stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » wie zou dit voor mij willen transcriberen Abraham Macare. Nr, 103 [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie zou mij hier mee willen helpen https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds/32b47143-1e6c-3941-6b77-3f818aa743c2

Mijn dank is groot.

Mvg

Elisabeth

link aanklikbaarOp de achterkant staat alleen maar:


 

Peter S2

[Edit: Ik heb een transcriptie uit de losse pols hier eerst laten vervallen omdat het dubbel werk was met die van @JP Ouweltjes. Hoewel ik betwijfel dat het wat toevoegt, dan toch maar weer hier geplaatst nav een latere suggestie.]

Achtervolgens seeckere antwoorden
of requeste gedaen ende overgelevert bij Abraham Macare
aende hooghe Raede op den
rescriptie van Mathias Overbeeck, ende
de Apostille daer op gevolcht geteijckent
E. Both van ... in dato den xxiie
junij 1643 ende de modelinghe
.ast bijden voor[schrevene] Macare daer op
gegeven hebbe ick Pieter de Oosterlingh
not[ari]s .., mij met de benestens ter
woonplaetse van Corn[elis] Mathias
Overbeeck, ende aldaer aenden persoon
persoon [sic] van magister Andreas Kinder-
lingh [i.d. marge: die voorde hant quam] bij de voor[noemde] T. Both
van ..item geinsinieert
dat den vo[o]rn[oemde] Mathias Overbeek, ofte
ymant anders sijns last hebbende
sich naerden innehouden van[de] voor[schrevene] antwoorden
of requeste soude hebben te gedraeghen,
ende d'apostille van[den] Hogen Raide
voldoen, onder presentie van Engelbrecht
Bartholomeusz van[den] Voorde cleermaec-
ker ende Baerent Wesselssz schout
als geloofwaerdige getuijghen hier
toe beneffense mij notaris versocht.

[getekend door de schout, slecht leesbaar]

Peter S2

01 Achtervolgens seeckere antwoorde
02 of requeste gedaen ende overgelevert bij Abraham Macare
03 aende Hooghe Raede opden 
04 rescriptie van Mathias Overbeeck, ende
05 de apostille daer op gevolcht geteijckent
06 E. Both vander Eem in date den xxiien
07 junij xvic drie ende dertich ende de mondelinghe
08 last bij des go[uver]n[eur]s? Macare daer op
09 gegeven. Hebbe ick Pieter de Oosterlingh
10 not[ari]s pub[lijq] mij met ende beneffens den
11 onderges[chreven] getuijghen gevonden ter
12 woonplaetse vanden vorn[oemde] Mathias
13 Overbeeck, ende aldaer aenden persoon
14 persoon [sic] van magister Andreas Kinder-
15 lingh die voorde hant quam ? dier plaetse
16 woonachtich voorgelesen de voirs[eijde]
17 antwoirde off requeste, ende den selven
18 magister overgelevert copie vanden selve
19 geauthentiseert ende uijtgegeven bij den voor[seijde] E. Both
20 vander Eem, ten? geinsinueert
21 dat den voorn[oemde] Mathias Overbeeck, ofte
22 ijmant anders sijns last hebbende
23 naerden innehouden vanden voors[eijde] antwoorde
24 of requeste soude hebben te gedraeghen
25 ende d'apostille vanden Hoghen Raide te
26 voldoen, onder? protestatie als naer
27 rechten. Ter presentie van Engelbrecht
28 Bartholomeus vanden Voirde cleermaec-
29 ker ende Baerent Wesselse schout
/
01 als geloofwaerdighe getuijghen hier
02 toe beneffens mij notaris versocht
03 Baerent Wesselsen

JP Ouweltjes

Ik zou hem gewoon plaatsen Peter. Weet niet of ik het allemaal juist heb.

JP Ouweltjes

OK, gedaan, maar ik betwijfel zeer dat het wat toevoegt.

Peter S2


Nee sorry ik kan het niet goed lezen.

 

Hartelijk dank heren 

Dank

ElisabethPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!