stamboomforum

Forum logoBoeken, (eigen)publicaties, websites » Montfoort: Fotos Grafstenen Grote of st. Janskerk en Info Montfoort w.o. KnoperijProfiel afbeelding

5 juni jl. bezocht ik de  Grote Kerk of Sint Jans Kerk te Montfoort. 

In nog geen 3 kwartier zette ik tientallen  grafstenen op de foto (75 incl. een aantal dubbele en onscherpe). Omdat ik niet beschikte over een plattegrond liep ik daarvoor kriskras door het kerkgebouw. 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8fd1eb61-f474-4f42-ab57-99967063809b

(Mogelijk) 3 tot 4 voorouders in mijn kwartierstaat aan vaderskant, Jan-Johan Cornelis Jongkoen (Amsterdam 1915 – Middelburg 2001), moet hier een grafsteen hebben. Ik vond:

  • Huijbert, Segersen Ruijter (2)                                   – zie foto 72-73-74
  • Van Rietevelt (7)                                                       – zie foto 56
  • G.D. Veerverlo x A.C. van Linschoten (112)              – zie foto 03-31

De familie (de) Ruijter vindt zijn wortels in Willeskop en Kort-Heeswijk tot zeker begin 17e eeuw en tenminste 3 eeuwen lang wisselden de voornamen Huijbert en Seger zich systematisch af. 

Grafsteen nr. 2 is met talrijke andere 1 meter bovenop bestaande grafstenen geplaatst en daarmee is 1758 begonnen.

Hier zijn ook enkele grafstenen-grafzerken te vinden:  http://home.solcon.nl/meesterkees/foto%20montfoort.htm

Zie voor meer info over Montfoort:  https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d428ba99-d7ce-4d78-82fa-cbdd55649f25

Op de Knoperij uitgebreid gesproken met Peter Gruters en via hem werd ik vandaag benaderd door Lex van Wijk (1949), kleinzoon van oud-tante Catharina van Wijk-Jongkoen (Gouda 1893 - Gouda 1972) uiterst rechts op foto 1905 JONGKOEN-BOOT x Gouda 1914 Wilhelmus van Wijk (Oudewater 1891-Gouda 1975). Hij nam de 5 meter lange muurschildering in de Knoperij voor zijn rekening: Montfoorts verleden is onder dak (zenderstreeknieuws.nl)

Martin Jongkoen - 25 jul 2021 - 23:50 (laatst bijgewerkt 27 jul 2021 — 15:08 door auteur)

Dag Martin,

De link naar het PDF bestand verwijst naar je eigen harde schijf. Daar zullen de meeste lezers geen toegang toe hebben :-).

Michaël

Boers 2 - 26 jul 2021 - 07:47

Hallo Michaël,

Nu via Cloud-link info over Montfoort, Knoperij, Grote of Sint Janskerk en deel boek Montfoort 1670 - 1750 (te koop in Knoperij) wel toegankelijk.

Martin Jongkoen - 26 jul 2021 - 08:20 (laatst bijgewerkt 26 jul 2021 — 08:24 door auteur)

Je doet mooi werk, Martin en bedankt voor het bijwerken van de link.

Michaël

Boers 2 - 26 jul 2021 - 18:57

Eind vorige eeuw is de gehele vloer van de kerk vernieuwd, onder andere wegens de aanleg van verwarming, als ik het wel heb.
Het daarmee belaste bureau heeft de zerken teruggelegd, maar niet op dezelfde plaats, omdat dat te rommelig werd.
Ze hebben een catalogus uitgegeven met een plattegrond en met tekeningen en beschrijvingen van alle grafstenen.
Die catalogus is te raadplegen in alle archieven, die een verband hebben met deze kerk.
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/books/55517

Jan Clavaux - 26 jul 2021 - 20:06

Hallo Jan Clavaux,

Bedankt, dat was mij niet bekend en is ook niet gemeld door Kees van de End archivaris van de St. Janskerk.

Martin Jongkoen - 26 jul 2021 - 20:14

  • Vanmiddag heb ik bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smalle Pad 5, Amersoort publicatie op foto gezet. Zie 3 bijlagen, t.w.:
  • blz. 1 – 22 (excl. 007) en omslag, voorblad, inhoud zerkenlijst per locatie in kerk
  • blz. 023 - 047
  • blz. 048 – 149 en 007
  • N.B.: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed filiaal Amersfoort heeft een zeer omvangrijke bibliotheek die mogelijk kan wedijveren met de Koninklijke Bibliotheek.
  • Heel opmerkelijk, dat op vrijwel geen enkele grafzerk jaartallen voorkomen. In het kerkelijke archief (notulen) moet toch e.e.a. over tenminste tijdstippen delven graven te vinden zijn.
  • Het architectenbureau Rokus Visser te Schoonhoven bewaart zelf stukken 10 jaren en gooit ze dan weg.

Martin Jongkoen - 30 jul 2021 - 21:40 (laatst bijgewerkt 30 jul 2021 — 21:46 door auteur)

Gemeld aan NH-archivaris Kees van de End  met de vraag of in de kerkraadsnotulen niet tenminste het delven van graven met data wordt vermeld.

Martin Jongkoen - 7 aug 2021 - 00:03

Heel nuttig. Ik onderzoek mijn voorouders uit Montfoort en herken veel stenen. Voor van Hollandt en aanhang heb ik de voornamen en sommige sterfdata. Ik zag een steen met een wapen van de Vosch. (Pijlen en vogels). Weet iemand welke familie dit is? Vos van Roelandsweert heeft ook pijlen maar is anders.

Ik zag ook kinderen van Hillichgen Ariens. Zij trouwde met Herman Gerritsz van Hollandt in 1626, na zijn huwelijk met Lijsbeth Jans Schinckel. Hij was toen schout van Blokland. Ik had geen kinderen van haar gevonden. 

PS blz. 23-47 geeft een foutmelding

Ben Kloppenborg - 18 aug 2021 - 11:42

Hallo B. Kloppenburg,

Hou me aanbevolen voor nadere bijzonderheden over begravenen, want dat geeft ook indicatie van ouderdom andere graven.

NH-archivaris zou er "deo volente" ook induiken, maar heeft nog niet iets van zich laten horen.

Als ik blz. 23 - 47 aanklik krijg ik ze gewoon. Nog maar eens proberen.

Martin Jongkoen - 18 aug 2021 - 11:58

De kosten van begraven van Montfoort zijn bewaard gebleven van 1724-1811.
Dat er vóór die tijd ook een administratie bestond is logisch, en wordt aangetoond, doordat er nog wat blaadjes uit de eerste helft van de 17e eeuw de tand des tijds hebben doorstaan.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WL-SXF

Kosten voor begraven werden bij mijn weten overigens nooit genoteerd in de notulen van de kerkenraad. Hoogstens werd er in het jaarverslag melding gemaakt van het totaalbedrag van de post inkomsten op begraven.

Overigens bedankt voor het fotograferen van het boekje met grafzerken.
De voor mijzelf interessante pagina's had ik al, maar het is toch leuker om het hele boekje te hebben, ook weer om anderen te kunnen helpen.

Jan Clavaux - 18 aug 2021 - 13:19

Hi Martin,

52 van Bambergen + van Galen, Jacob en Eva, getrouwd in 1669

95, G H van Hollant is waarschijnlijk Gerrit Hermanz, overleden tussen 1677 en 1689; Hillichgen Ariens was zijn stiefmoeder. Als het graf ouder is kan het ook van Gerrit Hendriks zijn, overleden na 1570.

53 D van Hollant, is een Dirk. Mogelijk Dirk Hendiks, schout Willeskop rond 1640, getrouwd met Merrigchen Dirxs Veerverlo. Overleden voor 1659.

76 G van Hollant is Gerrit. Er waren er minstens 3: Gerrit Jans, gerechtsbode, overleden 1673; Gerrit Hermans, schout Blokland 1635, overleden tussen 1677 en 1689; en een oudere Gerrit overleden na 1606. 

22 N A en AA Neligchien Aerts en Aechgien Aerts Schinkel overleden rond 1677

182 Cornelis Cornelisz van den Houdijk; overleden na 1666

100 Rutger Gijsbertz van Rijsenburch, trouwde 1638, laatste vermelding 1697

53 Merrichgen Dircks 1665 overleden. Man van Dirk van Hollant, die ook nummer 53 heeft?

49 Gerrit  Ariens de Vosch; getrouwd 1638, laatst gemeld in 1651

5 mogelijk  Cornelis Cornelisz Schinkel, laatst vermeld in 1724; er is ook een steen 45 voor naamgenoot op Achthoven 1665

blz 13; Cornelis Cornelis van Hoogh overleden na 1690

146 Claes Willem van de Pol, leefde nog in 1699

25 Jan Heronimusz Moninx, leefde nog in 1660

102 Teunis Reijerssen Kemp, leefde nog 1680

59 G van Hollant; een van de andere Gerrits, zie 95

Stekelborgh, hieronder; Er waren twee Stekelburghs getrouwd met van Hollant dochters, erfgenamen van oom Gerrit, gerechtsbode, rond 1693

blz. 73 jaar 1676: Herman Janz van Holland (schout Cattenbroek en de Eng) en Yannichien Cornelis van der Hoogh. (broer van Gerrit Jans, gerechtsbode). Wapen is de droogscheerderschaar van Hollandt gedeeld met drie v-vormen. Iemand een idee welke familie?

Arien Cornelis Schikel, leefde nog 1687

De personen hierboven waren vrijwel allemaal katholiek, en welgestelden.

Ik kon alle documenten nu wel openen,

groeten,

Ben 

Ben Kloppenborg - 18 aug 2021 - 13:31

Hallo Ben,

Twee kleine foutjes gezien:

nr 100
Op 24-8-1671 compareerde Margrietgen Adriaens, nagelaten weduwe van Rutger Gijsbertsz van Rijsenburg. 
Op 17-3-1668 is Rutger nog in leven.

nr 146
Op 18-3-1678 compareerde Grietge Roelofs van Poll (sic) nagelaten weduwe van Claes Willemsz, 
geassisteerd met haar zoon Roelof Claesz van de Poll.
Op 31-10-1670 is Claes nog in leven.

Een deel van de door jou genoemde personen zit in mijn kwartierstaat, maar niet de familie Van Hollandt.
Mocht je interesse hebben in de resultaten van mijn onderzoek, dan kun je mij via mijn profiel benaderen.

Jan Clavaux - 18 aug 2021 - 14:42

Hallo Jan Clavaux,

Bedankt voor de bronvermelding kosten van begraven, m.n. vanaf 1724. Helaas geen index.

Meen mij te herinneren via een streekarchiefsite met (voormalige) Utrechtse plaatsen voor de familie (de) Ruijter, oorspronkelijk uit Willeskop - Kort-Heeswijk, tegen de koop van een graf eind 16e/begin 17e eeuw te zijn aangelopen.

Via werk van de voormalige archivaris (1978 - 2013) van de NH Goudse St. Janskerk Henny A. van Dolder-de Wit weet ik, dat daar talrijke oude boeken over overluijden, begraven, grafrechten en periodieke overzichten van kerkgraven met vermelding van (nieuwe) eigenaren zijn. Inderdaad niet in de notulen van de kerkraad. N.B.: (Vrijwel) Alles inmiddels door haar als vrijwilliger voor het Goudse Streekarchief getranscribeerd.

Site streekarchief vermeldt:

Grafadministratie

Verbaas me er dan ook over, dat de Montfoortse NH-archivaris Kees van de End verwijst naar burgerlijke bronnen.

Martin Jongkoen - 22 aug 2021 - 13:27 (laatst bijgewerkt 22 aug 2021 — 17:45 door auteur)


"Helaas geen index"

Martin, de begraafregisters van Montfoort zijn via een index sinds 2018 te doorzoeken 
op de website van het Utrechts Archief. Voor mij is dat ook "nieuw"
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=34&miadt=39&milang=nl&misort=akt%7Casc&miview=ldt&mibj=1724&miej=1811&mip2=Montfoort&mif1=158

Jan Clavaux - 22 aug 2021 - 15:03Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu