stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Uitleg gevraagd mbt Landschot geslotenProfiel afbeelding

LS,

Ik kom een voorouder van mij tegen in het Landschot archief van Oude Niedorp ca 1675. Het is een soort kasboek van de gemeente, maar de precieze duiding ontgaat me. Weet iemand wat het Landschot was?

Met vriendelijke groet, Robert. 

TreboR - 8 dec 2019 - 09:10

https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-AmrRAA/type/fa/id/NL-AmrRAA-86.2.010

Archief van het ambacht van West-Friesland, genaamd de Schager- en Niedorperkoggen

"De na de invoering van Thorbecke's Gemeentewet van 1851 aangetreden wethouders in de gemeente Winkel achtten zich op grond van deze wet niet verplicht en zelfs onbevoegd om de zogenaamde landschotadministratie te voeren. Bij het landschot gaat het om de omslag over de landerijen van onder andere het quotum van de gemeente in de kosten van de Niedorperkogge, de Westfriese Zeedijkskosten en het Hondsbosschegeld. Het Provinciaal Bestuur kwam er aan te pas. Dit kondigde in 1852 een reglement voor het bestuur van het polderdistrict Winkel af. Daarmee waren ook hier waterstaats- en gemeentezaken van elkaar gescheiden."

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6hv2e2KXmAhXFCewKHS9RCUcQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fedepot.wur.nl%2F296607&usg=AOvVaw0leS8IzzVTDgYtUvflSsUH

AFDELING AGRARISCHE GESCHIEDENIS LANDBOUWHOGESCHOOL A.A.G. BIJDRAGEN 16 DEEL II WAGENINGEN 1972

De financiën van publieke lichamen, met name de waterschappen, zijn volledig terra incognita. Belangrijk is dit terrein zeker wel. De schrijver van de Tegenwoordige Staat merkte reeds min of meer ontzet op, dat de kosten van de verponding, landschot, dijk- en molengelden, binnenlandse omslagen enz. van een morgen weiland in Noordholland door sommigen op wel ongeveer twintig gulden per morgen werden begroot en zo hoog waren gerezen dat verscheidene landerijen57 waren 'spa gestoken' (d.w.z. dat de boer zonder tegenprestatie het eigendomsrecht had opgegeven; zie paragraaf 7.6).

Het gaat dus om de administratie van waterschapsbelasting, door de gemeente gevoerd.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN3Lu12aXmAhVQ3qQKHZ7BDboQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.naamkunde.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F01%2FWZF-Debrabandere.pdf&usg=AOvVaw1vQZePDjB4WgWhd7qhSIwj

DR. FRANS DEBRABANDERE: Woordenboek van de familienamen in Zeeland

Landschoot, (van); (van) Landschot, Lantschot: Landschoot volksetymologisch uit PlN
Langschoot ‘lange afgeperkte ruimte, lange beboste hoek hogere grond die in moeras
uitspringt’. PlN in Eksaarde (OV) en Berlaar (A). 1232 de Lancschote, OV (GN); 1392 Jan
van Lanxscote, Maldegem (WF); 1591 Gillis van Lantschoot, Aardenburg (VAN VOOREN 27).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenschot

Toponymie

De benaming is waarschijnlijk afgeleid van een molen die op een verhoogd stuk land (schot) in een moerassige omgeving stond. Een alternatieve verklaring is de benaming voor verdamming in het water voor een molen.

-Bart- - 8 dec 2019 - 10:06


Dank.

TreboR - 8 dec 2019 - 16:55
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.