stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Wie kan mij meer vertellen over de inhoud en het soort akte? [opgelost]


Profiel afbeelding

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds/aaa2596f-6772-2895-245d-29da6e290ca6?person=6a87441f-6e92-112b-4b80-5cbc4be47833

Het gaat om pag. 3, scan 15.

Wie kan een voorzetje geven over de inhoud van deze akte? Wat voor soort akte is dit?

De enige namen die ik kan lezen zijn Dirck de Vos en Pieter Dircksz.

Hartelijk dank alvast.

Paula U. - 24 feb 2021 — 18:11

lijk mij meer de ontvangstenboek van de notaris er worden alleen namen en bedragen genoemd en zo te zien is het een alfabetisch boek, soort debiteurenboek..kan het helemaal fout hebben..maar die scan heeft niets met een akte te maken hooguit de betaling ervan

Marjolijn Feteris - 24 feb 2021 — 21:03

Marjolein, je kijkt waarschijnlijk naar de verkeerde scan.

Het gaat om akte nr 3 op pagina 15. De gegeven link door de vraagsteller verwijst naar pagina 2.

Dit is de bedoelde scan rechter pagina. Volgens mij is het een akte van bekendheid waarin de nodige broers, zuster en andere familierelaties worden genoemd: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

A van Egmond (oud) - 24 feb 2021 — 21:12

Ja heb naar die scan zitten kijken zag er totaal geen akte in

Marjolijn Feteris - 24 feb 2021 — 21:24

Ze leggen een verklaring af op verzoek van Grietje, Adriaentje en Mourijne Pieters van Ackersdijck dat zij een zekere Gerrit Pietersz van Ackersdijck hebben gekend waarvan de drie eerder genoemden zusters waren bla bla bla.

Annemarie57 - 24 feb 2021 — 21:56

Een beginnetje, morgen weer verder

Huijden den 6 Januari compareerden

voor mij Herman van den Bosch Openbaer

Notaris ende getuigen naergenoemt, Dirck

de Vos out omtrent xxxv tich jaren, ende

Pieter Dirxs out omtrent xxxiii jaren

beijde wonende binnen dezer Stede, mij not(ari)s

wel bekent, dewelken verclaerden

bij hare ???? ware woorden, ende sulcx

op eer ende vromicheijt in plaetse van

????, ten versoecke van Grietje,

Adriaentgen, ende Mouringh Pieters

van Ackersdijck, hoe waer is, dat

sij deposanten wel hebben

gekent den persoon van Gerrit

Pieters van Ackersdijck, mitsgaders

wel weten dat de voornoemde -

Grietje, Adriaentgen ende Mouringh

Pieters sijn susters ende broeder

van de voor(noem)de Gerrit Pieters van

Ackersdijck, die inden jaren anno

xvi hondertsestig is gevaren

naer Oostindien, .....

A van Egmond (oud) - 24 feb 2021 — 22:22 (laatst bijgewerkt 24 feb 2021 — 22:41 door auteur)

Nu word ik heel nieuwsgierig. Ben benieuwd naar het vervolg morgen.  

Dank alvast.  

Paula U. - 24 feb 2021 — 22:54

Huijden den 6 Januari compareerden
voor mij Herman van den Bosch Openbaer
Notaris ende getuigen naergenoemt, Dirck
de Vos out omtrent xxxv tich jaren, ende
Pieter Dirxs out omtrent xxxiii jaren
beijde wonende binnen deser Stede, mij not[ari]s
wel bekent, dewelken verclaerden
bij hare manne ware woorden, ende sulcx
op eer ende vromicheijt in plaetse van
Eeden, ten versoecken van Grietge,
Adriaentgen, ende Mouringh Pieters
van Ackersdijck, hoe waer is, dat
sij deposanten wel hebben
gekent den persoon van Gerrit
Pieterss van Ackersdijck, mitsgaders
wel weten dat de voornoemde
Grietge, Adriaentgen ende Mouringh
Pieterss sijn susters ende broeder
van de voor[noem]de Gerrit Pieters van
Ackersdijck, die inden jaren anno
xvic seventsestich is gevaren
naer Oostindien, .....

Peter B - 24 feb 2021 — 22:55

Dank voor de aanvulling, Peter.

Nogmaals benieuwd naar de rest morgen. 

Paula U. - 24 feb 2021 — 23:27

Met dank aan Peter voor de aanvullingen en correcties.

Misschien wil hij ook nog even naar de rest kijken 😊, want er zitten nog een paar lastige stukjes in. Ook is het lastig er een zinnig verhaal van te maken gegeven het juridisch taalgebruik uit de 17e eeuw.

Huijden den 6 Januari compareerden
voor mij Herman van den Bosch Openbaer
Notaris ende getuigen naergenoemt, Dirck
de Vos out omtrent xxxv tich jaren, ende
Pieter Dirxs out omtrent xxxiii jaren
beijde wonende binnen deser Stede, mij not[ari]s
wel bekent, dewelken verclaerden
bij hare manne ware woorden, ende sulcx
op eer ende vromicheijt in plaetse van
Eeden, ten versoecken van Grietge,
Adriaentgen, ende Mouringh Pieters
van Ackersdijck, hoe waer is, dat
sij deposanten wel hebben
gekent den persoon van Gerrit
Pieterss van Ackersdijck, mitsgaders
wel weten dat de voornoemde
Grietge, Adriaentgen ende Mouringh
Pieterss sijn susters ende broeder
van de voor[noem]de Gerrit Pieters van
Ackersdijck, die inden jaren anno
xvic seventsestich is gevaren
naer Oostindien, .....

..... gevende tijd???? voor
redenen van wetenschap dat sij depo
santen kinderen sijnde met malcanderen
gingen speelen, ende oock met de regten of eenen
winckel hebben gebracht, bijders
niet getuigen ende presenterende dese
de? noo?  ende versocht sijnde met Eede
te bevestigen, Consenterende hier van
gemaect ende gelevert te werden Acte
san Forma, Aldus gedaen ende gepas
seert ten comptoire sijns notaris
staande tot Leijden ter presentie

[verso]
van Pieter Feuijten, ende Hendrick van
velthooven, als get:(uigen) ten desen versocht,

Dirck de Vos
pieter dirckss
Pieter Feuijten van Egmondtz
Hendrick van Velthouen
 Mij present
 ??: vanden Bosch not(ari)s pub(liek)
 

A van Egmond (oud) - 25 feb 2021 — 09:54

Hallo A, ik heb hier al grote bewondering voor. Dankjewel. 

Het is inderdaad lastige notariële taal, voor mij abracadabra. 😁 Maar de namen die er genoemd worden zijn zeer waardevol voor mijn zoektocht. Nogmaals dank. 

Paula U. - 25 feb 2021 — 10:28

[...] gevende ^sij depos[an]ten^ voor
redenen van wetenschap dat sij depo-
santen kinderen sijnde met malcanderen
gingen speelen, ende oock ^met de ?req[uiran]ten^ op eenen
winckel hebben gewrocht, wijders
niet getuijg[ende] presenterende dese
des noot ende versocht sijnde met Eede
te bevestigen, Consenter[ende] hier van
gemaect ende gelevert te werden Acte
in forma, Aldus gedaen ende gepas-
seert ten comptoire sijns notaris
staande tot Leijden ter presentie
---
van Pieter Feuijten, ende Hendrick van
velthooven, als get[uijgen] ten desen [ver]socht,

Dirck de Vos
pieter dirckss
Pieter Feuijten van Egmondtz
Hendrick van Velthouen
Mij present
H[erman] vanden Bosch not[ari]s pub[liek]

Peter B - 25 feb 2021 — 13:16

@Peter B

Dank voor de correcties en aanvullingen.

Ik moet nog even wat beter oefenen op de "w" en de "b" 😁

A van Egmond (oud) - 25 feb 2021 — 13:24

Allebei heel, heel hartelijk dank. Er zijn drie zussen en een broer en wat ik er verder uit begrijp kennen zij de getuigen (requiranten?)  omdat ze samengewerkt hebben in een winkel? 

Paula U. - 25 feb 2021 — 14:26 (laatst bijgewerkt 25 feb 2021 — 22:41 door auteur)


Het is een verklaring van Dirck de Vos en Pieter Dirxs, waarin zij op verzoek van Grietge,Adriaentgen en Mouringh Pieters van Ackersdijck stellen en bevestigen dat zij zusters zijn van Gerrit Pieters van Ackersdijck (die 7 jaar daarvoor naar Oostindien is gevaren, en blijkbaar niet meer terug is gekomen) en dat zij deze 3 zussen en 1 broer al kennen als kinderen en daarmee gespeeld hebben en ook samen in een winkel hebben gewerkt.

Het is dus een acte van bekendheid en bevestiging van de familierelatie van de 3 zussen en 1 broer van Ackersdijck.

De aanleiding waarom deze verklaring nodig is staat niet vermeld. 
Mogelijk dat er een erfenis verdeeld moet worden en, omdat de broer Gerrit vermist is, zijn erfdeel aan de anderen mag toekomen?
Of misschien omdat Gerrit officieel vermist/dood is verklaard en zijn erfenis dan obv de bevestiging van familierelatie, aan de 3 resterende zussen kan worden toegewezen?

Om het verhaal compleet te krijgen zul je moeten zoeken naar notariele stukken betreffende de ouders van deze 4 of betreffende de genoemde Gerrit Pieters van Ackersdijck. Misschien dat daarmee duidelijk wordt waarom deze verklaring nodig was. In die andere stukken zal waarschijnlijk worden verwezen naar deze verklaring als bewijs van familieverwantschap.

A van Egmond (oud) - 26 feb 2021 — 11:03Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu