals de oude
                brieven of andere beschijden daarvan zijnde
20            xxx mede te brengen waaraan ten deezen
                word gerefereerd. En zal zig de xxx in alles
                niets uitgezondert moeten reguleeren naar de keuren
                deezer steeden, en naar de conditiën, waarin de
                erven aldaar gelegen van stadswegen uitgegeven en

Groet, Pauwel
 

Pauwel

Beste Pauwel,

Helaas door drukte en ziekte ligt het even stil. Binnenkort moet ik geopereerd worden. Daarna pak ik het weer op.

Bedankt voor je hulp.

Robert.

Robert Radevan


Sterkte, en beterschap!

Ik zal de tekst verder afmaken.

Gr. Pauwel

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!