stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Lijst van OverledenenProfiel afbeelding

Op de CBG website vind ik 

 

Het door het CBG beheerde Nationaal Register Overledenen (NRO) geeft informatie over personen....

Ik krijg de indruk dat deze overheidsinformatie uitsluitend beschikbaar is voor CBG, niet als open data voor bv CoretGenealogie.

Is dat correct?

Is CBG gerechtigd de info tegen aanzienlijke tarieven te verkopen aan ons?

Leo te Braake - 1 feb 2023 - 15:43

Dag Leo,

Ja, het CBG is eigenaar van de persoonskaarten en mag de gegevens daaruit voor een redelijke vergoeding verkopen. Wat redelijk is, is open voor discussie. Maar als je de prijzen internationaal vergelijkt is het 'een koopie', wat je in Nederland betaalt.

Bovendien is het CBG een (semi)-particuliere instelling en valt als zodanig niet onder de verplichting van de open data wet die geldt voor archieven. Ze zijn dus niet verplicht hun indexen te delen met anderen.

Michaël

Boers 2 - 1 feb 2023 - 15:59 (laatst bijgewerkt 7 feb 2023 — 09:54 door auteur)

Ik had al het gevoel dat het zo zat. 

Maar mijn bezwaar is, dat m.i. een particuliere instelling geen exclusief eigendom had mogen krijgen van een overheidsadministratie. 

Waar en wanneer is dat dan misgegaan? Heeft de burgerlijke stand zitten slapen of zo? Heeft een linker hand de rechter gewassen?

Leo te Braake - 1 feb 2023 - 16:13

Ik betwijfel of het CBG wel de eigenaaar van de persoonskaartenis. Volgens mij zijn die overheidsbezit, en is het CBG de feitelijke beheerder over de oude persoonskaarten. En kan zij daaruit uittreksels verschaffen, tegen door de overheid vastgestelde tarieven.

Voor ons, genealogisch onderzoekers, is dit heel prettig omdat je zo recente gegevens kan verkrijgen zonder dat je alle afzonderlijke gemeentes hoeft te benaderen (die ook allemaal legesgelden vragen). En let wel: lang net alle gegevens op de persoonskaarten zijn (nog) openbaar, en moeten op een uittreksel afgeplakt worden. Denk aan de gezindte en aan de recente adressen. 

karel honings - 1 feb 2023 - 16:31

Even een prijsvergelijking: Bij het CBG betaalde ik € 8,00 voor een kopie van een persoonskaart. Wil je in Engeland een uittreksel uit een archief, dan betaal je rond de 25 pond excl. administratie- en verzendkosten. 
Dus het valt reuze mee.
Nicolette

 
 

Nicolette Jentink - 1 feb 2023 - 16:40

Het gaat me om de m.i. onterechte toedeling van een monopolie op overheids info. Met Open Access toegang zou er geen monopolie zijn. 

Ik heb er overigens maar weinig gebruik van gemaakt, omdat ik de 19e eeuw onbekender en interessanter  vind dan gegevens over achterneven en zo.

Leo te Braake - 1 feb 2023 - 16:40

Het gaat me om de m.i. onterechte toedeling van een monopolie op overheids info. Met Open Access toegang zou er geen monopolie zijn.

U bent nogal stellig in uw uitspraken en meningen op 1 februari. De kortste weg zou natuurlijk zijn uw mening te geven en uw vragen te stellen aan het CBG zelf, dat sinds 1949 de kaarten voor de (toenmalige) Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters in bewaring heeft.

En doelt u met 'open data' en 'Open Access' op het wetsvoorstel Implementatie Open data richtlijn? De Raad van State heeft in oktober 2022 hierover advies uitgebracht en het -voorstel moet volgens mij nog behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Ook vraag ik mij af of Persoonskaarten hieronder zouden gaan vallen; In de toelichting valt o.a. te lezen dat het wetsvoorstel de 'Wet hergebruik van overheidsinformatie' wijzigt. Daarbij gaat het om het gebruik van reeds openbare gegevens die zich (meestal) bij een overheidsorganisatie bevinden, voor een ander doel dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn geproduceerd of verzameld. [..] ( Zie overheidsites als www.digitaleoverheid.nl  )

W. van der Kooij - 1 feb 2023 - 18:51

Nee, het CBG is géén eigenaar van de persoonskaarten, maar de overheid. Het CBG is de feitelijke beheerder over de oude persoonskaarten en kan daaruit uittreksels verschaffen tegen door de overheid vastgestelde tarieven.

Mary Schroder - 6 feb 2023 - 21:51

Van wie zou WWW eigenlijk zijn?????

ien lejeune - 7 feb 2023 - 19:45

https://www.wiewaswie.nl/nl/over-wiewaswie/

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag is eigenaar van wiewaswie.nl.

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 feb 2023 - 20:14

Dat zegt dus al genoeg CBG is puur commercieel bezig

ien lejeune - 7 feb 2023 - 20:24

Het CBG is een stichting welke gesubsidieerd wordt door de overheid en inkomsten verkrijgt uit het leveren van zaken en dienstverlening. Ook ca. 13.000 'vrienden' steunen het werk door een lidmaatschap. Daarnaast ontvangt het CBG ook donaties. En zoals ik al eerder vermeldde kan het CBG uittreksels verschaffen uit het NRO tegen door de overheid vastgestelde tarieven.

Voor alle info over deze stichting lees eens: https://cbg.nl/over-het-cbg/organisatie/

Mary Schroder - 7 feb 2023 - 21:58

> Ja, het CBG is eigenaar van de persoonskaarten en mag de gegevens daaruit voor een redelijke vergoeding verkopen. 

Zoals ook al door anderen in deze draad is genoemd: het CBG is niet de eigenaar (of bronhouder) van de persoonskaarten. Dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het CBG is de door BZK aangewezen partij om kopieën (onder voorwaarden) te verstrekken voor een prijs die in de wet is opgenomen (bepalen ze dus niet zelf).

> Bovendien is het CBG een (semi)-particuliere instelling en valt als zodanig niet onder de verplichting van de open data wet die geldt voor archieven. Ze zijn dus niet verplicht hun indexen te delen met anderen.

Qua persoonskaarten kunnen zij wel als een "met een publieke taak belaste instelling" worden gezien, die dan dus onder de Wet hergebruik overheidsinformatie valt.

Vorig jaar hebben het CBG en BZK de persoonskaarten gescand en gegevens hiervan in een index opgenomen. Ik heb in november vorig jaar bij BZK een verzoek neergelegd om deze index (van overleden personen) te krijgen. Lang kreeg ik hierop geen antwoord. Ik heb het BZK in gebreke gesteld en gisteren zelfs een beroepschrift ingediend opdat een rechter naar de gang van zaken zou kijken en het ministerie "opdracht zou geven" om een besluit te nemen (dat volgens de wet binnen 4 weken moet, eventueel met 2 weken uitstel).

Zal je altijd zien: vanmorgen (!) kwam het antwoord van BZK:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Als iemand hier nog ideeën heeft voor het bezwaar, dan hoor ik dit graag!!!

Bob Coret - 10 mar 2023 - 16:34

Wel, dit geeft de feitelijke situatie goed weer, hoeven we niet meer te speculeren. Ik hoop dat je een bezwaarschrift indient tegen de beschikking. Helaas kan ik als ondeskundige op dit gebied geen scherpe munitie aandragen. 

Ik vind het vreemd, bijna ongeloofwaardig, dat iemand een cartotheek van overledenen indexeert, en dan de overlijdensdatum overslaat. De naam en beide datums zou zonder familiegegevens gewoon openbaar kunne zijn.

Leo te Braake - 10 mar 2023 - 17:11

Dag Bob,

Er klopt iets niet in de redenering van het Ministerie: Bij voorbeeld het Stadsarchief Amsterdam heeft hun Archiefkaarten en Persoonskaarten openbaar gemaakt op basis van informatie die zij vanuit het CBG hebben gekregen omtrent overleden personen.
Als het CBG de overlijdensdatums niet geïndexeerd zouden hebben, dan zou dit op een handmatig doorzoeken van alle PK's bij het CBG gebeurd moeten zijn. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Daaruit moet volgen dat deze overlijdensdatums wel degelijk geïndexeerd zijn.

Het enige dat ik kan bedenken is dat het CBG twee indexen heeft gemaakt: één voor de geboortedatums en één voor de overlijdensdatums en dat ze de eerste niet mogen geven, omdat die niet gefilterd is op overledenen.

Ik heb geen juridische kennis, dus ik kan niet adviseren in bezwaarschriften. Het zou wel interessant zijn om te informeren bij het Stadsarchief welke informatie zij precies krijgen van het CBG om te kunnen beslissen welke kaarten zij mogen vrijgeven en welke niet.

Michaël

Boers 2 - 10 mar 2023 - 20:15

" Bij voorbeeld het Stadsarchief Amsterdam heeft hun Archiefkaarten en Persoonskaarten openbaar gemaakt op basis van informatie die zij vanuit het CBG hebben gekregen omtrent overleden personen.
Als het CBG de overlijdensdatums niet geïndexeerd zouden hebben, dan zou dit op een handmatig doorzoeken van alle PK's bij het CBG gebeurd moeten zijn. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Daaruit moet volgen dat deze overlijdensdatums wel degelijk geïndexeerd zijn."

 Ik heb meegewerkt bij het project "Laatste Kaart" van vele handen. De invoer werd verricht op kaarten waar alleen het bovenste deel getoond werd. Dat is dus familienaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats/gemeente. Dus het deel van de kaart waarop de namen van ouders en overlijdensdatum/plaats, partner etc waren niet zichtbaar. Stadarchief Amsterdam had natuurlijk op haar site alle bij de gemeente beschikbare archief/persoonskaarten al geindexeerd. Echter als mensen van Amsterdam naar elders verhuisden kon de kaart die bij het archief achterbleef niet meer worden bijgewerkt. Indien echter bij het CBG persoonskaarten/lijsten beschikbaar zijn van mensen die in Amsterdam hebben gewoond, dan zijn die personen overleden. Amsterdam maakt dus gebruik van het gegeven: persoonskaart/persoonslijst bij CBG dus persoon daadwerkelijk overleden. Geen uitwisseling van data, tenminste alleen overleden/nog niet overleden.

Even iets terzijde: recentelijk wilde ik bij CBG een persoonskaart aanvragen als lid CBG. De prijs die men tegenwoordig moet betalen is niet gering. Voor een aanvraag (wel of geen lid) 9,80 euro. Daarvoor krijg je slechts 1 zoekaktie/persoonskaart ( ongeacht positief/negatief resultaat. De aanvraag voor tweede zoekaktie/persoonskaart is gelukkig wel wat goedkoper 4,00 euro (geen lid 4,80). Op het forum roepen we nog wel eens bij een niet direct geslaagde zoekaktie op het forum - vraag een persoonskaart aan. Ik realiseer me nu dat het toch wel een substantieel bedrag is.

mvg-Ben

  

Ben Wegman - 10 mar 2023 - 20:46

Hetgeen Ben hiervoor heeft vermeld kan ik onderschrijven. Ik heb namelijk ook meegewerkt aan het project 'de Laatste Kaart'. Nog even een aanvulling. De bedoeling van dit project was om e.e.a. te digitaleren, zodat de medewerkers van het CBG veel sneller de benodigde persoonskaart zouden kunnen vinden. De gegevens worden dus niet openbaar gemaakt door het CBG. 

Wat betreft het Stadsarchief Amsterdam kan ik nog melden, dat zij reeds op 17 november 2022 hierover een artikel ("Matching persoonslijsten voor openbaarmaking indexgegevens") hebben gepubliceerd. Het hele artikel is hier te lezen: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/blog-bronnen-bytes/matching-persoonslijsten-openbaarmaking/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=18-11-2022

Mary Schroder - 10 mar 2023 - 21:27

Het is jammer dat het project "Vele Handen" zich leent om via vrijwilligers, die het werk doen, hun bestanden uit geven aan instanties zoals het CBG waar het achter een betaalgordijn verdwijnt. Juist om die reden heb ik nooit meegewerkt aan 1 van de vele projecten van "Vele Handen".

ien lejeune - 11 mar 2023 - 19:39

ien lejeune Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt van de Vele Handen-projecten. Ik heb aan meerdere projecten als vrijwilliger meegedaan aan het digitaliseren van gegevens. Het overgrote deel van deze gegevens wordt gratis beschikbaar gesteld via internet. 

Mary Schroder - 11 mar 2023 - 20:06


Noem aub eens een aantal projecten @ Mary welke in WWW staan?

ien lejeune - 12 mar 2023 - 14:33Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu