stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Aeffge Jansdr Sasboutsdr - Hendrick Dircksz Bugge- Delft 1580 verkoop - koop Oude Delft opgelostProfiel afbeelding

Paula Meier - 16 jan 2023 - 11:46

Wij Pieter Pietersz van Beaumont ende Jacob Ewout Bruijnss van der Dussen
schepenen in Delft oirconden dat Aeffge Jan Sasbouts dochter
met Michiel Corneliss hare gecoren voocht in dese heeft vercocht Henrick
Dircxz Bugge ende voor ons opgedragen in vollen gerechte een huijs ende erve
staende aend oude delft aldenaest Arent Willemss Steurs huijs ende erve
aende zuijtdijde ende aldenaest derfgenamen van Mr Lucas Schellinck Decker
ande noortsijde streckende voor vuijter delfte westwaerts tot aen Arent Willemss
voorn[oem]t schuijr ende erve toe. Ende voorts in alder manieren alst nu ter tijt
beheijnt, betimmert ende bepaelt staet ende bij Jan Sasboutss zal[iger] in sijn leven beseten
ende metter doot geruijmpt is. Ende die voors[eijde] Aeffge Jan Sasboutsdochter
met haer voochts hant ende Michiel Corneliss voorn[oem]t als waerborghe beloven
gesamender hant tvoors[eijde] huijs ende erve te vrijen ende te waeren (als recht is)
nijet meer daer op staende dan drije stuvers tsiaers ende sijn voors[eijde] borghe hier
van te indemneren costeloos ende schadeloos te houden. Alle dunck sonder arch ofte
liste des toorconden hebben wij schepenen voorn[oem]t elcx onse segele hier
onder aengehangen. Gedaen den eersten martij a[nn]o xvc negen ende tseventich
stilo delfico

JP Ouweltjes - 16 jan 2023 - 11:52 (laatst bijgewerkt 16 jan 2023 — 12:04 door auteur)

Aefge Jansdr Sasbout geboren ca. 1531 was een bagijn, dochter van Jan Sasbout Dircksz en Elisabeh Joost Aemszndr van der Burch.

Michiel Cornelisz, haar gekozen voogd zal identiek zijn aan Michiel Cornelisz Vosmaer haar zwager (Michiel was gehuwd met Margriet Jansdr Sasbout.

Hendrick Dircksz Bugge was gehuwd met een nichtje van Aefge en Michiel, namelijk Katrijn Jansdr Sasbout, dochter van Jan Jansz Sabout en Liedewij Michielsdr van der Hoeff. 

Annemarie57 - 16 jan 2023 - 18:45

Hartelijk dank voor de snelle transcriptie !

Paula Meier - 16 jan 2023 - 18:49


Hartelijk dank voor de aanvullende nuttige informatie!

Paula Meier - 16 jan 2023 - 18:58De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu