stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » Herkomstgegevens moeder van de moeder van vader


Profiel afbeelding

Beste experts,

Wat is de beste DNA test die ik kan laten doen om de herkomst van de moeder van de moeder van vader te weten te komen?

EM

Zie CBG, en de keuze is eenvoudig, er is er namelijk maar een: autosomaal DNA. 

RoberT

De CBG link die RobertT geeft, zal je veel wijzer maken, maar ik deel op voorhand niet de conclusie van Robert. Mogelijk is het antwoord: geen enkele DNA test.

Is vader nog in leven? Eventueel (oud-) ooms, tantes of andere familieleden van die kant?

En bedoel je met "de herkomst" het in dit verband veel gehanteerde en twijfelachtige begrip "etniciteit"?  Als je je eigen DNA laat testen krijg je jouw "etniciteit", niet die van je overgrootmoeder. Een DNA test zal je in elk geval niet het dorp, de stad en waarschijnlijk zelfs niet het land vertellen waar je overgrootmoeder vandaan kwam. En haar stamboom zal je ook niet te horen krijgen. 

Dus kan je wat meer informatie geven over je bedoelingen? Weet je (uit de Burgerlijke Stand) waar je overgrootmoeder vandaan kwam?

sprangers

Sprangers heeft geheel gelijk natuurlijk. Maar gelijk de vraagsteller weinig info geeft over de omstandigheden, gelijk het antwoord. Dank Spranger voor stellen van de juiste vragen. 

RoberT

Het enige wat ik van haar weet is dat zij Oda heette en kwam van Palembang. Zij kreeg in 1905 een zoon in Merauke en in 1907 in Saparoea een dochter. Dat was mijn oma. 

Er is een handgeschreven document waar het volgende op staat vermeld:

Matthijs hebbende gemelde Matthijs Petrus Leiwakabessy naar aanleiding van het tweede lid van artikel twee honderd vier en tachtig van het Burgerlijk Wetboek verklaard dat kind voor het zijne te erkennen. Deze verklaringen zijn geschied in tegenwoordigheid van Dirk Benjamin Poetiray, oud vier en veertig jaar van beroep klerk van den Controleur van Saparoea en Wilhelm Marcus Picauly oud dertig jaar van beroep cipier van ’s Lands gevangenis te Saparoea, beide wonende te Saparoea. …roep Inlandsche Arts, wonende te Saparoea die mij heeft verklaard dat te Merauke op den derden November negentienhonderd en vijf des voormiddags ten zeven ure is geboren een kind van de manneljjke kunne uit de Mohammedaansche vrouw Raden Ajoe Oda, overleden, blijkens mij vertoonde op een zegel van anderhalve gulden geschreven acte van bekendheid gedagteekend den zeven en twintigsten juli negentien honderd en elf aan welk kind zijn gegeven de voornamen Pieter Matthijs. Gezien voor legislatie der ommestaande handtekening van Anthony Hendrik Spaan gewoon ambtenaar van den Burgerlijken stand te Saparoea. De Resident van Ambonia  A. Raeden

In de Regerings Almanakken van 1815 t/m 1941 komt deze naam slechts 6 maal voor, waarvan 1 maal bij de Japanse vrouw (Japanners werden vanaf 1899 met Europeanen gelijkgesteld). Dit doet vermoeden dat de ouders van Raden Ajoe Oda haar die naam hebben gegeven doordat ze veel contacten hadden met Nederlanders/ in de Nederlands-Indische samenleving. Met Japanners is ook een mogelijkheid, maar Nederlanders ligt meer voor de hand. Regenten (inlandse bestuurders) hadden dergelijke contacten.

Om nu na te gaan of zij van Japanse herkomst is zou een DNA test wellicht uitkomst bieden.

EM

Dank voor de uitleg, nu wordt eea duidelijk. Als je op dit forum andere posts mbt het interpreteren van DNA-tests leest dan wordt je duidelijk dat de etnische percentages die de verschillende aanbieders genereren uit hun dna analyses niet altijd even duidelijk uitlegbaar/juist/verklaarbaar/etc  zijn. Maar goed, wat je kan doen is per aanbieder nagaan of ze een verschil kunnen maken tussen japans en indonesisch DNA. Want als ik je info goed interpreteer gaat het je daar om. Dus bezoek hun sites en kijk in de support pagina,s of hier iets over te vinden is. Of stuur ze een mail met je vraag. 

RoberT

Dank u voor uw antwoord!

EM


Een autosomale DNA test zou wellicht uitkomst bieden als je geen andere aziatische (groot)ouders hebt, want dan kan het stukje bij jou gevonden Japanse etniciteit ook van hen afkomstig zijn. Ik meen me te herinneren dat "Indonesich" of "Indisch" DNA voor een deel uit "Japans" DNA kan bestaan. In dat geval ben je niet geholpen met een autosomale DNA test.

Mocht je overgrootmoeder de enige Aziaat zijn en 100% Japans (wat je natuurlijk niet kan weten) dan heb jij gemiddeld toch nog maar 12,5% Japans DNA (maar het kan ook meer of minder zijn omdat DNA willekeurig en gerecombineerd wordt doorgegeven). Dat geldt niet voor mitochondriaal DNA; een mtDNA test zal je daarom meer zekerheid bieden dan een autosomale DNA test, maar dan moet je het mtDNA van je vader kunnen testen (vandaar mijn eerdere vraag). Of DNA van een ander (mannelijk of vrouwelijk) familielid dat via de zuiver vrouwelijke lijn van je (over)grootmoeder afstamt.

Ik ben geen expert, maar op deze site  https://igv.nl/indisch-dna/ vind je vast goede informatie. Houd er wel rekening mee dat je er met één DNA test waarschijnlijk nog niet bent; kijk maar eens naar de voorbeelden op die site. 

sprangersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu