stamboomforum

Forum logoArchiefinstellingen, bronnen en inventarissen » Oproep: Wie heeft wel eens markante opmerkingen in een doopboek zien staan?Profiel afbeelding

Hallo allemaal, 

Ik zou het leuk vinden om een artikel te schrijven met een verzameling van screenshots van markante aantekeningen in doopboeken (of ook trouw- en begraafboeken). Een tijd geleden kreeg ik namelijk een tip van iemand over een aantekening van een dominee over een weddenschap met een pot wafels. En onlangs over een aantekening van over het koude weer en schaatsen (zie beide onder).

Zijn jullie wel eens bijzondere en markante opmerkingen in dtb-boeken tegenkomen? Zo ja, kunnen jullie dan de URL (link) naar het boek en/of het screenshot naar mij sturen? Uiteraard (als je wilt) vermeld ik je naam erbij als bron. 

Alvast hartelijk dank!

Groetjes, Yolanda

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Yolanda Lippens - 2 jul 2024 - 15:10

Wavels ende ziokola, mooi. :) Ik weet niet of je ook iets als dit bedoelt: toen ik de doopinschrijving van Tannetje Vrijheid tegenkwam in het doopregister van Grijpskerke, wist ik niet dat ze ook al anderen was opgevallen. Inmiddels zijn er een paar teksten over haar verschenen op de website van het Zeeuws Archief.

https://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/trans-atlantische-slavenhandel/de-vrijheid-van-tannetje-de-vrije/

Succes met het artikel,

Carl

Carl73 - 2 jul 2024 - 18:18

Beste Yolanda,

 

Je noemde een aantal voor jou interessante bronnen (natuurlijk ook voor anderen). Ik wil je , in bescheidenheid, attent maken op kerkeraadshandelingen, daarin is, zo die bewaard zijn, meer persoonlijhker opmerkingen over lidmaten zijn vermeld, ook over bastaardij etc. Het is maar een aanbeveling hoor, ik hoop dat je er iets aan hebt.

Met vriendelijke groeten,je veel goeds  toewensend, 

 

Harry

Harry Tuinhout - 2 jul 2024 - 19:19

Hallo Yolanda, misschien niet helemaal wat je bedoeld maar ik vind toch wel bijzonder. 

Het gaat om de geboorte van Johanna HAZEWINKEL. – Geboren op 12-06-1814 te Oldenzaal. – Dochter van Hermannus HAZEWINKEL en Aleida BOS.

Inschrijving in geboorteregister is verzuimd. 

Dit is gebleken bij haar huwelijk op 04-04-1842 te Oldenzaal (akte 4 ) bij de huwelijks omschrijving staat o.a.:

De bruid verklaarde dat zij geboren is alhier ter stede, op den twaalfden juni Een duizend acht honderd veertien doch daarvan geene geboorte akte konde produceren, als zijnde ter harer tijd de inschrijving in de Registers van geboorte van den jare Een duizend acht honderd veertien verzuimd: welke verklaring van de Bruid met Eede bevestigd wordt door de vier nagenoemde getuigen.

mvg Harrie Koehorst

Harrie (H.M.) Koehorst - 3 jul 2024 - 15:50

ik lees altijd met plezier in het doopboek van Gereformeerd 's Gravenmoer (waar veel vroege familie), voor deze vermeldingen (en deze is van een voormoeder, maar met wat bladeren kom je ze steeds in gelijke trant tegen):

jonge dochter geeft aan haar kint in onecht geteelt, over welke schandelijke daat zij getuigt berouw en leedwesen te hebben, (en heeft belooft nooit meer zulke zonden te plegen) van welk kint zij getuigt de vader te sijn Adriaan Korste, een schippers gesel wonende te G, sijnde van den Roomsche godsdienst, etc. 

Hier werd de vader enkele jaren later ook de echtgenoot, wrsch na wat gesteggel over het Roomsche. Je kwam hier duidelijk niet onder het noemen van de vader van het kind uit. En anders kwam de moeder van de jonge dochter wel met een naam, op boze toon soms

Elders: van welk kint zij betuigt vader te zijn Steven Blok alhier woonachtig en getrouwt met Anneke B..

Of deze: van welk kint zij betuigt de vader te zijn een sekere persoon, genaamd Joseph, die sij verder betuijgt niet te kennen, maar segt dat hij uit Luxemburg geboortig was, en als knegt dienden bij een generaal, gekantonneerd in Oosterhout..

Een vermakelijk boek:-)

Janna vE - 3 jul 2024 - 18:11

Zie Losser Huwelijksakte Bijlagen 1822 images 122 t/m 125. Johanna Bouwhuis moet voor haar huwelijk met Lucas Heitkamp de geboorteakte overleggen, maar die is niet te vinden. Zij is ten huize van Gerrit Jan Davina door de Pastoor van Oldenzaal gedoopt, etc. etc. Niet in de kerk omdat de Franse troepen in de Stad waren en dat er paarden in de kerk stonden. De bijlage is een extract uit de minuten ..... etc. en beslaat 4 pagina's. Indien gewenst kan ik deze afzonderlijk sturen. Speelt zich af in 1795.

Succes

Jops

Jops Reestman - 4 jul 2024 - 09:14 (laatst bijgewerkt 4 jul 2024 — 09:32 door auteur)

Overlijden Losser de transcriptie 1759-1811; op blz 23. "Doden voor het jaar 1794" staat het volgende:

Den 15 April Jan Wierinks kinderen, twei Jongens, een van 6 en een van 4 jaar, zyn gegaa[n] te Collecteeren na de Overdinkelse boeren en bij het weerom komen, gegaan over een zogenaamden "Hut Jan zyn vonder" over de Dinxel en zyn daer van afgevallen en verdronken, zo men zegt ? 's middaags om ? uur en 's Avonds om negen ? uit de Dinkel gehalet? ? uit getrokken, sy[n] ze gebracht in Boomans huis alwaar deze zelfs gesien hebbe, om elf uur 's Andergen daags is het gerigte er by geweest om te visiteeren, maar niets gevonden, die ik aldaar synde gevraagt hebbe om order, om te mogen verluiden, maar geweigert en dus zo lang moetende wagten tot dat de Rigter daar over na de Landschryver Cramer om permissie daar toe geschreven te hebben, en dezelve daartoe op den 17 dito gekregen hebbende, zyn zy 's agtermiddaags tusschen 1 en 2 uur verluid en den zelven Avond begraven zynde, gelegen te zamen in eene Doodkist, daar ik ze zelfs als ooggetuige nog in hebbe zien ligge. Zy zagen er zeer wel uit en by de begravinge viel voor, dat de voogt of Berent Nykerke meende dat het graf op zyne verrottinge gemaakt was maar verkeert, het welke was gemaakt op de verrottinge van Jan Wierink, des niettegenstaande het graf door de voogt is ingesmeten en met de Kinderen op den Kerkhoff gekomen zynde, zy zo lange hebben moeten wagten, tot dat er een graf opt Teylers verrottinge gemaakt weerd, gehorende by Borgers huis op permissie aldaar zyn ingezet, daar op is des andere daags 's morgens voort een steentjen gebragt op de begravenesse van Jan Wierink en juist midden daar het graf gemaakt was en daer de voogt is ingesmeten, gelegt zonder zig daarover verder in oppositie te stellen en dus liep deese begravinge enkel nog met Kijven over, maar byna had het tot dadelijkheden gekomen, maar gelukkig Berent en Gerrit Jan Nykerken gingen naar huis.

Nogmaals succes.

Jops

Jops Reestman - 4 jul 2024 - 09:36

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dit is een pagina uit het doopboek van 1743 NG Kerk Lage Zwaluwe. Mijn voorvader Pieter van Eld(er)en is daar op 22 september gedoopt, met de vermelding "onegt" en als vader "Pieter Eldre, zo gezegd word". Helaas heb ik nog niet kunnen achterhalen wie die vader Pieter Eldre is geweest. Bron: https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/persons?ss=%7B%22q%22:%22eldre%22%7D

s weststeijn - 4 jul 2024 - 11:26 (laatst bijgewerkt 4 jul 2024 — 21:06 door auteur)

Wow, dank voor de reacties so far! Hier kan ik zeker wat leuks mee doen. 

Zodra ik het artikel online heb gezet zal ik het laten weten, daar heb ik nog even de tijd voor nodig. 

Dank!

Yolanda Lippens - 4 jul 2024 - 11:29

In een van de doopaktes van de voorouders van mijn man kom ik tegen dat een kind geboren is 'van het mannelijk zegge vrouwelijk geslacht'.

Komt dit vaker voor?

Het ging niet om direkte voorouder, maar om gezins genoot die later het klooster in is gegaan.

Edda Baert Mommaerts - 4 jul 2024 - 12:14 (laatst bijgewerkt 4 jul 2024 — 14:54 door auteur)

Blijkwaar was hij/zij bij nader inzien toch wel man of vrouw, anders was hij/zij geen voorouder van je geweest ;-)

s weststeijn - 4 jul 2024 - 13:38

Het was een broer/zus van een voorouder en persoon in questie is het klooster in gegaan.

Edda Baert Mommaerts - 4 jul 2024 - 14:52

Uit het doopboek van Appingedam: "Den 6 Juli (1710) hebben Rotger Rodburne (een Engelsman, dog, naa ondersoek en bekentenisse gereformeert, wiens vrouw met sweerden int ronde danste int geselschap van den Engelsen ledder-springer) en sijn huijsvrou Anne Rodburne, haar soon Rotger Rodburne laaten doopen."

Maarten Krips - 4 jul 2024 - 21:57 (laatst bijgewerkt 4 jul 2024 — 22:00 door auteur)

Dooden voor den Jare 1802

Den 8 July De Greve zyn Zoon Berent, zo men zegt zou hij voor 3/4 jaars van een dollen hond wezen gebeten en deze ziekte is hem met een heesheid overgekomen en die zo hevig toe nam dat hy met eene zeer grote benauwdheid die hem op laatsten morgen heden schielyk overleden, dus ?

Bron: Losser, transcriptie overlijdens- en begraafboek NG 1759-1811 - pag. 29

Jops

Jops Reestman - 5 jul 2024 - 08:14

Bron: /Burgerboek-Oldenzaal.pdf

1772 den 2 December heeft Albert Heitkamp uit de Lutte, getrouwt aan Fenne Swaferink, geboortig uit Losser, voor hem en sijn vrouw, de borgerschap deser stad gewonnen, het veraccordeerde betaalt, en den eed daar toe staande afgelegt.

Jops

Jops Reestman - 5 jul 2024 - 10:59

Uit het N.H.-doopboek van Ophemert:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

L. Loef - 5 jul 2024 - 12:56

Uit hetzelfde boek:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

L. Loef - 5 jul 2024 - 12:58

Beste Yolanda,

Een heel leuk idee om daar een artikel over te schrijven. En wat leuk om al die verschillende reacties hierboven te lezen. Ik ben ook regelmatig interessante, bijzondere aantekeningen tegenkomen, die ik bewaar in een apart mapje. Ik wil er graag enkele delen, die komen uit Kerkboek KB001_2 van St. Michael in Suderwick (gevonden in Matricula). Dat was ooit Nederlands, maar is nu Duits, en ligt letterlijk op de grens.

Bijgevoegd zijn scans van "de maniere om goet entwas te maken", "Nomeclatures des Poires" (naamgeving van peersoorten), een recept voor "seere druijpende ogen" en een recept "om die herssenen te zuijveren".

Met vriendelijke groeten,

Maarten Engel

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

M. Engel - 6 jul 2024 - 09:04

In het RK doopboek van Montfoort 1724-1769 is kennelijk een geestelijke die bijhoud wat voor bijzondere gebeurtenissen er in de omgeving zijn gebeurd zoals op 24 December 1740 een dijkdoorbraak in Lexmond en de strenge winter oktober 1939. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Chris Werensteijn - 6 jul 2024 - 10:13


Uit het doopboek van de oude kerk in Delft, het past aardig in dit jaar van herdenking van ons slavernijverleden

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sjaak Voerman - 7 jul 2024 - 10:55Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu