stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » Informatie voor de deelnemers "Zonen van Adam in Nederland"

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Onderstaand schrijven ontving ik van Marc Van den Cloot (projectleider DNA-Beneluxproject, voorzitter Familiekunde Vlaanderen) met het verzoek deze te verspreiden.

In 2008 organiseerde het Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW), ter gelegenheid van haar 125 jarig bestaan, het “Project Genetische Genealogie in Nederland”. De uitkomsten van het onderzoek van 410 deelnemers aan dit project die DNA afstonden zijn gepubliceerd in het boek “Zonen van Adam in Nederland”.  Deze publicatie werd uitgegeven onder auspiciën van het KNGGW. Het DNA werd onderzocht door het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Centrum voor Humane en Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onder leiding van Prof. Dr. Peter de Knijff. Na afronding van dit project bleven mensen zich aanmelden. Bij het FLDO ontbreekt echter de mogelijkheid om dit onderzoek voor te zetten.

Familiekunde Vlaanderen nam in 2009 eveneens het initiatief om een DNA-project op te starten, in samenwerking met de KU Leuven,  maar dieper uitgewerkt dan het Nederlandse project.  Ook deze resultaten zijn gepubliceerd (zie www.dna-benelux.eu ). Ook hier bleven zich nadiendeelnemers aanmelden. Daarom heeft Familiekunde Vlaanderen haar project uitgebreid en doorlopend gemaakt onder de naam DNA-Beneluxproject.  Uit de publicaties van beide projecten bleek duidelijk dat er heel wat verwantschappen bestaan tussen de betrokken families in noord en zuid. Familiekunde Vlaanderen bepleitte daarom bij de KU Leuven de idee om via een aangepaste prijs de Zonen van Adam de mogelijkheid te bieden om in het Beneluxproject in te stappen.

Leiden onderzocht het DNA monster op 16 of 17 merkers. In Leuven analyseren ze op 38 merkers. Deze bredere analyse biedt het voordeel van een accuratere verwantschapsvergelijking. In goed overleg tussen de universiteiten Leiden en Leuven is Leiden bereid de DNA stalen aan Leuven over te dragen, uiteraard op uitdrukkelijke vraag van de Nederlandse deelnemers.

Verder ontwikkelde technieken voor DNA-analyse maken een sneller en doelmatiger onderzoek mogelijk. Dat heeft invloed op de prijs van het onderzoek. De deelnemers in Leiden betaalden destijds € 155,--. Voor het Benelux project is dat € 140,--. Maar omdat de DNA stalen van 410 deelnemers reeds gedeeltelijk zijn onderzocht, overtuigde Familiekunde Vlaanderen de KU Leuven om deelnemers van “De zonen van Adam” in de gelegenheid te stellen deel te nemen voor € 85,--.

PROBLEEM

De DNA monsters worden in Leiden zorgvuldig bewaard onder een code. De naam van de deelnemer en de code-administratie berust bij de heer L. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, de uitgever van het boek “De Zonen van Adam”, en is in het ongerede geraakt. U als deelnemer dient toestemming te geven voor de overdracht van de DNA stalen. Omdat de namen en codes niet bekend zijn in Leiden, is het onmogelijk dat Leiden u schriftelijk laat weten dat deze overdracht en deelneming aan het Beneluxproject mogelijk is. Van slechts circa 20 deelnemers zijn de codes en adressen totnogtoe aan Leiden bekendgemaakt. 

U beschikt als deelnemer echter over uw persoonlijke code. In 2008 ontving u een Rapport van het FLDO waarin u de uitkomsten van het onderzoek bekend werden gemaakt. Op de eerste blz. van dat rapport staat een FLDO-Zaaknummer en een Samplecode. Indien u gebruik wil maken van dit aanbod, gelieve dan deze informatie, samen met uw naam en adres, bij voorkeur via email over te maken aan het secretariaat van Professor Peter de Knijff,ter attentie van mevrouw Moniek Kauwenberg, te bereiken op +31-(0)71-526.9540 en via fldo@lumc.nl.  Vermeld op het ingevulde formulier de code AA27, die het voor het FLDO eenvoudiger maakt om een en ander te verwerken.

 

Volgens mevrouw Kauwenberg is de oorspronkelijke mailing verzonden in februari 2015 en moeten geïnteresseerden echt opschieten, indien ze nog willen dat hun DNA sample wordt opgestuurd naar Leuven.

Indien u deze mailing niet ontving, kan u die via mevrouw Kouwenberg aanvragen. Daar zit een formulier bij dat u in een antwoordenveloppe aan Leiden kunt terugsturen. Op het formulier vult u in of u de overdracht van uw DNA-monster aan Leuven Ja of Neen wenst. Bij Ja wordt het overgedragen en gratis gedurende 20 jaar bijgehouden. Bij neen wordt het definitief vernietigd. Stuur dit formulier op aan: 

Afdeling FLDO, Postzone S-05-P
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Antwoordnummer 10392
2300 WB Leiden

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De analyse in Leuven gebeurt slechts nadat de betrokkene zich inschreef via het Beneluxproject, de som van € 85,-- stortte en het toestemmingsformulier voor de KU Leuven overmaakte. Het speciale inschrijvingsformulier voor de deelnemers aan het project “Zonen van Adam” kan u downloaden van de projectwebsite  www.dna-benelux.eu. Indien dit u niet lukt, of indien u bijkomende inlichtingen wenst, neem dan contact op met de projectleider, tevens voorzitter van Familiekunde Vlaanderen vzw (FV), via marc.vandencloot@telenet.be . Dit originele ondertekende inschrijvingsformulier moet aan de projectleider per post opgestuurd worden.

Dit bericht heeft uitsluitend tot doel u te informeren over de bovenstaande mogelijkheid. U blijft immers onkundig van deze informatie bij het in gebreken blijven van de overdracht van de code en adressen aan Leiden. Ondergetekenden trachten via deze weg zoveel mogelijk deelnemers te informeren en de kans te bieden om nog in te stappen. Alleszins is een snelle reactie aanbevolen. 

Piet Verdonk (deelnemer Zonen van Adam), Marc Van den Cloot (projectleider, voorzitter FV)

Bob Coret

Beste Bob,

bedankt voor het plaatsen van dit bericht. Zelf ben ik geen "deelnemer van het eerste uur", maar heb me ergens in 2011 aangemeld voor dit project en mijn DNA afgestaan aan Leiden. Het is lang stil geweest rond dit project... Hoop dat er nu wat meer schot in komt.

Pim.

P.J.H. Vercoulen


Ik ben dus wel van het eerste uur en behoor bij de eerste 400 deelnemers. Alleen in de tussentijd ben ik geëmigreerd naar Suriname en ben ook de codes kwijt van de gegevens uit Leiden. En pas nu neem ik kennis van het bericht, dat het project verder gaat. Ik ben nog steeds geïnteresseerd in deelname, maar vermoed, dat ik te laat ben met reageren.

Is het overigens mogelijk alsnog een toegangscode te krijgen tot de database, zodat ik kan blijven volgen of er nieuwe matches ontstaan met mijn DNA profiel?

 

Hartelijke groet,

Bert Schreuers

Bert SchreudersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!