stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Inzage oude medische dossiers geslotenProfiel afbeelding

In hoeverre zijn de privacy-regels (wetgeving) geldig voor een medisch dossier van 85 jaar oud (persoon en behandelaars inmiddels al lang overleden). Ik ben de nabestaande. Heeft iemand hier ervaring mee of weet er meer vanaf. 

Y. Claassen-Thiers - 13 mar 2021 - 14:22

Beste,

dit is een lastige vraag om een concreet antwoord op te geven. In principe geldt voor alle archiefstukken buiten die van de burgerlijke stand en van testamenten de openbaarheidstermijn van 75 jaar. Wel kan het zo zijn dat de betreffende archiefinstelling bepaalde afspraken heeft gemaakt met de archiefvormende instantie (de organisatie van waar de archiefstukken afkomstig zijn). Indien er geen afspraken zijn gemaakt, zal in de meeste gevallen de termijn van 75 jaar gelden.

Vlak niet uit dat de discussie over de verhouding tussen gegevensbescherming en medische gegevens een lastige en zeker niet onomstreden discussie is. Hoewel het de medische gegevens van een patiënt (of overledene) betreft, kunnen deze medische gegevens in sommige gevallen toch wel degelijk iets zeggen over nog in leven zijnde personen, bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten of aandoeningen.

Wat je in dit geval het beste zou kunnen doen, is het nummer van de betreffende toegang en het specifieke inventarisnummer noteren, waar de gezochte patiëntendossiers zich in bevinden, en de betreffende archiefinstelling de vraag stellen welke openbaarheidsbeperkingen eventueel voor deze archiefstukken gelden. In sommige gevallen is het mogelijk om (als nabestaande) ontheffing van de niet-openbaarheid aan te vragen, hiertoe sturen ze je dan meestal een formulier dat je moet invullen en ondertekenen en dat door de (gemeente)archivaris goedgekeurd dient te worden.

Hopelijk kan ik je hiermee een beetje op weg helpen. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om op dit bericht te reageren.

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Indie van Lieshout - 13 mar 2021 - 16:06

Beste Indie. Ik weet dat er nieuwe wetgeving is waarbij je als nabestaande een aanzienlijk belang moet hebben om oude medische dossiers in te zien. Mijn verzoek om inzage is afgewezen omdat men denkt dat het vooral om een emotioneel belang gaat maar het gaat ook om een mogelijk erfelijke ziekte. Ik ga tegen de beslissing in beroep maar zoek ervaringen van anderen hiermee en mogelijk aanvullende argumenten. 

Y. Claassen-Thiers - 14 mar 2021 - 14:42

Het enige wat ik erover kan zeggen is dit: 

Enige jaren geleden heb ik ook rapporten uit een inrichting in Venray opgevraagd. Het betrof gegevens van mijn vaders zus. Zij heeft daar gezeten rond 1942 en zij is in 1944 gestorven.

Er werd heel moeilijk over gedaan en ik kreeg ze niet ingezien. Nou ik jou @Y zo hoor denk ik dat daar toch maar weer eens achteraan ga.

Je hebt hier niet veel aan maar ik wel er wel mee zeggen dat zij er heel streng mee om gaan.

ien lejeune - 19 mar 2021 - 17:21

Ik heb nog geen reactie gehad op mijn verweer (maar het eerste antwoord duurde ook 4 weken). Zodra ik wat hoor laat ik het hier weten.

Y. Claassen-Thiers - 19 mar 2021 - 17:49

Helaas is mijn verzoek om inzage opnieuw afgewezen ondanks het feit dat ik denk een aanmerkelijk belang te hebben. Het dossier ligt bij het Haarlems Archief maar ik moet toestemming krijgen van Arkin. Men adviseert me om maar naar de Rechter te stappen! Volgens hun eigen privacy-reglement mogen ze dossiers maar 15 jaar bewaren, maar het is al 85 jaar oud! Iemand nog een suggestie voor verder stappen?

Y. Claassen-Thiers - 21 apr 2021 - 15:44


Een aantal jaren gelden vroeg ik ook om een medisch dossier. Ook dit werd geweigerd.

 Mijn vraag echter betreffende een overlijden uit 1928 in Haarlem werd opgelost door het gemeentearchief, die de aangiftebriefjes van overlijden uit die jaren bewaard had.. De bodes werden verzocht om naar het gemeentehuis om aangifte van overlijden te doen van een persoon, die in het  ziekenhuis was overleden. De directeur gaf een papiertje mee, waarop stond dat de persoon aan twee kwalen -tekst was in het latijn gesteld - was overleden. De latijnse tekst gaf mij voldoende informatie.

Wat kunnen verder de problemen zijn :met  de oude medische dossiers zijn niet goed geordend bewaard gebleven. Er zijn in die stad meerdere kleinere instellingen gefuseerd in de  loop der tijd.

Verder zijn  de oude dossiers misschien al vernietigd op basis van de instructies uit de jaren 1984-1990. 

Toen is er namelijk een vernietigingslijst (lijst van stukken, die aanmerking komen voor vernietiging)  vastgesteld voor dit soort archiefbescheiden die bewaard werden bij de academische ziekenhuizen.  

Groeten van Terkos

Terkos - 28 apr 2021 - 09:56
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.