stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » ondertrouwakte 1579 archief Amsterdam opgelostProfiel afbeelding

Graag hulp bij ontcijferen van de 2e inschrijving linkerpagina. Als het niet leesbaar is, de link is https://www.openarch.nl/saa:d7192134-6b99-4273-b7b5-325e0b48c444

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bij voorbaat mijn dank

Marian Kalb

Marian Kalb - 18 jan 2023 - 13:03 (laatst bijgewerkt 18 jan 2023 — 13:05 door auteur)

Kom er niet helemaal uit.

Upten xxiiii dach januarij voorgesch[reven] zijn gecompareert voor Egbert Roeloffs,
Cornelis van Teijlingen, ende Frans Coornhert, Jacob Jansz met Jan Bet Jacobsz
secretarijs, ende Lijsken Cornelisdr, zijnre vader ende moeder ter eender, ende Brechie
Albert Bouwensdr metten Arend Allert Bouwensz ende Griet Joachumsdr, haere
vader ende moeder ende Claes ? hare oom, ter andere zijde, verclaerden datter een huwelick tusschen den
voor[oemde] Jacob Jansz en Brechie Albertsdr besloten is, versouckende behoirlijcke
proclamatien. Ende nae dien die voorn[oemde] Jacob Jansz ende Brechte Albertsdr bij
hore ho? zalicheijt dat zij met geene andere personen elcx int sije besp?
be?oft, ofte verlooft en zijn melcander oick soo nae? bloede? niet te bestaen dat
? huwelick zoude mogen befinden sijn ? dat sondachs gebeden ge?deert

JP Ouweltjes - 18 jan 2023 - 14:32 (laatst bijgewerkt 18 jan 2023 — 15:10 door auteur)

r. 3 en 6 Brechte

r. 4 metten voorn. Albert Bouwens.

r. 8 hoichste ...  sijne besproocken

r. 9 beroft ... nae in bloede

r. 10 een cristelick ... behindert ... henl[luyder] drie ... geboden gedecreteert

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/07086ae2-d757-4e74-a7af-fcfe9e3080f9 Pagina 22/85

Pauwel - 19 jan 2023 - 01:38 (laatst bijgewerkt 19 jan 2023 — 02:14 door auteur)

Helaas hebben jullie de eerste inschrijving op de linkerpagina onder handen genomen.

Mijn vraag betreft de 2e inschrijving van Jacob ....... en Diewer Cornelis Schellinger. 

Marian Kalb - 19 jan 2023 - 10:09

Ai, wat dom...

JP Ouweltjes - 19 jan 2023 - 11:24

Ten jare en dage voorgesch[reven] zijn gecompareert voir den voirz[eijde] commissarissen Jacob Remmmetsz met
Rem Jacobsz zijne vader ter eender, ende Diewer Cornelis Schellingersdr met Cornelis
Cornelisz Schellinger hare broeder als rechte vrindt? ter andere zijde. Verclaerden datter ten
huwelick ? de voir[oem]de Jaxcob Remmetsz ende Diewer Cornelisdr besloten is versoeckende ?
behoirlijcke proclamatien. Ende nadien die voirs[eijde] Jacob Remmetsz ende Diewer Cornelis
verclaerden etc.

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 08:05 (laatst bijgewerkt 20 jan 2023 — 10:43 door auteur)

Bedankt voor uw leeshulp en vertaling.

U schrijft als laatste "verclaerden etc.". Ik heb nog nooit zo'n vroege ondertrouwakte (kunnen) lezen en weet niet wat ze toen verklaarden.

Ik begrijp het als u niet verder wilt puzzelen, maar zou het toch wel willen weten.

Wacht het rustig af of u nog puf heeft het laatste stuk te doen. Gr. Marian

Marian Kalb - 20 jan 2023 - 19:03

Na huwelick staat "tusschen"

"verclaerden bij haer hoichste salicheijt dat zij elcx met sijne met geene andere persoon beruft, besproocken ofte verlooft zijn daer deur  in cristelijck huwelick souden mogen behindert worden, ende malcander in bloede niet te bestaen, zijn henluijden drie sondaghs geboden gedecreteert

Tineke Tjoelker - 21 jan 2023 - 14:02 (laatst bijgewerkt 21 jan 2023 — 16:03 door auteur)


mevr. Tjoelker, ook u hartelijk bedankt. 

Marian Kalb - 21 jan 2023 - 15:35De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu