stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Zoekhulpje voor in het Noord-Hollands Archief: mijn favoriete URL's voor onderzoek in HaarlemProfiel afbeelding

Onderstaande lijstje van URL's gebruik ik regelmatig voor onderzoek in Haarlem:

NHA 1211 Collectie van puiboekjes van de stad Haarlem 1760-1856
NHA 1551 Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem Lidmaten registers 
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Register van de graven in de Bakenesserkerk, 1621-1744 (bevat nog geen scans)
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Registers van de graven in de Grote Kerk Noordertrans, 1669-1835 
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Register van de graven in de Grote Kerk Middentrans, 1688-1843 
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Register van de graven in de Grote Kerk Zuidertrans, 1650-1833  
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Register van de graven in de Grote Kerk Koor en Kapellen, 1688-1841 
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Registers van de graven in de Nieuwe Kerk, 1680-1838  
NHA 1561 Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem Register van de graven in de Janskerk, (1672-1832) 
NHA 1561 Kerkvoogdij van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem Register van de begravenen, 1655-1832 
NHA 1617 Oud Notarieel archief Haarlem
NHA 1972 Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief)
NHA 2106 R.-K. Bisdom Haarlem betreffende staties en kloosters te Haarlem
NHA 2142 doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) (retroacta van de burgerlijke stand)
NHA 3000 Bibliotheek Noord-Hollands Archief
NHA 3111 Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Haarlem; Archief van de Vierschaar; Vrijwillige Rechtspraak; Registers van transporten van onroerende goederen 1470-1811
NHA 3111 Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Haarlem; Documentatie; 1195-1205 Indices op de namen van kopers en verkopers die voorkomen in de Haarlemse transportregisters, periode 1640-1730. Vervaardigd door A.H. Koning, 1952-1953
NHA 3111 Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Haarlem; Schepentrouwboeken 
NHA 3279 Hofjes van Staats en Noblet te Haarlem 
NHA 3305 Sint Elisabeths Gasthuis of Groote Gasthuis te Haarlem Registers van opgenomen zieken, 1677-1854 
NHA 3441 Weeskamer Haarlem
Alfabetische registers op familienamen van de overledenen, aangegeven ter weeskamer, 1765-1811 
NHA 358.157 Huwelijksbijlagen van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam 1811-1932 
NHA 433 Huwelijksbijlagen van de burgerlijke stand van de gemeenten in het arrondissement Amsterdam 1933-1942 
NHA 815 Huwelijksbijlagen en bijlagen bij de overlijdensakten van de gemeenten in het arrondissement Amsterdam 1943-1991 
NHA 358.46 Burgerlijke stand van de gemeente Haarlem, Dubbelen
NHA 3620 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem; Doodsoorzaken, opgaven omtrent overledenen in de gemeente, 1865-1957 
NHA 3993 Admissieregisters met aantekening van door burgemeesters toegelaten personen, 1704-1793
NHA 3993 Van het middel op trouwen en begraven en de collaterale successie 

FamilySearch: Transportregisters Haarlem, 1470-1811:
https://www.familysearch.org/search/catalog/293766?availability=Family%20History%20Library
LET OP: FamilySearch gebruikt de oude inventarisnummers voor deze registers. Op de website van het NHA staat er in toegang 3111 onder Documentatie een concordantietabel tussen oude en nieuwe nummering.

FamilySearch: Fiches collectie van dopen, trouwen en begraven in alle kerken en stadstrouw van Haarlem, 1572-1811:
https://www.familysearch.org/search/catalog/291209?availability=Family%20History%20Library

LET OP! De DTB registers uit Toegang 2106 schijnen niet te zijn opgenomen in deze fiches. Ik heb diverse RK dopen gevonden die wèl in Toegang 2106 stonden en die niet in de fiches voorkwamen.

NB: Voor het overlijden van personen in Haarlem in de DTB periode is het altijd noodzakelijk om zowel de inschrijving Van het middel op begraven als de begraafinschrijving op te zoeken. Exacte overlijdensdatums zijn er niet voor Haarlem, slechts de datum voor de aangifte van het overlijden. Het middel geeft vaak interessante details, zoals de leeftijd bij overlijden (ook voor kinderen) en de overlijdensoorzaak. Door de gemelde leeftijd is het soms mogelijk om te identificeren welk kind is overleden, aangezien kinderen bij het middel op begraven en de begraafregisters nooit met hun eigen naam genoemd worden.

Een uitzondering hierop zijn diegenen die zijn overleden in het Sint Elisabeth of Grote Gasthuis in Haarlem. In de patïentenregisters wordt zowel overlijdensdatum, als begraafdatum op het eigen kerkhof vermeld.

NB2: De Transportregisters die je kunt inzien bij FamilySearch zijn scans van oorspronkelijke microfilms. Het Noord-Hollands archief heeft hoge kwaliteit kleuren scans voor een aantal inventarisnummers.

NB3: Het Nieuw Notarieel Archief is vrijwel in zijn geheel gedigitaliseerd. Het Oud Notarieel Archief is vanaf 1500-1600 en vanaf 1800 geheel gedigitaliseerd. De tussenliggende periode is het slechts fragmentarisch gedigitaliseerd door het NHA.
Van de notariële registers van 1500-1800 zijn zwart-wit scans bij FamilySearch te downloaden, maar de films zijn chaotisch neergezet, dus je hebt het archiefinventaris van het NHA nodig om de juiste scans te vinden.

Michaël

Boers 2 - 27 aug 2022 - 20:29 (laatst bijgewerkt 19 mar 2023 — 10:54 door auteur)

Top!

mvg-Ben

Ben Wegman - 27 aug 2022 - 21:35

Ik heb drie links toegevoegd voor huwelijksbijlagen Amsterdam tussen 1811-1991.

Ik had de bijlagen nodig van een huwelijk in 1902 en uitgerekend het benodigde register stond niet online bij FamilySearch (FS).
Navraag via de chat van NHA leerde dat in de studiezaal je alleen de FS microfilms kunt bekijken. De originelen zijn niet ter inzage.
Maar, wat blijkt: het NHA heeft ook de Scans van FamilySearch in hun eigen netwerk. En blijkbaar ook de scans die bij FS niet online staan.
En de medewerker vond het geen enkel probleem om die scans even naar me te e-mailen.
Dus, de huwelijksbijlagen zijn niet te downloaden via de website van het NHA, maar je kunt in de archiefinventaris wel het toegang- en inventarisnummer opzoeken (altijd goed voor je eigen bronvermelding in je stamboom!) en daarna kun je dus vragen of anderzins onbereikbare scans door het NHA voor je opgezocht kunnen worden.

Uiteraard is dit geen uitnodiging om het NHA massaal te bestoken met verzoeken, die je ook via de FS website zelf kunt vinden. Maar, voor 'moeilijke' gevallen is dit ideaal.

Michaël

Boers 2 - 8 sep 2022 - 21:23

Let op bij de RK doopboeken van Haarlem: vaak staan hier tussen de doop- ook trouwinschrijvingen. De website van het NHA geeft dit soms aan via aparte inventarisnummers, die dan naar dezelfde scans linken.

Michaël

Boers 2 - 30 nov 2022 - 15:08

Puiboekjes toegevoegd. Erg handig als je woonadressen in Haarlem wilt vinden in de 2e helft van de 18e eeuw. De boekjes geven daarnaast ook statistische gegevens over geboorten, huwelijken en overlijdens. En verder vermelden ze onroerend goed en obligaties die openbaar geveild werden, waardoor je verder kunt zoeken in transportregisters en eventueel in notariële akten.

Michaël

Boers 2 - 4 jan 2023 - 19:37

Op de Weeskamer Haarlem zijn een aantal handige indexen op achternaam. Nog niet allemaal gescand, maar er is goede hoop dat dit spoedig gaat gebeuren. Toegang 3441 Weeskamer te Haarlem, Inventarisnummers 89-97 voor de periode 1765-1811.
De indexen geven naam van de overledene en overlijdensdatum, plus het feit of de overledene wel of geen testament had. Daarnaast worden er vaak twee namen van aangevers gegeven, met hun hun relatie tot de overledene. Vaak echtgenoten, en/of vaders.

Michaël

Inmiddels zijn al deze registers gescand en moeten alleen voor Inv. Nr. 95 de scans nog op de website geplaatst worden.

Boers 2 - 13 jan 2023 - 11:29 (laatst bijgewerkt 27 feb 2023 — 20:52 door auteur)

Het NHA heeft lang niet alle notariële akten gescand. Maar ze zijn wel allemaal door FamilySearch verfilmd en de scans daarvan staan online bij FamilySearch (Zoek in https://www.familysearch.org/search/catalog naar Netherlands, Noord-Holland, Haarlem en dan Notarial records open klappen). Helaas heeft FamilySearch een krankzinnig systeem bedacht om de verschillende notarisprotocollen van elkaar te scheiden. In plaats van op te geven wat de naam van de notaris is, wordt de periode vermeld waarin de notaris aktief was. Dat weet natuurlijk geen zinnig mens uit zijn hoofd.
Daarom moet je eerst op de website van het NHA de notaris, waarvan je een akte wilt vinden, opzoeken en daar dan noteren wat zijn aktieve periode was en vervolgens op die periode zoeken in de lijst van 84 notarissen, om dan bij de pagina uit te komen waar keurig netjes de notarisnaam en zijn aktieve periode vermeld staan.

Michaël

Boers 2 - 13 jan 2023 - 12:09 (laatst bijgewerkt 21 mar 2023 — 23:50 door auteur)

Helaas heeft FamilySearch een krankzinnig systeem bedacht 

je kunt in FamilySearch ook zoeken op de naam van de notaris in Catalog Search onder Keywords. bijv:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Peter B - 13 jan 2023 - 12:30

Toegang 3279 Hofjes van Staats en Noblet te Haarlem Inventarisnummers 32-35 bevat lijsten met namen van bewoonsters van beide hofjes.
Het hofje van Noblet had als eis dat de helft van de bewoonsters uit Haarlem en de helft uit Amsterdam afkomstig moest zijn. Verder moesten de bewoonsters ouder dan 50 zijn en nooit getrouwd geweest zijn en ook nooit een uitkering van de diaconie gekregen hebben. Verder moesten ze van het Gereformeerde geloof zijn (tegenwoordig wordt dat Nederlands Hervormd genoemd). Ik merkte terwijl ik vluchtig door de namenlijsten liep dat de vrouwen niet alleen uit Haarlem en Amsterdam afkomstig waren, maar ik zag ook Delft en Zelhem.

Er zijn vast nog meer archieven van hofjes in Haarlem en andere steden en het verdient aanbeveling om die te controleren om te zien of een kwijtgeraakte ongehuwde vrouw misschien in een hofje haar levenseinde heeft gesleten.
Er is nog weinig van deze toegang gescand.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Michaël

Boers 2 - 1 feb 2023 - 19:56 (laatst bijgewerkt 21 mar 2023 — 23:49 door auteur)

De registers in toegang 1561; Inv. Nrs.  132-144; Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem; Registers van de graven kunnen helpen bij het vastleggen, of bevestigen van familierelaties. In deze registers wordt het eigendom van grafrechten vastgelegd en wanneer deze worden overgedragen van de ene naar de andere eigenaar. Eigendomsoverdracht kan geschieden door verkoop van de rechten, of door vererving. En in dat laatste geval komen er dus familierelaties naar voren.

Verwacht hier geen wonderen, maar slechts kleine aanvullingen in de vaak lastige zoektocht om relaties te reconstrueren.
De registers bevatten gegevens over eind 17e tot circa midden 18e eeuw. Soms nog tot eind 18e eeuw.

De grafregisters zijn gesorteerd per kerk, dan per onderdeel van de kerk (Noorder, Zuider en Middeltranscept, Koor en Kapellen) en daarbinnen op grafnummer. Alle drie gegevens worden opgegeven in de begraafinschrijvingen van de NH Kerk Haarlem (Toegang 2142 Inv. Nrs. 69-102).

Daarnaast bevatten  toegang 1561; Inv. Nrs.  77-110; Kerkvoogdij NH Kerk Haarlem; Register van de begravenen, 1655-1832 kopieën van de gewone begraafregisters Toegang 2142 Inv. Nrs. 69-102, maar in een regelmatig en goed leesbaar handschrift. Zij kunnen dus goed dienen als ondersteuning bij twijfelgevallen bij de soms slecht leesbare originelen.

Michaël

Boers 2 - 25 feb 2023 - 09:19 (laatst bijgewerkt 25 feb 2023 — 09:55 door auteur)


In het jubileumnummer van Ons Voorgeslacht van september 2021 geeft Aron de Vries als favoriete bron de Haarlemse doodsbriefjes. Deze medische verklaringen van de doodsoorzaak, die sinds de invoering van de Wet regelende de uitoefening der geneeskunst op 1 juni 1865 moesten worden afgegeven, voordat iemand mocht worden begraven of gecremeerd zijn voor Haarlem bewaard gebleven tussen 1865 en 1957 en bevinden zich in toegang 3620 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem, inventarisnummers 87-262 Doodsoorzaken, opgaven omtrent overledenen in de gemeente, 1865-1957. Een aantal van deze inventarisnummers is reeds gedigitaliseerd, de meeste nog niet.

Zie hier 

Michaël

Boers 2 - 19 mar 2023 - 10:52 (laatst bijgewerkt 21 mar 2023 — 23:52 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu