stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » Ervaring DNA onderzoek


Profiel afbeelding

Hallo Kees

Bedankt voor je reactie.  Wat mij vooral stoorde was de chaotische website waaruit ik niet snel kon opmaken wat ik ermee moest en of het voor mij de moeite loonde om er leertijd in te investeren of niet. Toen ik op hun projecten stuitte begreep ik dat die synoniem zijn  met achternamen en dat kan alleen een Amerikaan bedenken.  Achternamen zijn lang niet zo veelzeggend als zij denken.  Ik ben zelf pas de 5e generatie met de achternaam Schulte.  Daarvoor was het 1 generatie Freude en daarvoor Brandebusemeyer en daar stoppen de bronnen wel zo'n beetje.  In feodale streken werd de boerderijnaam de achternaam en dat speelde nog tot de Napoleontische tijd.

Heb jij aanvullende tests laten doen en werd je er wijzer van?  Doen ze die tests met het reeds opgestuurde materiaal naar Genographic of moet ik weer een wangslijmmonster (is dat ook niet een figuur uit Sesamstraat?) opsturen?

groet: Max

maxam

Beste Max,

Ben met je eens dat de site FTDNA site wat onoverzichtelijk is. Zijn met name (mol.gen.) technisch inhoudelijke mensen met zijn voor- , maar zeker ook nadelen. Zal tracht mijn historie en ervaringen kort weer te geven. Neem aan dat je een Y chromosomale STR analyse hebt laten uitvoeren (37 markers?), daarnaast is ook een SNP analyse mogelijk. Ik heb een aantal blog artikelen geschreven die info geven over mijn "DNA speurtocht", met ook wat theoretische achtergrond. Bij deze de links: één, twee, drie, vier , vijf .

De testen die ik heb laten doen zijn:

- Y-STR: 68 markers

- Deep Clade SNP

- Aanvullende nieuwe SNPs (nauwkeuriger sub haplotype).

Ik ben met name actief in de R1b-U152 haplogroep van FT-DNA.  

Wat betreft DNA namenclusters, tja die hebben natuurlijk zijn beperkingen, zeker in jouw geval denk ik. Ik ben er nog niet aan begonnen, maar kan natuurlijk wel ondersteunen bij variaties waar het papieren spoor onduidelijk is. Ik heb recentelijk een "papieren" verwant (eerste gemeenschappelijke mannelijke voorouder = 11 generaties geleden) aangeschreven met het verzoek om ook een Y-STR analyse uit te laten voeren. Als we beiden een vergelijkbaar patroon hebben (met enkele afwijkingen), dan is er redelijke zekerheid dat mijn papieren onderzoek klopt met mijn DNA biologische afkomst.  

En dan je vraag: werd ik er wijzer van? Het DNA onderzoek heeft mij nog niet geholpen om mijn stamlijn te verlengen. Daarvoor blijkt het archief nog steeds de aangewezen plaats. Dat komt omdat er in de database geen directe verwanten zijn. Mijn eerste verwanten zijn circa 2000-2500 geleden in Noord-ItalieLachen . Maar ik vindt het wel leuk om te doen en vraag me nu bij bijvoorbeeld af of mijn directe voorvader Keltisch of Romeins was!

Ha ha, Wangslijm monster, ik ken wel het Koekiemonster. Ik heb direct een sample (in 3-voud) opgestuurd naar FT-DNA en daar kunnen ze voorlopig mee vooruit naar ik begrijp.   

Een heel verhaal Max, maar wellicht helpt dit. Lees wel of er nog vragen/opmerkingen zijn.

Kees

Kees Recourt

Even een update van mijn ervaringen met Genetische Genealogie. Recentelijk heb ik mijn y-chromosoom gevalideerd met een 'neef' die 8 generaties verwijderd is. Van de 67 markers zijn er 65 identiek en dat komt overeen met een gemeenschappelijke voorvader 300-400 jaar geleden. Het archiefonderzoek toont een stamvader geboren in 1724. Nu op zoek naar nakomelingen van mogelijke verwanten verder terug in de tijd, die mogelijke onderbouwing geven van het minder zekere archiefonderzoek.

Kees Recourt

ik ben zo rij om aan u raad te vragen

Ik heb in 2008 meegedaan aan een DNA onderzoek, contactpersoon was dhr. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, de opdrachtgever was Koninklijk Genootschap voor geslacht- en Wapenkunder.

De reden dat ik hieraan meedee was: of er mogelijk personen met de naam Oudshoor , Outshoorn ook eventueel meegedaan hebben zodat er via het Y molocul enige verwantschap  uit het verleden zou bestaan met de naam Olsthoorn. Ik ben hier zeer benieuw naar uw mening, ik ben een volsalgen leek op dit  In het door mij ontvangen rapport betreft het  een Y chromosomaal DNA onderzoek. Inhet rapport werd er  8D186 genoemd als sanplecode.gebied ,.met dank voor uw reactie en vrgr, Wim Olsthoorn

 r

 

wj.olsthoorn

Geachte heer Oltshoorn,

Helaas kan ik u niet verder helpen. De y-chromosomale DNA studie waar u naar refereert is mij onbekend en de kans is waarschijnlijk erg klein dat er een naamverwant van u ook heeft deelgenomen. Bij mijn studie heb ik zelf een mogelijke verre verwant benaderd en die heeft toen ook een analyse laten uitvoeren (FamilyTree DNA). Daaruit bleek de verwantschap. Indien u de beschikking heeft over uw Y-chromosoom gegevens zou u eenzelfde benadering kunnen volgen.

Hartelijke groet.   

Kees Recourt

Mijn Y-DNA (111 markers) is te vinden in mijn publicatie: Het Y-DNA van Gerrit ten Cate uit Borne (±1540 - ±1600).

W.F.H. Naudin ten Cate

Mijn Y-dna (Big-Y) haplo groep is te vinden via Google: "R1b1a2_ht35 2016 Project Tree". Rechter Kolom, ongeveer 35 namen van beneden af. Alhoewel zo'n 50% van de Nederlanders onder R1b vallen, zijn er weinig Nederlandse namen. Genetische genealogie is nog steeds stiefkind...

Gus Van Weert

Ik heb twee autosomale genetische DNA testen laten doen; eerst bij 23andmeEurope (resultaten afgelopen mei) en daarna bij FTDNA. Die resultaten heb ik net een weekje binnen. Ik weet nu in ieder geval mijn maternale haplogroep, H5b1. Mijn 23andme "Ancestry Composition" is als volgt:

99.8% European

93.6% Northwestern European

24.6%  French & German

24.1%  British & Irish

16.5%  Scandinavian

28.4%  Broadly Northwestern European

1.8%     Ashkenazi

1.0%     Eastern European

0.4%     Broadly Southern European

 3.0%    Broadly European

0.1%     Sub-Saharan African

 0.1%    East African

< 0.1%  Broadly Sub-Saharan African

< 0.1%  East Asian & Native American

< 0.1%  Native American

0.1% Unassigned.

 

FTDNA My Origins:

99% European

-Scandinavia 55%

-British Isles 26%

-Southern Europe 17%

-Eastern Europe 1%

Tot nog toe heb ik geen Scandinavische, Oost- en Zuid-Europese voorouders en voorouders van de Britse Eilanden kunnen vinden in mijn stamboom. Wel Duitse, Belgische en Franse. De Ashkenazi (zowel van mijn vaders- als mijn moederskant) heb ik ook niet kunnen vinden. Maar deze mensen wilden niet voor niets niet gevonden worden; waarschijnlijk hebben de meesten hun namen en/of religie veranderd. Idem voor de Sephardi Joden uit Zuid-Europa die volgens de verhalen in onze familie in mijn moeders kant moeten zitten. Veel lijnen heb ik kunnen traceren tot de 16e eeuw maar ik heb nog enorm veel "brick walls" in mijn stamboom zitten; aan beide kanten. Ik vermoed dat een behoorlijk aantal van deze voorouders uit andere landen daarachter verborgen zitten. Ik hoop met behulp van het forum hier enkele van deze te kunnen traceren.

Verder ben ik veel bezig met "DNA Cousins" in de hoop via hen voorouders te vinden. Maar dit is lastig. Vaak zijn het 4th-6th Cousins uit andere landen en kan ik de connectie met mijn stamboom via gemeenschappelijke voorouders maar niet leggen. Probleem is met name dat deze DNA testing companies gericht zijn op Amerikanen en er zijn dus niet zoveel Nederlanders, Duitsers of Fransen die zich getest hebben. Ook lastig is, dat Nederlanders genetisch gezien ongelooflijk dicht bij mensen van de Britse Eilanden en Scandinavie zitten. Er is dus veel overlap en vals-positieve toewijzing van Brits/Iers en/of Scandinavisch.

Maar al met al vind ik deze DNA testen genealogisch gezien het waard. Het is een mooi hulpmiddel in genealogisch onderzoek en om verwantschappen aan te kunnen tonen. Het is ook buitengewoon interessant om te zien hoeveel onderlinge culturele verwantschap er is en hoe grenzen weg vallen. En hoe wij uiteindelijk allemaal aan elkaar verwant zijn. En je komt soms hele onverwachte dingen tegen!

Liesbeth Ninteman

Hi Liesbeth: Thanks for placing that notice. Hope we don't have to wait 3 years again for the next one! How do you hope to find direct line ancestors with just a geographical distribution of Haplogroup H5? Sorry for using English. Reading Dutch is no problem for me...      GUS  P.S. I could not find your name in the internet table on "Haplogroup H&HV mtGenome Project H5-mtDNA Test results (for members).

Gus Van Weert

Gus, je maternale haplogroep geldt alleen voor de moeder van je moeder enzovoorts. Iedereen heeft daarnaast natuurlijk meer dan tienduizenden andere voorouders met verschillende haplogroepen. Daarnaast worden er nog steeds nieuwe subclades ontdekt zoals de mijne (H5b1), waar nog niet veel over bekend is qua afkomst, ontstaan, verspreiding en frequentie. Haplogroep alleen is dus niet zo behulpzaam bij genealogisch onderzoek en zeker niet voor onderzoek naar recentere voorouders. DNA matches wel maar het vinden van familieverbanden en gemeenschappelijke voorouders via DNA Relatives is een ingewikkeld proces.

Ik weet mijn maternale haplogroep via de autosomale 23andme test en aanvullend door het downloaden van mijn raw data via de tool van James Lick https://dna.jameslick.com/mthap/   dus niet via een Full Sequence mtDNA test. Bij FTDNA kan ik alleen meedoen in dat H5 project als ik bij FTDNA die Full Sequence test zou doen en dat vind ik onnodig (en prijzig). Helaas kan ik mijn paternale haplogroep niet laten testen omdat mijn vader is overleden en er geen andere direkte paternale verwanten zijn. Maar zoals al gezegd, haplogroepen zijn te divers, te wijd verspreid en te oud om echt behulpzaam te kunnen zijn bij genealogisch onderzoek. Bij 23andme ben ik de enige met H5b1 tussen 800 DNA matches en H5b zijn er ook maar drie in totaal (inclusief mijzelf) en zonder DNA matches. Als meer mensen (Europeanen!) zich zouden laten testen zou dat wel enorm helpen.

Liesbeth Ninteman

Volgens mij is dat DNA=gedoe nauwelijks te combineren met normaal genealogisch onderzoek.  Met dat laatste kom je hooguit 300-400 jaar terug, terwijl veel volksbewegingen van voor die tijd dateren.  Is er hier iemand die kan zeggen dat hij dankzij DNA-onderzoek tot een concrete match met iemand anders is gekomen?

maxam

Ja, op de fora van 23andme en FTDNA zijn er talloze mensen die via DNA relatives familie hebben gevonden; niet alleen mensen die geadopteerd zijn en zelfs hun biologische vader/moeder/zussen/broers hebben kunnen traceren) maar ook velen die via DNA matches hun stambomen hebben kunnen uitbreiden. Ik heb via 23andme iemand met wiens moeder ik een match heb; we zijn nu bezig de verwantschap te traceren en zodoende zal ik waarschijnlijk een van mijn vele "brick walls" omver kunnen halen en familie aan mijn stamboom kunnen toevoegen. Dankzij DNA testen weet ik in ieder geval dat ik (vrij recente) voorouders heb uit Scandinavie, Oost- en Zuid-Europa en Ashkenazi. Ik heb ontzettend veel DNA matches met deze origines (heel veel Ashkenazi; niet verwonderlijk) en deze moeten achter mijn vele "brick walls" zitten dus dit geeft een aanknopingspunt om verder te zoeken. Via Chromosome Browsers, Matrixen en vooral GEDmatch probeer ik deze mensen met wie ik voorouders deel te plaatsen. Helaas hebben veel mensen geen uitgebreide stamboom of alleen een stamboom die zich beperkt tot hun eigen land en niet daarbuiten. Achter hun "brick walls" zullen dan vermoedelijk ook de gezamenlijke voorouders schuilen. Het is en blijft ingewikkeld en al doende moet je je veel kennis eigen maken over DNA, verwantschap en genetics maar het is ook bijzonder fascinerend.

Een heel goede blog over DNA, stamboomonderzoek en genetics is deze: http://blog.kittycooper.com/

Liesbeth Ninteman

I agree with you, establishing family relations via DNA studies is complicated. However, when the subclade is unique and old, like mine (R1b2*, see my above blog of 24/08/2016), it can identify blood lines. There are about 10 van Weert family lines with different geographic origins in the Netherlands, I manage five, others two, three still to be started. Then there is the Van Wert/Van Wart line in North America. Are all these groups related? Common forefather? If I could get a Y-dna sample from, say two people of each group, a lot would be learned and searches could be more focussed. The problem is, as you rightly state, to get more Europeans to provide samples for DNA testing. We need some more successes like the oer-Vlaardinger...

Gus Van Weert


Zelf heb ik er mijn stamboom niet mee kunnen uitbreiden, maar ik heb er wel anderen vnml (amerikanen) mee kunnen helpen.

Als je dan zo'n match gevonden hebt is het wel een soort van bevestiging van de juistheid van dat deel van je eigen kwartierstaat. (100% zekerheid is er natuurlijk nooit, maar de waarschijnlijkheid dat het klopt is wel groter)

NC NelissePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu