stamboomforum

Forum logoBoeken, publicaties, websites » Stamboek of geslachtregister der nakomelingen van Samuel Peter Meihuizen..... door J. Huizinga


Profiel afbeelding

Ene J. Huizinga schreef rond 1890 bovenstaand genoemd boek. In dit boek komen namenlijsten voor van Zwitsers die in 1711 met schepen vanuit Zwitserland in Nederland kwamen en daar werden opgevangen. Het ging om doopsgezinde mensen.

Nu is mijn vraag of iemand een exemplaar van dat boek bezit en voor mij kan nagaan of J. Huizinga ook vermeldt waar hij die namenlijsten vandaan heeft, wat de door hem gebruikte bron voor die namenlijsten was, waar hij die heeft gevonden. Ik zou zelf namelijk ook wel eens de originelen willen zien.

Wie kan helpen?

Yvonne Ruchti

Beste Yvonne,

Om je geloof verdreven worden. Dat geschiedde de Zwitser Doopsgezinden. In 1710 kwam er een schip in Nederland onder begeleiding van Zwitserse soldaten. De intentie was zij gedeporteerd moesten worden naar de Nieuwe Wereld (America). Het volgende zijn er weer van deze berichten. 

Binnen de Doopsgezinde Broederschap werd een Commissie ingesteld voor Buitenlandse Nooden van Broeders en Zusters.

Er werden vier schepen gebouwd, waarmee ze naar Nederland zijn gekomen..

De archiefstukken in het Archief van de VDG (Vereenigde Doopsgezinde gemeente) te Amsterdam. Zie inventaris geschreven door Ds. Jaap de Hoop Scheffer in 1884, inventaris nummers 1396 - 1399.

Het boek bevindt zich in ieder geval in de bibliotheek van de RHC Groninger Archieven.

Verder te raadplegen op de afdeling Mennonitica van de UVA (Universiteit van Amsterdam). Neem eens contact met de bibliothecaris Adriaan Plak.

Groeten van Terkos

Terkos

Ik denk dat U dit boek via Uw lokale bibliotheek kunt aanvragen. link (klik op versies en dan aanvragen)  [Helaas, werkt niet in dit geval.]
Het lijkt ook via Google Play toegankelijk te zijn maar daar ben ik niet bekend mee en of dat gratis is, dat zal wel niet.  [En dit werkt evenmin]

Peter S2

Ik woon in Frankrijk dus mijn plaatselijke bibliotheek hier heeft vrijwel zeker geen exemplaar staan. De afdeling Mennonitica van de Uva heb ik al benaderd met de vraag of de originele namenlijsten zich in hun collectie bevinden. Ik wacht nog op antwoord.

De opzoekvraag via Stamboomforum was gewoon een andere route naar de vindplaats van die originele namenlijsten. Ernst Müller somt ook namenlijsten op maar verzuimt te vermelden waar hij die namenlijsten had gevonden. De hoop was dus dat Huizinga dat wel heeft gedaan.

De bladzijden 110 t/m 117 van Huizinga's boek met de namenlijsten heb ik op internet gevonden. Daar wordt ook verwezen naar de bladzijden 39, 40 en 41 en naar literatuurverwijzing nummer 1. Voor die bladzijden heb je dus blijkbaar het boek nodig.

Google books bevat vele oude boeken waarop geen copyright meer berust, maar slechts weinige van deze boeken zijn online beschikbaar of doorzoekbaar.

In de archieven van het Stadsarchief Amsterdam, waar ook een deel van de archieven van de VDGA zou berusten, heb ik tot nu toe niets kunnen vinden.

Yvonne Ruchti

Zouden oorspronkelijke documenten van Huizinga te Rotterdam kunnen zijn (link)? Maar of daar naamlijsten tussen zitten is maar de vraag.

40 Stukken betreffende de komst van de Zwitsersche en Pruisische geloofsgenooten
Datering: 1710-1786
NB: Deze band is samengesteld door de predikant J. Huizinga in 1889. (Zie ingekomen stukken no. 28, 17 Mei 1889). (...)
Omvang: 1 band
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam


Dit samennemend met de snibbet uit Huizinga's boek (p.iv):

Met vriendelijke groeten, eveneens uit Frankrijk.

Edit: op dezelfde blz, misschien er pal voor:


Misschien kunnen nog meer snibbets van p.iv worden gevonden? Enfin, dit zijn alleen maar wat algemene vage bronvermeldingen.

Peter S2

Volgens deze recente bron had Huizinga een naamlijst overgenomen uit het zgn. relaas van Vorsterman (voetnoot 17 op p.113), GAA PA 565 /A 1392. Het is me niet geheel duidelijk hoe deze archieven te Amsterdam zijn georganiseerd. Ik neem aan dat deze verwijzingen zijn naar deze toegang: 
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/565a.nl.html
(en verder b en c) maar of die nu volledig zijn opgenomen in toegang 1120 is me niet duidelijk, en hoe een evt. omnummering is geregeld,
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/1120.nl.html Misschien een berichtje sturen naar het archief?

Terzijde - scans van oude jaargangen van "Doopsgezinde Bijdragen" zijn gratis toegankelijk via Delpher > tijdschriften. Daar staan de nodige artikelen in over deze geschiedenis (bijv. een serie rond 1908, 1909).

Peter S2

Beste Peter,

Zeer bedankt voor deze uiterst nuttige bijdrage.

Het artikel van Piet Visser in Doopsgezinde Bijdragen 19 (1993) heb ik met veel belangstelling gelezen. Er staan veel bronvermeldingen in die ik allemaal minutieus in kaart ga brengen en erbij zoeken. Hierin wordt ook ene Elsbet Schabelt vermeld, wat volgens mij Elsbeth Tschabold is, die op de passagierslijst staat. Dit bevestigt voor mij mijn vermoeden dat de naam Schabel de vernedelandsing is van Tschabold. Zij is voor mij ook de meest reële kans op een link naar Zwitserland voor de naam Ruchti, omdat zij weduwe was van Hans Ruchti en in die zin mogelijk genealogisch belangrijk.

Inventaris 565 van het archief van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is niet eens beschreven, laat staan gedigitaliseerd. Het is dus heel wel mogelijk dat daarin het gezochte te vinden is. Daarvoor dient men een afspraak te maken met het Stadsarchef Amsterdam. Ik weet niet wanneer ik weer eens naar Nedeerland kom, dus dat moet dan maar even op zich laten wachten. Wellicht kan de afdeling Mennonitica van de UvA hier licht op werpen. Ik wacht op hun antwoord.

Inventaris 1120 is wel beschreven en ook gedigitaliseerd. Hierin heb ik tot nu toe niet kunnen vinden wat ik zocht, maar misschien hang ik mijzelf teveel op aan het idee van een lijst. Misschien moet ik gewoon vele brieven doorspitten om zo zelf tot een lijst t komen. Ik zal die inventaris nogmaals bekijken.

De oude jaargangen van Doopsgezinde bijdragen heb ik wel al eens doorzocht op trefwoorden als Zwitsers en zo, maar ik zal nog nader naar alle inhoudsopgaven kijken om te zien of ik iets heb gemist. De jaren 1908 en 1909 zal ik nog nauwlettender doornemen.

Kortom: zeer nuttige tips. Nogmaals bedankt.

Yvonne Ruchti

Waarschijnlijk geen namen, maar wellicht toch wel interessant :

In  30079: Archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam  onder :

II  Stukken van overige archiefvormers, gevonden in het archief van de VDGA
   1 Buitenlandsche Nooden
         709 Brief van Abbe Jacobsz. Oosterling, leraar der doopsgezinden te Vlissingen aan Jan Willink Jansz. te Amsterdam over financiële
                 hulp aan de Zwitserse doopsgezinden  1710  1 stuk
         710 Lijst van gemeenten, hun vertegenwoordigers en het bedrag wat zij voor de Zwitserse doopsgezinden hebben gegeven (vergadering
                 5 november 1710)  1710  1 stuk
         711 Brief aan de doopsgezinde gemeenten in Nederland van Aldert Pronk, gecommitteerde tot de Zwitserse zaken, vragende om geld
                 te geven opdat hun verblijf alhier kan worden betaald  1713 1 stuk


Nog niet gedigitaliseerd, maar dat kan aangevraagd worden.

Willem Hak


Het boek van Jacob Huizinga - Stamboek of Geslachtsregister der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Frij uit 1890 is eindelijk online te vinden via Googlebooks. Na herhaalde verzoeken is het beschikbaar.

In dit boek vind men vele van de (ver-nederlandste) namen van de Zwitsers die in 1711 naar Nederland vluchtten cq werden gedeporteerd.

Yvonne RuchtiPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu