stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Verder met het lezen van akten van Weeskamer Montfoort. Nu akte inv.108, fol.147.


Profiel afbeelding

Beste mensen,

De akte hieronder gevonden bij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard gaat over het gezin van Cornelis Adriaensz de Hollander, zijn zal.huijsvrouw Katrina Jan Aertszdr en zijn kinderen, die allemaal met name genoemd worden. Een meevaller dus. Ik lees dat Cornelis betalen zal voor onderhoud enz. van de kinderen, en ik meen te lezen dat hij land in Achthoven als onderpand inbrengt. In een vorig geval, zie mijn vorige bericht van 23-4-2019, over de Weeskamer Montfoort, was er ook sprake van een familielid die borg was voor de weduwnaar/ouder v.d. weeskinderen. Ik kan in deze akte geen borg ontdekken. De personen die aan het einde van de akte worden genoemd, lijken mij de burgemeester en andere functionarissen.

Wie wil eens meekijken?

Beheersnummer: M017
Archief: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
Beschrijving index: Akten van de weeskamer Montfoort, 1554 - 1554
Inventarisnummer: 108
Folionummer: 147
 
Naam: Cornelis Adriaensz de Hollander
Hoedanigheid: erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant, hypotheekgever
Datum:

21-09-1554

 

Apollonia

https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?id=9480999 afb. 148

Pauwel

Dank voor de aanvulling Pauwel.

Apollonia


Vergroot de afbeelding door erop te klikken.

#1            September a[nn]o XVc LIIII.
                De weeskind[er]en va[n] Cornelis Adriae[n]z[oon] de
                Hollander die hij gheprocreëert hefft bij ^seliger^ Katrina
                Jan Aertz[oon] d[ochte]r sij[ne] huyss[...] was bij naemen
#5            Jan, Cornelis, Thonis, Adriaen en[de] Jacop soone[n]
                en[de] Willemken ee[n] dochter.
                Cornelis Adriae[n]s. heefft bewes. sij[nen] voirs. sess
                weeskind[er]en by goetduncke[n] en[de] believe[n] va[n] hoire[n] naesten
                vrunden, magen en[de] voichden en[de] de borgherm[eeste]rs naebes.
10            als overvoichden elcx de somme va[n] vijfftich schilt
                Holla[n]ts, tot veertie[n] st. Holl[ants] de schilt gereke[n]t,
                voir ’t ghewin van welcke[n] penni[nge]n de voirn. Cornel[is]
                Adriae[n]s. sij[nen] voirs. weeskind[er]en onderhouden sal in eeten,
                drincken, cleeden, scoeden, schoolgaen, ambocht leere[n]
15            tot des gerechts besceide[n]h[ei]t in den tijt. En[de] wa[n]neer
                eenigen van den voirn. weeskinderen tot hoire[n] mu[n]digen
                daege[n] gecome[n] sij[n]de sij[ne] portie van den voirs. pe[n]ni[nge]n
                opgebrocht sal wille[n] hebbe[n], offt Cornelis voirn.
                eenigen kinderen haer portie en[de] penni[nge]n op sal wille[n]
20            brenge[n] ’tselve sulle[n] sij malcand[er]en ee[n] halff jaer te-
                voren opseggen nae weeskinderrecht van Mo[n]tfordt.
                En[de] voer de voirs. penni[nge]n stelt Cornelis voirscr.?
                tot een onderpant ’tgene dat vier mergen ^eygen^ lants
                op Achthove[n] gelegen beter sij[nde?] dan de voirkind[er]en
25            noch rest va[n] haer vaderlicke erve, en[de] opte vier voirs.
                mergen gevesticht sij[nde?], daerbove[n] oistwart Ghijs Ja[n] Beerntz[oon]
                en[de] westwart Hey[n]ric Ja[n]s. Bud naestgen? en[de] gelegen sij[...],
                en[de] voerts allen sijn[en] and[er]en goeden roeren[de] en[de] onroeren[de]


Vergroot de afbeelding door erop te klikken.

                jegenwoirdich en[de] toecomen[de]. Actu[m] des vridachs
30            de[n] XXen septe[m]bris a[nn]o XVc vieren[de]vijfftich bij co[n]sent
                va[n] [doorhaling] Hooff Ja[n]s. als bloetvoecht en[de]
                Jan Adriae[n]s. [doorhaling] een voirbroeder va[n] den voirn.
                weeskind[er]en, Amelis Hectorz[oon] Cobij[n] en[de] Anthonis
                Ja[n]s van Deijll borgerm[eeste]ren va[n] Mo[n]tf[ordt] en[de] als
35            overvoichden van den voirn. onmu[n]dige[n] weeskind[er]en
                voir M? Henrick Juerifaess. va[n] Holla[n]t schout,
                Harma[n] Ja[n]s. va[n] den Maet schepen en[de] mij jege[n]woirdich
                Cornelis Henricz[oon]
                [...] tot Mo[n]tf[ordt]

[vaak moeilijk te onderscheiden of er -oi- of -oe- staat]

Pauwel

Hier ben ik heel blij mee Pauwel.

Ik probeer nu te begrijpen hoe de financiering van het levensonderhoud, voeding, scholing enz. van de kinderen geregeld werd. Vrienden, familieleden, voogden, en de burgemeester als overvoogd (voogd vanwege de overheid?) lijken ermee in te stemmen dat Cornelis Adriaensz de genoemde gelden besteedt tbv zijn kinderen.

Er staat verder:voir ’t ghewin van welcke[n]" . Maar waar komt dit geld dan vandaan? van al die genoemde personen? Dat lijkt me toch vreemd, dus ik vermoed van niet. Zet vader dit geld voor de kinderen opzij? Er wordt niet gesproken over een "momber", "vader" of beheerder van een Weeshuis, de kinderen lijken dus thuis te zullen blijven wonen bij vader. Dan wordt er tenslotte nog gesproken over geld dat de kinderen als zij mondig zullen zijn geworden, opgebracht zullen willen hebben. M.a.w. er zou dus ook nog geld over kunnen schieten dat voor hen bestemd was.

Conclusie: Vader Cornelis Adriaensz. zorgt voor zijn kinderen en besteedt voor elk van hen een som geld. Als er van dat geld iets over zou schieten als zij mondig zijn geworden, dan zal dat aan het betreffende kind worden uitbetaald door vader.

Zit het zo, of is het toch anders?

Apollonia


http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41165&lemmodern=overvoogd&domein=0&conc=true

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu