stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Vestbrief Etten

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Gaarne hulp bij deze 'vertaling'.

OR Etten (R285) Schaduwarchief Maagdenberg R0007, 56, 3 februari 1513. blz 137.

Cornelis Goort Putterszn kent om een somme vercocht te hebben Cornelis Heyn Neven XX st. tsiars verschinende jaer bipant te setten, den recht genoech synde. Pr. prescriptilics lichtmisse, versekert op 3 gemeten lants met husinge daerop staende op t Vossenhol, oost: aen die straete, zuit: aen Pier Ryns, west: de Vaert, noort: aen Wyn Jacops, Vry met 4 gld t siars voeren uutgaende, ende herecyns. Te quiten den pennic XVI ende pacht. Gevest 3 febr.

Item Cornelis geloeft den vors. Cornelise die 2 gld vande vieren boven genoemt binnen V jaeren af te lossen waerborge oft bipant te setten, den recht genoech synde. Pr. Prescripti.

Ik heb dit als volgt in hedendaags Nederlands opgeschreven:

Een jaar later wordt er weer geld geleend, ditmaal van Cornelis Goort Putterszn. Weer koopt Cornelis Heyn Neeven  een cijns van 20 stuvers per jaar betaalbaar, tegen nadere pandstelling zoals het recht bepaald , xxxxxxxxxxxx, 3 gemet land met een husinge daerop staende op t Vossenhol, oost: aen die straete, zuit: aen Pier Ryns, west: de Vaert, noort: aen Wyn Jacops,

Op het land drukt eens cijns van 4 gulden per jaar die vooruit betaald moet worden en een herencijns. Over het geleende bedrag moet 6,25 procent rente betaald worden gelijk met de betaling van de pacht. Cornelis beloofd de helft van de vier gulden binnen vijf jaar af te lossen en daartoe nog een pand voor af te geven, zoals het recht bepaald. Aldus beschreven op 3 februari 1513. 

Is dit correct. Ik zit nog wel met de twee stukjes Latijn. Gaarne op- en aanmerkingen. Bedankt voor de hulp. Aad

A. Neevenhttp://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%220285%20etten%20schepenbank%22%7D
pagina 76 van 146, links par. 2 en 3.
De tekst is wel enigszins anders dan de hierboven geciteerde transcriptie van Maagdenberg. Het is in ieder geval: verschinende jaerlics lichtmisse en 2 gemeten lants.
presentibus prescriptis (in aanwezigheid van de voorschrevenen / voorschreven (getuigen), dwz. de 2 eerder genoemde schepenen).

ChrisvD


Dit zal toch de oorspronkelijke (niet helemaal correcte) transcriptie van Maagdenberg zijn:
(Op 14-03-'18 heb ik de transcriptie wat bijgesteld, in vet.)

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%220285%20etten%20schepenbank%22%7D
pagina 76 van 146, links par. 2 en 3.

  1          Cornelis Goort de Rut[er]sz. kendt om ee[n] so[m]me etc. v[er]cocht
              te hebben[e] Cornelis Heyn Neve[n] XX st. tsjaers verschinen[de]
              jaerlics lichtmisse, versekert op II gemeten lants met
              husinge[n] d[aer]op staende op 't Vossenhol, oost: aen die strate,
  5          zuit: aen Pier Reijns, west: ae[n] [doorhalingen] de vaert, noort:
              ae[n] Wijn Jacops, vrij met IIII gul[dens] tsjaers voe[re]n uutgaen[de],
              ende hee[re]ncijns. Te quiten[e] den pe[n]ni[n]c XVI en[de] pachte.
              Gevest etc. A[nn]o XIII 3a feb[ruarii] p[rese]n[ti]b[us] Back[er] en[de] Piet[er].

              It[em] Cornelis geloeft den voirs. Cornelise die II gul[dens] van de[n]
10          vie[re]n bove[n]genoemt bi[n]ne[n] V jae[re]n af te lossen[e] waerborge
              oft bipant te setten[e], den recht genoech sijnde.
              P[rese]n[ti]b[us] p[re]sc[r]ipt[is].

 

http://www.genealogie-klein.nl noteert:
RAWB Etten R 285, f. 82v, 03-02-1513
Cornelis Goort de Rutes kent om een somme vercocht te hebben Cornelis Heyn Neven XX st. tsiaers verschinende jaerlics lichtmisse, versekert op 2 gemeten lants met huisinge daerop staende op tVossenhol, oost: aen die strate, zuid: aen Pier Reyns, west: de Vaert, noord: aen Wyn Jacobs, Vry met 4 gld tsiaers voeren uutgaende en herenchyns. Te quiten den penninc XVI en pachte. Gevest 3.a. febr.
Item Cornelis geloeft den vors. Cornelise die 2 gld. vande vieren boven genoemt binnen V jaeren af te lossen oft waerborghe of bip[ant te setten, den recht genoech synde. Pr. prescripti.

 

Het einde van de tekst:

bipant te setten, den recht genoech synde. 
Pr. prescripti

is abusievelijk (ook) midden in regel 3 terechtgekomen.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!