stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Momboir betekenis? geslotenProfiel afbeelding

Hoi allemaal,

Momboir is als ik mij niet vergis een (hoofd)voogd van een vrouw of minderjarige kinderen.

Soms staat er een momboir en een voogd vermeld

Maar wat ik mij nu afvraag, is een momboir altijd familie (meerderjarige broer, ooms, zwager enz)?

Een voogd lijkt in ieder geval wel altijd familie te zijn, hoe zit het dus met een momboir?

 

Gr

Sas

Saskia Hendriks - 29 okt 2016 - 18:01

In het WNT staat dit:

"Voogd over een onmondige, sinds de 17de E. meestal voogd over een minderjarige. Soms wordt onderscheid gemaakt tusschen mombers en voogden (verg. in het Romeinsche recht tutores en curatores): volgens huber, Heedend. Rechtsgel.63, had iemand een momber tot aan zijn 14de jaar (meisjes tot hun 12de) en een voogd, wanneer hij ouder was dan 14 jaar en jonger dan 25. Verg. fockema andreæ, O.-N. Burg. Recht 1, 117 [1906]: hier wordt gesproken van streken, ”waar met het 12de jaar eene periode van beperkte zelfstandigheid begon, gedurende welke het kind een nu door hem zelven gekozen momber moest hebben en zijn onroerend goed niet vrij mocht vervreemden”; en huber, a. w. 67: ”Een Momber wordt by vrienden versocht; maer een Voogd of Curator van de minderjarige selfs, sonder dat een ander het vermag voor hem te doen”. "

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039995.re.5&lemma=momber​

(Of dit 100% klopt voor alle streken en eeuwen is een open vraag.)

Kasper Ludeman - 29 okt 2016 - 18:16

@ Kasper

Dank je wel.

Gr

Sas

Saskia Hendriks - 29 okt 2016 - 19:10


Ik geloof niet, dat dat onderscheid later nog geldt. Vanaf in ieder geval de 17e eeuw zie ik alleen maar aangestelde voogden (etc.). Mombers komen zeker niet in heel Nederland voor, de terminologie wisselt per streek maar het principe blijft hetzelfde: de "bevoogde" minderjarige had officieel geen enkele stem in het kapittel. Als iemand al boven de 18 was en dan nog bijstand nodig had (meestal omdat er veel bezittingen waren), mocht hij/zij vermoedelijk wel meedenken. Of men oordeelde hem/haar bekwaam om zijn eigen goederen te beheren, dan volgde er een meerderjarigheidsverklaring.

Als iemand vrijwel volwassen (18 jaar of ouder) maar nog minderjarig (jonger dan 25 jaar) was, of al meerderjarig maar niet handelingsbekwaam (vrouwen!) vroeg die zo nodig zelf bijstand van een naaste betrekking die dat wel was (een gekoren/gekozen voogd), maar dat gaat dan doorgaans om één bepaalde actie, b.v. verkoop van onroerend goed. En als iemand onverantwoordelijk bezig was (drank, verkwisting) werden er curatoren over hem/haar aangesteld, maar dat gebeurde door een juridische procedure. En dat hoefde geen familielid te zijn, al waren die wel de eerste die in aanmerking kwamen.

In Groningen is de situatie zo: in principe komt de eerste voogd van de zijde van de overleden ouder, de tweede van de kant van de nog levende ouder, de derde is een neutrale buitenstaander. In andere gebieden waren er soms vier voogden. (Ook de echtgenoten van vrouwelijke familieleden tellen daarbij mee.) Maar waar niet is, verliest de keizer zijn recht, dus als er geen familie bij de hand is houdt het op. Dan worden er allemaal buitenstaanders aangesteld en beëdigd.

De overlevende ouder is overigens wettelijk voogd in z'n eentje, zonder bemoeiing van derden en zonder daartoe aangesteld te zijn; pas wanneer deze gaat hertrouwen (of ook sterft), komen er andere voogden in het geding. Ik heb zelfs wel eens een grootvader of grootmoeder gezien als enige wettige voogd(es), die nam dan de volledige zorg voor het kleinkind op zich.

In alle gevallen geldt het bovenstaande voor personen met enig bezit. Als er helemaal geen geld is, maakt niemand zich druk over voogdij. Zo nodig neemt de diaconie de verzorging van (en de macht over) een kind op zich. Of het wordt in een weeshuis ondergebracht, dan zijn de bestuurders van die instelling verantwoordelijk voor zowel het kind als diens geldelijke middelen.

Petra - 30 okt 2016 - 06:52
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.