stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Hulp bij zoeken in Schepenbank Hoog- en Aartswoud 1623 Pieter Jacobsz. Baers [opgelost]


Profiel afbeelding

Ik heb een genealogie gekregen van de familie Beers, samengesteld door een andere onderzoeker. Deze was nogal karig met de bronneninformatie, maar alle bronnen, die ik tot nu toe heb kunnen herleiden, bleken correct te zijn. Soms week de datum een paar dagen af, of was het inventarisnummer een beetje anders, dan vermeld. Maar, de hele genealogie wekt bij mij een degelijke en grondige indruk.

Nu luidt één van die karige bronvermeldingen met betrekking tot Pieter Jacobsz. de Beers: "07.02.1623 Moet nog onbetaalde wijn betalen aan Dirkjen Symons, waardin (ORA 5473)".
Ik heb die bron kunnen preciseren tot: WFA: 0003 Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858; Inv. Nr. 5473; Hoog- en Aartswoud; Schepenrol 1621-1626; Scan 168 en 175; Dirckgen Sijmondr contra Pieter Jacobsz. Baers en Jan Franssen Suijder
https://www.westfriesarchief.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=185&micode=0003&minr=11775879&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 
en
https://www.westfriesarchief.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=185&micode=0003&minr=11775886&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 
 

Op scan 168 staat de datum: Rechtdach gehouden opten VIJen februarij anno 1623 en
op scan 175 staat het volgende:

Dirckgen Sijmonsdr. wonend inne
alhier in de  kerckelaen, eijscherse
contra Pieter Jacobsz. Baers
en[de] Jan . . . Suijder, gesch. . . 
om[me] betalingen . . . ut s[upra]

Mijn eerste probleem is natuurlijk dat ik de gevonden tekst niet helemaal kan lezen, dus dat is de eerste hulp die ik vraag.

Maar, de genealogie die ik heb gekregen vermeldt meer details over 'onbetaalde wijn' en het beroep van Dirckgen. Ik vermoed dus dat ergens verderop in de Schepenrol een vervolg moet staan op de bovenstaande inschrijving. Maar, ik heb die niet kunnen vinden. Iemand anders misschien wel?

De volgende bronvermelding is: "21.02.1623 Idem".

Ik vind op scan 184
https://www.westfriesarchief.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=185&micode=0003&minr=11775895&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 

Officiers . . . gedaen opten XXIen februarij
anno XVIc drie en[de] twintich

Maar weer niets over Pieter Jacobsz. Baers.

Blijbaar heb ik niet alleen moeite het handschrift te lezen, maar ook de systematiek lijkt me te ontgaan.

Wie gaat mij bijscholen?

Michaël
 

Boers 2 - 13 okt 2021 — 21:38 (laatst bijgewerkt 14 okt 2021 — 21:12 door auteur)

Tot mijn eigen verbazing vind ik vandaag een gedeelte van het antwoord op mijn vraag:

https://www.westfriesarchief.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=185&micode=0003&minr=11775888&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 
Scan: 177
Rechtdach gehouden opten XXJen feb[rua]rij
anno XVJc drie en twintich

https://www.westfriesarchief.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=185&micode=0003&minr=11775890&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 
Scan 179:
Dirckgen Sijmonsdr., alhier in de
Kerckelaen, eij[se]r[e]ss[e], contra Pieter
Jacobsz. Baers en Jan Franssen Suijder,
mede alhier tot Hoogtwoude, geh[. . .]ers
om[me] betalinge van
ter cause van wijncoop bij henl[ied]en op de
koop van Jan Franssen's huijs 'twelck
hij aen v[oor]s[chreven] P[iete]r C[orne]lis Baers heeft v[er]coff
in 't gelach gemaeckt en[de] verteert,
mitsdien betalen[de], d' ander gevrijt
sal sijn cum expens[en]

Schepenen concluderen de
geh[. . .]ens de geëijschte wijncoop
halff en[de] halff te betalen
mits dat aen Jan Franssen ge-
deelte affslach trecken sal
vier gul[den] bij hem . . .daer-
op betaelt met compensae[tie]
van costen
 

Maar ik kan nog wel wat hulp gebruiken bij de transcriptie. Er zijn een aantal afkortingen en woorden die ik niet kan lezen (aangegeven met . . .)

Michaël

Boers 2 - 14 okt 2021 — 21:11

het is altijd leuker als men het zelf vindt :-)

 

Dirckgen Sijmonsd[ochte]r, alhier in de
Kerckelaen, eij[se]rse, contra Pieter
Jacobsz. Baers en[de] Jan Franssen Suijder,
mede alhier tot Hoogtwoude, ged[aegd]ens
om[me] betalinge van
ter cause van wijncoop bij henl[ied]en op de
koop van Jan Franssen's huijs 'twelck
hij aen v[oor]s[chreven] P[iete]r C[orne]lis Baers heeft [ver]coft
in 't gelach gemaeckt en[de] verteert,
mitsd'een betalen[de], d'ander gevrijt
sal sijn cum expens[en]

Schepenen condemneren de
ged[aegd]ens de geeijschte wijncoop
halff en[de] halff te betalen
mits dat aen Jan Franssen ge-
deelte affslach trecken sal
vier gul[den] bij hem meede daer-
op betaelt met compensae[tie]
van costen

Peter B - 14 okt 2021 — 21:37

cum expensis

Pauwel - 15 okt 2021 — 19:28 (laatst bijgewerkt 15 okt 2021 — 19:28 door auteur)


Dag Peter B en Pauwel, dank voor de verbeterde en verbeterde verbeterde transcriptie. Ja, het was inderdaad een kick om het zelf te vinden, ook al was ik op het moment naar een andere inschrijving op zoek. Noemde Harmen Snel dat niet serendipitie in een van zijn artikelen?

Michaël

Boers 2 - 16 okt 2021 — 13:33Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu