stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp voor twee documenten


Profiel afbeelding

Hallo Peter, dat is ook weer een document dat we nog niet gevonden hadden. Bedankt! Wat mij wat in verwarring brengt is dat hij dan vermeld staat in de weeskamer. Hij zou geboren zijn in 1671. Wat zou de reden kunnen zijn dat hij als volwassen man daar  ingeschreven werd? Ik lees online dat er aangifte gedaan werd wanneer iemand overleed?

De werkwijze van een plaatselijke weeskamer was geregeld in een ‘keur’,  een verordening of reglement. De regeling of uitvoering kon plaatselijk verschillen, maar komt hier op neer:
•Wanneer van een ouder met minderjarige kinderen kwam te overlijden, diende de andere ouder of een verwant aangifte te doen bij de plaatselijke weeskamer. De aangifte moest gebeuren binnen een bepaalde tijd, variërend van veertien dagen tot één maand na overlijden.
•De aangever moest aan de weeskamer meedelen of de voogdij over de nagelaten minderjarige kinderen geregeld was.
 Een echtpaar kon in de voogdij voorzien hebben bij het opmaken van een testament of door een akte van seclusie (uitsluiting).

Een akte van seclusie, opgemaakt voor het gerecht of de notaris, sloot de weeskamer uit van de voogdij. Meestal werd hierbij de voogdij opgedragen aan de langstlevende van het echtpaar. Deze kreeg dan het recht een tweede en eventueel een derde voogd te benoemen. De weeskamer stelde zich in zo’n geval tevreden met een akte van acceptatie, waarin de voogd verklaarde de voogdij te accepteren.

Dus dat zou betekenen dat ik op zoek moet naar een testament of een acte van seclusie toch?

J. Post

Zijn we nu geen dubbel werk aan het doen? Een heleboel gegevens die in deze draad worden aangedragen zijn toch al eerder behandeld?

https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/78040/0

https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/78040/4

Pauwel

Hallo Pauwel, 

Er zijn wat dubbele gegevens inderdaad, maar we worden toch steeds wijzer van de aanwijzingen die hier ook worden aangedragen. 

Dat overlijden wat bij een weeshuis van Claes Marten Bol wordt aangegeven is wel een goede tip. Dat zou bevestigen waarom we verder geen geboorten meer terug vinden. Brigitta /Bregje zal dus vroeg zijn overleden... En zoon Marten was van 1692. Ten tijde van het overlijden van Claes zou hij dus 17 zijn geweest. We moeten dus op zoek naar de acte waarin de voogdij wordt geregeld. 

Jasper, het zou me niet verbazen als hij daarna dan opgenomen is door Engel Michiels en zo in Hillegom terecht is gekomen. Dat zou verklaren waarom het eerste kind Michiel wordt genoemd, aangezien we helemaal geen kinderen van Engel zelf kunnen vinden. Zo werd de naam van zijn vader toch doorgegeven. En als Bregje zijn zus was, wat nu wel steeds zekerder wordt, is haar vader dus ook meteen vernoemd. En het zou ook verklaren waarom hij doopgetuige was bij zijn eerste kind. 

We hebben weer wat uit te zoeken. Dank jullie we allemaal! 

Ineke Hartman-Post

De gegevens van het weeshuis zijn dezelfde als uit het begrafenisregister.

Het zou handiger geweest zijn als je aan het begin van deze nieuwe topic gemeld had wat er al eerder gevonden was.

Nogmaals, er is nu door verschillende forumleden dubbel werk gedaan. "Er zijn wat dubbele gegevens inderdaad" vind ik dan een wel erg laconieke reactie.

Groet, Pauwel

EDIT

We moeten dus op zoek naar de akte waarin de voogdij wordt geregeld. 

Inderdaad!

Pauwel

Sorry Pauwel, Het was niet mijn bedoeling om mensen dubbel werk te laten verrichten. Ik betreur dat dit is gebeurd. 

Ik had het overlijden van 1709 helemaal los gelaten. Maar door wat hier verteld wordt, is het dus toch het overlijden van onze Claes. Dat er dus 1 kind achter staat, wijst in dit geval dus naar Maarten die dan in het weeshuis terecht kwam. En ik was dus helemaal van gedachten dat het een andere Claes Maarten was die een kind begroef.

Dus ook al is dat inderdaad dubbel werk geweest, ik leer hier wel van. Dus dat is niet voor niets geweest. En dat geldt bijna voor alles wat hier aangedragen wordt. 

Dus nogmaals excuses, maar echt, ik leer hier heel veel van. 


 

Ineke Hartman-Post

Hallo allen,
 

Toen ik deze vraag poste ging het om twee documenten die ik niet goed kon lezen. Toen r andere informatie werd aangedragen was ik daar erg blij mee. Het spijt me dat ik vergeten ben om naar de twee andere links te verwijzen. Het is uiteraard niet de bedoeling om mensen dubbel werk te laten verrichten! Nogmaals bedankt voor alle hulp, we hebben ook echt wel nieuwe nuttige informatie gekregen maar dus ook mijn excuses voor het dubbele werk! 

J. Post

Maarten die dan in het weeshuis terecht kwam

Dat Claes Maertensz Bol werd ingeschreven in het begraafregister van de weeskamer wil helemaal niet zeggen dat zijn zoon Maerten vervolgens in het weeshuis terechtkwam. Iedereen die bij overlijden onmondige kinderen had werd ingeschreven. Als de overgebleven partner (als die er was) hertrouwde werd er bijgeschreven of het kind/de kinderen iets tegoed hadden/iets erfden van hun overleden ouder. Wat je volgens mij uit deze inschrijving kunt opmaken is dat Bregje (als ze haar man heeft overleefd) niet hertrouwd is en verder alleen dat Claes 1 kind had.

Anneke


Hallo Anneke,

Dank u wel voor de toelichting! 
Het zal dus waarschijnlijk wel over onze Claes gaan, maar of Bregje dan nog leefde, zouden we dan dus nog uit moeten zoeken. Feit was dus dat er een onmondig kind was ten tijde van zijn overlijden.

Wederom weer veel van geleerd. Dank u wel!! 

Ineke Hartman-PostPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu