stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Inspiratie op? Ga eens na of je al in deze bronnen hebt gezocht!Profiel afbeelding

Goeie kans dat je denkt: "Ik heb nu al zo veel gevonden, wat valt er nog meer te ontdekken?", maar zeker en vast heb je nog lang niet alles gevonden. Hieronder maak ik een overzicht van bronnen per thema en per type archieftoegang waar je nog eens een keer in kan duiken, het zijn met name bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, die zowel voor Nederlandse als voor Belgische onderzoekers interessant kunnen zijn. Ik zal het overzicht zo nu en dan aanvullen.

 

Bestuur en politiek

Gemeente, Gemeentebestuur, (Modern) gemeentearchief, Ambtenaar van de burgerlijke stand

Geboorteakte

Huwelijksakte

Overlijdensakte

Inschrijving bevolkingsregister

Registratie volkstelling

Huwelijksbijlagen (vaak bevatten deze ook het militiecertificaat)

Huwelijksafkondiging

Wapenvergunning (i.v.m. de jacht)

Hinderwetvergunning

Tap-/drankvergunning (bij onder meer herbergen en café’s)

Omnummerings-/hernummeringslijsten voor oude adressen

Inschrijving lotingsregister / militieregister

Stukken betreffende doodsoorzaak (doodsbriefjes / verklaringen omtrent overlijden (NL), aangifteformulieren van overlijden (BE), doodsoorzakenregisters (BE), aantekening in het bevolkingsregister tussen 1866 en 1900 (BE))

 

Dorpsbestuur

-

 

Justitie en rechtspraak

Rechtbank (van Eerste Aanleg), Arrondissementsrechtbank, Gerechtshof, Correctionele rechtbank, Politierechtbank

Strafrechtelijk vonnis (in hoger beroep) (in Nederland alleen misdrijven)

Civiel vonnis (in hoger beroep) (bijvoorbeeld schadevergoeding, wanprestatie, etc.)

Faillissementsdossier

Stukken omtrent voogdij

Uitspraak echtscheiding / scheiding van tafel en bed

Stukken omtrent adoptie

 

Kantongerecht (NL vanaf 1838), vredegerecht (NL tot 1838, BE)

Strafrechtelijk vonnis (in Nederland alleen overtredingen, in België alleen REA bevoegd)

Civiel vonnis (met beperkte omvang van de vordering, kleine geschillen)

 

Hof van Assisen (BE)

Strafrechtelijk vonnis (met betrekking tot zwaarste misdrijven gelijk moord en doodslag)

 

Krijgsraad, auditeur-militair

Strafrechtelijk vonnis in militaire zaken

 

Gevangenis, strafinrichting

Inschrijving gevangenisregister

Inschrijving register van morele verslaggeving (België)

 

Openbare orde en veiligheid

Gemeentepolitie

Dag- en nachtrapporten

Personeelslijsten en -dossiers

 

Defensie

-

 

Notariaat

Notarieel archief, notaris (…), notarissen te (…)

Testament van een voorouder (zie ook Centraal Testamentenregister!)

Leveringsakte huis (in de volksmond “koopakte”)

Hypotheekakte huis (indien gefinancierd middels hypotheek)

Oprichtingsakte onderneming (met name NV’s, later ook BV(BA)’s en diverse andere)

Akte van openbare / notariële verkoop van woning (staat meestal ook in de krant)

 

Financiën

(Memorie van Successie)kantoor, Registratiekantoor

Memorie van Successie (NL, equivalent van Belgische erfbelasting)

 

Verkeer en waterstaat

-

 

Onroerend goed, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kadaster

Kadastrale leggers (NL)

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (NL)

 

Sociale zorg, welzijn en arbeid

-

 

Gezondheidszorg

(Krankzinnigen)gesticht, gasthuis, ziekenhuis, psychiatrische inrichting

Stukken betreffende opneming in een (krankzinnigen)gesticht

Patiëntenregisters/-dossiers van ziekenhuizen en instellingen

 

Onderwijs en wetenschap

-

 

Economisch leven

Kamer van Koophandel

Inschrijving onderneming in het handelsregister

 

Godsdiensten

Parochie, Kerk(fabriek)

Doopinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Trouwinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Begraafinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Vormselinschrijving (met name in de 19de en 20ste eeuw)

Inschrijving (eerste) communie met name in de 19de en 20ste eeuw)

Status animarum-/zielenregister

Lidmaatschap van een religieuze broederschap

Stukken betreffende huwelijksdispensatie

Ondertrouwinschrijving

Huwelijksafkondiging

Ingevulde doop- en huwelijksformulieren (met name na 1850)

Persoonlijke stukken kerkelijke loopbaan

 

Kerkgemeente, Hervormde gemeente, Nederduits-Gereformeerde gemeente, etc.

Doopinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Trouwinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Begraafinschrijving (zowel voor als na 1796 / 1811)

Lidmaatregister

 

Klooster

Bevolkingsregister klooster

Indie van Lieshout - 31 dec 2021 - 12:09 (laatst bijgewerkt 31 dec 2021 — 17:26 door auteur)

En vergeet ook niet de onderscheidingen.

In NL heb je de Nationaal Archief, Registratie onderscheidingen; Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32.
Het CBG heeft ook een boek uitgegeven met de namen van diegenen die een medaille voor Menslievend Hulpbetoon (1822-2005) hebben ontvangen. Dit zijn mensen uit alle geledingen van de bevolking, volwassenen en kinderen.
In het boek worden nog diverse andere onderscheidingen genoemd, zoals de Museum-medaille, de KNMI-medaille en de medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (sinds 1767).
Of het overzicht van de ontvangers van de Waterloo uitkering op de website van het Stadsarchief Amsterdam (https://archief.amsterdam/indexen/persons Waterloo gratificaties 1815).
En dan de maandelijkse overzichten van de lintjesregens (het regent buiten het hele jaar door en zo ook in Den Haag (zie de KB's iedere maand per departement). Alleen in april regent het wat harder.

Michaël

Boers 2 - 31 dec 2021 - 18:36


In het archief van het aalmoezeneirsweeshuis vind je allerlei vondelingen  of andere wezen. moeilijk zoeken, je moet vaak door de scans, er is zo nu en dan een register: https://archief.amsterdam/inventarissen/details/343/keywords/aalmoezenierswees*/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5

het best kun je beginnen bij 2.3.1.opname, daar staan de meeste details, vaak met briefje van de moeder (?) bij vondelingen.

 

de binnenvaartschepen hebben ook een eigen register, als je de naam van het schip weet kun je soms leuk terugzoeken naar de eerste eigenaar.

https://www.debinnenvaart.nl/schepen_home/

inge swen - 11 jan 2022 - 16:55Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu